Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

УДИРТГАЛ

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

ХРИСТИЙН ЭХЭН ҮЕИЙН АЙЛДВАРУУД

—Чуулгануудад хандсан Ариун Сүнсний үг

(1991.02.11—1991.11.20)

ОРШИЛ