Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ТУРШЛАГЫН ТАЛААР

Туршлагынхаа явцад Петр хэдэн зуун шалгалттай тулгарсан. Өнөөдрийн хүмүүс “шалгалт” гэх нэр томьёог мэддэг хэдий ч үүний жинхэнэ утга учир болон нөхцөл байдлын тухайд ойлгодоггүй. Бурхан хүмүүсийн шийдэмгий байдалыг батжуулж, итгэлийг цэвэршүүлж, тэдний хэсэг болгоныг төгс болгодог—энэ нь үндсэндээ шалгалтаар дамжуулан биелдэг бөгөөд энэ нь мөн Ариун Сүнсний нууцлаг ажил юм. Бурхан хүмүүсийг хаячихсан мэт санагддаг ба иймээс хэрвээ тэд анхааралтай байхгүй бол эдгээр шалгалтыг Сатаны сорилт гэж харах болно. Үнэн хэрэгтээ олон шалгалтыг сорилт гэж үзэж болох бөгөөд энэ бол Бурханы ажилладаг зарчим, дүрэм билээ. Хэрвээ хүмүүс үнэхээр Бурханы өмнө амьдардаг бол тэд ийм зүйлсийг Бурханаас ирэх шалгалт гэж үзэх ба тэдгээрийг алдахгүй. Бурхан өөрсөдтэй нь байгаа болохоор Сатан ойртохгүй гэж хүн хэрвээ хэлбэл энэ нь бүхэлдээ зөв биш; тэгвэл цөлд дөч хоног мацаг барьсныхаа дараа Есүс сорилттой тулгарсныг хэрхэн тайлбарлаж болох юм бэ? Иймээс хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийнхээ үзэл бодлыг зөв болговол олон зүйлийг хамаагүй илүү тодорхой харах бөгөөд тэдний ойлголт нь гажууд, эндүү ташаа байхгүй. Хэрвээ хүн Бурханаар төгс болгуулахаар үнэхээр шийдсэн бол зүүн юм уу баруун тийш хазайлгүйгээр өөрт нь тулгарч байгаа хэрэг явдлыг олон өөр өнцгөөс авч үзэх ёстой. Хэрвээ чамд Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголт байхгүй бол Бурхантай хэрхэн хамтран ажиллахаа мэдэхгүй. Хэрвээ чи Бурханы ажлын зарчмыг мэддэггүй, Сатан хүн дээр хэрхэн ажилладгийг мэдэхгүй бол чамд хэрэгжүүлэлтийн зам байхгүй байх болно. Хичээнгүй эрэл хайгуул дангаараа, Бурханы шаардсан үр дүнд хүрэх боломжийг чамд олгохгүй. Ийм байдлаар туршлагажих нь Лоуренсынхтой адилхан: огт ялгаж салгахгүй, зөвхөн туршлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Сатаны ажил юу болохыг, Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Бурхан дэргэд нь байхгүй бол хүн ямар байхыг, Бурхан ямар төрлийн хүмүүсийг төгс болгохыг хүсдэгийг огт мэдэхгүй. Өөр өөр төрлийн хүмүүст хандан ямар арга хэмжээ авах, Бурханы одоогийн хүслийг хэрхэн ухаарах, Бурханы зан чанарыг хэрхэн мэдэх, ямар хүмүүс, орчин нөхцөл, эрин үед Бурханы өршөөл, сүр жавхлан, зөвт байдал чиглэдэг—тэр эдгээрийн алийг ч ялган салгадаггүй. Хэрвээ хүмүүст өөрсдийнх нь туршлагын үндэс, суурь болсон илүү олон үзэгдэл байхгүй бол амь байх огт боломжгүй, туршлагыг бүр ярихын ч хэрэггүй; тэд бүх зүйлд мунхгаар захирагдаж, тэвчсээр байж л чадна. Ийм хүмүүсийг төгс болгоход маш хэцүү. Хэрвээ чамд дээр дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь ч байхгүй бол чи мулгуу хүн бөгөөд Израильд үргэлж байж байдаг давсан баганатай адил гэдгийг энэ нь хангалттай нотолдог. Ийм хүмүүс нэмэргүй, ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн зөвхөн сохроор захирагдаж, үргэлж өөрсдийгөө мэддэг бөгөөд шинэ хэрэг явдалтай харьцахдаа биеэ авч явах өөрсдийн аргыг ашигладаг, эсвэл дурдахын ч хэрэггүй ялимгүй хэрэг явдалтай харьцахдаа тэд “мэргэн ухаан” ашигладаг. Ийм хүмүүст ялган салгах чадвар байхгүй, тэд угаасаа дээрэлхүүлж байгаатайгаа эвлэрэх ёстой мэт байж, үргэлжид хэвээрээ, хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Иймэрхүү хүмүүс бол өчүүхэн төдий ч ялгах салгах чадваргүй тэнэг хүмүүс юм. Тэд орчин нөхцөлд, эсвэл өөр өөр хүмүүст тохирох арга хэмжээ авахаар хэзээ ч оролддоггүй. Тийм хүмүүст туршлага байдаггүй. Өөрсдийнхөө тухай мэдлэгтээ бүр хүлэгдээд муу ёрын сүнсний ажилд эзэмдүүлсэн хүмүүстэй тулгарах үедээ толгой бөхийж, нүглээ улайдаг бөгөөд босон зогсож, тэднийг яллаж чаддаггүй зарим хүнийг Би харсан. Ариун Сүнсний илэрхий ажилтай тулгарах үедээ тэд дуулгавартай байж зүрхэлдэггүй. Эдгээр муу ёрын сүнс ч бас Бурханы гарт байдаг гэж тэд итгэдэг бөгөөд босон зогсож, тэднийг эсэргүүцэх өчүүхэн ч зориг зүрх байдаггүй. Энэ хүмүүст Бурханы эрхэм чанар байхгүй, тэд Бурханы төлөө хүнд ачаа үүрэх огт чадваргүй. Тийм будилуу хүмүүс огт ялган таньж чаддаггүй. Бурханы нүдэнд зохисгүй тул тиймэрхүү байдлаар туршлагажих явдлаас татгалзах ёстой.

Бурхан үнэндээ хүмүүст маш их ажил хийдэг, заримдаа тэднийг шалгаж, заримдаа тэднийг хатуужуулах орчныг бий олгож, мөн заримдаа тэднийг залж чиглүүлж, дутагдлыг нь засах үг хэлдэг. Заримдаа, дутагдаж байгаа олон зүйлээ өөрсдөө өөрийн эрхгүй олж мэдэг хэмээн хүмүүст зориулан Бурханы бэлдсэн орчин руу Ариун Сүнс тэднийг хөтөлдөг. Хүмүүсийн хэлж, хийдэг зүйл, бусадтай болон аливаа зүйлтэй харьцах байдлаар дамжуулан тэднийг мэдээгүй байхад нь Ариун Сүнс өмнө нь ойлгодоггүй байсан олон зүйлийн талаар тэднийг гэгээрүүлж, олон зүйл болон хүмүүсийг тодорхой харах боломж олгож, урьд нь мэддэггүй байсан ихэнх зүйлээ ойлгох боломж олгодог. Дэлхий ертөнцтэй харилцах үедээ чи дэлхийн зүйлсийг аажмаар ялган таньж эхэлдэг бөгөөд насан эцэслэхээсээ өмнө: “Хүн байх нь үнэхээр хэцүү юм” гэж дүгнэх байх. Хэрвээ чи Бурханы өмнө туршлагажихад тодорхой хугацаа зарцуулж, Бурханы ажил, Түүний зан чанарыг ойлгож авсан бол өөрийн эрхгүй ихээхэн мэдлэг ухаан олж авах бөгөөд биеийн хэмжээ чинь аажмаар өснө. Чи олон сүнслэг зүйлийг илүү сайн ойлгох ба ялангуяа Бурханы ажлын талаар илүү тодорхой мэдэх болно. Чи Бурханы үг, Бурханы ажил, Бурханы үйлдэл бүр, Бурханы зан чанар, Бурхан юу болох, Түүнд юу байгааг өөрийн амь гэж хүлээн зөвшөөрнө. Хэрвээ хийдэг бүхэн чинь дэлхий ертөнцөөр хэсэн тэнүүчлэх явдал бол далавч чинь улам хатуу болж, Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцэл чинь улам их болно; Бурханы хувьд чамайг ашиглахад хэцүү байх болно. Чиний дотор “миний бодлоор” гэсэн зүйл хэтэрхий их байгаа учраас чамайг ашиглах нь Бурханы хувьд хэцүү байдаг. Чи хэдий чинээ Бурханы өмнө байна, төдий чинээ их туршлагатай болно. Хэрвээ чи дэлхий ертөнцөд араатан мэт хэвээр байж, ам чинь Бурханд итгэх итгэлийг зөвшөөрч байгаа ч зүрх сэтгэл чинь хаа нэгтээ байж, мөн дэлхий ертөнцийн амьдралын гүн ухаанд суралцсаар байгаа бол урьдны бүх хөдөлмөр чинь хий дэмий болохгүй гэж үү? Тиймээс хүмүүс Бурханы өмнө байх тусам Бурханаар төгс болгуулах нь төдий чинээ амархан байдаг. Энэ бол Ариун Сүнс ажлаа хийдэг зам юм. Хэрвээ чи үүнийг ойлгодоггүй бол чиний хувьд зөв замд орох боломжгүй бөгөөд Бурханаар төгс болгуулах аргагүй байна. Чи хэвийн сүнслэг амьдралтай байж чадахгүй, яг л тахир татуу мэт байх ба чамд зөвхөн шаргуу ажил чинь л байхаас биш Бурханы ажил юу ч байхгүй байх болно. Энэ нь чиний туршлагын алдаа биш гэж үү? Чи Бурханы өмнө байхын тулд заавал залбирах албатай биш; заримдаа Бурханыг бодож, эсвэл Түүний ажлыг эргэцүүлснээр, заримдаа зарим асуудалтай харьцсанаар, заримдаа үйл явдлаар дамжуулан илчлэгдсэнээр чи Бурханы өмнө очдог. Ихэнх хүмүүс, “Би байнга залбирдаг болохоор Бурханы өмнө байдаггүй гэж үү?” гэж хэлдэг. Олон хүн, “Бурханы өмнө” тасралтгүй залбирдаг. Тэдний аманд үргэлж залбирал байж болох боловч үнэндээ тэд Бурханы өмнө амьдардаггүй. Ийм хүмүүсийн, Бурханы өмнө нөхцөл байдлаа хадгалж чадах цорын ганц арга барил энэ юм; тэд Бурхантай цаг ямагт харилцахын тулд зүрх сэтгэлээ ашиглах чадваргүй байдаг, мөн тэд эргэцүүлж, чимээгүй бодож тунгааж, эсвэл Бурханы ачаанд анхааралтай байснаар зүрх сэтгэл доторх Бурхантай харилцахад оюун ухаанаа ашигласнаар дамжуулан туршлагажих арга замаар Бурханы өмнө очиж ч чаддаггүй. Тэд амаараа тэнгэр лүү залбирал хэлдэг. Ихэнх хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан байдаггүй, тэднийг Түүнд ойртох үед л Бурхан тэнд байдаг; ихэнхдээ Бурхан тэнд огт байдаггүй. Энэ нь Бурханыг зүрх сэтгэлдээ байлгадаггүйн илрэл биш гэж үү? Хэрвээ тэдэнд үнэхээр Бурхан байсан бол тэд дээрэмчид болон араатнуудын хийдэг зүйлийг хийж чадна гэж үү? Хэрвээ хүн Бурханыг үнэхээр хүндэлдэг бол тэд үнэн зүрх сэтгэлээр Бурхантай харилцах бөгөөд тэдний бодол, санааг Бурханы үг үргэлж эзэмдэх болно. Тэд хүмүүсийн хийж чадах гадаад талын зүйлс дээр алдаа бараг гаргахгүй бөгөөд Бурханыг илт эсэргүүцэх юуг ч хийхгүй. Энэ нь итгэгч байх стандарт юм.

Өмнөх:ТОХИРОМЖТОЙ ХОНЬЧИН ЮУГААР ЗЭВСЭГЛЭХ ЁСТОЙ ВЭ

Дараах:ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

Танд таалагдаж магадгүй