Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ТУРШЛАГЫН ТАЛААР

Туршлагынхаа явцад Петр хэдэн зуун шалгалттай тулгарсан. Өнөөдрийн хүмүүс “шалгалт” гэх нэр томьёог мэддэг хэдий ч үүний жинхэнэ утга учир болон нөхцөл байдлын тухайд ойлгодоггүй. Бурхан хүмүүсийн шийдэмгий занг батжуулж, итгэлийг нь цэвэршүүлж, тэдний хэсэг болгоныг төгс болгодог—энэ нь үндсэндээ шалгалтаар дамжин биелдэг бөгөөд энэ нь бас Ариун Сүнсний нууцлаг ажил юм. Бурхан хүмүүсийг хаячихсан мэт санагддаг ба иймээс хэрвээ тэд анхааралтай байхгүй бол эдгээр шалгалтыг Сатаны сорилт гэж харах болно. Үнэн хэрэгтээ олон шалгалтыг сорилт гэж үзэж болох бөгөөд энэ бол Бурханы ажилладаг зарчим, дүрэм билээ. Хэрвээ хүмүүс үнэхээр Бурханы өмнө амьдардаг бол тэд ийм зүйлсийг Бурханаас ирэх шалгалт гэж үзэх ба тэдгээрийг алдахгүй. Бурхан өөртэй нь хамт байгаа болохоор Сатан ойртохгүй гэж хэн нэгэн хэлбэл энэ нь бүхэлдээ зөв биш; тэгвэл цөлд дөч хоног мацаг барьсныхаа дараа Есүс сорилттой тулгарсныг хэрхэн тайлбарлаж болох юм бэ? Иймээс хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийнхээ үзэл бодлыг зөв болговол олон зүйлийг хамаагүй илүү тодорхой харах бөгөөд тэдний ойлголт гаж буруу, эндүү ташаа байхгүй. Хэрвээ хүн Бурханаар төгс болгуулахаар үнэхээр шийдсэн бол зүүн юм уу баруун тийш хазайлгүйгээр өөрт нь тулгарч байгаа хэрэг явдлыг олон өөр өнцгөөс авч үзэх ёстой. Хэрвээ чамд Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголт байхгүй бол Бурхантай хэрхэн хамтран ажиллахаа мэдэхгүй. Хэрвээ чи Бурханы ажлын зарчмыг мэддэггүй, Сатан хүн дээр хэрхэн ажилладгийг мэдэхгүй бол чамд хэрэгжүүлэлтийн зам байхгүй байх болно. Хичээнгүй эрэл хайгуул дангаараа, Бурханы шаардсан үр дүнд хүрэх боломжийг чамд олгохгүй. Ийм байдлаар туршлагажих нь Лоуренсынхтой адилхан: огт ялгаж салгахгүй, зөвхөн туршлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Сатаны ажил юу болохыг, Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Бурхан дэргэд нь байхгүй бол хүн ямар байхыг, Бурхан ямар төрлийн хүмүүсийг төгс болгохыг хүсдэгийг огт мэдэхгүй. Өөр өөр төрлийн хүмүүстэй харьцахдаа ямар зарчим ашиглах ёстой, Бурханы одоогийн хүслийг хэрхэн ухаарах, Бурханы зан чанарыг хэрхэн мэдэх, Бурханы өршөөл, сүр жавхлан, зөвт байдал нь ямар хүмүүс, төлөв байдал, эрин үед чиглэдэг—тэрээр эдгээрийн алийг ч ялган салгадаггүй. Хэрвээ хүмүүст өөрсдийнх нь туршлагын суурь болсон илүү олон үзэгдэл байхгүй бол амь байх огт боломжгүй, туршлагыг бүр ярихын ч хэрэггүй; тэд бүх зүйлд мунхгаар захирагдаж, тэвчсээр байж л чадна. Ийм хүмүүсийг төгс болгоход маш хэцүү. Хэрвээ чамд дээр дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь ч байхгүй бол чи мулгуу хүн бөгөөд Израильд үргэлж байж байдаг давсан баганатай адил гэдгийг энэ нь хангалттай нотолдог. Ийм хүмүүс нэмэргүй, ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн зөвхөн сохроор захирагдаж, үргэлж өөрсдийгөө мэддэг бөгөөд шинэ хэрэг явдлыг шийдвэрлэхдээ биеэ авч явах өөрсдийн аргыг ашигладаг, эсвэл дурдахын ч хэрэггүй ялимгүй хэрэг явдлыг шийдвэрлэхдээ тэд “мэргэн ухаан” ашигладаг. Ийм хүмүүст ялган салгах чадвар байхгүй, тэд угаасаа бусдад дээрэлхүүлж байсан юм шиг буулт хийдэг бөгөөд үргэлжид хэвээрээ, хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Иймэрхүү хүмүүс бол өчүүхэн төдий ч ялгах салгах чадваргүй тэнэг хүмүүс юм. Тэд орчин нөхцөлд, эсвэл өөр өөр хүмүүст тохирох арга хэмжээ авахаар хэзээ ч оролддоггүй. Тийм хүмүүст туршлага байдаггүй. Өөрсдийнхөө тухай мэдлэгтээ бүр хүлэгдээд муу ёрын сүнсний ажилд эзэмдүүлсэн хүмүүстэй тулгарах үедээ толгой бөхийж, нүглээ улайдаг бөгөөд өндийн босоод, тэднийг яллаж чаддаггүй зарим хүнийг Би харсан. Ариун Сүнсний илэрхий ажилтай тулгарах үедээ тэд дуулгавартай байж зүрхэлдэггүй. Эдгээр муу ёрын сүнс ч бас Бурханы гарт байдаг гэж тэд итгэдэг бөгөөд босон зогсож, тэднийг эсэргүүцэх өчүүхэн ч зориг зүрх тэдэнд байдаггүй. Энэ хүмүүст Бурханы эрхэм чанар байхгүй, тэд Бурханы төлөө хүнд ачаа үүрч огт чадахгүй. Тийм будилуу хүмүүс огт ялган таньж чаддаггүй. Энэ нь Бурханы нүдэнд зохисгүй тул тиймэрхүү байдлаар туршлагажих арга замаас татгалзах ёстой.

Бурхан үнэндээ хүмүүст маш их ажил хийдэг, заримдаа тэднийг шалгаж, заримдаа тэднийг хатуужуулах орчныг бий олгож, мөн заримдаа тэднийг залж чиглүүлж, дутагдлыг нь засах үг хэлдэг. Заримдаа, дутагдаж байгаа олон зүйлээ өөрсдөө өөрийн эрхгүй олж мэдэг хэмээн хүмүүст зориулан Бурханы бэлдсэн орчин руу Ариун Сүнс тэднийг хөтөлдөг. Хүмүүсийн хэлдэг, хийдэг зүйл, бусдад хандах, болон аливаа зүйлийг шийдвэрлэх арга замаар нь дамжуулан тэднийг мэдээгүй байхад Ариун Сүнс өмнө нь ойлгодоггүй байсан олон зүйлийн талаар тэднийг гэгээрүүлж, олон зүйл болон хүнийг тодорхой харах боломж олгож, урьд нь мэддэггүй байсан ихэнх зүйлээ ойлгох боломж олгодог. Дэлхий ертөнцтэй харилцах үедээ чи дэлхийн зүйлсийг аажмаар ялган таньж эхэлдэг бөгөөд насан эцэслэхээсээ өмнө: “Хүн байх нь үнэхээр хэцүү юм” гэж дүгнэх байх. Хэрвээ чи Бурханы өмнө туршлагажихад тодорхой хугацаа зарцуулж, Бурханы ажил, Түүний зан чанарыг ойлгож авсан бол өөрийн эрхгүй ихээхэн мэдлэг ухаан олж авах бөгөөд биеийн хэмжээ чинь аажмаар өснө. Чи олон сүнслэг зүйлийг илүү сайн ойлгох ба ялангуяа Бурханы ажлын талаар илүү тодорхой мэдэх болно. Чи Бурханы үг, Бурханы ажил, Бурханы үйлдэл бүр, Бурханы зан чанар, Бурхан юу болох, Түүнд юу байгааг өөрийн амь гэж хүлээн зөвшөөрнө. Хэрвээ хийдэг бүхэн чинь дэлхий ертөнцөөр хэсэн тэнүүчлэх явдал бол далавч чинь улам хатуу болж, Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцэл чинь улам их болно; Бурханы хувьд чамайг ашиглахад хэцүү байх болно. Чиний дотор “миний бодлоор” гэсэн зүйл хэтэрхий их байгаа учраас чамайг ашиглах нь Бурханы хувьд хэцүү байдаг. Чи хэдий чинээ Бурханы өмнө байна, төдий чинээ их туршлагатай болно. Хэрвээ чи дэлхий ертөнцөд араатан мэт амьдардаг хэвээр байж, ам чинь Бурханд итгэх итгэлийг зөвшөөрч байгаа ч зүрх сэтгэл чинь хаа нэгтээ байж, мөн дэлхий ертөнцийн амьдралын гүн ухаанд суралцсаар байгаа бол урьдын бүх хөдөлмөр чинь хий дэмий болохгүй гэж үү? Тиймээс хүмүүс Бурханы өмнө байх тусам Бурханаар төгс болгуулах нь төдий чинээ амархан байдаг. Энэ бол Ариун Сүнс ажлаа хийдэг зам юм. Хэрвээ чи үүнийг ойлгодоггүй бол чиний хувьд зөв замд орох боломжгүй бөгөөд Бурханаар төгс болгуулах аргагүй. Чи хэвийн сүнслэг амьдралтай байж чадахгүй, яг л тахир татуу мэт байх ба чамд зөвхөн шаргуу ажил чинь л байхаас биш Бурханы ажил юу ч байхгүй байх болно. Энэ нь чиний туршлагын алдаа биш гэж үү? Чи Бурханы өмнө байхын тулд заавал залбирах албатай биш; заримдаа Бурханыг бодож, эсвэл Түүний ажлыг эргэцүүлснээр, заримдаа зарим асуудлыг шийдвэрлэснээр, заримдаа үйл явдлаар дамжуулан илчлэгдсэнээр чи Бурханы өмнө очдог. Ихэнх хүмүүс, “Би байнга залбирдаг болохоор Бурханы өмнө байдаггүй гэж үү?” гэж хэлдэг. Олон хүн “Бурханы өмнө” тасралтгүй залбирдаг. Тэдний аманд үргэлж залбирал байж болох боловч үнэндээ тэд Бурханы өмнө амьдардаггүй. Ийм хүмүүсийн, Бурханы өмнө нөхцөл байдлаа хадгалж чадах цорын ганц арга барил энэ юм; тэд Бурхантай цаг ямагт харилцахын тулд зүрх сэтгэлээ ашиглах чадваргүй байдаг, мөн тэд эргэцүүлж, чимээгүй бодож тунгааж, эсвэл Бурханы ачаанд анхааралтай байснаар зүрх сэтгэл доторх Бурхантай харилцахад оюун ухаанаа ашигласнаар дамжуулан туршлагажих замаар Бурханы өмнө очиж ч чаддаггүй. Тэд амаараа тэнгэр лүү залбирал хэлдэг. Ихэнх хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан байдаггүй, тэднийг Түүнд ойртох үед л Бурхан тэнд байдаг; ихэнхдээ Бурхан тэнд огт байдаггүй. Энэ нь Бурханыг зүрх сэтгэлдээ байлгадаггүйн илрэл биш гэж үү? Хэрвээ тэдэнд үнэхээр Бурхан байсан бол тэд дээрэмчид болон араатнуудын хийдэг зүйлийг хийж чадна гэж үү? Хэрвээ хүн Бурханыг үнэхээр хүндэлдэг бол үнэн зүрх сэтгэлээр Бурхантай харилцах бөгөөд бодол, санааг нь Бурханы үг үргэлж эзэмдэх болно. Тэд хүмүүсийн хийж чадах гадаад талын зүйлс дээр алдаа бараг гаргахгүй бөгөөд Бурханыг илт эсэргүүцэх юуг ч хийхгүй. Энэ нь итгэгч байх стандарт юм.

Өмнөх:ТОХИРОМЖТОЙ ХОНЬЧНЫ ЗЭВСЭГЛЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ

Дараах:ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

Холбогдох агуулга

 • БҮЛЭГ

  Би нэгэнтээ хүнийг Өөрийнхөө гэрт зочноор урьсан, гэвч түүнийг зочин мэт урихын оронд Би түүнийг цаазын тавцанд очихыг гуйсан мэтээр Миний дуудлагын …

 • ЯЛЗАРСАН ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАНЫ АВРАЛ ХАМГИЙН ИХ ХЭРЭГТЭЙ

  Бурханы ажлын бай нь Сатаны сүнс, эсвэл ямар нэг биегүй хоосон зүйл биш, харин махан биеэс бүтсэн, Сатанаар ялзруулагдсан хүн учраас Тэр махбод болсо…

 • БҮХ ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ХУВЬ ЗАЯАГ БУРХАН ЗАХИРДАГ

  Хүн төрөлхтний гишүүд ба үнэн сүсэгт Христэд итгэгч болохын хувьд өөрсдийн оюун санаа, бие махбодыг Бурханы даалгаврыг биелүүлэхэд зориулах нь бидний…

 • БҮЛЭГ

  Долоон аянга сэнтийгээс гарч, орчлонг чичрүүлж, тэнгэр газрыг орвонгоор нь эргүүлж, тэнгэрээр цуурайтна! Дуу нь чихэнд хадаж, хүмүүс үүнээс зугтаж ч, …