Амийн туршлагын гэрчлэлүүд

226 нийтлэл 7 видео

Мууг үйлдэгчийг хөөснөөс сурсан хичээл

Сон И, Нидерланд Энэ оны 3-р сард би удирдах үүрэг авсан юм. Усалгааны бүлгийн зарим ахлагч хүмүүсийг гар хөлийнхөө үзүүрт зарж, үүргээ хий гэж шавду…

Үнэнчээр ярихын төлөөх тэмцэл

Вениела, Филиппин 2017 онд би Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Нөхөрлөлөөс байнга илүү их үнэнийг олж мэдэх, ямар нэг …

Тав тух хөөцөлдөхийн үр дагавар

Лингшуан, Испани Би чуулганд тусгай эффект бүтээх үүрэгтэй. Бүтээл хийх үеэр би нэлээд хэцүү төсөл авахаараа кадр бүр дэх эффектийг удаа дараа туршиж…

Пасторын ёрын мууг нэвт шувт харах нь

Шиаочи, Мьянмар 2020 оны 9-р сард би нэг эгчтэй онлайнаар танилцсан. Эгч надад Эзэн Есүс Төгс Хүчит Бурхан болж эргэн ирсэн, тэгээд шүүлтийн ажил хий…

Чуулганы удирдагч бол албан тушаалтан биш

Матью, Франц Намайг Матьё гэдэг. Би гурван жилийн өмнө Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Тэгээд 2020 оны 10-р сард чуул…

Үүргээ сайн гүйцэтгэх зарчмуудыг баримтал

Амлалт, Хятад Энэ явдал 2019 оны 8 сард болсон юм. Нэг чуулганы удирдагч Линь эгч огцрох өргөдлөө бичиж, манай удирдагч намайг энэ чуулганд очиж шалг…

Худал хэлэхээ больсон минь

Мэри Найт, Франц Би Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөхийнхөө өмнө огт эргэлзэлгүй худал хэлж, хүмүүст тал засдаг байлаа. Учир нь үнэнийг…

Онгирсны дараа авсан хатуу сургамж

Мин Руи, Хятад 2009 онд би удирдах үүрэг авсан. Дээд удирдагч маань цуглаан хийхээр ирэх болгонд бүх хүн удирдагчийн эргэн тойронд шаваад, асуудлууды…

Илүү сайн гэрчлэгч байж сурах нь

Чимээгүй, Хятад Өнгөрсөн жилийн 6-р сард би усалгааны санваартнаар сонгогдоод, Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг дөнгөж хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсийн усал…

Шүүмжлэлээс суралцах нь

Дуу Ю, Нидерланд Энэ оны 5-р сард нэг эгч надад, Лу эгч наад зах нь чуулганы гурван удирдагчийг бодит ажил хийдэггүй хуурамч удирдагчид гээд, ах эгч …

Сэтгэл хөдлөлд бүү авт

Шин Жин, Хятад 2015 оны 6-р сард би нэг чуулганд сайн мэдээний санваартнаар үйлчлэхээр очсон юм. Ли Жиэ гэдэг нэг эмэгтэй усалгааны багт байсан, бид …

Шүүлт бол Бурханы хайр

Сиен, Америкийн Бурханы үгэнд ингэж хэлсэн байдаг: “Эцэстээ хүн Бурханы өмнө ямар гэрчлэл хийдэг вэ? Бурхан бол зөвт Бурхан, Түүний зан чанар бол зөв…

Захирангуй байдлаа хаясан минь

Амлалт, Францын Үнэндээ, Удирдагч Линь эгчийг надтай хамт шинээр ирэгсдийн чуулганыг услуулахаар томилох үед надад нэг их тааламжтай байгаагүй. Би хо…

Халагдсаны дараах эргэцүүлэл

Нэгдсэн Улс Жэн И, Америкийн Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Хүмүүс зан чанараа өөрсдөө өөрчилж чаддаггүй; тэд Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлт,…

Үнэн төрх минь илчлэгдсэн

Испани, Жижиг Энэ явдал энэ оны эхээр намайг чуулганы удирдагч байх үед, сайн мэдээний багийн удирдагч Ван эгч өөр чуулган руу шилжих үед болсон юм. …