Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу Магтан дуу

Хамгийн шинэ магтан дуу

Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг

Бурханы үгийн магтан дуу
  00:00
  00:00
  Shxg
  Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бодит байдлыг амьдран харуулснаар л чи гэрчлэл хийж чадна Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы цорын ганц хүсэл Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханаас эмээж муугаас зайлахад шаардлагатай зам Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы даруу байдал үнэхээр хайр татам билээ Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Эцсийг нь хүртэл дагахын тулд Сүнсний ажилд дуулгавартай бай Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Хаанчлалын сүлд дуулал (I) Хаанчлал дэлхий дээр бууж ирлээ Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы дотнын хүмүүс л Түүнд үйлчлэх үнэ цэнэтэй Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурханы эрх мэдлийг мэдэх зам Бурханы үгийн магтан дуу

  Хаанчлалын шинэ дуунууд

  Бурханы үгийн магтан дууны бичлэг
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  • Үр дүн олдсонгүй