Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу Чуулганы магтан дуу

Хамгийн шинэ магтан дуу

Христэд итгэх жинхэнэ итгэл хүнд байхгүй

Бурханы үгийн магтан дуу
  00:00
  00:00
  Shxg
  Христэд итгэх жинхэнэ итгэл хүнд байхгүй Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болохын цаад зорилго Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Харанхуйд байгаа хүмүүс босох ёстой Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан хүний зүрхийг анхаардаг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Эцсийн өдрүүдийн Христийг орхигсод мөнхийн шийтгэл амсана Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан шалгалтаас хүний үнэн зүрх сэтгэлийг хүсдэг Бурханы үгийн магтан дуу
  Jlsg
  Би бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана Чуулганы магтан дуу
  Shxg
  Бодитой Бурханд итгэхийн ашиг тус нь агуу Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Төгс хүчит Бурханы Сүнслэг Ариун бие илэрсэн Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийг Бурхан төгс болгодог Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан бол хүний мөнхийн дэмжлэг Бурханы үгийн магтан дуу
  Shxg
  Бурхан тэнгэр, газар, бүх зүйлийг хүний төлөө бүтээсэн Бурханы үгийн магтан дуу

  Хаанчлалын шинэ дуунууд

  Бурханы үгийн магтан дууны бичлэг
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  Илүү ихийг харуул
  Багыг харуул
  • Үр дүн олдсонгүй