Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы үгийн магтан дуу Магтан дуу

Хаанчлалын шинэ дуунууд

Бурханы үгийн магтан дууны бичлэг
Илүү ихийг харуул
Багыг харуул
Илүү ихийг харуул
Багыг харуул
  • Үр дүн олдсонгүй