Xuanpian

Үг нь махбодоор илэрсэн (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсож, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын дотоод түүх, Бурхан махбод болсны нууц, Христийн мөн чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох, хүн төрөлхтний төгсгөл, хүрэх газар болон үнэний бусад талыг ойлгож аваарай.

Цааш нь
Хайлтын үр дүн
  • Бүгд