Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ямар ч үр дүн олдсонгүй!

Христийн хөгжимт баримтат кино “Бүхнийг Захирагч Нэгэн”

“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” хэмээх Христийн хөгжимт баримтат кино нь, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн бүтээж, захирдаг, бүх зүйлийг Тэр хэрхэн удирдаж, тэжээн тэтгэж байдаг болон Түүний мэргэн ухаан, төгс хүчит байдал, гайхалтай үйл хэргийг ойлгоход таныг хөтлөн цоо шинэ өнцгөөс орчлон ертөнцийн Захирагчийг гэрчилдэг.

ШИАУЖЭНИЙ ТҮҮХ

Шиаужэн бол найзууддаа үргэлж чин сэтгэлээсээ ханддаг, ариухан, өр зөөлөн сэтгэлтэй хүн байлаа. Гэсэн ч өөрсдийнхөө ашиг тусын төлөө өөрийнх нь хуучин найзууд түүний дайснууд болсон юм. Энэ эмгэнэлт явдлыг туулсны дараа Шиаужэн жинхэнэ зүрх сэтгэлээ болон хуучин зарчмуудаа хаяхаас өөр аргагүй болжээ. Тэрээр өөрийнхөө сайн мөс чанар болон сайхан сэтгэлээс урваж эхэлсэн бөгөөд ёрын муу ертөнцийн намаг балчигт хутгалдлаа... Нигүүлслээс мултарч, ёс суртахууны доройтлын замаар алхах зуураа тэрээр дэлхий ертөнцөд гишгэлүүлж, шарх сорвиор дүүрчээ. Тэр мухардалд орсон бөгөөд бүх итгэл найдвараа алдан, цөхрөх мөчид Төгс Хүчит Бурханы чин сэтгэлийн дуудлага Шиаужэний зүрх, сэтгэлийг эцэстээ сэрээсэн юм ...

Бусад цуврал дахь хамгийн шинэ видеонууд