Readings-on-the-pursuit-of-the-truth

Үнэний эрэл хайгуулын тухай (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлагуудыг сонссоноор үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болох, үнэнийг эрэлхийлэхийн ач холбогдол болон хэрхэн үнэнийг эрэлхийлэхийг ойлгож авч, үнэнийг эрэлхийлэх, аврал хүртэх замаар алхаарай.

Цааш нь
Хайлтын үр дүн
  • Үнэний эрэл хайгуулын тухай 1