Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Амийн туршлагын гэрчлэлүүд

Цааш нь

Сайн мэдээ түгээх зөв сэтгэлгээ

Жүй Чю, Хятад Нэг удаа нэг ах надад өөрийнх нь дүү Ли Пин багаасаа л итгэгч байсан болохоор Эзэний төлөө олон жил урам зоригтой ажилласан, Бурханд чи…

Захирангуй байдлаа хаясан минь

Амлалт, Францын Үнэндээ, Удирдагч Линь эгчийг надтай хамт шинээр ирэгсдийн чуулганыг услуулахаар томилох үед надад нэг их тааламжтай байгаагүй. Би хо…

Цааш нь үзэх

Хавчлагын тухай гэрчлэлүүд

Цааш нь

Сүйрэл дундах амийн дуу

Гао Жин, Хэнань муж 1999 онд надад Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөх аз завшаан тохиосон юм. Бурханы үгийг уншсанаар би тэдг…

Цааш нь үзэх

Бурханы өмнө буцаж очсон тухай гэрчлэлүүд

Цааш нь

Бурханы үг бол миний хүч чадал

Жинниань, Канад Би хүүхэд ахуй цагаасаа гэр бүлийнхнээ даган Эзэнд итгэж, үргэлж Библи уншин, цуглаанд оролцдог байлаа. Гэрлэснийхээ дараа би Эзэн Ес…

Цааш нь үзэх

Номлолын нийтлэлүүд

Цааш нь

Гурвал гэх санаа үндэслэлтэй юу?

Бие махбодтой болсон Эзэн Есүс Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг хийснээс хойш 2,000 жилийн турш Христийн шашныхан бүгд цор ганц жинхэнэ Бурханыг “Гурвал” …

Цааш нь үзэх

Итгэлийн лавлах

Цааш нь
Цааш нь үзэх