Recital-daily-words-of-God

Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь

(“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос)
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-06

Бурханы үгийг сонсож, Түүний ажил, зан чанар, мөн чанарыг мэдэн, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд хөл тавиарай.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-06
Цааш нь үзэх
Readings-a-christian-life

Өдөр тутмын Бурханы үг: Христэд итгэгчдийн амьдрал

Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-22

Бурханы үгийг сонссоноор Бурхан чамайг Өөрийн биеэр халамжилж, усалж, чи илүү их үнэнийг ойлгох ба зан чанараа өөрчилж, Бурханы бүрэн авралыг хүртэх замд орж чадна.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-22
 • Ажлын гурван үе шат
 • Бурханы илрэлт ба ажил
 • Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт
 • Бие махбодтой болох
 • Бурханы ажлыг мэдэх нь
 • Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох
 • Библийн тухай нууцууд
 • Шашны үзлийг илчлэх нь
 • Хүн төрөлхтний завхралыг илчлэх нь
 • Амийн оролт
 • Хүрэх газар ба төгсгөл
Цааш нь үзэх
Recital-latest-expression

Төгс Хүчит Бурханы айлдварууд (Бурханыг мэдэх зам)

Бүтээгчийн дуу хоолойг сонсож, ажил, зан чанараар нь дамжуулан цор ганц Бурханыг Өөрийг нь мэдэж аваарай.

Цааш нь
Recital-kingdom-selection

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Эцсийн өдрүүдийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг шүүж, цэвэрлэн, шинэ эрин үе болох Хаанчлалын эрин үед хүн төрөлхтнийг хөтлөн оруулахаар үг айлдсан. Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы үгийн усалгаа, тэжээлийг эдэлж байж л жинхэнээсээ гэрэлд амьдарч, зам, үнэн, амийг чи олж авч чадна.

Цааш нь
Recital-the-word-appears-in-the-flesh

Үг нь махбодоор илэрсэн (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсож, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын дотоод түүх, Бурхан махбод болсны нууц, Христийн мөн чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох, хүн төрөлхтний төгсгөл, хүрэх газар болон үнэний бусад талыг ойлгож аваарай.

Цааш нь