Renshi-2

Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь

(“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос)
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-06

Бурханы үгийг сонсож, Түүний ажил, зан чанар, мөн чанарыг мэдэн, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд хөл тавиарай.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2020-09-06
Цааш нь үзэх
Readings-a-christian-life

Өдөр тутмын Бурханы үг: Христэд итгэгчдийн амьдрал

Сүүлд шинэчлэгдсэн:2024-01-29

Бурханы үгийг сонссоноор Бурхан чамайг Өөрийн биеэр халамжилж, усалж, чи илүү их үнэнийг ойлгох ба зан чанараа өөрчилж, Бурханы бүрэн авралыг хүртэх замд орж чадна.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2024-01-29
 • Ажлын гурван үе шат
 • Бурханы илрэлт ба ажил
 • Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт
 • Бие махбодтой болох
 • Бурханы ажлыг мэдэх нь
 • Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох
 • Библийн тухай нууцууд
 • Шашны үзлийг илчлэх нь
 • Хүн төрөлхтний завхралыг илчлэх нь
 • Амийн оролт
 • Хүрэх газар ба төгсгөл
Цааш нь үзэх
Xuanpian

Бурханы илрэлт ба ажил (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсож, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы авралын дотоод түүх, Бурхан махбод болсны нууц, Христийн мөн чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох, хүн төрөлхтний төгсгөл, хүрэх газар болон үнэний бусад талыг ойлгож аваарай.

Цааш нь
Цааш нь үзэх
Readings-on-knowing-God-selections

Бурханыг мэдэх тухай (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлагыг сонсож, Түүний үг, ажил, илэрхийлдэг зан чанараас нь Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, мөн чанарыг мэдэж аваарай. Тэгвэл чи эцсийн өдрүүдийн Христ—Төгс Хүчит Бурхан бол бүхнийг захирагч Нэгэн гэдэгт итгэнэ.

Цааш нь
Цааш нь үзэх
Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа (Түүвэр)

Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа (Түүвэр)

Бурханд итгэж, үнэнийг эрэлхийлэх явцад бидэнд тулгардаг янз бүрийн нөхцөл байдал, бодитой бэрхшээлийг шийдвэрлэж, үнэнийг ойлгох, амиа өсгөхөд биднийг удирдаж, чиглүүлж чадах Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлагыг сонсоорой.

Цааш нь
Цааш нь үзэх
Readings-on-the-pursuit-of-the-truth

Үнэний эрэл хайгуулын тухай (Түүвэр)

Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлагуудыг сонссоноор үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болох, үнэнийг эрэлхийлэхийн ач холбогдол болон хэрхэн үнэнийг эрэлхийлэхийг ойлгож авч, үнэнийг эрэлхийлэх, аврал хүртэх замаар алхаарай.

Цааш нь
Цааш нь үзэх