Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хамгийн сүүлийн үеийн уншлагууд

Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы үгийн түүвэр нь өдөр бүр Бурханы өмнө өөрсдийгөө тайван болгож, Түүний үгийг сонсох боломжийг олгодог тул бид амийн усны хангалт олж авч, цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр амиа өсгөж чадна.

13:11
6:27
06:38
11:42
08:49
08:58
12:46
14:05
04:38
15:34
12:46
08:54
13:37
11:53
10:15
10:11
10:18
04:21
10:59
06:44
09:47
10:44
11:46
08:30
06:55
10:29
13:31
16:33
21:28
18:53
11:59
18:33
09:04
12:21
11:26
Цааш нь

Бурхан: “Жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл, Бүтээгч гэж хэн болохыг, хүний бүтээгдсэн нь юуны төлөө болохыг, бүтээгдсэн зүйлийн үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэхийг, бүх бүтээлийн Эзэнийг хэрхэн шүтэн мөргөхийг мэдэх ёстой.…” гэж хэлдэг. Бурханыг мэдэх замд хөл тавихад таныг хөтлөх Бүтээгчийн дуу хоолойг сонсогтун.

Цааш нь

Бурхан эцсийн өдрүүдэд хүнийг ариусгаж, аврах ажлыг хэрхэн гүйцэтгэдгийг та мэдэх үү? Бид Бурханы ерөөл болон амлалтыг хэрхэн хүлээн авч чадах вэ? Бурхан ийнхүү хэлдэг: “Түүний ноёрхол дор захирагдсан бүх хүмүүс илүү өндөр үнэнийг эзэмшиж, илүү агуу ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдрах ба үнэн, зам, амийг олж авах болно.”

30:21
14:50
14:59
9:02
14:58
16:11
16:55
16:29
15:22
15:30
13:35
17:32
13:59
17:08
17:29
16:29
15:54
16:07
18:43
17:46
17:26
16:29
20:19
19:55
16:50
14:12
20:19
43:05
00:00
09:22
12:37
11:36
16:04
14:55
21:49
17:20
15:05
14:23
14:58
00:00
11:13
21:27
28:20
15:43
22:05
46:47
41:28
17:14
30:02
38:30
46:14
41:37
52:35
46:05
00:00
32:43
37:13
33:30
53:21
37:41
47:43
38:01
53:57
39:28
36:36
29:47
4:36
28:39
29:29
27:04
16:07
15:55
34:40
31:58
39:42
36:01
22:10
00:00
24:06
39:48
50:25
45:52
21:36
24:13
25:44
35:09
39:57
37:45
45:32
43:23
37:22
36:52
17:32
14:20
17:56
17:31
15:17
16:18
17:44
16:49
16:36
21:49
24:37
07:06
17:38
15:14
15:08
32:25
43:06
20:52
Цааш нь

28:52
16:19
15:02
23:30
27:06
21:32
17:14
31:19
45:23
21:00
27:12
35:50
23:21
28:32
20:10
21:39
Цааш нь