Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үүсэл, хөгжил 46:47
Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үүсэл, хөгжил

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй.

Цааш нь унших>
Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
Бурханы шүүлт
Эцсийн өдрүүдийн Христ Хятадад илэрсний болон Түүний ажлын үндэслэлийн талаарх товч танилцуулга
Төгс Хүчит Бурханы Чуулган
Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь
Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь
Бурханыг дахин нэг цовдлох хүмүүс золгүй еэ!
Бурханыг дахин нэг цовдлох хүмүүс золгүй еэ!
Show Church-life-1
Show Church-life-2
Show Church-life-7
Show Church-life-4
Show Church-life-2
Show Church-life-3
Show Church-life-4
Show Church-life-5
Show Church-life-6
Show Church-life-1
Show Church-life-2
Show Church-life-7
Show Church-life-4
Show Church-life-2
Show Church-life-3
Show Church-life-4
Show Church-life-5
Show Church-life-6
Gospel-7-1
Gospel-2
US0J7CF0-20190920-C-01-4K-ZB
Gospel-1-1
Gospel-4
Gospel-9
KR0J6H0K-20190821-B-01-4K-ZB
Gospel-8
Gospel-3
Gospel-7-1
Gospel-2
US0J7CF0-20190920-C-01-4K-ZB
Gospel-1-1
Gospel-4
Gospel-9
KR0J6H0K-20190821-B-01-4K-ZB
Gospel-8
Gospel-3
Songs-1
Songs-2
Songs-3
Songs-4
Songs-8
Songs-2
Songs-7
Songs-8
Songs-9
Songs-1
Songs-2
Songs-3
Songs-4
Songs-8
Songs-2
Songs-7
Songs-8
Songs-9

Сайн мэдээний шууд утас:

Илүү ихийг харуул

Холбоо барих

Холбоо барих арга
Биднийг дагах
Мессеж үлдээх