Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Хаанчлалын эрин үед Бурхан яагаад Төгс Хүчит Бурхан нэрийг авсан бэ?

Хаанчлалын эрин үед Бурхан яагаад Төгс Хүчит Бурхан нэрийг авсан бэ?

Төгс Хүчит Бурхан бол эцсийн өдрүүд дэх Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт болохоор Эзэн Есүс эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлыг хийхээр ирэх үедээ яагаад Төгс Хүчи…
Төгс Хүчит Бурханы Чуулган хэрхэн бий болсон бэ?

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган хэрхэн бий болсон бэ?

Христийн шашны чуулгануудын адилаар, бие махбод болсон Бурханы ажлын улмаас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон. Христийн шашны чуулганууд нь бие ма…
Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь Нэг Бурхан мөн үү?

Төгс Хүчит Бурхан болон Эзэн Есүс нь Нэг Бурхан мөн үү?

Хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулах үед Бурхан хүн төрөлхтний авралын төлөө Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөг эхэлсэн. Бурхан хүн төрөлхтний авралын төлөө аж…
Христийн шашин болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы хоорондох ялгаа юу вэ?

Христийн шашин болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы хоорондох ялгаа юу вэ?

Христийн шашин болон Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь адилхан Бурханд итгэдэг. Израиль дахь Иудейн шашин нь Хуулийн эрин үед Ехова Бурханы хийсэн ажлаас …
Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зорилго юу вэ?

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зорилго юу вэ?

Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Библи дэх Бурханы үг болон Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн Үг нь махбодоор илэрсэн-ий дагуу итгэгчдээ усалж хариулдаг, ин…
Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үндсэн итгэл

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үндсэн итгэл

  (1) Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы итгэлийн зарчим Христийн шашны итгэлийн зарчим нь Библиэс үүссэн бөгөөд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы итгэлийн зарчим …