Readings-a-christian-life

Өдөр тутмын Бурханы үг: Христэд итгэгчдийн амьдрал

Сүүлд шинэчлэгдсэн:

Бурханы үгийг сонссоноор Бурхан чамайг Өөрийн биеэр халамжилж, усалж, чи илүү их үнэнийг ойлгох ба зан чанараа өөрчилж, Бурханы бүрэн авралыг хүртэх замд орж чадна.

Цааш нь
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2024-01-29
Хайлтын үр дүн
 • Ажлын гурван үе шат
 • Бурханы илрэлт ба ажил
 • Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт
 • Бие махбодтой болох
 • Бурханы ажлыг мэдэх нь
 • Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох
 • Библийн тухай нууцууд
 • Шашны үзлийг илчлэх нь
 • Хүн төрөлхтний завхралыг илчлэх нь
 • Амийн оролт
 • Хүрэх газар ба төгсгөл