Хамгийн сүүлийн үеийн видеонууд

“Бурханы илрэлт ба ажил” номын уншлага

Цааш нь
  • Христийн эхэн үеийн айлдварууд
  • Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд
  • Чуулгануудаар явахдаа Христийн хэлсэн үг

“Өдөр тутмын Бурханы үг” номын уншлага

Цааш нь
  • Бурханыг мэдэх нь
  • Ажлын гурван үе шат
  • Бурханы илрэлт ба ажил
  • Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт