Хамгийн сүүлийн үеийн видеонууд

Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага

Цааш нь
  • Христийн эхэн үеийн айлдварууд
  • Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд
  • Чуулган дахь Христийн номлол
  • Бурханыг мэдэх зам

Өдөр тутмын Бурханы үг

Цааш нь
  • Бурханыг мэдэх нь
  • Ажлын гурван үе шат
  • Бурханы илрэлт ба ажил
  • Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт