Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажил: Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы үүсэл, хөгжлийн түүх (1-р хэсэг)

2020-07-24

Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүс: “Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” (Матай 4:17) гэж хэлсэн, мөн “Би хурдан ирнэ” (Илчлэл 22:7) гэж амласан. Хоёр мянган жилийн найдвар, хоёр мянган жилийн хүлээлт … үе үеийн Христэд итгэгчид Эзэн Есүсийн эргэн ирэхийг тэсэн ядан хүлээсээр ирсэн. Аврагч ирээд, хүн төрөлхтөнд бүрэн аврал авчраасай гэж бүх хүн хүсэн мөрөөссөн. Дэлхий яг түнэр харанхуйд автаж, Сатаны ёрын муу хүчин Бурханыг хамгийн хэрцгий, догшноор эсэргүүцэж байх үед харин ертөнцийн Зүүн зүгт, Хятадад үүр цайсан юм. 1991 оны тэрхүү ер бусын жилд бие махбодтой болсон хүний Хүү, Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, ажлаа хийхээр гэр чуулгануудад гарч ирлээ. Тэнд Тэр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм.

Энэ баримтат кино нь Төгс Хүчит Бурхан хэрхэн гэр чуулганууд дунд илэрч, ажлаа хийж, үгээ айлдаж эхэлсэн тухай үнэн түүхийг өгүүлэхээр зорьсон билээ. Бурханы сонгосон хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы өнөөгийн энэ үгийг хуваалцсанаар тэд аажмаар үнэнийг ойлгож, хэрэгжүүлэлтийн замыг олж авч, хүн төрөлхтөнд Ариун Сүнсний авчирсан жаргал, эрх чөлөөг эдлэх болсон билээ.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах