Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

ХРИСТИЙН ШҮҮХ СУУДЛЫН ӨМНӨХ ТУРШЛАГЫН ТУХАЙ ГЭРЧЛЭЛҮҮД

1Бурханы үг бүр зан чанарынх нь илэрхийлэл юм
2Би Христийг харахад нийцэхгүй
3Бурханы, эхийн сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
4Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
5Бурханыг мэдэх замыг би олсон
6Бурханы хүслийг хүндрэл, бэрхшээл дунд ойлгох нь
7Дөнгийг эвдсэн нь
8Ариун Сүнс зарчимтай байдлаар ажилладаг
9Бурханыг өргөмжлөн, гэрчлэх хэрэгжүүлэлт маань маш утгагүй байжээ
10Аврагдах тухай багахан ойлголт
11Сүнсний хүлээснээс салах нь
12Чи хүнийг гадаад төрхөөр нь ялган таньж чадахгүй
13Тулаанд Сатаныг ялах нь
14Биеэ тоосон занг засах арга зам бий
15Зохицон үйлчлэхийн ач холбогдол
16Энэ л үнэхээр сайн хүн мөн
17Зүрх сэтгэлийн минь гүн дэх нууц
18Худал хуурмагийн ард юу оршдог вэ
19Өөрийгөө үнэнхүү мэднэ гэдэг амар зүйл биш
20Чуулганд онцгойлон хандах явдал гэж байхгүй
21Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
22Хувийн өш хонзонгийн төлөө эрх мэдлийг урвуулан ашиглахын мөн чанар
23Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан минь
24Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хай
25Бурханы үгс намайг сэрээсэн
26Би жинхэнэ төрхөө харсан
27Би жинхэнэ биеийн хэмжээгээ тодорхой харсан юм
28Уналтын өмнөх ихэрхүү зан
29Байр сууриа алдсаны дараа
30Бурханы ажил маш ухаалаг
31Бурханы хайр гэж юу вэ?
32Хавчлага болон саад бэрхшээл намайг өсөхөд тусалсан
33Бурханд итгэх зам дээр илүү сайжран өөрчлөгдөх нь
34Маш олон жил итгэсний дараа би яагаад өөрчлөгдөөгүй вэ?
35Амийн оролт гэж юу болохыг би одоо л ойлголоо
36Шулуун зантай хүн бол үнэнч хүн биш юм
37Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь
38Би цаашид“Сайн санаа”-гаар нүдээ боолгохгүй
39Бурханы үгийг толь болгон ашиглах нь
40Ариун Сүнсний ажлыг дагах нь маш чухал юм!
41Бурханаас надад өгсөн эрхэм дээд бэлэг
42Би бусадтай ажиллаж сурсан
43Гамшгаас сэргийлэх цорын ганц арга зам
44Харагдах байдалд үндэслэн шүүх нь хийсвэр зүйл
45Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
46Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
47“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
48Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
49Энэ бол үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм
50Жинхэнэ түншлэл
51Шударга хүн байх нь амаргүй
52Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
53Үр ашиггүй ажлын жинхэнэ учир шалтгаан
54Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
55Бурханы онцгой хайрыг мэдрэх нь
56Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэ
57Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
58Үнэнч байхад асар их аз жаргал бий
59Дэлхий ертөнцийн харанхуй болон ёрын муугийн эх сурвалжийн тухай товч яриа
60Миний сүнсийг хууран мэхэлсэн зүйл юу вэ?
61Сатаны номнууд биднийг хордуулж чадна
62Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
63Би үнэхээр агуу улаан лууны үр сад юм байна
64Завхралынхаа үнэнийг би харж байна
65Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
66Гадны хүмүүсийг ялгаварлах бол дэндүү хортой!
67Атаархал бол зүрх сэтгэлийн ужиг өвчин юм
68Сатаны хүлээснээс салснаар эрх чөлөөтэй болно
69Сатанлаг гүн ухаан хүмүүсийг урхидаж, сүйтгэж байна
70Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
71Элбэг сайхан хүндэтгэлийн зоогийг би таалсан юм
72Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгосноор буруу ойлголтыг арилгаж болно
73Би бусад хүнд хэрхэн зохистой хандахыг сурлаа
74Үнэнийг ойлгож байж л өөрийгөө жинхэнээсээ мэддэг
75Бурханы үг замыг заадаг
76Үнэнд өөрийн биеэр орсноор л бид бусдад үнэнхүү тусалж болно
77Би хэв чанар муутай гэж шалтаглахаа больсон
78Багаа хуулж хаяад амьдралаа шинээр эхэл
79Долоон жилийн шалгалт үнэн төрхийг минь илчилсэн юм
80Зөвхөн Бурханы Хайр л Жинхэнэ
81Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн
82Эцэст нь би хүний төрхийг жаахан амьдран гаргаж байна
83Дахин төрөлт
84Доройтсон хүний өөрчлөлт
85Би амьдралын зөв замаар дөнгөж алхаж эхлээд байна
86Шүүлт бол гэрэл
87Байр суурийн дөнгийг хаясны дараа сэтгэл хавьгүй хөнгөрлөө
88Дуулгавартай байх тухай сургамж
89“Найрсаг” байдал минь баяртай
90Бурханд итгэх замд орох нь
91Хуумгай байдлаа залруулсны дараа л үүргээ зохистой биелүүлж чадна
92Амьдралын баялаг
93Амьдралаа Сүнслэг Үйлчлэлд Зориулав
94Биеэ тоосон зангийн гашуун үр жимс
95Зовлон бэрхшээлийн дунд Бурханы хайрыг амссан нь
96Бурханы үгээр Дамжуулан дахин төрсөн минь
97Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь
98Төөрөлдсөн нь болон Замаа олохуй
99Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
100Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
101Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы авралын хайр
102Зөв хүн байх арга замыг би эцэст нь олж харсан
103Бэрхшээл нь Бурханы төлөөх миний хайрыг урамшуулсан