Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн Сэнтийн ѳмнөх шүүлт

1Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
2Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
3Бүдэрч унахын өмнөх дээрэлхүү зан
4Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан нь
5Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хайж ол
6Бурханы эх хүний зүрх сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
7Амьдрал, үхлийн тэмцэл
8Ариун Сүнс зарчмын дагуу ажилладаг
9Худал хуурмагийн ард юу байдаг вэ
10Үнэхээр сайн хүний шалгуур
11"Нүд үнэнч" гэдэгт итгэх аргагүй
12Орлуулагдах тухай эргэцүүллүүд
13Би Христийг харахад нийцэхгүй
14Бурханы үг бүр Түүний зан чанарын илэрхийлэл
15Дэлхийн харанхуй болон хорон муугийн эх сурвалжийн тухай товч яриа
16Бурханд итгэх замд илүү сайн байхын төлөө эргэлт хийх нь
17Миний сүнсийг хууран мэхэлсэн зүйл юу вэ?
18Хавчлага болон зовлон бэрхшээл намайг өсөн дэвшихэд тусалсан
19Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
20Бурханы хайрын мөн чанар юу вэ?
21Гадны хүмүүсийг ялгаварлах бол дэндүү хортой!
22Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
23Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
24“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
25Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
26Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
27Харагдах байдалд үндэслэн шүүх нь хийсвэр зүйл
28Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
29Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэй
30Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
31Гамшгаас сэргийлэх цорын ганц арга зам
32Сүнсний архаг өвчин атаархал
33Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
34Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
35Шударга хүн байх нь амаргүй
36Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
37Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
38Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь