Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн шүүлтийг туулсан тухай гэрчлэлүүд

1Төөрөлдсөн нь болон Замаа олохуй
2Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь
3Байр сууриа алдсаны дараа
4Алдагдсан Хүүгийн Эргэн ирэлт
5Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
6Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
7Бүдэрч унахын өмнөх дээрэлхүү зан
8Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан нь
9Бурханыг мэдэх замыг би хардаг
10Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хайж ол
11Хувийн өш хонзон авахын мөн чанар
12Чуулганд тусгай эмчилгээ гэж байхгүй
13Хүний уг чанарыг гадна талаас нь шүүж болохгүй
14Өөрийгөө үнэнхүү мэднэ гэдэг амар зүйл биш
15Дөнгийг эвдсэн нь
16Биеэ тоосон зангийн гашуун үр жимс
17Биеэ тоосон занг засах арга зам бий
18Сүнсний хүлээснээс салах нь
19Бурханы, эхийн сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
20Амьдрал ба үхлийн тулаан
21Бурханы үгс намайг сэрээсэн
22Аврагдах тухай ойлголж авах
23Би өөрийн жинхэнэ байр суурийг тодорхой харсан
24Үйлчлэлд зохицуулалт чухал
25Худал хуурмагийн ард юу байдаг вэ
26Ариун Сүнс зарчмын дагуу ажилладаг
27Үнэхээрийн сайн хүн байхын шалгуур
28“Нүд үнэнч” гэдэгт итгэх аргагүй
29Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь
30Би Христийг харахад нийцэхгүй
31Бурханы үг бүр Түүний зан чанарын илэрхийлэл
32Дэлхийн Харанхуй болон Хорон муугийн эх сурвалжийн тухай товч яриа
33Бурханд итгэх замд илүү сайн байхын төлөө эргэлт хийх нь
34Миний сүнсийг хууран мэхэлсэн зүйл юу вэ?
35Хавчлага болон зовлон бэрхшээл намайг өсөн дэвшихэд тусалсан
36Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
37Зүрх сэтгэлийн минь гүн дэх нууц
38Бурханы үгийг толь мэт ашиглах нь
39Шударга байдалд хэмжээлшгүй их аз жаргал агуулагддаг
40Бурханы хайрын уг чанар юу вэ?
41Гадны хүмүүсийг ялгаварлах бол дэндүү хортой!
42Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй
43Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
44Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
45Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
46“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
47Жинхэнэ өөрчлөлт гэж юу вэ?
48Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
49Харагдах байдалд үндэслэн шүүх нь хийсвэр зүйл
50Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
51Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэ
52Сатаны номнууд биднийг хордуулж чадна
53Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
54Гамшгаас сэргийлэх цорын ганц арга зам
55Сатаны гүн ухаан урхинд оруулж, доройтуулдаг
56Сүнсний архаг өвчин атаархал
57Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
58Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
59Шударга хүн байх нь амаргүй
60Үр дүнгүй ажлын жинхэнэ шалтгаан
61Сатаны хүлээснээс салснаар эрх чөлөөтэй болно
62Энэ бол үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм
63Би цаашид“Сайн санаа”-гаар нүдээ боолгохгүй
64Жинхэнэ түншлэл
65Бурханаас надад өгсөн эрхэм дээд бэлэг
66Ариун Сүнсний ажлыг дагах нь маш чухал юм!
67Би хүмүүсийн завхарлыг харж байна
68Бурханы ажил үнэхээр ухаалаг!
69Би бусадтай ажиллаж сурсан
70Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
71Элбэг сайхан хүндэтгэлийн зоогийг би таалсан юм
72Бурханд итгэх замд орох нь
73Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн
74Унасан хүний өөрчлөлт
75Зөв хүн байх арга замыг би эцэст нь олж харсан
76Би амьдралын зөв замаар дөнгөж алхаж эхлээд байна
77Шүүлт бол гэрэл
78Дахин төрөлт
79Амьдралаа Сүнслэг Үйлчлэлд Зориулав
80Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
81Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь
82Багаа хуулж хаяад амьдралаа шинээр эхэл
83Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы авралын хайр