Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн шүүлтийг туулсан тухай гэрчлэлүүд

1Бурханы үг бүр Түүний зан чанарын илэрхийлэл
2Би Христийг харахад нийцэхгүй
3Бурханы, эхийн сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
4Бурханыг мэдэх замыг би хардаг
5Дөнгийг эвдсэн нь
6Аврагдах тухай ойлголж авах
7Сүнсний хүлээснээс салах нь
8Амьдрал ба үхлийн тулаан
9Үйлчлэлд зохицуулалт чухал
10Зүрх сэтгэлийн минь гүн дэх нууц
11Худал хуурмагийн ард юу байдаг вэ
12Өөрийгөө үнэнхүү мэднэ гэдэг амар зүйл биш
13Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
14Бурханы үгс намайг сэрээсэн
15Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь
16Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь
17Уналтын өмнөх ихэрхүү зан
18Байр сууриа алдсаны дараа
19Бурханы ажил маш ухаалаг
20Бурханы хайрын уг чанар юу вэ?
21Төөрөлдсөн нь болон Замаа олохуй
22Бурханд итгэх замд илүү сайн байхын төлөө эргэлт хийх нь
23Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй
24Бурханы үгийг толь мэт ашиглах нь
25Ариун Сүнсний ажлыг дагах нь маш чухал юм!
26Бурханаас надад өгсөн эрхэм дээд бэлэг
27Би бусадтай ажиллаж сурсан
28Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
29Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
30Энэ бол үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм
31Жинхэнэ түншлэл
32Шударга хүн байх нь амаргүй
33Үр дүнгүй ажлын жинхэнэ шалтгаан
34Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
35Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэ
36Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
37Шударга байдалд хэмжээлшгүй их аз жаргал агуулагддаг
38Сатаны номнууд биднийг хордуулж чадна
39Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
40Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
41Сүнсний архаг өвчин атаархал
42Сатаны хүлээснээс салснаар эрх чөлөөтэй болно
43Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
44Элбэг сайхан хүндэтгэлийн зоогийг би таалсан юм
45Багаа хуулж хаяад амьдралаа шинээр эхэл
46Дахин төрөлт
47Унасан хүний өөрчлөлт
48Би амьдралын зөв замаар дөнгөж алхаж эхлээд байна
49Шүүлт бол гэрэл
50Бурханд итгэх замд орох нь
51Амьдралаа Сүнслэг Үйлчлэлд Зориулав
52Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
53Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
54Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан нь
55Хувийн өш хонзон авахын мөн чанар
56Бурханы хүслийг хүндрэл, бэрхшээл дунд ойлгох нь
57Хүний уг чанарыг гадна талаас нь шүүж болохгүй
58Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь
59Биеэ тоосон зангийн гашуун үр жимс
60Биеэ тоосон занг засах арга зам бий
61Үнэхээрийн сайн хүн байхын шалгуур
62Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
63Жинхэнэ өөрчлөлт гэж юу вэ?
64Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
65Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы авралын хайр
66Зөв хүн байх арга замыг би эцэст нь олж харсан
67Бурханы үгээр Дамжуулан дахин төрсөн минь
68Ариун Сүнс зарчмын дагуу ажилладаг
69Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хайж ол
70Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
71“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
72Чуулганд тусгай эмчилгээ гэж байхгүй
73Би цаашид“Сайн санаа”-гаар нүдээ боолгохгүй
74Гамшгаас сэргийлэх цорын ганц арга зам
75Харагдах байдалд үндэслэн шүүх нь хийсвэр зүйл
76Дэлхийн харанхуй болон хорон муугийн эх сурвалжийн тухай товч яриа
77Би хүмүүсийн завхарлыг харж байна
78Гадны хүмүүсийг ялгаварлах бол дэндүү хортой!
79Сатаны гүн ухаан урхинд оруулж, доройтуулдаг
80Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн
81Би жинхэнэ биеийн хэмжээгээ тодорхой харсан юм