Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Бурханы үгийн магтан дуу

1Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа
2Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ
3Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал
4Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун
5Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь хүн төрөлхтөнийг аврах билээ
6Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч
7Орчлон ертөнц дэх Бурханы ажлын хандлага
8Бурханы илрэлтийн утга учир
9Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг
10Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир
11Бурханы шүүлтийн хүрэх үр нөлөө
12Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ
13Бурханы ажил урагшилсаар байна
14Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ
15Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ
16Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн
17Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй
18Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг
19Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон
20Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал
21Хоёр мянган жилийн хүсэл
22Христийн мөн чанар бол Бурхан
23Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог
24Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш
25Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг
26Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
27Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ
28Босоод, Бурхантай хамтран ажилла
29Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм
30Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна
31Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг
32Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал
33Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй
34Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг
35Бурханы асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй
36Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн
37Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй
38Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг
39Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг
40Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь
41Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн
42Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед
43Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ
44Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл
45Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг
46Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг
47Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж
48Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг
49Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам
50Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог
51Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл
52Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой
53Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн
54Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь
55Амийн усан гол
56Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно
57Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ
58Бурхан хүнийг удирдахаар үргэлж ажилласаар байна
59Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно
60Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд
61Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг
62Хүн болон Бурханы амрах газар өөр
63Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл
64Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог
65Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтагтун