Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

1Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа
2Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал
3Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь хүн төрөлхтөнийг аврах билээ
4Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч
5Бурханы илрэлтийн утга учир
6Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир
7Бурханы шүүлтийн хүрэх үр нөлөө
8Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ
9Бурханы ажил урагшилсаар байна
10Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ
11Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн
12Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон
13Христийн мөн чанар бол Бурхан
14Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог
15Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш
16Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг
17Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
18Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ
19Босоод, Бурхантай хамтран ажилла
20Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм
21Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг
22Бурханы асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй
23Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн
24Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй
25Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг
26Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь
27Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн
28Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед
29Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ
30Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл
31Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг
32Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг
33Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам
34Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог
35Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой
36Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн
37Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд
38Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл
39Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ
40Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал