Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Төгс Хүчит Бурхан бол бүхнийг чадагч, бүхнийг гүйцэтгэгч, бүрэн төгс жинхэнэ Бурхан юм! Тэр долоон одыг барьж, долоон Сүнсийг агуулж, долоон нүдтэй байж, долоон лац болон хуйлмал номыг нээгээд зогсохгүй, үүнээс ч илүүтэйгээр долоон аяга, долоон гамшгийг удирдаж, долоон аянгыг нээдэг; Тэр аль эрт долоон бүрээг дуугаргасан! Түүний бүтээсэн бүх зүйл, бүрэн төгс болгосон бүхэн Түүнийг магтаж, Түүнд алдрыг өгч, Түүний сэнтийг өргөмжлөх ёстой. Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Та бол бүх зүйл, Та бүхнийг гүйцэлдүүлсэн ба Таны хувьд бүгд бүрэн төгс, бүгд гэгээтэй, бүгд чөлөөлөгдсөн, бүгд эрх чөлөөтэй, бүгд хүчирхэг агаад хүч чадалтай! Таны хувьд нуугдсан, далдлагдсан зүйл юу ч байдаггүй, бүх нууц илчлэгдсэн. Түүнчлэн, Та үй олон дайсныг шүүж, Өөрийн сүр жавхлан, Өөрийн дүрэлзэх гал, Өөрийн уур хилэнг үзүүлдэг, үүнээс ч илүүтэйгээр Та урьд үзэгдээгүй, үүрдийн үүрд орших, эцэс төгсгөлгүй алдар суугаа үзүүлдэг! Бүх хүн сэрж, бүх чадлаараа уухайлан, дуулж, төгс хүчит, бүхэлдээ-үнэн, бүхэлдээ-амьд, бүрэн төгс, мөнхөөс мөнхөд орших суу алдарт, жинхэнэ Бурханыг шагшин магтах ёстой. Түүний сэнтийг үргэлж өргөмжилж, Түүний ариун нэрийг магтаж, алдаршуулах хэрэгтэй. Энэ бол Миний—Бурханы—мөнхийн хүсэл бөгөөд Түүний бидэнд илчилж, хайрласан хязгааргүй ерөөлүүд юм! Бидний дундаас хэн үүнийг өвлөдөггүй вэ? Бурханы ерөөлүүдийг өвлөхийн тулд хүн Бурханы нэрийг өргөмжилж, сэнтийг нь тойрон шүтэн мөргөх ёстой. Түүний өмнө өөр сэдэл, өөр санаа зорилготой ирдэг хүмүүс Түүний дүрэлзэх галд хайлна. Өнөөдөр бол Түүний дайснууд шүүгдэх өдөр, мөн энэ өдөр тэд мөхнө. Үүнээс ч илүүтэйгээр, энэ нь Төгс Хүчит Бурхан Би илчлэгдэж, алдар суу болон нэр хүндийг олж авах өдөр юм. Өө, хүмүүс ээ! Бидэнд үүрдийн үүрд элэгсэг сэтгэл, аврал өгч, ерөөл хайрлаж, Өөрийн хөвгүүдийг бүрэн төгс болгож, Өөрийн хаанчлалыг амжилттайгаар биелүүлдэг Төгс Хүчит Бурханыг магтаж, угтан авахаар хурдан босоцгоо! Энэ бол Бурханы гайхамшигтай үйл хэрэг! Тэр Өөрөө биднийг аварч, бүрэн төгс болгож, алдар луу аваачихаар ирдэг нь Бурханы мөнхийн урьдчилан тогтоолт, зохицуулалт юм.

Өндийн босож, гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс бүгд сохрын өвөг дээдэс, мунхагийн хаад бөгөөд тэд мөнхөд мунхаг, мөнхөд тэнэг, мөнхийн сохор үхэгсэд болох болно. Иймд бидний сүнс сэрэх хэрэгтэй! Бүх хүн босох хэрэгтэй! Алдрын Хаан, өршөөлийн Эцэг, золин авралын Хүү, төгс төгөлдөр долоон Сүнс, сүр жавхлант дүрэлзэх гал, зөвт шүүлт авчирдаг, бүгдэд хүрэлцэхүйц, төгс төгөлдөр, бүнийг чадагч, бүрэн төгс Төгс Хүчит Бурханыг эцэс төгсгөлгүйгээр уухайлж, магтаж, өргөмжил! Түүний сэнтий үүрд өргөмжлөгдөнө! Энэ бол Бурханы мэргэн ухаан, Түүний авралын гайхамшигтай зам, Түүний алдарт хүслийн биелэлт гэдгийг бүх хүн харах хэрэгтэй. Хэрвээ бид өндийн босож, гэрчлэл хийхгүй бол цаг нь нэгэнт өнгөрвөл үүрд эргэж ирэхгүй. Бид ерөөл хүртэх үү, золгүй явдал хүртэх үү гэдэг нь энэ цаг үед бидний хийж, бодож, амьдран харуулдаг зүйлийн дагуу аяны маань одоогийн үе шатанд шийдэгддэг. Тэгвэл та нар хэрхэн үйлдэх хэрэгтэй вэ? Бурханыг үүрд гэрчилж, өргөмжилж, төгс хүчит Христ—мөнхийн, цор ганц, жинхэнэ Бурханыг өргөмжил!

Одоогоос та нар, Бурханд гэрчлэл хийдэггүй, цор ганц, жинхэнэ Бурханд гэрчлэл хийдэггүй, Түүний талаар эргэлзээ өвөрлөдөг хүмүүс бүгд өвчтэй, үхсэн бөгөөд Бурханыг эсэргүүцэгчид гэдгийг тодорхой харах хэрэгтэй! Бурханы үг эрт цаг үеэс хэдийнээ батлагдчихсан; Надтай хамт цугладаггүй хүмүүс таран бутарч, Надтай хамт байдаггүй хүмүүс Миний эсрэг байдаг; энэ бол чулуун дээр сийлсэн өөрчлөгдөшгүй үнэн! Бурханд гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс бол Сатаны зарц нар юм. Энэ хүмүүс Бурханы хүүхдүүдийг үймүүлж, хуурч, Бурханы удирдлагад саад болохоор ирдэг ба тэдэнтэй хурц сэлмээр харьцах ёстой! Тэдэнд сайн санаа гаргасан хэн ч өөрсдийн сүйрлийг эрж хайдаг. Чи Бурханы Сүнсний яриаг сонсон, итгэж, Бурханы Сүнсний замаар алхаж, Бурханы Сүнсний үгээр амьдарч, төгс хүчит Бурханы сэнтийг бүр ч үүрд өргөмжлөх хэрэгтэй!

Төгс Хүчит Бурхан бол долоон Сүнсний Бурхан! Долоон нүд, долоон одны Бурхан[a], Тэр долоон лацыг нээдэг ба хуйлмал номыг бүхэлд нь нээдэг! Тэрээр долоон бүрээг дуугаргасан, долоон аяга, долоон гамшиг Түүний гарт байдаг ба Түүний хүслээр буудаг. Өө, үргэлж лацтай байсан долоон аянга! Тэднийг нээх цаг нь ирлээ! Долоон аянгыг нээдэг Нэгэн бидний нүдний өмнө хэдийнээ гарч ирчихсэн байна!

Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны хувьд бүх зүйл чөлөөлөгдөж, эрх чөлөөтэй, хүндрэл бэрхшээлгүй байдаг ба бүгд төвөггүй урсдаг! Юу ч Танд саад болж зүрхэлдэггүй, бүгд Танд захирагддаг. Захирагддаггүй хэн ч бай бүгд үхдэг!

Долоон нүдний бурхан, Төгс Хүчит Бурхан! Бүгд ил тодорхой, гэрэл гэгээтэй, далдлагдахгүй бөгөөд бүгд илрүүлэгдэж, илчлэгддэг. Түүны хувьд бүгд болор шиг тунгалаг ба Бурхан Өөрөө ийм байгаад зогсохгүй, Түүний хөвгүүд ч бас ийм байдаг. Хэн ч, ямар ч зүйл, ямар ч юм Түүний болон Түүний хөвгүүдийн өмнө далдлагдаж чадахгүй!

Төгс Хүчит Бурханы долоон од гэрэл гэгээтэй! Чуулганыг Тэр төгс болгож, чуулганыхаа элч нарыг томилдог бөгөөд чуулган бүхэлдээ Түүний хангалтад байдаг. Тэр долоон лацыг бүгдийг нь нээж, Өөрийнхөө удирдлагын төлөвлөгөө болон Өөрийн хүслийг Өөрөө гүйцэлдүүлдэг. Хуйлмал ном бол Түүний удирдлагын нууцлаг сүнслэг хэл бөгөөд Тэр үүнийг нээж, илчилсэн!

Бүх хүн Түүний цуурайтсан долоон бүрээг сонсох хэрэгтэй. Түүны хувьд бүгд нээлттэй байдаг ба нууцлагдмал, гунигтай байхаа больж, Бүгд илчлэгдэж, бүгд ялгуусан!

Төгс Хүчит Бурханы долоон бүрээ бол нээлттэй, алдар суутай, ялгуусан бүрээнүүд юм! Тэдгээр нь мөн Түүний дайснуудыг шүүдэг бүрээ юм! Түүний ялалт дунд, Түүний эвэр бүрээ мөн өргөмжлөгддөг! Тэр бүх орчлон ертөнцийг захирдаг!

Тэр долоон аяг гай гамшгийг нэгэнтээ бэлдсэн, эдгээрийг Түүний дайснууд руу эцсийн хязгаарт нь хүртэл бүх хүчээр нь сул тавьдаг ба дүрэлзэх гал тэднийг сөнөөх болно. Төгс Хүчит Бурхан Өөрийн эрх мэдлийн хүчийг үзүүлж, Түүний дайснууд бүгд устдаг. Эцсийн долоо аянга нь Төгс Хүчит Бурханы өмнө цаашид битүүмжлэгдэхгүй, бүгд нээлттэй! бүгд нээлттэй! Тэр Өөрийн дайснуудыг долоон аянгаар устгаж, дэлхийг тогтворжуулан, дахин хэзээ ч сүйтгэгдэлгүй Түүнд үйлчлэл үзүүлэхэд хүргэдэг.

Зөвт Төгс Хүчит Бурхан минь! Бид Таныг үүрд шагшин магтъя! Та эцэс төгсгөлгүй магтаал, эцэс төгсгөлгүй сайшаал болон өргөмжлөлийг хүртэх эрхтэй! Таны долоон аянга зөвхөн Таны шүүлтийн төлөө бус, харин Таны алдар суу, эрх мэдэл болон бүх зүйлийг бүрэн төгс болгохын төлөө байдаг!

Бүх хүн сэнтийн өмнө баяраа тэмдэглэж, баяр хөөртэйгөөр төгс хүчит Христ Бурханыг өргөмжилдөг! Тэдний хоолой аянга мэт цуурайтна! Маргаангүй бүх зүйл Түүний ачаар оршиж, Түүний ачаар бий болдог. Бүх алдар суу, нэр хүнд, эрх мэдэл, мэргэн ухаан, ариун байдал, ялалт, илчлэлийг бүхэлд нь Түүнд хамаатуулахгүй байж хэн зүрхлэх билээ? Энэ бол Түүний хүслийн хэрэгжилт бөгөөд Түүний удирдлагын бүтээн босголтын эцсийн биелэлт юм!

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “-ны Бурхан” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх:ГУЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ГУЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Холбогдох агуулга

 • ШАШНЫ ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ХОРИГЛОХ ЁСТОЙ

  Өөрийн ажлыг бүх орчлон ертөнцөд эхлүүлснээс хойш Бурхан, нийгмийн бүх давхаргын хүмүүсийг оролцуулаад Өөрт нь үйлчлэх маш олон хүнийг урьдчилан тогто…

 • ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

  Еховагийн израильчууд дээр хийсэн ажил нь Бурханы газар дээрх эх газрыг буюу Түүний байсан ариун газрыг хүмүүсийн дунд байгуулсан. Тэр Өөрийн ажлыг Из…

 • БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (2)

  Есүс Иудейд ажиллаж байх үедээ үүнийгээ ил тод хийсэн, харин одоо Би та нарын дунд нууцаар ажиллаж, үг хэлдэг. Үл итгэгчид үүнийг огт мэддэггүй. Та …

 • ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Миний өмнө үйлчилдэг Миний бүх ард өнгөрснөө эргэн санах хэрэгтэй: Намайг хайрлах та нарын хайр ариун бусаар сэвтсэн үү? Надад өгсөн үнэнч байдал чи…