Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХҮН БҮР ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

Одоогийн урсгалд Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүн бүрд Түүгээр төгс болгуулах боломж бий. Хөгшин залуу нь хамаагүй, зүрх сэтгэлдээ Бурханд дуулгавартай байж, Түүнийг хүндэлж байгаа цагт тэд Бурханаар төгс болгуулж чадна. Бурхан хүмүүсийг өөр өөр чиг үүргийнх нь дагуу төгс болгодог. Өөрийн чадах бүхнийг хийж, Бурханы ажилд захирагдаж байгаа цагт чи Түүгээр төгс болгуулж чадна. Одоогоор та нарын хэн нь ч төгс биш. Заримдаа та нар нэг төрлийн үүрэг гүйцэтгэж чаддаг, харин заримдаа хоёрыг гүйцэтгэж чаддаг; та нар бүх хүчээ Бурханд өгч, өөрсдийгөө Түүний төлөө зарлагаддаг л бол эцсийн дүнд Түүгээр төгс болгуулна.

Залуу хүмүүс амьдралын гүн ухаан арай багатай, мэргэн ухаан, мэдлэг ухаанаар дутмаг байдаг. Бурхан хүний мэргэн ухаан, мэдлэг ухааныг төгс болгохын тулд энд байгаа ба Бурханы үг тэдэнд дутагддаг эдгээр зүйлийг нөхдөг. Гэхдээ залуу хүмүүсийн зан чанар тогтворгүй бөгөөд үүнийг нь Бурхан өөрчлөх шаардлагатай. Залуу хүмүүс арай бага шашны үзэл, амьдралын гүн ухаантай байдаг. Тэд юуг ч энгийнээр сэтгэдэг ба боддог зүйлс нь ээдрээтэй байдаггүй. Энэ бол тэдний хүн чанарын хараахан төлөвшөөгүй тал, мөн хүсүүштэй тал боловч залуу хүмүүс мэдлэггүй, мэргэн ухаанаар дутмаг байдаг бөгөөд энэ нь Бурханаар төгс болгуулах хэрэгтэй талбар юм. Бурханаар төгс болгуулснаар та нар ялган таних чадвартай болж, олон сүнслэг зүйлийг тодорхой ойлгох чадвартай болох ба аажмаар Бурхан ашиглахад тохиромжтой нэгэн болж болох юм. Ахмад ах эгч нар ч бас зарим үүргийг гүйцэтгэж чаддаг ба тэднийг Бурхан орхидоггүй. Ахмад ах, эгч нарын хувьд тэдэнд ч гэсэн хүсүүштэй болон хүсэмгүй талууд бий. Ахмад ах эгч нар амьдралын гүн ухаан ихтэй, илүү их шашны үзэлтэй, үйлдэл нь хатуу чанд хүрээнд баригдмал байдаг бөгөөд тэд дүрэм журмыг яг л робот шиг дагаж, тэдгээрийг механик байдлаар хэрэгжүүлдэг, тэд уян хатан биш. Энэ бол хүсүүштэй бус тал нь. Гэхдээ ахмад ах эгч нар юу ч тохиолдсон бай, тайван хянамгай ханддаг; тэдний зан чанар нь тогтвортой. Тэдэнд адгуу ойворгон ааш зан байхгүй, харин ч үргэлж тууштай байдаг. Тэд ердөө юмыг удаан хүлээн авдаг, гэхдээ энэ нь том дутагдал биш юм. Иймээс та нар захирагдаж, Бурханы одоогийн үгийг хүлээн авч чадаж байгаа л бол, хэрвээ та нар Бурханы үгийг нягт шинжилдэггүй, захирагдахаас цааргалалгүй дагадаг бол, юу ч болсон шүүмжилдэггүй, эсвэл бусад муу бодлыг агуулдаггүй бол, Түүний үгийг хүлээн авч хэрэгжүүлдэг бол—хэрвээ та нар эдгээр нөхцөлийг хангадаг бол—төгс болгуулж чадна.

Нас залуу, эсвэл ахмад ах эгч нар байх нь хамаагүй өөрсдийн гүйцэтгэх ёстой үүргийг мэддэг. Залуу хүмүүс ихэрхэхгүй байж, арай ахмад нь идэвхтэй бөгөөд ухарч буцдаггүй. Бас тэд өөрсдийн сул талыг нөхөхийн тулд нэг нэгнийхээ давуу талыг ашиглах чадвартай байдаг ба ямар ч өрөөсгөл хандлагагүйгээр нэг нэгэндээ үйлчилж чаддаг. Ах эгч дүүсийн хооронд нөхөрлөлийн гүүр баригддаг. Бурханы хайраас болж та нар бие биеэ илүү сайн ойлгож чаддаг. Залуу дүү нар нь ахмад ах эгч нараа үл тоомсорлодоггүй, харин ахмад ах эгч нар нь өөрсдийгөө зөвтгөдөггүй. Энэ эв эетэй харилцаа биш гэж үү? Хэрвээ та нарт бүгдэд нь энэ шийдвэр байдаг бол Бурханы хүсэл танай үеийнхэнд гарцаагүй биелнэ.

Хожим ерөөгдөх үү, эсвэл хараагдах уу гэдэг чинь өнөөдөр чиний хийдэг үйлдэлд үндэслэн шийдэгдэнэ. Хэрвээ та нар Бурханаар төгс болгуулъя гэвэл энэ нь яг одоо энэ эринд л байх болно; ирээдүйд өөр боломж байхгүй байна. Яг одоо, Бурхан та нарыг төгс болгохыг үнэхээр хүсэж байгаа ба энэ нь яриа төдий зүйл биш юм. Ирээдүйд та нарт ямар шалгалт тохиолдож, ямар үйл явдал болж, эсвэл ямар гай зовлон тохиолдохоос үл хамааран Бурхан та нарыг төгс болгохыг хүсдэг—энэ бол бодитой, эргэлзээгүй баримт юм. Хаанаас үүнийг харж болох вэ? Эрин үеүдийн туршид Бурханы үг хэзээ ч өнөөдрийнх шиг ийм их өндөрлөгт хүрч байгаагүй гэдэг баримтаас үзвэл энэ нь хамгийн өндөр хүрээнд орсон ба өнөөгийн хүмүүсийн дундах Ариун Сүнсний ажил урьд өмнө үзэгдээгүй юм. Өнгөрсөн үеийнхнээс бараг хэн ч үүнийг амсаж байгаагүй. Есүсийн эрин үед ч өнөөдрийн илчлэл байгаагүй; та нарт хэлсэн үг, та нарын ойлгосон зүйл, мөн та нарын туулсан зүйл асар өндөрт хүрсэн. Та нар шалгалт, гэсгээлтийн дундаас холддоггүй ба Бурханы ажил урьд өмнө үзэгдэж байгаагүй сүр жавхлант байдалд хүрснийг батлахад энэ нь хангалттай. Энэ бол хүний хийж чадах зүйл биш, энэ нь хүний тогтоон барьж чадах зүйл биш, харин ч Бурханы Өөрийн ажил юм. Иймээс Бурханы ажлын маш олон баримтаас, Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсдэг гэдгийг харж болно, бас Тэр та нарыг гарцаагүй бүрэн төгс болгож чадна. Хэрвээ үүнийг анзаарч чадвал, хэрвээ энэхүү шинэ нээлтийг хийж чадвал та нар Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг хүлээхгүй, харин оронд нь одоо үед та нарыг бүрэн төгс болгохыг Бурханд зөвшөөрөх болно. Тиймээс та нар бүгд аль байдгаараа хичээж, хичээл чармайлтаа гамнахгүй байх ёстой, ингэснээр та нар Бурханаар төгс болгуулж болох юм.

Өнөө үед чи сөрөг зүйлсэд анхаарал хандуулах ёсгүй. Чи эхлээд сөрөг сэтгэгдэл төрүүлэх бүх зүйлийг хойш тавьж, хайхрахгүй байх ёстой. Чи аливаа хэрэг явдалд хандахдаа эрж хайн тэмтчих зүрх сэтгэлээ үргэлж хадгалах ёстой ба Бурханд дуулгавартай байх зүрх сэтгэлээ хадгалах ёстой. Та нар өөрсдийнхөө доторх ямар нэг сул талыг илрүүлэх бүрдээ эрхшээлд нь оролгүй, хийх ёстой үүргээ биелүүлдэг бол энэ нааштай хэрэг мөн. Жишээлбэл: Ахмад ах эгч нарт шашны үзэл байдаг ч, чи залбирч, захирагдаж, Бурханы үгийг идэж ууж, магтан дуу дуулж чаддаг... Нэг үгээр хэлбэл, өөрийн хийж чадах юуг ч, өөрийн гүйцэтгэж чадах ямар ч үүргийг биеэ дайчлан бүх хүчээрээ хий. Идэвхгүйгээр бүү хүлээ. Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүргээ гүйцэтгэх чадвартай байх нь эхний алхам юм. Дараа нь үнэнийг ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд орох чадвартай байх үедээ чи Бурханаар төгс болгуулсан байх болно.

Өмнөх:ЧУУЛГАНЫ АМЬДРАЛ БА БОДИТ АМЬДРАЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ НЬ

Дараах:БУРХАН ХҮНИЙГ АШИГЛАХ ТАЛААР

Холбогдох агуулга

 • БҮЛЭГ

  Миний дуу хоолой аянга шиг нүргэлж, дөрвөн зүг, бүх дэлхийг гэрэлтүүлдэг бөгөөд аянга цахилгааны дунд хүмүүс цохигдон унадаг. Нэг ч хүн энэхүү аянга, …

 • ЧИ ЯАГААД ТОВОЙЛГОГЧ БАЙХЫГ ХҮСДЭГГҮЙ ЮМ БЭ?

  Байлдан дагуулагддаг хүмүүс бол товойлгогчид бөгөөд төгс болгуулсныхаа дараа л тэд эцсийн өдрүүдийн ажлын үлгэр жишээч хүн, загвар болдог. Бүрэн төгс …

 • БҮЛЭГ

  Та нар Миний ард гэж нэрлэгдсэн болохоор өмнөх шигээ байхаа больсон; та нар Миний Сүнсний айлдваруудыг сонсож, дуулгавартай даган, Миний ажлыг ойрхон…

 • БИБЛИЙН ТАЛААР (1)

  Бурханд итгэхдээ Библид хэрхэн хандах ёстой вэ? Энэ бол зарчмын асуулт юм. Яагаад бид энэ асуултыг ярилцаж байна вэ? Учир нь ирээдүйд чи сайн мэдээг т…