Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

42-Р БҮЛЭГ

Төгс Хүчит Бурханы үйл хэрэг хэчнээн агуу юм бэ! Ямар гайхалтай юм бэ! Ямар гайхамшигтай юм бэ! Долоон бүрээ дуугарч, долоон аянга илгээгдэж, долоон аягатайг асгадаг—энэ нь тэр дороо ил тод үзэгдэх бөгөөд ямар ч эргэлзээ байхгүй. Бурханы хайр бидэн дээр өдөр бүр ирдэг, зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан биднийг аварч чадна; бид золгүй явдалтай учрах уу, ерөөл хүртэх үү гэдэг нь бүхэлдээ Түүнээс шалтгаалах ба хүмүүс бид үүнийг шийдэх ямар ч аргагүй. Өөрсдийгөө Бурханд бүхий л зүрх сэтгэлээсээ зориулдаг хүмүүс мэдээжийн хэрэг агуу ерөөл хүртдэг байхад өөрсдийн амийг хамгаалахаар хичээдэг хүмүүс амиа алдана; бүх зүйл болон бүх юм Төгс Хүчит Бурханы гарт бий. Өөрийнхөө алхмыг бүү зогсоо. Тэнгэр, газарт асар их өөрчлөлт гардаг; хүн нуугдах аргагүй ба зөвхөн гашуун уйлаан л бий, өөр сонголт үгүй. Ариун Сүнсний одоогийн ажлыг дага, Түүний ажлын хүрсэн алхмын талаар хүн бүр дотроо тодорхой мэдэж байх хэрэгтэй, бусдаар нэмж сануулах шаардлага байхгүй. Одоо Төгс Хүчит Бурханы өмнө байнга ирж, Түүнээс бүхнийг асуу. Тэр гарцаагүй дотроос чинь гэгээрүүлэх ба чухал цаг үеүдэд чамайг хамгаална. Бүү ай! Тэр хэдийн чиний бүхий л оршихуйг эзэмшдэг бөгөөд Түүний хамгаалалт, халамж байхад чамд айх зүйл юу байна? Өнөөдөр Бурханы хүслийн биелэлт ойрхон байна, айсан хэн ч бай алдах болно. Би чамд утгагүй үг хэлж байгаа юм биш. Сүнслэг нүдээ нээ, тэнгэр дорхноо өөрчлөгдөх болно. Айх зүйл юу байна? Түүний гарын зөөлөн хөдөлгөөнөөр тэнгэр, газар тэр дороо устах болно. Хүн санаа зовохын хэрэг юу байна? Бүх зүйл Бурханы гарт байдаггүй гэж үү? Хэрвээ Тэр, тэнгэр газар өөрчлөгдөнө гэж хэлбэл тэдгээр нь өөрчлөгдөнө. Хэрвээ Тэр биднийг бүрэн төгс болгуулна гэж хэлбэл бид бүрэн төгс болгуулна. Хүнд санаа зовох шаардлага байхгүй, тайвнаар урагшлах хэрэгтэй. Гэхдээ хүн илүү их анхаарч, тун сэрэмжтэй байх ёстой. Тэнгэр агшин зуур өөрчлөгдөж болно! Хүний энгийн нүд бүлтийн нээгддэг ч юуг ч харах чадваргүй байдаг. Хурдхан сэрэмжтэй бай, Бурханы хүсэл гүйцэлдэж, Түүний төсөл бүрэн төгс болж, Түүний төлөвлөгөө амжилт олж, Түүний хөвгүүд бүгд Түүний сэнтийд ирж, Төгс Хүчит Бурхантай хамт бүх улс үндэстнийг болон ард түмнийг шүүдэг. Чуулганыг хяхан хавчиж, Бурханы хөвгүүдийг харгисаар гэмтээсэн хүмүүс хатуу шийтгүүлэх нь мэдээж юм! Бурханд өөрсдийгөө үнэхээр өгч, бүхнийг баримталдаг хүмүүсийг Бурхан хэзээ ч өөрчлөгдөхгүйгээр үүрд мөнхөд хайрлах нь гарцаагүй!

Өмнөх:41-Р БҮЛЭГ

Дараах:43-Р БҮЛЭГ

Холбогдох агуулга