Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АЖИЛ БА ОРОЛТ (7)

Хүнд дутагдаж байгаа зүйл нь зөвхөн сүнслэг амийн хангалт, Бурханыг мэдэх туршлага биш харин түүнээс ч чухал нь тэдний зан чанар дахь өөрчлөлт юм гэдгийг ухаартлаа хүн өнөөдрийг хүрсэн. Түүхийн талаарх болон хүн төрөлхтний эртний соёлын талаарх хүний бүрэн мэдлэггүй байдлын улмаас Бурханы ажлын талаарх өчүүхэн төдий ч мэдлэг тэдэнд байгаагүй. Тэд Бурхантай нийлж чадна гэж хүн зүрх сэтгэлийнхээ гүнд найддаг боловч хүний махан биеийн хэтэрхий их завхрал мөн түүнчлэн хөшүүн, мулгуу байдлын улмаас хүн Бурханы талаар өчүүхэн төдий ч мэдлэггүй болж хувирсан. Бурхан хүмүүсийн бодол, сүнсийг, түүнчлэн мянга мянган жилийн турш тэдний зүрх сэтгэлд байсан Бурханы дүр төрхийг өөрчлөх зорилгоор өнөө цагт хүмүүсийн дунд ирнэ. Энэ боломжийг ашиглан Тэр хүнийг төгс болгох болно. Өөрөөр хэлбэл хүний мэдлэгээр дамжуулан Тэр, Түүнийг мэдэж авах арга замыг болон Түүнд хандах тэдний хандлагыг өөрчлөх болно, ингээд Бурханы талаарх тэдний мэдлэг цоо шинээр эхэлж, тэгснээр тэдний зүрх сэтгэл шинэчлэгдэн, хувирах юм. Харьцалт болон сахилга бат нь арга барил, харин байлдан дагуулах болон шинэчлэх нь зорилго билээ. Тодорхойгүй Бурханы талаар хүний баримталсаар ирсэн мухар сүсгийн бодол санааг арилгах нь үргэлжид Бурханы зорилт байсаар ирсэн ба сүүлийн үед энэ нь Түүний хувьд яаралтай асуудал болсон. Бүх хүмүүс энэ талаар тунгаан бодож үзнэ гэж Би найдаж байна. Хүн бүрийн хэрхэн туршлагажихыг өөрчлөх, ингэснээр Бурханы энэхүү яаралтай зорилт нь удахгүй биелж, Бурханы газар дээрх ажлын сүүлчийн үе шатанд үр дүнтэй төгсгөлийг авчрах юм. Өөрийн үүргийн дагуу үнэнч байдлаа харуулж, Бурханы зүрх сэтгэлийг эцсийн нэг удаа тайтгаруул. Ах эгч нарын хэн нь ч энэ хариуцлагаас зайлсхийж, эсвэл зүгээр л хийсэн дүр үзүүлэхгүй гэдэгт Би найдаж байна. Бурхан энэ удаа урилгаар болон хүний нөхцөл байдлаас шалтгаалан бие махбод болон ирнэ. Өөрөөр хэлбэл, Тэр хүнийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангахын тулд ирнэ. Хүн ямар ч хэв чанартай эсвэл хүмүүжилтэй байх нь хамаагүй, Бурханы үгийг харж, Түүний үгнээс Бурханы оршин тогтнол, илрэлтийг харж, Бурхан тэднийг төгс болгохыг хүлээн зөвшөөрөх боломжийг Тэр хүн бүрт олгоно. Түүний үг хүний бодол санаа, үзлийг өөрчлөх ба ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх хүний зүрх сэтгэлийн гүнд бат бэх тогтох юм. Энэ бол Бурханы газар дээрх цорын ганц хүсэл билээ. Хүний төрөлх чанар хэчнээн агуу, хүний мөн чанар хэчнээн сул дорой байх эсвэл хүн өнгөрсөнд юу хийж байсан нь хамаагүй Бурхан эдгээрт анхаарал хандуулдаггүй. Хүн өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы дүр төрхийг бүрэн шинэчилж, хүн төрөлхтний мөн чанарыг мэдэж авч, тэгснээрээ хүний үзэл суртлын төлвийг өөрчлөхийг л Бурхан хүсдэг. Хүн Бурханыг гүн гүнзгийгээр хүсэн хүлээж, Түүнтэй мөнхийн холбоотой байж чадахыг Тэр хүсдэг. Бурханы хүнээс хүсдэг бүхэн энэ юм.

Хэдэн мянган жилийн турш үргэлжилсэн эртний соёл болон түүхийн мэдлэг нь хүний үзэл санаа, үзэл болон оюун санааны төлвийг ягштал хааж, нэвтэршгүй муудашгүй[1] болгосон юм. Хүн тамын арван найм дахь түвшинд амьдарч, гэрэл хэзээ ч харахгүй газар дорх гяндан руу Бурханаар цөлөгдсөн мэт байдаг. Феодалын нийгмийн үзэл санаа нь хүнийг хавчин дарж, ингэснээр хүн арайхийн амьсгалж, амьсгал нь боогдож байгаа мэт байдаг. Үүнийг эсэргүүцэх өчүүхэн төдий ч хүч тэдэнд байхгүй бөгөөд дуугай л тэвчсээр, тэвчсээр байна. … Хэзээ ч, хэн ч зөв шударга, шударга ёсны төлөө тэмцэж, эсвэл зогсож зүрхлээгүй; тэд жил бүр, өдөр болгон ердөө л амьтнаас өөрцгүйгээр, феодал эздийн хүчирхийлэл, доромжлол дор амьдардаг. Газар дээр аз жаргал эдлэхийн тулд хүн Бурханыг эрж хайя гэж хэзээ ч бодоогүй. Хүн зодуулсан мэт, унаж буй намрын навчис шиг хүрэнтэж, хатаж гандсан байдаг. Хүн ой санамжаа хэдийнээ алдаж, хүний ертөнц хэмээх нэртэй тамд хүчин мөхөсдөн амьдарч, эцсийн өдрүүд ирэхийг хүлээж байдаг, ингэснээр тэд тамтай хамт мөхөж магад бөгөөд тэдний хүсэн хүлээж байгаа сүүлчийн өдрүүд нь тэд амар амгаланг эдлэх өдөр мэт байдаг. Феодалын ёс зүй хүний амьдралыг “Үхэгсдийн оронд” аваачсан ба ингэснээр хүний эсэргүүцэх чадвар бүр ч бага болсон. Янз бүрийн дарлал хүнийг Үхэгсдийн орон руу аажмаар илүү гүн унагааж, Бурханаас илүү холдоход хүргэсэн. Одоо, Бурхан хүний хувьд огт танихгүй нэгэн болсон бөгөөд тэд тааралдах үед хүн Бурханаас зайлсхийхээр яаравчилдаг. Хүн өмнө нь хэзээ ч Түүнийг мэдэж, харж байгаагүй мэтээр Түүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ба Түүнийг тусгаарладаг. Бурхан хүний амьдралын урт удаан аяны туршид хүлээсээр ирсэн боловч Өөрийн жолоодлогогүй уур омгийг хүн рүү хэзээ ч чиглүүлээгүй юм. Тэр ердөө гэмшиж, шинээр эхлэхийг хүнээс чимээгүйхэн хүлээсээр байсан. Бурхан аль хэдийн хүний ертөнцөд ирж, хүнтэй хамт зовлон шаналлыг туулсан. Тэр хүнтэй хамт олон жил амьдарсан бөгөөд хэн ч Түүний оршин тогтнолыг олж илрүүлээгүй. Бурхан Өөртөө авч ирсэн ажлаа хэрэгжүүлэх зуураа хүний ертөнцийн зовлон зүдгүүрийг чимээгүйхнээр тэвчсээр ирсэн. Эцэг Бурханы хүсэл болон хүн төрөлхтний хэрэгцээний төлөө Тэр хүний өмнө нь хэзээ ч амсаж байгаагүй зовлон амссан. Эцэг Бурханы хүслийн төлөө болон хүн төрөлхтний хэрэгцээний төлөө хүний өмнө Тэр чимээгүй үйлчилж, Өөрийгөө даруу байлгасан юм. Эртний соёлын мэдлэг нь хүнийг Бурханаас чимээгүйхнээр хулгайлсан бөгөөд хүнийг диаволуудын хаан болон үүний хөвгүүдэд шилжүүлэн өгсөн. Дөрвөн Бичиг болон Таван Судар нь хүний үзэл санаа болон үзхүйг эсэргүүцлийн өөр эрин үед аваачиж, Бичиг болон Сударыг бичсэн тэдгээр хүмүүсийг цаашид шүтэхэд хүнийг хүргэсэн ба Бурханы талаарх тэдний төсөөлөлд дэм болсон. Диаволын хаан тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр хүний зүрх сэтгэлээс Бурханыг хайр найргүйгээр хөөж, харин өөрөө хүний зүрх сэтгэлийг баяртайгаар эзэмдсэн. Тэр үеэс эхлээд хүн диаволын хааны нүүр царайтай, муухай хорон сэтгэлтэй болсон. Бурханы үзэн ядалт тэдний цээжийг дүүргэдэг ба диаволын хааны хорон санаа нь хүн үүнд бүрэн автах хүртэл өдрөөс өдөрт хүний дотор тархдаг. Хүн эрх чөлөөгүй болж, диаволын хаантай орооцолдсон байдлаас гарах чадваргүй болсон юм. Тиймээс, хүн зөвхөн байрандаа, баригдсан хэвээр байж үүнд бууж өгч, үүнд захирагдсаар байна. Энэ нь, “шинжлэх ухаан, технологийг суралцаж, Дөрвөн Шинэчлэлтийг биелүүлэх, дэлхий дээр Бурхан гэж үгүй” гэх мэт төөрөгдлийг хүнд сургаж, бурхангүйн үзлийн хавдрын үрийг залуу хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хэдийнээ суулгасан. Түүгээр ч зогсохгүй энэ нь, “Үйлдвэрлэлийн ажил хөдөлмөрөөрөө дамжуулан сайхан эх орныг бүтээцгээе” хэмээн тасралтгүй тунхаглаж, улс орныхоо төлөө зүтгэхийн тулд бага наснаасаа эхлээд бэлтгэгдэхийг бүх хүнээс гуйдаг. Хүн өөрийн мэдэлгүйгээр үүний өмнө ирсэн бөгөөд энэ нь эргэлзэлгүйгээр гавъяаг нь үүрдэг (Бурхан бүх хүн төрөлхтөнийг Өөрийн гартаа барьж байгаатай хамаатай). Энэ нь хэзээ ч ичгүүрийг мэдэрч байгаагүй эсвэл ичих мэдрэмж байхгүй. Цаашлаад энэ нь Бурханы ардыг өөрийн гэрт ичгүүргүйгээр олзлон авчирсан ба тэгэнгээ ширээн дээр хулгана шиг үсрэн гарч хүнээр өөрийгөө Бурхан мэт шүтүүлсэн. Энэ нь тийм цөхөрсөн амьтан! Энэ нь цочирдмоор гүтгэлгийг хашгирдаг, “Дэлхий дээр огт Бурхан байхгүй. Салхи байгалийнхаа жамаар салхилдаг; бороо бол ус болон хувирч, газар дээр дусалдаг чийгшил; газар хөдлөлт бол геологийн өөрчлөлтийн улмаас газрын гадарга чичрэх юм; нарны гадаргуу дээрх цөмийн дэлбэрэлтээс болж үүссэн агаарын хуурайшлын улмаас ган гачиг болдог. Эдгээр нь бүгд байгалийн үзэгдэл. Аль хэсэг нь Бурханы үйл хэрэг юм бэ?” гэдэг. Тэр ч бүү хэл зарим нь: “Хүн эртний сармагчнаас хувьсаж үүссэн ба өнөөдрийн дэлхий нь ойролцоогоор тэрбум жилийн тэртээ хүй нэгдлийн нийгмээс эхэлж хөгжин дэвшсэн. Улс орон хөгжиж, сүйрэх эсэх нь ард түмнийх нь гараар шийдэгддэг” хэмээх ичгүүргүй хэллэгийг хашхирдаг[a]. Ард нь тэр, өөрийгөө тахиулж, шүтүүлэхийн тулд хүнээр өөрийгөө ханан дээр доош нь харуулан өлгүүлж, мөн ширээн дээр тавиулдаг. “Бурхан байхгүй” гэж уйлан хашгирах зуураа энэ нь өөрийгөө Бурхан хэмээн үзэж, Бурханыг газрын хязгаараас хайр найргүй түлхдэг. Энэ нь Бурханы оронд зогсож, диаволын хаан мэт аашилдаг. Хэчнээн инээдтэй хэрэг вэ! Энэ нь хүнийг хорт үзэн ядалтанд автахад хүргэдэг. Бурхан түүний заналт дайсан бөгөөд Бурхан түүнтэй эвлэршгүй мэт санагддаг. Энэ нь шийтгэгдэлгүйгээр, эрх дураараа үлдэх зуураа[2] Бурханыг хөөн зайлуулах арга сийлж байдаг. Энэ нь тийм л диаволын хаан! Бид үүний оршин тогтнолыг хэрхэн тэвчих юм бэ? Энэ нь Бурханы ажилд саад учруулж, үүнийг навсархай, бүхэлдээ эмх замбараагүй[3] болгон үлдээх хүртлээ амрахгүй ба энэ нь эцсээ хүртэл, нэг нь эсвэл нөгөө нь сүйрч мөхөх хүртэл Бурханыг эсэргүүцэхийг хүсэж байгаа мэт байдаг. Энэ нь санаатайгаар Бурханыг эсэргүүцэж, илүү ойр дөхөж ирдэг. Үүний жигшүүртэй царай нь аль хэдийн бүрэн илчлэгдсэн бөгөөд энэ нь одоо цөхөж ядсан[4] хүнд бэрх байдалтай боловч Бурханыг үзэн ядах нь багасдаггүй харин энэ нь өөрийн зүрх сэтгэл дэх үзэн ядалтаа арилгахын тулд Бурханыг нэг үмхэлтээр бүхэлд нь залгихыг хүсэж байгаа мэт байдаг. Бид үүнийг, Бурханы энэхүү атаат дайсныг хэрхэн тэвчих билээ! Үүнийг үндсээр нь устгаж, бүрэн сөнөөх нь л бидний амьдралын хүслийг биелүүлэх болно. Үүнийг галзуурсан мэт явахыг нь хэрхэн зөвшөөрч болох юм бэ? Энэ нь, хүн тэнгэрийг мэдэхээ больж, үхээнц, мулгуу болтол нь хүнийг завхруулсан. Хүн энгийн хүний эрүүл ухаанаа алдсан. Хожим болох аюулаас айх айдсыг арилгаж, Бурханы ажлыг урьд өмнө үзэгдээгүй сүр жавхланд илүү хурдан хүргэхийн тулд үүнийг устгаж, шатаахад яагаад өөрсдийн бүх хүнээ золиосолж болохгүй гэж? Энэ өөдгүй бүлэг этгээд хүмүүсийн дунд орж хэтэрхий их үймээн самуун, эмх замбараагүй байдал үүсгэсэн. Тэд бүх хүмүүсийг ангалын ирмэгт аваачиж, тэднийг доош түлхэж, хэдэн хэсэг болгон, тэдний цогцсыг залгихаар нууцаар төлөвлөж байна. Тэд Бурханы төлөвлөгөөг нурааж, найдвар муутай бооцоонд[5] Бурхантай тэмцэлдэхээр дэмий горьдож байдаг. Энэ нь амархан зүйл яасан ч биш юм! Эцсийн эцэст, хамгийн жигшүүртэй гэмт хэрэг үйлдсэн диаволын хаанд зориулсан загалмай бэлтгэгдсэн байгаа. Бурхан загалмайд харъяалагддаггүй ба үүнийг аль хэдийн диаволд үлдээсэн. Бурхан хэдийнээ ялалттайгаар гарч ирсэн бөгөөд хүн төрөлхтөний нүгэлд цаашид харамсан гашуудахгүй. Тэр бүх хүн төрөлхтөнд аврал авчрах болно.

Дээрээс доошоо, эхнээсээ эцэс хүртэл энэ нь Бурханы ажилд саад учруулж, Түүнтэй харшилсаар ирсэн. “Эртний соёлын өв”, үнэ цэнэтэй “эртний соёлын мэдлэг”, “Даосизм болон Күнзийн сургаал”, “Күнзийн сонгодог бүтээл болон феодалын ёс заншил” зэрэг бүх яриа нь хүнийг тамд аваачсан. Орчин үеийн дэвшилтэт шинжлэх ухаан технологи, түүнчлэн аж үйлдвэрийн хөгжил, хөдөө аж ахуй, бизнес нь бүгд хаа ч харагдахгүй байна. Үүний оронд энэ нь зүгээр л, Бурханы ажлыг санаатайгаар нурааж, эсэргүүцэж, сүйрүүлэхийн тулд эртний “сармагчингуудын” дэлгэрүүлсэн феодалын ёс заншлыг цохон тэмдэглэдэг. Энэ нь өнөөдрийг хүртэл хүнийг зовоон шаналгаад зогсохгүй, мөн хүнийг бүрмөсөн залгиж[6] дуусгахыг хүсдэг. Феодалын ёс суртахууны хуулийн сургаал болон эртний соёлын мэдлэгийг өвлүүлсэн нь хүнд аль хэдийн халдварлаж, хүнийг том, жижиг диаволууд болгон хувиргасан. Бурханыг амархан хүлээж авч, Бурханы ирэлтийг баярлан угтах хүн маш цөөхөн байдаг юм. Хүний царай аллагаар дүүрсэн бөгөөд хаа сайгүй үхэл мэдрэгдэж байдаг. Тэд Бурханыг энэ газар нутгаас хөөхийг зорьдог; гартаа хутга, сэлэм бариад тэд Бурханыг газрын хөрснөөс арчих тулаанд байраа эзэлдэг. Хуурамч шүтээнүүд Бурхангүй диаволын нутгаар хөндлөн гулд тархсан гэдгийг тэд хүнд байнга зааж сургаж байдаг. Энэ газраас дээш, шатаж буй цаас болон хүжний дотор муухайрам үнэр тархдаг ба амьсгал боогдуулам маш өтгөн байдаг. Энэ нь могой мушгирч, цагираглах үедээ сэвсэн хаягдал лагийн үнэр мэт санагдах бөгөөд хүн бөөлжихөөс өөр яаж ч чадахгүй. Үүнээс гадна тэнд муу чөтгөрүүд ариун бичээсийг аялгуулан уншиж байгаа нь дөнгөн данган сонсогдоно. Энэ чимээ нь тамын гүнээс ирж байгаа мэт санагдах бөгөөд хүний нуруугаар нь өөрийн эрхгүй хүйт даадаг. Энэ газар нутгийн энд тэндгүй солонгын долоон өнгөтэй хуурамч шүтээнүүд тархаж, энэ нь энэ газрыг нүд гялбам ертөнц болгон хувиргадаг ба түүний хорон муу санаа амжилттай болж байгаа мэт диаволын хаан нүүрэндээ ёжтой инээд тодруулдаг. Энэ хооронд хүн үүнийг огтхон ч мэдээгүй, мөн диавол түүнийг аль хэдийн мэдрэмжгүй, ялагдсан байдалтай болтол нь завхруулсан гэдгийг ч хүн мэдэхгүй. Энэ нь Бурханыг нэг цохилтоор л устгаж, Түүнийг дахин доромжилж, амь насанд нь халдахыг хүсэж, мөн Түүний ажлыг нурааж, саад болохыг оролддог. Энэ нь Бурханыг “ижил байртай” байхыг хэрхэн зөвшөөрөх юм бэ? Газар дээрх хүмүүсийн дундах өөрийнх нь ажилд Бурхан “хөндлөнгөөс оролцохыг” энэ нь хэрхэн тэвчих юм бэ? Бурхан үүний жигшүүртэй царайг илчлэхийг энэ нь хэрхэн зөвшөөрөх юм бэ? Үүний ажилд саад болохыг энэ нь Бурханд хэрхэн зөвшөөрөх вэ? Уур хилэн нь буцалж байгаа энэ диавол, Бурхан газар дээрх түүний засаглалыг удирдахыг хэрхэн зөвшөөрч чадах билээ? Энэ нь ялагдлаа хэрхэн дуртайяа хүлээн зөвшөөрөх юм бэ? Тэрний жигшмээр дүр төрх, хэн болох нь илчлэгдсэн, иймээс хүн инээх эсвэл уйлахаа мэдэхээ болих ба энэ талаар ярихад үнэхээр хэцүү. Энэ нь түүний мөн чанар биш гэж үү? Муухай сэтгэлтэй тэрээр өөрийгөө итгэмээргүй үзэсгэлэнтэй гэж итгэсээр байдаг. Хамсаатнуудын[7] энэ бүлэг! Тэд зугаа цэнгэлд умбаж, эмх замбараагүй байдлыг өдөөхийн тулд мөнх бус хүмүүсийн дунд ирсэн. Тэдний замбараагүй явдал дэлхий дээр тогтворгүй байдлыг үүсгэж, хүний зүрх сэтгэлд айдас түгшүүр авчирсан бөгөөд тэд хүнийг гажуудуулсан, ингэснээр хүн тэвчихийн аргагүй муухай араатантай төстэй болж, анхдагч ариун хүний өчүүхэн төдий ч ул мөрийг эзэмшихээ больсон юм. Тэр ч бүү хэл тэд газар дээр дарангуйлагч адил эрх мэдлийг авахыг хүссэн. Тэд, арай ядан урагшлахуйц болтол нь Бурханы ажилд саад тотгор болсон бөгөөд зэс ган хананы цаана байгаа мэтээр хүнийг хаасан. Маш олон нүгэл үйлдэж, маш их төвөг учруулчихаад тэд гэсгээлтээ хүлээхээс өөр зүйлийг хүсэж яаж чадаж байна вэ? Чөтгөрүүд болон муу сүнснүүд газар дээр галзуурсан мэт гүйж, Бурханы хүсэл болон уйгагүй хичээл чармайлтыг хааж, тэдгээрийг нэвтэршгүй болгосон. Ямар аймшигтай нүгэл вэ? Бурхан яаж санаа зовохгүй байж чадах юм бэ? Бурхан яаж хилэгнэхгүй байж чадах юм бэ? Тэд Бурханы ажилд аймшигтай их саад тотгор, эсэргүүцэл учруулсан. Хэтэрхий тэрслүү! Тэр ч бүү хэл тэдгээр том, жижиг чөтгөрүүд илүү чадалтай диаволын хүчээр онгироо сагсуу болж, түйвээж эхэлсэн. Тэд үүнийг тодорхой мэдэж байсан ч, санаатайгаар үнэнийг эсэргүүцдэг. Тэрслүү байдлын хөвгүүд! Одоо тэдний тамын хаан нь тамын хааны сэнтийдээ заларсан мэтээр тэд хэт бардам болж, бусдад үл хүндэтгэлтэйгээр ханддаг. Хэчнээн нь үнэнийг эрж хайж, шударга байдлыг дагадаг вэ? Тэд бүгдээрээ, өөрсдийн толгойг сэгсэрч, эмх замбараагүй байдал өдөөхийн[8] тулд овоолсон баасан дахь өмхий ялаануудын бүлгийг удирдаж байгаа гахай, нохой шиг адгуус юм. Тэд өөрсдийгөө ялаанаас өөрцгүй гэдгээ ухааралгүйгээр, тэдний тамын хаан нь хаадуудаас хамгийн шилдэг нь гэж тэд итгэдэг. Үүгээр ч зогсохгүй, тэд өөрсдийн гахай, нохой шиг эцэг эхдээ итгэн, Бурханы оршин тогтнолын эсрэг гүтгэн доромжилсон үг хэлдэг. Өчүүхэн жаахан ялаанууд өөрсдийн эцэг эхийгээ шүдтэй халим[9] шиг том гэж боддог. Тэд бол маш жижигхэн, харин тэдний эцэг эх нь тэднээс тэрбум дахин том гахай, нохой шиг бохир заваан гэдгийг ухаардаггүй гэж үү? Тэд өөрсдийн хөөрхийлөлтэй байдлаа мэдэхгүйгээр тэдгээр гахай, нохойны илжирсэн үнэрийн суурин дээр галзуурсан мэт гүйлддэг ба ирээдүйн үе удмыг бий болгох эндүү ташаа үзэл санаатай байдаг. Тэр нь туйлын ичгүүргүй юм! Нуруун дээрээ ногоон далавчтай (энэ нь тэдний Бурханд итгэдэг гэж заргалддагтай хамаатай) тэд их зантай болж, өөрсдийн гоо үзэсгэлэн, сэтгэл татам байдлаа хаа сайгүй сайрхаж, өөрсдийн бузар булайг хүн рүү нууцаар хаяж байдаг. Солонгын долоон өнгөтэй далавчнууд нь тэдний бузар булайг далдалж чадах юм шиг тэд бүр ч их бардам байдаг бөгөөд тиймээс тэд жинхэнэ Бурханы оршин тогтнолыг хавчин шахдаг (энэ нь шашны ертөнцийн дотоод түүхтэй хамаатай.) Ялааны далавч үзэсгэлэнтэй, дур булаам хэдий ч эцсийн эцэст энэ нь бохироор дүүрч, нянгаар бүрхэгдсэн өчүүхэн ялаанаас өөр юу ч биш юм гэдгээ хүн мэддэггүй. Гахай, нохой шиг эцэг эхийнхээ хүчээр тэд хэмжээлшгүй их харгис авиртайгаар (энэ нь жинхэнэ Бурхан болон үнэнээс урвасан улс орны хүчтэй дэмжлэгийн үндсэн дээр Бурханыг хавчин шахдаг шашны албан эрх мэдэлтнүүдийг хэлж байна) газар нутаг даяар галзуурсан мэт гүйдэг. Энэ нь иудейн фарисайчуудын сүнснүүд Бурханы хамтаар агуу улаан луугийн үндэстэнд, өөрсдийн хуучин үүрэндээ буцан ирсэн мэт байдаг. Тэд хэдэн мянган жилийн тэртээх ажлаа үргэлжлүүлж, хавчилт шахалтын ажлаа дахин эхлүүлсэн. Энэ завхарсан бүлэг хүмүүс нь эцэстээ газар дээр гарцаагүй сүйрэх болно! Хэдэн мянганы дараа, бузар сүнснүүд нь бүр ч илүү их зальтай, овжин болсон. Тэд хорон санаатай, башир аргатай бөгөөд хэдэн мянган жилийн өмнөх эмгэнэлт жүжгийг өөрсдийн эх орондоо дахин тоглохыг хүсдэг. Энэ нь Бурханыг чангаар орилон уйлж, тэднийг хүйс тэмтрэхээр гуравдагч тэнгэр лүү буцаж очихоос Өөрийгөө арай ядан барихад бараг хүргэсэн. Хүн Бурханыг хайрлахын тулд, тэрээр Бурханы хүслийг, Түүний баяр баясгалан, уйтгар гунигийг түүнчлэн Тэр юуг зэвүүцэн жигшдэгийг ойлгох ёстой. Энэ нь хүний оролтыг илүү их урагшлуулах болно. Хүний оролт хэдий чинээ их хурдан байна, Бурханы зүрх сэтгэл төдий чинээ ханамжтай болно; диаволын хааныг хүн хэдий чинээ тодорхой танин мэднэ, хүн Бурхан руу төдий чинээ их ойртоно, ингэснээр Түүний хүсэл биелэгдэх юм.

Тайлбар:

1. “Муудашгүй” гэдэг нь энд егөөдөх зорилготой бөгөөд хүмүүсийн мэдлэг, соёл, сэтгэл санааны байдал хөшүүн байдаг гэсэн утгатай.

2. “Шийтгэгдэлгүйгээр эрх дураараа үлдэх” гэдэг нь диавол зэрлэг догшноор, галзуурсан мэт явдаг гэдгийг илтгэдэг.

3. “Бүрэн дүүрэн эмх замбараагүй” гэдэг нь диаволын догшин хэрцгий зан авир хүмүүст харж тэвчишгүй байдагтай холбоотой.

4. “Цөхөж ядсан” гэдэг нь диаволын хааны муухай царайтай хамаатай.

5. “Найдвар муутай бооцоо” нь диаволын дотуур тамиртай, муу ёрын заль мэхний зүйрлэл юм. Үүнийг тохуурхан хэрэглэсэн.

6. “Залгиж дуусгах” гэдэг нь диаволын хааны догшин хэрцгий зан авиртай холбоотой ба энэ нь хүмүүсийг бүхэлд нь цөлмөдөг.

7. “Хамсаатнууд” гэдэг нь “бүлэг балмад этгээд” гэдэгтэй адил төрлийнх.

8. “Эмх замбараагүй байдал өдөөх” гэдэг нь чөтгөр шиг хүмүүс хяналтаас гарч, Бурханы ажилд саад хийн, эсэргүүцэж байдагтай хамаатай.

9. “Шүдтэй халим” гэдэг нь тохуурхан хэрэглэгдсэн. Энэ нь, ялаанууд маш жижиг учраас гахай, нохойнууд тэдэнд шүдэлсэн халим мэт том харагддаг гэдгийг хэлсэн зүйрлэл юм.

a. Эх бичвэрт “зарим нь бүр хашхирдаг” гэж байдаг.

Өмнөх:АЖИЛ БА ОРОЛТ (6)

Дараах:АЖИЛ БА ОРОЛТ (8)

Холбогдох агуулга

 • БҮГД БУРХАНЫ ҮГЭЭР БИЕЛДЭГ

  Бурхан өөр өөр эрин үеийн дагуу үгээ хэлж, ажлаа хийдэг ба өөр өөр эрин үеүдэд өөр өөр үг хэлдэг. Бурхан дүрэмд захирагддаггүй, нэг ажлаа давтдаггүй, …

 • БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (1)

  Иохан Есүсийн төлөө долоон жил ажилласан бөгөөд Есүсийг ирэх үед аль хэдийн замыг зассан байв. Үүнээс өмнө, Иоханы тунхагласан тэнгэрийн хаанчлалын …

 • БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (4)

  Төгс болгуулна гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдана гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдахын тулд хүн ямар шалгуурыг хангах ёстой вэ? Төгс болгуу…

 • ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

  Сүнсний доторх хэрэг явдалд, чи машид нарийн мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй; Миний үгэнд чи маш анхааралтай байх ёстой. Чи Миний Сүнс болоод бие махбодыг,…