Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (5)

Нигүүлслийн эрин үед Есүс зарим нэг үгийг хэлж, ажлын нэг үе шатыг гүйцэтгэсэн. Тэдгээрт орчин нөхцөл байсан бөгөөд тэдгээр нь тухайн үеийн хүмүүсийн байдалд зохимжтой байв; Есүс тухайн үеийн орчин нөхцөлд тохируулан ярьж, ажилласан. Тэр бас зарим нэг зөгнөл хэлсэн билээ. Үнэний Сүнс эцсийн өдрүүдэд ирнэ, тэр үед үнэний Сүнс ажлын нэг үе шатыг гүйцэтгэнэ гэдгийг Тэр зөгнөсөн юм. Өөрөөр хэлбэл, тухайн эрин үед Өөрийнхөө хийх ёстой байсан ажлаас гадна Тэр өөр юуны ч талаар тодорхой мэдэхгүй байлаа; яг үнэндээ бие махбодтой болсон Бурханы авчирсан ажилд хязгаар байв. Тиймээс, Тэр зөвхөн тухайн эрин үеийн ажлыг хийсэн бөгөөд Түүнтэй холбоогүй байсан өөр бусад ажлыг хийгээгүй. Тухайн үедээ Тэр мэдрэмж эсвэл үзэгдлүүдийн дагуу ажиллаагүй, харин цаг хугацаа, орчин нөхцөлд тохируулан ажилласан. Хэн ч Түүнийг удирдан, чиглүүлээгүй. Түүний ажил бүхэлдээ Тэр юу болох нь байсан, энэ нь бие махбодтой болсон, Бурханы Сүнсний гүйцэтгэх учиртай ажил байв—энэ нь бие махбодтой болсон Бурханы эхлүүлсэн бүхий л ажил юм. Магадгүй, Нигүүлслийн эрин үеийн нигүүлсэл болон амар амгалан байдал нь, туршлага чинь мэдрэмж болон хүний мэдрэмтгий чанартай хамаатай ихээхэн зүйлийг агуулахад хүргэсэн. Есүс Өөрийнхөө харж, сонссон зүйлийн дагуу л ажилласан. Өөрөөр хэлбэл, Сүнс шууд ажилласан; элчүүд Түүнд харагдаж, Түүнд зүүд зүүдлүүлж, эсвэл ямар нэгэн агуу гэрэл Түүн дээр тусаж, Түүнд харах боломж олгох хэрэггүй байв. Тэр чөлөөтэйгээр, хайнга ажилласан бөгөөд учир нь Түүний ажил мэдрэмж дээр үндэслээгүй байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, ажиллах үедээ Тэр тэмтчиж, таамаглаж байгаагүй, харин аливааг амархан хийж, Өөрийнхөө санааны дагуу болон нүдээр харсан зүйлийнхээ дагуу ажиллаж, ярьж байсан, үүнийгээ Тэр Өөрийг нь дагаж байсан шавь нэг бүрд нэн даруй өгсөн. Энэ нь Бурханы ажил болон хүмүүсийн ажлын хоорондох ялгаа юм: Ажиллах үедээ хүмүүс эрж хайж, тэмтчин явж, илүү гүн оролтонд хүрэхийн тулд бусдын тавьсан сууринд үндэслэн үргэлж дуурайж, цэгнэн нягталж байдаг. Бурханы ажил бол Тэр юу болохын хангалт, Тэр Өөрийн хийх учиртай ажлыг хийдэг ба ямар нэгэн хүний ажлаас гарсан мэдлэгийг ашиглан чуулганыг хангадаггүй; үүний оронд Тэр хүмүүсийн байгаа байдалд үндэслэн одоогийнхоо ажлыг хийдэг. Тиймээс ийм маягаар ажиллах нь хүмүүсийн ажилладгаас хэдэн мянга дахин илүү чөлөөтэй. Хүмүүсийн хувьд, Бурхан Өөрийнхөө үүргийг мөрддөгггүй, Өөрийнхөө хүссэнээр ажилладаг юм шиг санагддаг. Гэхдээ Түүний хийдэг бүх ажил нь шинэ ажил бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханы ажил хэзээ ч мэдрэмжинд үндэслэдэггүй гэдгийг чи мэдэх ёстой. Тухайн үед Есүсийг дагаж байсан шавь нар тодорхой хэмжээнд туршлагажих үедээ, Бурханы өдөр ирсэн бөгөөд тэд Эзэнтэй даруй уулзах болно гэдгийг мэдэрсэн. Тэр нь тэдэнд байсан мэдрэмж ба тэдний хувьд энэ мэдрэмж хамгийн чухал байлаа. Гэвч үнэндээ хүмүүсийн доторх мэдрэмж нь найдвартай биш. Магадгүй тэд аяныхаа төгсгөлд бараг очсон эсвэл тэдний хийсэн, зовсон бүхэн Бурханаар урьдчилан тодорхойлогдсон гэдгийг дагалдагчид дотроо мэдэрсэн. Тэрээр замаа дуусгаж, тэмцэлдээ тэмцсэн бөгөөд зөвт байдлын титэм түүнд зориулагдан зэхэгдсэн хэмээн Паул хэлсэн юм. Тэдгээр нь түүнд байсан мэдрэмж бөгөөд тэр үүнийгээ захидалд бичин, чуулганууд руу илгээжээ. Тийм үйлдлүүд нь чуулгануудын төлөө түүний үүрсэн ачаанаас болсон бөгөөд тиймээс Ариун Сүнс энэ ажилд ямар ч анхаарал хандуулаагүй. Тухайн үед “надад зориулсан зөвт байдлын титэм зэхэгджээ” хэмээн хэлэх үедээ тэр дотроо ямар ч зэмлэлийг мэдрээгүй—түүнд ямар ч түгшсэн мэдрэмж байгаагүй, мөн тэр зэмлүүлээгүй, иймээс тэр, өөрийнх нь мэдрэмж маш хэвийн агаад нэлээд зөв гэж итгэж байсан. Энэ нь Ариун Сүнснээс ирсэн гэж тэр итгэсэн юм. Гэхдээ өнөөдөр харвал, энэ нь Ариун Сүнснээс ирээгүй байсан. Энэ нь хүний төөрөгдөл төдий байв. Хүний дотор олон төөрөгдөл байлаа. Тухайн үед Бурхан тэдгээрийг анхаараагүй, эсвэл ямар нэгэн санал илэрхийлээгүй. Ариун Сүнсний ажлын дийлэнх нь хүмүүсийн мэдрэмжээр дамжуулан гүйцэтгэгддэггүй—Ариун Сүнс хүмүүсийн мэдрэмжээр ажилладаггүй. Бурхан махбод болохоос өмнөх хэцүү, хар бараан үе эсвэл ямар ч элчүүд эсвэл ажилчид байгаагүй үеийг үл оролцуулан ийм байдаг; тэрхүү үе шатанд Ариун Сүнсний ажил нь хүмүүст зарим нэг онцгой мэдрэмжүүдийг өгдөг байлаа. Жишээлбэл: Хүмүүс Бурханы үгийн удирдамжгүй байх үед, залбирах үедээ тэд үгээр хэлэхийн аргагүй аз жаргалын мэдрэмжийг мэдэрдэг байсан ба тэд санаа амар, тайван байдаг байв. Үгийн удирдамжтай байх үедээ хүмүүсийн сүнс тодорхой болж, үйлдлүүд нь үгээр гэгээрүүлэгдэж байлаа. Мэдээжийн хэрэг тэдэнд амар тайван байдлын болон санаа амар байх мэдрэмж бас байсан юм. Хүмүүст аюул тулгарсан үед эсвэл тодорхой нэг зүйлийг хийхийг нь Бурхан болиулсан үед тэд зүрх сэтгэлдээ түгшиж, тавгүйтдэг, гэхдээ тэдний хоолой боогдож, амьсгалж чадахгүй байгаа юм шиг байдаггүй. Хүмүүст ийм мэдрэмж байх үед энэ нь, хүрээлэн буй орчин хэтэрхий аймшигтай эсвэл дайсагнасан байдалтай байдгаас болсон байж болох ба энэ нь тэдэнд айдсын мэдрэмж төрүүлж, тэгснээр тэд туйлын их түгшдэг байсан. Гэхдээ тэднийг тийм хэмжээнд хүртэл аймхай болгосон нэгэн нь Ариун Сүнс байгаагүй. Тийм цаг үеүдэд энэхүү мэдрэмжийн хагас нь хүмүүсийн сэтгэхүйн хариу үйлдлээс гарсан бөгөөд бүгдээрээ Ариун Сүнснээс ирээгүй юм.

Хүмүүс үргэлж өөрсдийнхөө мэдрэмж дунд амьдардаг бөгөөд олон жилийн туршид ийнхүү хийсэн. Зүрх сэтгэл дотроо амгалан тайван байх үедээ тэд (өөрсдийнхөө бэлэн байдлыг амар тайвны мэдрэмж хэмээн итгэж) үйлддэг бөгөөд зүрх сэтгэл дотроо тайван биш байх үедээ тэд (өөрсдийнхөө халшрал эсвэл дургүйцлийг түгшүүртэй мэдрэмж хэмээн итгэж) үйлддэггүй. Хэрвээ аливаа зүйлс түвэггүй явагдвал энэ нь Бурханы хүсэл гэж тэд боддог[a]. (Үнэндээ энэ нь тун түвэггүй явагдах учиртай зүйл буюу аливаа зүйлийн байгалийн хууль байсан.) Юмс түвэггүй явагдахгүй байх үед, энэ нь Бурханы хүсэл байгаагүй гэж тэд боддог[b] бөгөөд хэлснээсээ яаран буцдаг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд, хүмүүс тийм зүйлстэй тулгарах үед энэ нь аливаа зүйлсийн байгалийн хууль байдаг. Хэрвээ илүү их хичээл чармайлт зарцуулсан бол чи энэ хэрэг явдлыг гарцаагүй зүй зохистойгоор шийдвэрлэх байсан ба энэ нь улам илүү түвэггүй явагдах байсан. Жишээ нь чи гарч байцаа худалдан авлаа гэж үзье. Зах зээлийн үнээр нэг жин[d] нь хоёр циао[c] боловч нэг жин нь нэг циао байх ёстой гэж чамд санагддаг. Үнэндээ, энэ нь яг зүрх сэтгэлдээ бодож байгаа зүйл чинь бөгөөд энэ үнээр худалдаж авахаар оролдох үедээ чи хэзээ ч амжилт олдоггүй, тэгээд чи Бурхан чамайг байцаа худалдан авахыг хүсэхгүй байна гэж итгэдэг. Хүмүүсийн амьдрал хэтэрхий олон мэдрэмжийг агуулдаг. Ялангуяа Бурханд итгэж эхлэх үеэс эхлэн хүмүүсийн мэдрэмж өдөр өдрөөр ихсэж, тэднийг дандаа будилуулж, мэгдүүлж орхидог. Тэд хаанаас эхлэхээ мэддэггүй, олон зүйлийн тухайд тодорхойгүй байдаг—гэхдээ ихэнх нөхцөл байдалд, тэднийг өөрсдийнхөө мэдрэмжийн дагуу үйлдэж эсвэл ярих үед, энэ нь агуу зарчмыг зөрчих зүйл биш л бол Ариун Сүнс хариу үйлдэл үзүүлдэггүй. Энэ нь Паулын мэдэрсэн зөвт байдлын титэмтэй адилхан: Олон жилийн туршид түүний мэдрэмж буруу байсан гэдэгт хэн ч итгээгүй, мөн Паул өөрөө ч гэсэн өөрийнх нь мэдрэмж андуу ташаа байсан гэдгийг мэдрээгүй. Хүмүүсийн мэдрэмж хаанаас гардаг вэ? Тэдгээр нь мэдээж тэдний уураг тархины хариу үйлдэл юм. Өөр өөр орчин, өөр өөр хэрэг явдлуудын дагуу өөр өөр мэдрэмж төрдөг. Ихэнх тохиолдолд, хүмүүс хүний логикоор дүгнэлт хийж, цогц томъёог олж авдаг ба энэ нь олон мэдрэмж үүсэхэд хүргэдэг. Үүнийг ухаарахгүйгээр хүмүүс өөрсдийн логик гаргалгааг оруулдаг ба ийм маягаар эдгээр мэдрэмж нь хүмүүсийн амьдралдаа түшиглэдэг зүйл болж, тэдний амьдрал дахь сэтгэл хөдлөлийн тулгуур (Паулын титэм шиг эсвэл Витнес Лигийн “агаарт Эзэнтэй уулзах” шиг) болдог. Хүний энэ мэдрэмжүүдэд оролцох арга Бурханд бараг байхгүй ба тэдгээрийг өөрсдийнхөөрөө өрнөхийг нь зөвшөөрөх хэрэгтэй болдог. Өнөөдөр Би чамтай илэн далангүй ярьж байгаа бөгөөд хэрвээ өөрийнхөө мэдрэмжээр үргэлжлүүлэн явсаар байвал чи тодорхойгүй байдалд амьдарсаар байхгүй гэж үү? Илт чиний төлөө зориулагдсан үгсийг чи хүлээн зөвшөөрдөггүй, үргэлж өөрийнхөө мэдрэмжинд найддаг. Үүгээрээ чи зааныг тэмтэрч буй сохор хүнтэй[e] адил биш гэж үү? Тэгвэл чи эцэстээ юу олж авах юм бэ?

Өнөөдөр бие махбодтой болсон Бурханы хийсэн бүхэн бодитой. Энэ нь чиний мэдэрч чадах зүйл эсвэл чиний төсөөлж чадах зүйл биш, тэр ч бүү хэл энэ нь чиний дүгнэж чадах зүйл биш—энэ нь бодит байдал чамд тохиолдох үед л чиний ойлгож чадах зүйл юм. Заримдаа тэдгээр нь тохиолдож байсан ч чи тодорхой харж чадахгүй хэвээр байдаг ба зөвхөн Бурхан үнэн биеэрээ аливааг хийж, тохиолдож байгаа зүйлсийн бодит баримтанд асар тодорхой байдлыг авчрах үед л хүмүүс ойлгож чадна. Тэр үед Есүсийн шавь нарын дунд олон төөрөгдөл байв. Тэд, Бурханы өдөр ирэх гэж байгаа ба тэд удахгүй Есүсийн төлөө үхэж, Эзэн Есүстэй уулзаж чадах болно гэж итгэж байсан—гэсэн ч тийм цаг үе ирээгүй юм. Петр энэ мэдрэмжинд тун эмзэг хандаж байлаа. Тэр цаг нь ирсэн хэмээн мэдэрч, бүтэн долоон жил хүлээсэн—гэсэн ч энэ нь ирээгүй юм. Тэдний амь төлөвшсөн гэдгийг тэд мэдэрсэн ба мэдрэмж нь өсөн нэмэгдэж, эдгээр мэдрэмж нь эмзэг болсон—гэхдээ тэд олон бүтэлгүйтлийг туулсан ба амжилтанд хүрч чадаагүй. Юу болоод байгааг тэд өөрсдөө мэдэхгүй байлаа. Үнэхээр Ариун Сүнснээс ирсэн зүйл биелэгдэхгүй байж болох уу? Хүмүүсийн мэдрэмж найдвартай биш. Хүмүүст уураг тархи, бодол, өөрсдийн гэсэн санаа байдаг учраас тухайн үеийн орчин нөхцөл болон төлөв байдалд үндэслэн тэд баялаг төсөөллийн холбоогоо байгуулдаг. Ялангуяа эрүүл хэвийн сэтгэцтэй хүмүүст ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед тэд хөөрөн баярладаг бөгөөд баялаг төсөөллийн холбоог байгуулахгүй байж чаддаггүй. Энэ нь ялангуяа өргөн мэдлэг болон онолтой “мэргэжилтнүүдэд” хамаарах ба дэлхий ертөнцтэй олон жилийн харьцсаны дараа тэдний оюуны холбоо нь бүр илүү арвин дэлгэр болсон байдаг; өөрсдөө ч мэдэлгүйгээр тэд туйлын хүчтэй мэдрэмж болдог бодлоо хяналтандаа авдаг—үүгээр дамжуулан мэргэжилтнүүдийн сэтгэл ханадаг. Хүмүүс ямар нэгэн зүйл хийхийг хүсэх үед мэдрэмж болон төсөөллүүд гарч ирдэг бөгөөд хүмүүс тэдгээрийг зөв гэж боддог. Дараа нь тэдгээр нь биелээгүйг харах үедээ хүмүүс юу нь буруудсаныг олж чаддаггүй. Магадгүй тэд Бурхан Өөрийнхөө төлөвлөгөөг өөрчилсөн гэж итгэдэг.

Хүн бүхэнд мэдрэмж байх нь зайлашгүй юм, Хуулийн эрин үеийн хүмүүсийн дундаас олон хүнд бас тодорхой мэдрэмжүүд байсан, гэхдээ тэдний мэдрэмж дэх алдаа мадаг нь өнөөгийн хүмүүсийнхээс бага байв. Яагаад гэвэл, өмнө нь хүмүүс Еховагийн илрэлтийг харж, элчүүдийг харж чаддаг байсан ба зүүд зүүдэлдэг байлаа. Өнөөдрийн хүмүүс үзэгдлүүдийг эсвэл элчүүдийг харах чадваргүй, тиймээс тэдний мэдрэмжинд илүү их алдаа байдаг. Хүмүүст мэдрэмж байдаг нь гарцаагүй. Хуучин гэрээний хүмүүст ч бас мэдрэмж байсан ба эдгээр мэдрэмж нь нэлээд зөв гэж итгэдэг байсан, гэхдээ тэдний дунд элчүүд удаа дараа харагддаг байсан ба энэ нь тэдний мэдрэмжийн алдааг цөөлсөн юм. Өнөөгийн хүмүүс ямар нэгэн зүйлийг нэн зөв хэмээн мэдэрч, үүнийг амьдралд хэрэгжүүлэх үед Ариун Сүнс тэднийг зэмлэдэггүй. Дотроо тэд ямар ч мэдрэмжгүй байдаг ба амар тайван байдаг. Дууссаныхаа дараа, зөвхөн харилцан яриа юм уу Бурханы үгийг уншсанаар дамжуулан тэд буруу байсан гэдгээ олж мэддэг. Нэг талаараа хүмүүст харагдах ямар ч элчүүд байхгүй, зүүд ховорхон байдаг бөгөөд хүмүүс тэнгэр дэх үзэгдлүүдийн юуг ч хардаггүй. Нөгөө талаараа, Ариун Сүнс хүмүүс дэх Өөрийн зэмлэл болон сахилгажуулалтыг ихэсгээгүй; хүмүүст Ариун Сүнсний ажил тун хомс байдаг. Тиймээс хэрвээ хүмүүс Бурханы үгийг[f] идэж, уухгүй, хэрэгжүүлэлтийн замыг ойлгохгүй, үнэхээр эрж хайхгүй бол тэд ямар ч ургац хураахгүй. Ариун Сүнсний ажлын зарчмууд дараах байдалтай байдаг: Тэр Өөрийнхөө ажилтай хамаагүй зүйлд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй; хэрвээ ямар нэгэн зүйл Түүний эрх мэдлийн хүрээн дотор байхгүй бол Тэр хэзээ ч оролцдоггүй, хүссэнээрээ түвэг учруулах боломжийг хүмүүст олгож байдаг. Чи хүссэнээрээ үйлдэж болох боловч юу хийхээ мэдэхгүй байх өдөр чамд ирэх болно. Бурхан зөвхөн Өөрийн бие махбодоор нэгэн үзүүрт сэтгэлээр ажиллаж, хүний өчүүхэн ертөнц болон ажилд хэзээ ч саад болж, оролцдоггүй; үүний оронд Бурхан чиний ертөнцөөс зай барьж, Өөрийн хийх учиртай ажлыг хийдэг. Өнөөдөр, хэрвээ таван мо хэтрүүлэн зарлагадах юм бол чи зэмлүүлэхгүй, мөн таван мо хэмнэсэн ч шагнуулахгүй. Эдгээр нь хүний хэрэг явдал бөгөөд Ариун Сүнсний ажилтай өчүүхэн төдий ч холбоогүй—энэ талаарх чиний үйлдэл Миний ажлын цар хүрээн дотор байдаггүй.

Тухайн үедээ Петр олон үг хэлж, ихээхэн ажил хийсэн. Үүний юу нь ч хүний санаанаас гараагүй байх боломжтой юу? Энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнснээс ирэх боломжгүй юм. Петр бол ердөө л Бурханы бүтээл байсан, тэр дагагч байсан, тэрээр Есүс биш Петр байсан бөгөөд тэдний мөн чанар нь адилхан байгаагүй юм. Петр хэдийгээр Ариун Сүнсээр илгээгдсэн боловч түүний хийсэн хэлсэн[g] болгон нь Ариун Сүнснээс ирээгүй, учир нь эцсийн эцэст тэр бол хүн байсан билээ. Паул олон үг хэлж, чуулгануудад арвин их захидал бичсэн ба тэдгээрийг Библид эмхэлсэн. Ариун Сүнс саналаа илэрхийлээгүй, учир нь түүний захидал бичиж байсан үе нь Ариун Сүнсээр ашиглагдаж байсан үе нь байлаа. Тэр үзэгдэл харж, тэдгээрийгээ бичиж тэмдэглээд, Эзэн доторх ах, эгч нарт дамжуулсан. Есүс санал бодлоо илэрхийлээгүй ба ямар ч хариу үйлдэл үзүүлээгүй. Яагаад Ариун Сүнс тийнхүү үйлдсэн бэ? Яагаад Ариун Сүнс түүнийг зогсоогоогүй вэ? Учир нь хүмүүсийн ердийн бодлоос зарим нэгэн бохир зүйл гардаг ба үүнээс зайлсхийхийн аргагүй. Нэмж хэлэхэд түүний үйлдлүүд саатлаас урган гараагүй ба хүмүүсийн хэвийн байдалд саад болоогүй; хүн чанарын тийм ажил байх үед хүмүүсийн хувьд үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөд амархан байдаг. Эдгээр бохир зүйл юунд ч саад болоогүй тохиолдолд, дотор нь хүмүүсийн ердийн бодол холилдсон байх нь хэвийн зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, ердийн бодолтой хүмүүс бүгд тийм байдлаар бодох чадвартай байдаг. Хүмүүс махан биед амьдарч байх үедээ өөрсдийн гэсэн бодолтой байдаг—гэхдээ эдгээр ердийн бодлуудыг хөөн гаргах ямар ч боломжгүй. Хэрвээ чамд уураг тархи байдаг л бол чамд бодол байх ёстой. Гэсэн хэдий ч, Бурханы ажлыг хэсэг зуур мэдэрч туулсны дараа хүмүүсийн уураг тархинд илүү цөөхөн бодол байх болно. Илүү их зүйлийг мэдэрч туулах үедээ тэд илүү тодорхой харж чадах ба иймээс арай бага саад болох болно; өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн төсөөл болон логик гаргалгаа няцаагдах үед тэдний хэвийн бус мэдрэмж багасна. Махан биед амьдардаг хүмүүс бүгд өөрсдийн гэсэн бодолтой байдаг боловч эцэст нь тэдэн дэх Бурханы ажил, өөрсдийнх нь бодол тэднийг үймүүлж чадахааргүй түвшинд хүрэх ба тэд бодит байдал дээр Бурханы үгээр амьдрах чадвартай байж, бодит биеийн хэмжээ нь өсөж, бодит байдал дээр Бурханы үгээр амьдрах чадвартай байж, тодорхойгүй агаад хий хоосон зүйлсийг хийхээ болино, тэгээд тэд саад учруулах зүйлсийг хийх чадваргүй байх болно. Ийм маягаар тэд төөрөгдөлтэй байхаа больж, энэ цаг үеэс эхлээд тэдний үйлдэл жинхэнэ биеийн хэмжээ нь байх болно.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “гэж тэд боддог” гэдгийг орхигдуулсан.

b. Эх бичвэрг “тэд боддог” гэдгийг орхигдуулсан.

c. “Циао” (бас “мо” гэж хэлдэг) бол Хятадын мөнгөний нэгж. Хятадад, үндсэн мөнгөний нэгж нь юань. Нэг юаньд арван циао байдаг.

d. “Жин” бол Хятадын жингийн хэмжээ, нэг жин нь 500 граммтай тэнцүү.

e. “Зааныг тэмтэрч буй сохор хүн” гэдэг нь сохор хүн, заан хоёрын тухай сургаалт үлгэрээс гарсан. Энэ нь зааныг тэмтэрч буй хэд хэдэн сохор хүний тухай бөгөөд бүгд өөрийнхөө хүрсэн хэсгийг тэр амьтан бүхэлдээ байна гэж итгэдэг. Энэ сургаалт үлгэр бол хүмүүс, дутуу хагас ажиглалт эсвэл шүүлтийг хэрхэн бүх үнэн гэж андуурдаг тухай зүйрлэл юм.

f. Эх бичвэрт “Бурханы үгийг” гэдгийг орхигдуулсан.

g. Эх бичвэрт “түүний хийсэн, хэлсэн” гэдгийг орхигдуулсан.

Өмнөх:ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (4)

Дараах:БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (1)

Холбогдох агуулга

 • БИБЛИЙН ТАЛААР (2)

  Библийг бас Хуучин ба Шинэ Гэрээ гэж нэрлэдэг. “Гэрээ” гэдэг нь юуг хэлж байгааг та нар мэдэх үү? Хуучин Гэрээн дэх “гэрээ” нь, Ехова Египетчүүдийг цо…

 • БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БАЙГАА ХҮМҮҮС Л БУРХАНД ҮЙЛЧИЛЖ ЧАДНА

  Бурханыг гэрчилж, агуу улаан лууг шившиглэхийн тулд чамд зарчим болоод нөхцөл байх ёстой: Зүрх сэтгэлдээ чи Бурханыг хайрлаж, Бурханы үгэнд орох ёсто…

 • ХОРИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

  Миний дуу хоолой хадаж, Миний нүд гал улалзуулан, Би дэлхийг бүхэлд нь ажиглаж, орчлонг бүхэлд нь харж байна. Бүх хүн Надад залбирч, Миний зүг харцаа…

 • ХААНЧЛАЛЫН СҮЛД ДУУЛАЛ

  Хүмүүс Намайг уухайлдаг, хүмүүс Намайг магтдаг; бүх ам нэгэн жинхэнэ Бурханыг нэрлэж, бүх хүмүүс Миний үйл хэргийг харахын тулд нүдээ нээж байна. Ха…