Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АЖИЛ БА ОРОЛТ (2)

Та нарын ажил болон оролт нэлээд ядмаг; хүн ажилд ач холбогдол өгдөггүй бөгөөд оролтын тухайд бол бүр ч хайхрамжгүй байдаг. Хүн эдгээрийг өөрсдийн орох учиртай хичээл гэж үздэггүй; тиймээс өөрсдийн сүнслэг туршлагаараа хүний хардаг зүйл нь бараг бүхэлдээ тэнгэр дэх цайз байдаг. Ажил дахь та нарын туршлагын тухайд та нараас тийм ч их зүйл гуйгаагүй боловч Бурханаар төгс болгуулах нэгэн болохын хувьд та нар Бурханы хүсэлд удалгүй нийцэхийн тулд Бурханы төлөө ажиллах тухай хичээлийг сурах учиртай. Эрин үеүдийн туршид ажиллаж байсан хүмүүс ажилчид, эсвэл элчүүд хэмээн нэрлэгдсэн ба энэ нь Бурханаар ашиглагдсан цөөн тооны хүнтэй хамаатай. Гэсэн хэдий ч Миний өнөөдөр ярьж байгаа ажил нь гагцхүү тэдгээр ажилчид юм уу элчүүдтэй хамаагүй; энэ нь Бурханаар төгс болгуулдаг бүх хүнд чиглэдэг. Магадгүй үүнийг тун бага сонирхдог олон хүмүүс байгаа, гэвч оролтын төлөө энэхүү үнэнийг хэлэлцсэн нь дээр юм.

Ажлын талаар ярих үед, ажил нь Бурханы төлөө нааш, цааш гүйж, бүх газруудад номлож, Бурханы төлөө зарлагдах гэж хүн итгэдэг. Хэдий энэ итгэл нь зөв ч энэ нь хэтэрхий өрөөсгөл; Бурханы хүнээс хүсдэг зүйл нь зөвхөн Бурханы төлөө нааш цааш явах биш; харин энэ нь юунаас ч илүүгээр сүнсэн үйлчлэл болоод сүнсэн хоол тэжээл юм. Олон ах эгч нар маш олон жилийн дадлага туршлагынхаа дараа ч Бурханы төлөө ажиллахаар хэзээ ч бодож байгаагүй, учир нь хүний төсөөлдөг ажил нь Бурханы хүссэнтэй таарч тохирдоггүй. Тиймээс ажлын талаарх ямар ч асуудлыг хүн огт сонирхдоггүй ба хүний оролт яагаад нэлээд өрөөсгөл байдгийн шалтгаан яг энэ юм. Та нар бүгдээрээ Бурханы төлөө ажилласнаар орж эхлэх ёстой, ингэснээр та нар үүний бүх талуудыг илүү сайн мэдэрч болох юм. Энэ бол та нарын орох ёстой зүйл билээ. Ажил гэж Бурханы төлөө нааш цааш гүйхийг хэлдэггүй; энэ нь хүний амь болоод хүний амьдран харуулж байгаа зүйл нь Бурханыг таатай байлгахын төлөө байгаа эсэхийг хэлдэг. Ажил гэдэг нь хүний Бурханд үнэнч зан байдал болоод Бурханыг гэрчилж, хүнд үйлчлэхэд Бурханы талаарх мэдлэгээ ашиглах явдлыг хэлдэг. Энэ бол хүний хариуцлага бөгөөд бүх хүний ухаарах ёстой зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл та нарын оролт бол та нарын ажил; Бурханы төлөөх ажлынхаа явцад та нар орохоор зорьж байгаа. Бурханыг мэдрэх нь зүгээр л Түүний үгийг идэж, уух чадвартай байх биш юм; үүнээс илүү чухал нь та нар Бурханыг гэрчилж, Бурханд үйлчилж, мөн хүнд үйлчилж, хангаж чаддаг байх ёстой. Энэ бол ажил бөгөөд та нарын оролт; энэ нь хүн бүхний биелүүлэх ёстой зүйл юм. Бурханы төлөө нааш цааш явж, бүх газар нутагт номлоход л зөвхөн чиглүүлдэг боловч өөрсдийн хувийн дадлага туршлагаа үл хайхран, сүнслэг амьдралд орохыг үл ойшоодог олон хүмүүс байдаг. Энэ бол Бурханд үйлчилдэг хүмүүсийг Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс болоход хүргэдэг зүйл юм. Маш олон жилийн туршид, Бурханд үйлчилж, хүнд үйлчилдэг хүмүүс ажиллаж, номлохыг оролт мэтээр үзсэн ба хэн ч өөрсдийн сүнсэн дадлага туршлагыг чухал оролт гэж авч үзээгүй. Үүний оронд тэд бусдад зааж сургахдаа Ариун Сүнсний ажлын гэгээрлийг ашигладаг. Номлох үедээ тэд ихээхэн ачаа үүрч, Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авдаг ба үүгээр дамжуулан тэд Ариун Сүнсний дуу хоолойг гаргадаг. Тэр үед ажиллаж байгаа хүмүүс, Ариун Сүнсний ажил тэдний өөрсдийнх нь сүнслэг туршлага мэт маадгар бөгөөд өөртөө сэтгэл хангалуун байдаг; тэр үед хэлсэн бүх үгс нь өөрсдийнх нь юм шиг тэдэнд санагддаг, мөн тэдний дадлага туршлага өөрсдийнх нь дүрсэлсэн шиг тодорхой байдаггүй юм шиг байдаг. Мөн түүнчлэн, ярихаасаа өмнө тэдэнд юу хэлэх тухай таамаг төсөөлөл байдаггүй боловч Ариун Сүнс тэдний дотор ажиллах үед тэдний үг тасралтгүй, үргэлжлэн урсаж байдаг. Ийм байдлаар нэгэнтээ номлосныхоо дараа чиний бодитой биеийн хэмжээ чиний итгэж байсан шиг тийм ч бага биш юм гэж чи мэдэрдэг. Ариун Сүнс үүнтэй адилаар хэд хэдэн удаа чам дээр ажилласны дараа өөрийгөө аль хэдийн биеийн хэмжээтэй болсон гэж чи тодорхойлох бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг өөрийн оролт болон оршихуй хэмээн ташаа итгэдэг. Чамд ийм зүйл байнга тохиолдох үед чи өөрийн оролтын талаар хайнга болдог. Тэгээд чи өөрөө ч мэдэлгүйгээр залхуу болж, өөрийн оролтондоо ямар ч ач холбогдол өгдөггүй. Тиймээс бусдад үйлчлэх үедээ чи өөрийн биеийн хэмжээ болон Ариун Сүнсний ажлыг хооронд нь тодорхой ялгаж салгах ёстой. Энэ нь чиний оролтыг илүү ахиулж, чиний дадлага туршлагад илүү тус дэм болох болно. Хүн Ариун Сүнсний ажлыг өөрийн туршлага хэмээн үзэх нь хүний доройтлын эхлэл юм. Тиймээс та нар ямар ч үүрэг биелүүлж байсан өөрийн оролтыг гол хичээл хэмээн үзэх учиртай.

Хүн Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханы зүрх сэтгэлд нийцдэг бүх хүнийг Түүний өмнө аваачиж, хүнийг Бурханд аваачиж, Ариун Сүнсний ажил болоод Бурханы удирдамжийг хүнд танилцуулж, тэгснээрээ Бурханы ажлын үр жимсийг төгс болгохоор ажилладаг. Энэ учир шалтгааны улмаас та нар ажиллахын мөн чанарыг ухаарах нь тун чухал. Бурханаар ашиглагддаг нэгэн болохын хувьд бүх хүн Бурханы төлөө ажиллахад тохирно, өөрөөр хэлбэл Ариун Сүнсээр ашиглуулах боломж бүгдэд байдаг. Гэхдээ чиний ухаарах ёстой нэг зүйл бий: Хүн Бурханы ажлыг хийх үед Бурханаар ашиглагдах боломж хүнд байдаг боловч хүний хэлсэн, мэдсэн зүйл нь хүний биеийн хэмжээ бүхэлдээ биш юм. Ажлаараа дамжуулан та нар өөрсдийн дутагдлаа илүү сайн мэдэж авдаг бөгөөд Ариун Сүнснээс илүү агуу гэгээрлийг хүртдэг, тэгснээрээ өөрийн ажлаараа илүү сайн оролтыг олж авах боломжтой болдог. Хэрвээ хүн Бурханы удирдамжийг өөрийн хувийн оролт бөгөөд хүний дотор угаасаа байдаг зүйл хэмээн үзэх юм бол хүний биеийн хэмжээ өсөх ямар ч боломж байхгүй. Хүнийг энгийн байдалтай байх үед л Ариун сүнс тэднийг гэгээрүүлдэг; тийм үед өөрийн хүлээн авч байгаа гэгээрлийг хүн ихэвчлэн өөрсдийн бодит биеийн хэмжээ гэж андуурдаг, учир нь Ариун Сүнс хамгийн энгийн байдлаар: хүний дотор угаасаа байгаа зүйлийг ашигласнаар гэгээрүүлдэг билээ. Хүн ажиллаж, үг хэлж байх үед эсвэл сүнслэг зан үйлээр залбирч байх зуур үнэн тэдэнд гэнэтхэн тодорхой болох болно. Харин үнэндээ хүний харсан зүйл бол хүний жинхэнэ биеийн хэмжээ биш, ердөө Ариун Сүнсний гэгээрэл (угтаа энэ нь хүний хамтын ажиллагаатай холбоотой) юм. Хэсэг хугацааны туршлагын дараа хүн тоймгүй олон бодит бэрхшээлтэй нүүр тулгардаг ба хүний жинхэнэ биеийн хэмжээ ийм нөхцөл байдал дунд тодорхой болдог. Зөвхөн тэр үед л хүн өөрийн биеийн хэмжээ нь тийм ч агуу биш гэдгийг мэдэж авдаг ба хүний хувиа хичээсэн байдал, өөрийгөө гэсэн анхаарал, шунал бүгд гарч ирдэг. Хэд хэдэн удаа ийм зүйл тохиолдсоны дараа сүнсээрээ сэрсэн хүмүүсийн олонх нь, урьд өмнө болсон зүйл бол тэдний өөрсдийн бодит байдал биш ердөө цаг зуурын Ариун Сүнсний гэрэлтүүлэлт байсан бөгөөд тэд зүгээр л гэрлийг хүлээж авсан байна гэдгээ ухаардаг. Ариун Сүнс үнэнийг ойлгуулахын тулд хүнийг гэгээрүүлэх үед энэ нь юмс яаж бий болсон, эсвэл хаашаа чиглэж байгааг тайлбарлалгүйгээр ихэвчлэн тодорхой, ойлгомжтой байдалтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Тэр хүний бэрхшээлийг энэ илчлэлд хамруулдаггүй ба үүний оронд үнэнийг шууд илчилдэг. Орох үедээ бэрхшээлтэй тулгарахад хүн Ариун Сүнсний гэгээрлийг нэгтгэдэг ба энэ нь хүний бодит туршлага болдог. Тухайлбал, нэгэн ганц бие эгч нөхөрлөлийн үеэр ийнхүү ярьсан: “Бид алдрыг эсвэл эд баялгийг эрж хайдаггүй эсвэл эхнэр, нөхрийн хоорондох хайрын аз жаргалд шунадаггүй; бид зөвхөн ариун байдал болон гоонь байдлын зүрх сэтгэлээ Бурханд зориулахаар тэмүүлдэг.” Тэр үргэлжлүүлэн: “Хүмүүс гэрлэчихвэл тэднийг хүрээлдэг зүйл олон болдог бөгөөд Бурханы төлөө гэсэн тэдний хайрын зүрх сэтгэл жинхэнэ байхаа больдог. Тэдний зүрх сэтгэлийг үргэлж гэр бүл, хань ижил нь эзэлдэг, иймээс тэдний зүрх сэтгэл улам илүү ээдрээтэй болдог…” гэж хэлсэн. Түүнийг ярьж байхад, хэлж байгаа үг нь зүрх сэтгэл дотроо бодож байгаа зүйл нь юм шиг байсан; ярьж байгаа зүйл нь түүний зүрх сэтгэлийн гүнээс гарч байгаа мэт түүний үгс цангинасан агаад хүчтэй байв. Тэрээр өөрийгөө бүхэлд нь Бурханд зориулахыг хүсэж байсан ба түүнтэй адилхан ах эгч нар, мөн тийм шийдвэртэй байгаа гэж найдаж байлаа. Чиний шийдвэр болон энэ мөчид сэтгэл хөдөлсөн мэдрэмж бүхэлдээ Ариун Сүнсний ажлааас ирдэг гэж хэлж болно. Бурханы ажлын арга барил өөрчлөгдөх үед чиний нас хэдэн жилээр ахисан байдаг; чиний үе тэнгийн найзууд, ангийн андууд чинь нөхөртэй болсныг чи хардаг эсвэл чи тэр-тэр хоёр гэрлэсний дараа хань ижил нь түүнтэй хамт хотод очиж амьдрахаар явж, тэр тэнд ажил орсон гэдгийг сонсдог. Түүнийг харах үедээ зүрх сэтгэл чинь атаархаж эхлэн, толгойноосоо хөл хүртлээ дур булаам байдал, аядуу төлөв байдлаар дүүрэн байгааг нь, мөн чамтай ярих үедээ соёлч боловсон намба төрхтэй болж, хөдөөгийн хүний ямар ч ул мөргүй болсныг нь хардаг. Энэ нь чиний доторх мэдрэмжүүдийг өдөөдөг. Бурханы төлөө цаг ямагт өөрийгөө зориулсан чамд гэр бүл эсвэл ажил мэргэжил ч байхгүй бөгөөд ихээхэн харьцалтыг тэсч өнгөрүүлсэн байдаг; чи аль хэдийн дунд эргэм настай болж, залуу нас чинь чимээгүйхнээр дайжин одсон бөгөөд чи зүүдэлж байсан юм шиг байдаг. Чи өнөөдрийг хүртэл ийм байдлаар явж ирсэн боловч хаана суурьшихаа ч мэддэггүй. Тухайн үед чи бодлын хуй салхинд автаж, өөрийн ухаангүй байсан мэт байдаг. Цор ганцаархнаа, бөх унтаж чадалгүй, шөнөжингөө сэрүүн хэвтэнгээ чи нэг л мэдэхэд өөрийн шийдвэрийг болон Бурханд өгсөн ариун тангаргаа, мөн яагаад бүр ийм өрөвдөлтэй байдалд орсноо бодож эхэлдэг. Өөрийн мэдэлгүй чи чимээгүйхэн нулимс урсгаж, сэтгэл шимшрэм шаналал мэдэрдэг. Чи Бурханы өмнө залбирахаар очиж, Бурхантай хамт аз жаргалтай байсан өдрүүдийнхээ ойр дотно байдал болон салшгүй дотно харьцаагаа бодож эхэлдэг. Чиний нүдний өмнө дүр зургууд ээлж дараалан үзэгдэж, тэр өдөр чиний өргөсөн тангараг чихэнд чинь дахин хангинана, “Бурхан миний цорын ганц дотнын нэгэн биш гэж үү?” Тэр үед чи мэгшин уйлж: “Бурхан минь! Хайрт Бурхан минь! Би өөрийн зүрх сэтгэлийг аль хэдийн Танд бүрэн өгсөн. Би Танд үүрд амлахыг хүсэж байна, би Таныг бүхий л амьдралынхаа туршид хувиршгүйгээр хайрлах болно…” Тэрхүү туйлын их зовлон дунд тэмцэлдэх үедээ л чи Бурхан хэчнээн хайр татам болохыг жинхэнээсээ мэдрэх бөгөөд зөвхөн тэр үед л чи: би өөртөө байгаа бүхнийг аль хэдийн Бурханд өгсөн гэдгээ тодорхой ухаардаг. Тийм цохилтын дараа чи энэ талаар улам илүү туршлагажиж, тухайн үеийн Ариун Сүнсний ажил бол хүний эзэмшил биш юм гэдгийг хардаг. Дараагийн дадлага туршлагаараа чи энэ оролтын тухайд хязгаарлагдахаа больдог бөгөөд чиний шарх оролтонд чинь асар их ач тусаа өгсөн мэт байдаг. Ийм нөхцөл байдалтай тулгарах болгондоо чи тухайн өдрийн нулимсаа нэн даруй эргэн санах ба чамд Бурхантай дахин нэгдэж байгаа мэт байх болно. Чи Бурхантай харилцах харилцаагаа дахин таслаж, Бурхан та хоёрын хоорондох сэтгэлийн холбоог (хэвийн харилцааг) сүйтгэхээс байнга айж байдаг. Энэ бол чиний ажил, чиний оролт билээ. Тиймээс та нар Ариун сүнсний ажлыг хүлээн авах үедээ өөрсдийн оролтондоо илүү сайн төвлөрч, Ариун Сүнсний ажил юу вэ мөн та нарын оролт юу вэ гэдгийг яг зөв харж, түүнчлэн Ариун Сүнсний ажлыг өөрсдийн оролттойгоо холбох учиртай, ингэснээр та нар Түүгээр илүү сайн төгс болгуулж, Ариун Сүнсний ажлын мөн чанар та нарын дотор орших боломжтой болох юм. Ариун Сүнсний ажлыг мэдрэх явцдаа та нар Ариун Сүнсийг, түүнчлэн өөрсдийгөө мэдэж авдаг бөгөөд тоо томшгүй асар их зовлон шаналлын дунд та нар Бурхантай харилцах энгийн харилцааг хөгжүүлж, Бурхан та хоёрын хоорондын харилцаа өдөр өдрөөр илүү ойр дотно болдог. Тоо томшгүй олон засалт, цэвэршүүлэлт тохиолдсоны дараа та нар Бурханы төлөө гэсэн жинхэнэ хайрыг хөгжүүлдэг. Тийм учраас зовлон шаналал, цохилт, гай зовлон нь аймшигтай биш гэдгийг та нар ухаарах ёстой; айж эмээх зүйл бол өөрийн оролт байхгүй, зөвхөн Ариун Сүнсний ажилтай байх явдал юм. Бурханы ажил дуусах өдөр ирэхэд та нар дэмий хоосон хөдөлмөрлөсөн байх болно; хэдий та нар Бурханы ажлыг мэдэрсэн ч Ариун Сүнсийг мэдэж аваагүй эсвэл өөрсдийн оролтонд хүрээгүй байх болно. Ариун Сүнснээс хүнд очих гэгээрэл нь хүний хүсэл тэмүүллийг хадгалахын тулд биш; энэ нь хүний оролтын замыг нээж, түүнчлэн Ариун Сүнсийг мэдэж авч, үүгээрээ Бурханыг хүндлэн бишрэх зүрх сэтгэлийг хөгжүүлэх боломжийг хүнд олгохын тулд юм.

Өмнөх:АЖИЛ БА ОРОЛТ (1)

Дараах:АЖИЛ БА ОРОЛТ (3)

Холбогдох агуулга

 • БУРХАНЫГ ХАЙРЛАХ НЬ ҮНЭХЭЭР БУРХАНД ИТГЭХ ЯВДАЛ ЮМ

  Өнөөдөр Бурханыг мэдэж, хайрлахаар эрж хайхдаа та нар нэг талаар зовлон, цэвэршүүлэлт туулах ёстой, нөгөө талаар төлөөс төлөх ёстой. Бурханыг хайрлах …

 • ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Би нэгэнтээ хүмүүсийн дунд агуу ажил үйлс эрхэлсэн боловч тэд олж мэдээгүй, иймээс Би үүнийг тэдэнд илчлэхийн тулд Өөрийн үгийг ашиглах хэрэгтэй болс…

 • АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

  Миний дуу хоолойн тунхаглал дотор өдий төдий санаа зорилго нуугдаж байгаа. Гэхдээ хүн эдгээрийн тухай юу ч мэддэггүй, бас ойлгодоггүй, харин Миний з…

 • ГУЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Миний зай хэзээ ч байгаагүй. Би хүмүүсийг үнэхээр хайх үед тэд нүдээ анин Миний үйлдлүүдийг үл тоож, Миний хийдэг бүхэн тэдний…