Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

УНАЖ БУЙ НАВЧИС ҮНДЭС РҮҮГЭЭ БУЦАХАД ЧИ ӨӨРИЙН ХИЙСЭН ЁРЫН МУУ БҮХЭНДЭЭ ХАРАМСАХ БОЛНО

Та нарын дунд Миний хийсэн ажлыг та нар бүгд биеэрээ харсан, Миний хэлсэн үгсийг та нар өөрсдөө сонссон бөгөөд та нарт хандах Миний хандлагыг та нар мэддэг, иймээс Би яагаад энэ ажлыг та бүхэнд хийж байгааг та нар мэдэх ёстой. Би та нарт үнэнийг хэлье—та нар бол эцсийн өдрүүд дэх Миний байлдан дагуулалтын ажлын багаж хэрэгслээс өөр юу ч биш; та нар бол Харь үндэстнүүдийн дунд Миний ажлыг өргөжүүлэх хэрэгсэл юм. Өөрийн нэрийг Харь үндэстнүүдийн дунд түгээх, өөрөөр хэлбэл Израилийн гаднах ямар ч үндэстнүүдийн дунд түгээх Өөрийн ажлаа илүү сайн өргөжүүлэхийн тулд Би та нарын шударга бус байдал, бохир заваан байдал, та нарын эсэргүүцэл, тэрслүү байдлаар дамжуулан ярьсан. Ингэснээр Миний нэр, Миний үйл хэрэг болон Миний дуу хоолой Харь үндэстнүүд даяар тархах ба тиймээс Израилийн бус тэдгээр бүх үндэстнүүд Надаар байлдан дагуулагдаж, Намайг шүтэн мөргөж, Израиль болон Египетийн газар нутгийн гаднах Миний ариун газрууд болж болох юм. Миний ажлыг өргөжүүлэх нь үнэндээ Миний байлдан дагуулах ажлыг өргөжүүлэх, Миний ариун газрыг өргөжүүлэх явдал билээ. Энэ нь газар дээрх Миний тулах цэгийг өргөжүүлэх явдал юм. Та нар бол ердөө Миний байлдан дагуулах Харь үндэстнүүдийн дундах бүтээлүүд гэдгээ тодорхой мэдэж байх ёстой. Та нарт анхнаасаа байр суурь байгаагүй, ашиглуулах үнэ цэнэ ч байгаагүй, ямар ч хэрэггүй байсан. Би дэлхий ертөнцийн байлдан дагуулалтынхаа үлгэр жишээ болгож, дэлхий ертөнцийг байлдан дагуулах “лавлах материал” болгохын тулд овоолсон өтөг бааснаас өтнүүдийг өргөж гаргасан учраас л энэ юм. Зөвхөн үүгээр л дамжуулан та нар Надтай холбоотой байж, одоо Надтай хамт цугларах хувьтай. Та нарын дорд байр суурийн улмаас Би та нарыг Өөрийн байлдан дагуулалтын ажлын үлгэр жишээ, загвар болгон сонгосон. Зөвхөн энэ шалтгааны улмаас Би та нарын дунд ажиллаж, үг хэлдэг ба Би та нартай хамт амьдарч, түр оршин суудаг. Өөрийн удирдлагын улмаас болон овоолсон өтөг баасан дундах өт та нарыг туйлын зэвүүцсэнийхээ улмаас Би та нарын дунд үгээ хэлдэг бөгөөд Би бүр уурлах хэмжээнд очдог гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Та нарын дунд Би ажиллаж байгаа нь Ехова Израильд ажиллаж байсантай огтхон ч адилгүй ба энэ нь ялангуяа Есүс Иудейд ажиллаж байсантай адилгүй. Асар их тэвчээртэйгээр Би үг хэлж, ажилладаг ба ууртайгаар мөн түүнчлэн шүүлттэйгээр Би энэ доройтсон хүмүүсийг байлдан дагуулдаг. Энэ нь Ехова Өөрийн ардуудыг Израильд удирдаж байсантай огт адилгүй. Израиль дахь Түүний ажил нь хоол хүнс, амийн усыг хайрлах явдал байсан бөгөөд Тэр тэднийг хангахдаа Өөрийн ардуудын төлөө гэсэн хайр, энэрлээр дүүрэн байсан. Өнөөдрийн ажил нь сонгогдоогүй, хараагдсан үндэстэнд хийгддэг. Элбэг дэлбэг хоол хүнс байхгүй, мөн цангаа тайлах амийн усны шим тэжээл ч байхгүй. Үүнээс ч илүүтэйгээр элбэг арвин эд материалын хангамж байхгүй; ердөө элбэг арвин шүүлт, хараал, гэсгээлт л байгаа. Овоолсон өтөг баасан дахь эдгээр өтнүүд нь хонь малын толгодыг, асар их эд баялгийг болон Израилийн газар нутаг даяар Миний хайрласан хамгийн хөөрхөн хүүхдүүдийг олж авах туйлын үнэ цэнэгүй юм. Орчин үеийн Израиль, хуулийн дор Еховагийн шаардсан аравны нэгийг даван гарч, Миний тэдэнд өгсөн хонь, мал болон алт мөнгөн эдлэлүүдийг тахилын ширээн дээр өргөсөн, иймээс Би тэдэнд бүр илүүг буюу хуулийн дор Израилийн хүртсэнээс зуу гаруй дахин илүүг өгсөн. Миний Израильд өгсөн зүйл Абрахам болон Исаакын хоёулангийнх нь олж авснаас илүү гарсан. Би Израилийн гэр бүлийг үржүүлж, олшруулах болно, Би Израилийн Өөрийн ардуудыг бүхий л дэлхий ертөнц даяар түгээх болно. Миний ерөөж, халамжилдаг хүмүүс бол мөн л Израилийн сонгогдсон хүмүүс буюу Надад бүх зүйлээ зориулдаг, Надаас бүх зүйлийг олж авсан хүмүүс юм. Учир нь тэд Намайг оюун ухаандаа хадгалдаг болохоор дөнгөж төрсөн хурга, тугалаа Миний ариун тахилын ширээн дээр тахил болгож, Миний эргэн ирэлтийг хүлээсэндээ саяхан мэндэлсэн ууган хөвгүүдээ өргөл болгох хэмжээнд хүртэл өөрсдөдөө байгаа бүхнийг Миний өмнө өргөдөг. Тэгвэл та нарын тухайд ямар вэ? Та нар Миний уурыг хүргэж, Надаас юм шаардаж, Надад өргөл өргөдөг хүмүүсийн тахилыг хулгайлдаг ба та нар Намайг уурлуулж байгаагаа мэддэггүй, тиймээс та нарын олж авдаг зүйл чинь харанхуй дахь уйлаан болон шийтгэл юм. Та нар олон удаа Миний уурыг хөдөлгөсөн бөгөөд Би Өөрийн дүрэлзсэн галыг доош цутгасан болохоор эмгэнэлт төгсгөлтэй учирсан, аз жаргалтай гэр нь эзгүй булш болсон олон хүмүүс байсан. Энэ өтнүүдийн төлөө Надад байгаа бүхэн нь эцэс төгсгөлгүй уур хилэн бөгөөд Надад ерөөх санаа байхгүй. Өөрийн ажлын төлөө л Би та нарыг онцгойлон өргөж, та нарын дунд ажиллахдаа Би асар их доромжлолыг тэвчсэн билээ. Хэрвээ энэ нь Миний Эцгийн хүслийн төлөө байгаагүй бол Би овоолсон өтөг баасан дотор эргэлдэж байдаг өтнүүдтэй нэгэн гэрт амьдарч яахин чадах билээ? Би та нарын үйлдэл, үг бүхнийг туйлын жигшдэг бөгөөд ямартай ч Би та нарын бохир заваан байдал болон тэрслүү байдлыг бага зэрэг “сонирхдог” учраас энэ нь Миний үгийн хамгийн төгс жишээ болсон. Эс бөгөөс Би та нарын дунд удаан хугацаагаар ердөө ч үлдэхгүй байх байлаа. Иймээс та нарт хандах Миний хандлага нь зүгээр л хөөрхийлөн өрөвдсөн хандлага бөгөөд энд ямар ч хайр байхгүй, зүгээр л та нарыг тэвчих тэвчээр байгаа гэдгийг та нар мэдэх ёстой, учир нь Би үүнийг зөвхөн Өөрийнхөө ажлын төлөө хийдэг. Би бохир заваан байдал болон тэрслүү байдлыг “түүхий эд” болгон сонгосон учраас л та нар Миний үйл хэргийг харсан. Эс бөгөөс Би эдгээр өтнүүдэд Өөрийн үйл хэргийг ердөө ч илчлэхгүй байх байсан; Би зүгээр л дурамжханаар та нар дээр ажиллаж байгаа; энэ нь Израиль дахь Миний ажлын шуурхай байдал болон бэлэн байдалтай огтхон ч адилгүй. Би та нарын дунд дурамжханаар үг хэлж, Өөрийн уурыг барьж байгаа. Хэрвээ энэ нь Миний илүү агуу ажлын төлөө байгаагүй бол Би ийм өтнүүдийн одоогийн дүр төрхийг хэрхэн тэвчиж чадах юм бэ? Хэрвээ энэ нь Миний нэрийн төлөө байгаагүй бол Би аль хэдийн хамгийн өндөрт гарч, эдгээр өтнүүд болон овоолсон өтөг баасыг бүрмөсөн үнс нурам болгох байсан! Хэрвээ энэ нь Миний алдрын төлөө биш байсан бол Миний нүдний өмнө толгойгоо сэгсрэн Намайг илтэд эсэргүүцэхийг эдгээр муу ёрын чөтгөрүүдэд Би хэрхэн зөвшөөрч чадах юм бэ? Хэрвээ энэ нь Өөрийн ажлыг өчүүхэн төдий ч саад бартаагүйгээр түвэггүй хэрэгжүүлэхийн төлөө байгаагүй бол Намайг ямар нэгэн шалтгаангүйгээр хүчирхийлэхийг эдгээр өт-шиг хүмүүст Би хэрхэн зөвшөөрч чадах юм бэ? Хэрвээ Израилийн тосгон дахь зуун хүн Намайг эсэргүүцэхийн тулд ийнхүү боссон бол хэдий тэд Надад тахил өргөсөн ч гэсэн Би тэднийг газрын гаваар арилгах байсан, ингэснээр бусад хотын хүмүүс тэрслэхээ болих байсан юм. Би бүхнийг залгигч гал бөгөөд Би зөрчлийг тэвчдэггүй. Хүмүүс бүгд Надаар бүтээгдсэн учраас Миний хэлсэн, хийсэн юуг ч хүмүүс дуулгавартай дагаж, тэрслэхгүй байх ёстой. Миний ажилд хошуу дүрэх эрх хүмүүст байхгүй ба ялангуяа Миний ажил болон Миний үгийн юу зөв эсвэл буруу болохыг задлан шинжлэхэд тэд тохирохгүй. Би бол бүтээлийн Эзэн бөгөөд бүтээлүүд Намайг хүндэлсэн зүрх сэтгэлээр Миний шаардсан бүх зүйлийг биелүүлэх ёстой; тэд Надтай хэлэлцэх ёсгүй, ялангуяа тэд эсэргүүцэх ёсгүй. Би Өөрийн ардуудаа хаанчлахын тулд Өөрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа бөгөөд Миний бүтээлийн нэг хэсэг болох бүх хүмүүс Миний эрх мэдлийг дуулгавартай дагах ёстой. Хэдийгээр өнөөдөр та нар Миний өмнө зоригтой, давлиун байгаа боловч Миний сургасан үгсэд та нар дуулгаваргүй ханддаг бөгөөд айдаггүй, Би та нарын тэрслүү байдлыг зөвхөн тэвчээрээр хариулдаг. Өчүүхэн жаахан өтнүүд овоолсон өтөг баасан дахь хог шороог эргүүлсний улмаас Би уурсаж, Өөрийн ажилдаа нөлөөлөхгүй. Би Өөрийн Эцгийн хүслийн төлөө, Өөрийн бүх айлдваруудаа дуусах хүртэл, Өөрийн эцсийн мөчийг хүртэл Өөрийн жигшдэг бүх зүйлс болон Өөрийн зэвүүцдэг юмсын одоогийн оршин тогтнолыг тэвчих болно. Санаа бүү зов! Би нэргүй өттэй адил түвшинд доошлохгүй мөн Би ур чадварынхаа хэмжээг чамтай харьцуулахгүй. Би чамайг жигшдэг, гэсэн ч Би тэвчих чадвартай. Чи Надад дуулгаваргүй ханддаг, гэсэн ч Миний Эцгийн Надад амласан чамайг гэсгээх Миний гэсгээлтийн өдрөөс чи зугтаж чадахгүй. Бүтээгдсэн өтийг бүх бүтээлийн Эзэнтэй харьцуулж болно гэж үү? Намар унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцахад чи эцгийнхээ гэр лүү буцаж, Би Өөрийн Эцгийн хажууд буцан очно. Намайг Миний Эцгийн энхрий зөөлөн хайр дагалдаж, чамайг эцгийн чинь гишгэлэлт дагах болно. Надад Миний Эцгийн алдар байгаа ба чамд эцгийн чинь ичгүүр байгаа. Чамайг дагалдахын тулд удаан хугацаанд барьж байсан гэсгээлтээ Би ашиглах бөгөөд чи хэдэн арван мянган жилийн туршид завхарсаар ирсэн хуршсан махан биеэрээ Миний гэсгээлттэй тулгарна. Би чам дахь Өөрийн үгийн ажлыг дуусгаж, тэвчээртэйгээр дагалдсан ба чи Миний үгнээс зовлонт гай гамшгийн үүргийг гүйцэтгэж эхэлсэн. Би Израильд асар ихээр баярлан хөөрч, ажилладаг; чи цурхиран уйлж, шүдээ хавиран, шавар шавхайнд оршин тогтнож, насан эцэслэдэг. Би Өөрийн анхдагч хэлбэрээ эргүүлэн олж авсан бөгөөд цаашид Би чамтай хамт бохир заваанд үлдэхгүй, харин тэгэхэд чи өөрийн анхдагч муухай байдлаа эргүүлэн олж авч, овоолсон өтөг баасыг нүхлэн амьдарсаар байгаа. Миний ажил болон үг дуусах үед энэ нь Миний хувьд баяр хөөртэй өдөр байх болно. Чиний эсэргүүцэл, тэрслүү байдал дуусах үед энэ нь чиний цурхиран уйлах өдөр байх болно. Надад чамайг гэсэн энэрэх сэтгэл байхгүй ба чи Намайг дахин харахгүй. Би чамтай харилцан ярилцахаа болино, чи Надтай тааралдахаа болино. Би чиний тэрслүү занг үзэн ядах ба чи Миний хайр татам байдлыг санах болно. Би чамайг цохих ба чи Намайг санах болно. Би баяртайгаар чамаас салж одно, чи Надад өртэйгээ мэдэх болно. Би чамайг дахин хэзээ ч харахгүй, гэхдээ чи Надад үргэлж найдлага тавих болно. Чи одоогоор Намайг эсэргүүцдэг учраас Би чамайг үзэн ядах ба Би одоогоор чамайг гэсгээдэг учраас чи Намайг санах болно. Би чиний хажууд амьдрах хүсэлгүй боловч үүнийг чи гашуунаар хүсэн эрмэлзэж, үүрд уйлах болно, учир нь чи Надад хийсэн бүхэндээ харамсах болно. Чи өөрийн тэрслүү зан болон эсэргүүцэлдээ харамсаж, харамссандаа чи бүр нүүрээ газарт нааж, Миний өмнө унан, дахин Надад дуулгаваргүй хандахгүй хэмээн тангараглах болно. Гэхдээ зүрх сэтгэлдээ чи гагцхүү Намайг хайрлах ба Миний дуу хоолойг хэзээ ч сонсож чадахгүй, Би чамайг өөрөөсөө ичихэд хүргэх учиртай.

Одоо Би Намайг хуурах цадиггүй махан биеийг чинь хардаг бөгөөд чамд өгөх жаахан анхааруулга л Надад байна. Би мэдээж чамд “үйлчлэхийн” тулд гэсгээлтээр дамжуулан арга хэмжээ аваагүй байна. Чи Миний ажилд ямар үүрэг гүйцэтгэхээ мэдэж байх ёстой, тэгвэл Би сэтгэл хангалуун байх болно. Үүн дээр нэмээд хэрвээ чи Намайг эсэргүүцвэл эсвэл Миний мөнгийг үрвэл, эсвэл Ехова Миний тахилыг идвэл, эсвэл өтнүүд та нар бие биенээ хазвал, эсвэл нохой шиг амьтад та нарын хооронд тэмцэл, зөрчил байвал—Би тэдгээрийн алинд ч анхаарал хандуулахгүй. Та нар ямар төрлийн зүйлс болохоо л мэдэх хэрэгтэй ба тэгвэл Би сэтгэл хангалуун байх болно. Эдгээр зүйлсээс гадна хэрвээ та нар нэг нэг рүүгээ сэлэм эсвэл жад далайж, үгээрээ бие биетэйгээ тэмцэлдэхэд бэлэн байвал энэ нь зүгээр. Надад тийм зүйлсэд хошуу дүрэх хүсэл байхгүй бөгөөд Би ялангуяа хүмүүсийн хэрэг явдалд оролцдоггүй. Би та нарын хоорондох зөрчилдөөнүүдийн талаар анхаардаггүйдээ биш харин Би та нарын нэг биш учраас юм, тиймээс Би та нарын хоорондох явдлуудад оролцдоггүй. Би Өөрөө бүтээлийн нэг биш бөгөөд энэ дэлхийнх биш, иймээс Би хүмүүсийн дундах үймсэн амьдрал болон хүмүүсийн хоорондох замбараагүй, зохисгүй харилцаануудыг жигшдэг. Би ялангуяа шуугин хашхиралдсан бөөн хүмүүсийг жигшдэг. Гэсэн хэдий ч Би бүтээл бүрийн зүрх сэтгэл дэх бохир мууг гүнээ мэддэг бөгөөд та нарыг бүтээхээсээ өмнө Би хүмүүний зүрх сэтгэлийн гүнд оршдог шударга бус байдлыг аль хэдийн мэдэж байсан ба Би хүмүүний зүрх сэтгэл дэх бүх хууран мэхлэлт, шударга бус занг мэдэж байсан. Иймээс хүмүүсийг шударга бус зүйл хийх үед ямар ч ул мөр байхгүй байсан ч гэсэн та нарын зүрх сэтгэлдээ хадгалдаг шударга бус байдал нь Миний бүтээсэн бүх зүйлсийн баялаг байдлаас даван гардаг гэдгийг Би мөн л мэднэ. Та нар бүгд үй олон хүмүүсээс хамгийн өндөрт дээшилсэн; та нар үй олон хүмүүсийн өвөг дээдэс байхаар дээшилсэн. Та нар туйлын дур зоргоороо бөгөөд амар тайван газар эрж хайж байгаа бүх өтнүүдийн дунд та нар галзууран гүйж, өөрсдөөсөө жаахан өтнүүдийг залгихаар оролдож байгаа. Та нар зүрх сэтгэлдээ хорлонтой, зэвүүн байдаг бөгөөд далайн ёроолд живсэн хий үзэгдлүүдийнхээс даван гардаг. Та нар өтөг баасны ёроолд амьдарч, дээрээсээ эхлээд доошоо хүртэлх өтнүүдийг үймүүлдэг болохоор тэд амар тайван байж чаддаггүй, өөр хоорондоо хэсэг зуур тэмцэлдээд дараа нь тайвширдаг. Та нар өөрсдийн байр сууриа мэддэггүй ч өтөг баасан дотор бие биетэйгээ тэмцэлдсээр байдаг. Тэр тэмцэлдээнээс та нар юу олж авч чадах юм бэ? Хэрвээ та нарт Намайг хүндлэх зүрх сэтгэл үнэхээр байсан бол та нар Миний нүднээс далдуур хэрхэн бие биетэйгээ тэмцэлдэж чадах юм бэ? Чиний байр суурь хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй чи бол өтөг баасан доторх өмхий үнэртэй өчүүхэн өт биш гэж үү? Чи далавчаа ургуулан тэнгэр дэх тагтаа болж чадах уу? Ехова Миний тахилын ширээнээс тахилуудыг хулгайлдаг, өмхий үнэртэй өчүүхэн жаахан өтнүүд та нар Израилийн сонгогдсон ардууд болохын тулд өөрсдийн сүйрч, бүтэлгүйтсэн нэрээ аварч чадах уу? Та нар бол ичгүүргүй өөдгүй амьтад! Тахилын ширээн дээрх тэдгээр тахилуудыг хүмүүс Надад өргөсөн ба тэдгээр нь Надаас эмээдэг хүмүүсийн сайхан сэтгэлийн мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа. Тэдгээр нь Миний хяналт болон Миний хэрэглээний төлөө юм, иймээс чи хүмүүсийн өгсөн жаахан зэрлэг тагтааг Надаас дээрэмдэж хэрхэн болох юм бэ? Чи Иудас байхаас айхгүй байна уу? Чиний газар нутаг цусан талбар болохоор чи айхгүй байна уу? Ичгүүргүй амьтан! Хүмүүсийн өргөн барьсан зэрлэг тагтаанууд нь бүгд өт чиний ходоодыг тэжээхийн төлөө гэж чи бодож байна уу? Миний чамд өгсөн зүйл бол Би аз жаргалтай байж, чамд өгөхөд бэлэн байсан зүйл юм; Миний чамд өгөөгүй зүйл Надаар хэрэглэгдэхэд бэлэн байгаа бөгөөд чи Миний тахилуудыг зүгээр л хулгайлж болохгүй. Ажиллаж буй Нэгэн бол Ехова, Би—бүтээлийн Эзэн бөгөөд хүмүүс тахил өргөж байгаа нь Надаас болж байгаа юм. Энэ нь чиний ийш тийш гүйсний төлөөс гэж чи бодож байна уу? Чи үнэхээр ичгүүргүй юм! Чи хэний төлөө ийш тийш гүйж байгаа юм бэ? Өөрийнхөө төлөө биш гэж үү? Чи яагаад Миний тахилуудыг хулгайлдаг юм бэ? Яагаад чи Миний түрийвчнээс мөнгө хулгайлдаг юм бэ? Чи Искариотын Иудасын хүү биш гэж үү? Ехова Миний тахилуудыг тахилчид эдлэх учиртай. Чи тахилч мөн үү? Чи Миний тахилуудыг хулгайлан идэж зүрхэлдэг ба чи бүр тэдгээрийг ширээн дээр тавьдаг; чи ямар ч үнэ цэнэгүй! Чи бол үнэ цэнэгүй өөдгүй амьтан! Ехова Миний гал чамайг үнс нурам болгох болно!

Өмнөх:ЧИ ИТГЭЛИЙН ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Дараах:МАХАН БИЕТЭЙ ХЭН Ч УУР ХИЛЭНГИЙН ӨДРӨӨС ЗУГТАЖ ЧАДАХГҮЙ

Холбогдох агуулга

 • ЗАМ… (8)

  Бурхан хүн төрөлхтөнтэй харилцаж, тэдэнтэй хамт амьдрахын тулд газар дэлхий дээр ирэх үед энэ нь ердөө ганц хоёрхон өдөр болохын төлөө биш байсан. М…

 • ДУУДАГДСАН НЬ ОЛОН Ч СОНГОГДСОН НЬ ЦӨӨХӨН

  Би Өөрийн дагалдагч болгохоор олон хүнийг газар дээр хайсан. Тэрхүү дагалдагчдын дунд тахилчид, удирдагчид, хөвгүүд, ардууд болон үйлчлэл үзүүлэгчид …

 • АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

  Цахилгааны гялбаанд амьтан бүр өөрийн үнэн төрхийг харуулдаг. Тиймээс ч Миний гэрлээр гэрэлтүүлэгдээд хүмүүс нэгэнтээ эзэмшиж байсан ариун байдлаа эр…

 • ЧИ ХРИСТТЭЙ НИЙЦЭЛТЭЙ БАЙХ ЗАМЫГ ЭРЖ ХАЙХ ЁСТОЙ

  Би хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн, энэ хугацаанд Миний илэрхийлсэн үг ч олон байсан. Эдгээр үг нь хүний авралын төлөө бөгөөд хүнийг Надтай нийцэлтэй б…