Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

УНАЖ БУЙ НАВЧИС ҮНДЭС РҮҮГЭЭ БУЦАХАД ЧИ ӨӨРИЙН ХИЙСЭН ЁРЫН МУУ БҮХЭНДЭЭ ХАРАМСАНА

Та нарын дунд Миний хийсэн ажлыг та нар бүгд нүдээрээ харж, Миний хэлсэн үгийг өөрсдөө сонсож, та нарт хандах Миний хандлагыг бүгд мэдсэн, иймээс Би яагаад энэ ажлыг та нарт хийж байгааг мэдэх ёстой. Би та нарт үнэнчээр хэлье, та нар бол эцсийн өдрүүд дэх Миний байлдан дагуулалтын ажлын багаж хэрэгсэл, Харь үндэстнүүдийн дунд Миний ажлыг өргөжүүлэх хэрэгсэл төдийхөн юм. Харь үндэстнүүдийн дунд Өөрийн ажлыг илүү сайн өргөжүүлж, Өөрийн нэрийг түгээхийн тулд, өөрөөр хэлбэл, Израилийн гаднах аливаа үндэстнүүдийн дунд түгээхийн тулд Би та нарын шударга бус, бохир заваан байдал, эсэргүүцэл болон тэрслүү байдлаар дамжуулан ярьсан. Ингэснээр Миний нэр, Миний үйл хэрэг болон Миний дуу хоолой Харь үндэстнүүд даяар тархаж, улмаар Израилийн бус тэр бүх үндэстэн Надаар байлдан дагуулагдаж, Намайг шүтэн мөргөж, Израиль болон Египетийн газар нутгийн гаднах Миний ариун газрууд болж болох юм. Миний ажлыг өргөжүүлэх нь үнэндээ Миний байлдан дагуулах ажлыг өргөжүүлэх, Миний ариун газрыг өргөжүүлэх явдал билээ; энэ нь газар дээрх Миний тулах цэгийн өргөжилт юм. Та нар бол ердөө Миний байлдан дагуулдаг Харь үндэстнүүдийн дундах бүтээл гэдгээ тодорхой мэдэж байх ёстой. Анх та нарт ямар ч байр суурь байгаагүй, ашиглуулах үнэ цэн ч байгаагүй бөгөөд ямар ч хэрэггүй байсан. Би бүх газар нутгийг байлдан дагуулах үлгэр жишээ болгож, бүх газар нутгийг байлдан дагуулах “лавлах материал” болгохын тулд овоолсон өтөг бааснаас өтнүүдийг өргөж гаргасан учраас л та нар одоо Надтай холбоо тогтоож, Надтай хамт цугларах хувьтай байгаа юм. Дорд байр сууриас чинь болж Би та нарыг байлдан дагуулалтын ажлынхаа үлгэр жишээ, загвар болгон сонгосон. Зөвхөн энэ шалтгааны улмаас л Би та нарын дунд ажиллаж, үг хэлдэг ба та нартай хамт амьдарч, түр оршин суудаг. Өөрийн удирдлагаас болж, мөн овоолсон өтөг баасан дундах өт та нарыг туйлын их зэвүүцдэгээсээ болж Би та нарын дунд үгээ хэлж байгаа бөгөөд энэ нь бүр ч их хилэгнэх хэмжээнд очсоныг та нар мэдэх ёстой. Та нарын дунд ажиллаж байгаа минь Ехова Израильд ажиллаж байсантай огтхон ч адилгүй бөгөөд ялангуяа Есүсийн Иудейд хийсэн ажилтай адилгүй. Би асар их тэвчээртэйгээр үг хэлж, ажилладаг ба уур хилэнтэйгээр, мөн түүнчлэн шүүлттэйгээр энэ доройтсон хүмүүсийг байлдан дагуулдаг. Ехова Өөрийн ардуудыг Израильд удирдаж байсантай энэ нь огт адилгүй. Израиль дахь Түүний ажил нь хоол хүнс, амийн ус хайрлах явдал байсан бөгөөд Тэр Өөрийн ардуудыг хангахдаа хайр, энэрлээр дүүрэн байсан. Өнөөдрийн ажил нь сонгогдоогүй, хараагдсан үндэстэнд хийгддэг. Элбэг дэлбэг хоол хүнс байхгүй, мөн цангаа тайлах амийн ус ч байхгүй, тэр ч бүү хэл элбэг арвин эд материалын хангамж байхгүй; ердөө элбэг арвин шүүлт, хараал, гэсгээлтийн хангамж л байгаа. Овоолсон өтөг баасанд амьдардаг энэ өтнүүд нь Миний Израильд хайрласан уул толгодыг бүрхсэн хонь мал, асар их эд баялгийг болон газар нутаг даяарх хамгийн хөөрхөн хүүхдүүдийг олж авах туйлын үнэ цэнгүй. Орчин үеийн Израиль, Миний өгсөн хонь мал, алт мөнгөн зүйлсийг тахилын ширээн дээр өргөж, хуулийн дор Еховагийн шаардсан аравны нэгийг даван гарсан тул Би тэдэнд бүр ч ихийг—хуулийн дор Израилийн хүртсэнээс зуу дахин ихээс ч илүүг өгсөн. Израильд Миний өгсөн зүйл Абрахамын олж авсан бүхнээс давсан, мөн Исаакын олж авсан бүхнээс давсан. Би Израилийн гэр бүлийг үржүүлж, олшруулна, Би Израилийн ардуудаа газар дэлхий даяар тараана. Миний ерөөж, халамжилдаг хүмүүс бол мөн л Израилийн сонгогдсон хүмүүс буюу Надад бүх зүйлээ зориулдаг, Надаас бүх зүйлийг олж авсан хүмүүс юм. Тэд Намайг оюун ухаандаа хадгалдаг болохоор дөнгөж төрсөн хурга, тугалаа Миний ариун тахилын ширээн дээр тахил болгодог бөгөөд Миний эргэн ирэхийг хүлээсэндээ саяхан мэндэлсэн ууган хөвгүүдээ ч өргөл болгох хэмжээнд өөрсдөдөө байгаа бүхнийг Миний өмнө өргөдөг. Тэгвэл та нар ямар вэ? Та нар Миний уурыг хүргэж, Надаас юм шаардаж, Надад өргөл өргөдөг хүмүүсийн тахилыг хулгайлдаг ба Надад халдаж байгаагаа мэддэггүй; тиймээс та нарын олж авдаг бүхэн чинь харанхуй дахь уйлаан болон шийтгэл юм. Та нар олон удаа Миний уурыг хүргэсэн бөгөөд нэлээд олон хүн эмгэнэлт төгсгөлтэй учирч, аз жаргалтай гэр орон нь эзгүй булш болох хэмжээнд Би Өөрийн дүрэлзсэн галыг доош цутгасан. Энэ өтнүүдэд зориулсан эцэс төгсгөлгүй уур хилэн л Надад байдаг бөгөөд тэднийг ерөөх санаа зорилго байхгүй. Өөрийн ажлын төлөө л Би та нарыг онцгойлон өргөсөн ба асар их доромжлолыг тэвчиж та нарын дунд ажилласан юм. Эцгийнхээ хүслийн төлөө биш бол Би овоолсон өтөг баасан дотор эргэлдэж байдаг өтнүүдтэй хамт нэгэн гэрт амьдарч яахан чадах билээ? Би та нарын үйлдэл, үг бүхнийг туйлын жигшдэг бөгөөд ямартай ч та нарын бохир заваан, тэрслүү байдлыг бага зэрэг “сонирхдог” учраас энэ нь Миний үгийн асар их цуглуулга болсон. Эс бөгөөс Би та нарын дунд удаан хугацаагаар үлдэж яавч чадахгүй байх байлаа. Тиймээс та нарт хандах Миний хандлага ердөө л хөөрхийлөл, өрөвдөл бөгөөд Надад та нарыг гэх ганц дусал ч хайр байхгүй гэдгийг та нар мэдэх ёстой. Надад ердөө та нарыг тэвчих тэвчээр л байгаа, учир нь Би үүнийг зөвхөн Өөрийнхөө ажлын төлөө л хийдэг. Би бохир заваан, тэрслүү байдлыг “түүхий эд” болгон сонгосон учраас л та нар Миний үйл хэргийг харсан; эс бөгөөс Би энэ өтнүүдэд Өөрийн үйл хэргийг яавч илчлэхгүй байх байсан юм. Би зүгээр л та нар дээр дурамжхан ажилладаг ба Израильд хийсэн ажлаа дуртайяа, мэрийн хийсэнтэй минь огтхон ч адилгүй. Би зүгээр л уураа барьж Өөрийгөө хүчлэн та нарын дунд үг хэлж байгаа. Хэрвээ илүү агуу ажлын минь төлөө байгаагүй бол ийм өтнүүдийг байнга харахыг Би яаж тэвчиж чадах юм бэ? Хэрвээ Миний нэрийн төлөө байгаагүй бол Би аль хэдийн хамгийн өндөрт гарч, энэ өтнүүдийг овоолсон өтөг баастай нь хамт бүрмөсөн үнс нурам болгон шатаах байсан! Миний алдрын төлөө биш байсан бол нүдний минь өмнө толгойгоо сэгсрэн Намайг илтэд эсэргүүцэхийг энэ муу ёрын чөтгөрүүдэд Би хэрхэн зөвшөөрч чадах юм бэ? Өөрийн ажлыг өчүүхэн төдий ч саад бартаагүйгээр төвөггүй хэрэгжүүлэхийн төлөө байгаагүй бол Намайг дураараа хүчирхийлэхийг өт-шиг энэ хүмүүст Би яаж зөвшөөрч чадах юм бэ? Хэрвээ Израилийн тосгон дахь зуун хүн Намайг эсэргүүцэхийн тулд ийнхүү боссон бол хэдий тэд Надад тахил өргөсөн ч гэсэн, бусад хотын хүмүүсийг хэзээ нэгэн цагт дахин тэрслэхээс сэргийлэхийн тулд Би тэднийг газрын гаваар арилгах байсан юм. Би бүхнийг залгигч гал бөгөөд халдахыг тэвчдэггүй. Хүнийг Би бүтээсэн учраас Миний хэлсэн, хийсэн юуг ч хүн дуулгавартай дагах ёстой ба эсэргүүцэж болохгүй. Миний ажилд хошуу дүрэх эрх хүмүүст байхгүй, тэр ч бүү хэл Миний ажил болон Миний үгийн юу зөв, юу буруу болохыг задлан шинжлэхэд тэд тохирохгүй. Би бол бүтээлийн Эзэн бөгөөд бүтээгдсэн зүйлс Намайг хүндэлсэн зүрх сэтгэлээр Миний шаарддаг бүхнийг биелүүлэх ёстой; тэд Надад учирлахаар оролдох ёсгүй, ялангуяа эсэргүүцэх ёсгүй. Би Өөрийн эрх мэдлээр ардуудаа засагладаг бөгөөд Миний бүтээсэн бүхэн Миний эрх мэдэлд захирагдах ёстой. Хэдийгээр өнөөдөр та нар Миний өмнө зоригтой, давлиун байж, Миний сургасан үгэнд дуулгаваргүй хандаж, ямар ч айдсыг мэддэггүй ч Би та нарын тэрслүү байдлыг зөвхөн тэвчээрээр хариулдаг; шалихгүй жаахан өтнүүд овоолсон өтөг баасан дахь хог шороог хөдөлгөснөөс болоод Би уурсаж, Өөрийн ажилд нөлөөлөхгүй. Би Эцгийнхээ хүслийн төлөө, бүх айлдвар маань дуусах хүртэл, мөн эцсийн мөчөө хүртэл Өөрийн жигшдэг бүх зүйл болон гүнээ үзэн яддаг юмсын оршин тогтнолыг тэвчдэг. Санаа бүү зов! Би нэргүй өттэй эн зэрэгцэн байж чадахгүй, мөн ур чадварынхаа хэмжээг чамтай харьцуулахгүй. Би чамайг үзэн яддаг ч тэвчиж чадна. Чи Надад дуулгаваргүй ханддаг ч Миний Эцгийн Надад амласан чамайг гэсгээх гэсгээлтийн минь өдрөөс зугтаж чадахгүй. Бүтээгдсэн өтийг бүтээлийн Эзэнтэй харьцуулж болно гэж үү? Намар унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцдаг; чи “эцгийнхээ” гэр лүү буцаж, Би Эцгийнхээ хажууд буцан очно. Намайг Эцгийн минь энхрий зөөлөн хайр дагалдаж, чамайг эцгийн чинь дэвслэлт дагана. Надад Миний Эцгийн алдар байх болно, чамд эцгийн чинь ичгүүр байна. Чамайг дагалдахын тулд удаан хугацаанд барьж байсан гэсгээлтээ Би ашиглах бөгөөд чи хэдэн арван мянган жилийн туршид завхарсаар ирсэн хуршсан махан биеэрээ Миний гэсгээлттэй тулгарна. Би чам дахь, тэвчээр дагалдсан үгийн ажлаа дуусгасан байх болно, чи Миний үгэн дэх гай зовлонг туулах үүрэг гүйцэтгэж эхэлнэ. Би асар ихээр баярлан хөөрч, Израильд ажиллана; чи цурхиран уйлж, шүдээ хавиран, шавар шавхайд оршин тогтнож, насан эцэслэнэ. Би анхдагч хэлбэрээ эргүүлэн олж аваад, чамтай хамт бохир заваанд үлдэхээ болино, харин чи анхдагч муухай байдлаа эргүүлэн олж авч, овоолсон өтөг баасыг нүхлэн амьдарсаар байна. Миний ажил болон үг дуусах үед энэ нь Миний хувьд баяр хөөртэй өдөр байх болно. Чиний эсэргүүцэл, тэрслүү байдал дуусах үед энэ нь чиний цурхиран уйлах өдөр байх болно. Би чамайг өрөвдөхгүй, чи Намайг дахин хэзээ ч харахгүй. Би чамтай харилцан ярихаа болино, чи Надтай хэзээ ч дахин тааралдахгүй. Би тэрслүү байдлыг чинь үзэн ядна, чи Миний хайр татам байдлыг санана. Би чамайг цохиж, чи Намайг дурсан санана. Би баяртайяа чамаас салж одно, чи Надад өртэйгээ ухамсраасаа мэдрэх болно. Би чамайг дахин хэзээ ч харахгүй, харин чи Надад үргэлж найдлага тавина. Чи одоогоор Намайг эсэргүүцдэг учраас Би чамайг үзэн ядна, харин Би одоогоор чамайг гэсгээдэг учраас чи Намайг үгүйлэн санана. Би чамтай хамт амьдрахыг хүсдэггүй боловч үүнийг чи гашуунаар хүсэн эрмэлзэж, үүрд уйлна, учир нь чи Надад хийсэн бүхэндээ харамсана. Чи тэрслүү байдал болон эсэргүүцэлдээ харуусаж, харамссандаа бүр нүүрээ газарт наан, Миний өмнө унаад, Надад дахин хэзээ ч дуулгаваргүй хандахгүй хэмээн тангараглана. Гэхдээ зүрх сэтгэл чинь ганцхан Намайг хайрлах хэрнээ Миний дуу хоолойг хэзээ ч сонсож чадахгүй. Би чамайг өөрөөсөө ичихэд хүргэнэ.

Одоо Би, Намайг аргалах цадиггүй махан биеийг чинь харж байгаа бөгөөд чамд зүгээр л бага зэрэг анхааруулга өгч байгаа—гэхдээ Би чамд “үйлчлэхийн” тулд гэсгээлт ашиглаагүй байна. Чи Миний ажилд ямар үүрэг гүйцэтгэдгээ мэдэх ёстой, тэгвэл Би сэтгэл хангалуун байх болно. Үүнээс цааших асуудлууд дээр хэрвээ чи Намайг эсэргүүцвэл, Миний мөнгийг зарцуулбал, Ехова Надад зориулсан тахилыг идвэл, өтнүүд та нар нэг нэгнээ хазвал, эсвэл нохой шиг амьтад та нар тэмцэлдэж, өөр хоорондоо хүч хэрэглэвэл—Би тэдгээрийн алинд ч анхаарал хандуулахгүй. Та нар ямар төрлийн зүйл болохоо л мэдэж байх хэрэгтэй ба тэгвэл Би сэтгэл хангалуун байх болно. Энэ бүхнээс гадна хэрвээ та нар нэг нэг рүүгээ зэвсэг гаргаж, үгээрээ бие биетэйгээ тэмцэлдэхийг хүсэж байвал энэ нь зүгээр; Надад тийм зүйлсэд хөндлөнгөөс оролцох хүсэл байхгүй бөгөөд хүмүүсийн хоорондох хэрэг явдал Надад ямар ч хамаагүй. Би та нарын хоорондох зөрчилдөөнүүдийг анхаардаггүй юм биш; зүгээр л Би та нарын нэг биш, тиймээс та нарын хооронд оршдог асуудлуудад оролцдоггүй. Би Өөрөө бүтээгдсэн зүйл биш бөгөөд энэ дэлхийнх биш тул хүмүүсийн дундах үймсэн амьдрал болон тэдний хоорондох замбараагүй, зохисгүй харилцаануудыг үзэн яддаг. Би ялангуяа шуугин хашхиралдсан бөөн хүнийг жигшдэг. Гэхдээ Би бүтээгдсэн зүйл нэг бүрийн зүрх сэтгэл дэх бохир зүйлийг гүн гүнзгий мэддэг бөгөөд та нарыг бүтээхээсээ өмнө Би хүний зүрх сэтгэлийн гүнд оршдог шударга бус байдлыг аль хэдийн мэдэж байсан, мөн хүний зүрх сэтгэл дэх бүх шударга бус, зальжин байдлыг мэдэж байсан. Тиймээс хүмүүсийг шударга бус зүйл хийх үед ямар ч ул мөр байхгүй байсан ч гэсэн, зүрх сэтгэлдээ өвөрлөдөг шударга бус байдал чинь Миний бүтээсэн бүх зүйлийн баялаг байдлаас даван гардаг гэдгийг Би мөн л мэднэ. Та нар дор бүрнээ үй олон хүний оройд хүртэл өргөгдсөн; та нар олон түмний өвөг дээдэс байхаар өргөгдсөн. Та нар туйлын зэрлэг балмад бөгөөд амар тайван орогнох газар эрж хайхаар бүх өтний дунд галзууран гүйж, өөрсдөөсөө жаахан өтнүүдийг залгихаар оролддог. Зүрх сэтгэл чинь хорлонтой, зэвүүн байдаг бөгөөд далайн ёроолд живсэн хий үзэгдлүүдийг ч даван гардаг. Та нар өтөг баасны ёроолд оршин сууж, дээрээсээ эхлээд доошоо хүртэлх өтнүүдийг үймүүлэн амар тайван бус болгож, өөр хоорондоо хэсэг зуур тэмцэлдээд дараа нь тайвширдаг. Та нар өөрсдийн байрыг мэддэггүй атлаа өтөг баасан дотор бие биетэйгээ тэмцэлдсээр байдаг. Тийм тэмцэлдээнээс юу олж авч чадах юм бэ? Хэрвээ та нар үнэхээр Намайг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй байсан бол Миний нүднээс далдуур бие биетэйгээ тэмцэлдэж яаж чадах юм бэ? Байр суурь чинь хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй, чи бол өтөг баасан доторх өмхий үнэртэй өчүүхэн өт хэвээр бус уу? Чи далавч ургуулан, тэнгэр дэх тагтаа болж чадах уу? Өмхий үнэртэй, өчүүхэн жаахан өтнүүд та нар Ехова Миний тахилын ширээнээс тахил хулгайлдаг; ингэснээрээ та нар сүйрч, бүтэлгүйтсэн нэр хүндээ аварч, Израилийн сонгогдсон ардууд болж чадах уу? Ичгүүргүй өөдгүй амьтад! Тахилын ширээн дээрх тэр тахилуудыг хүмүүс Надад өргөсөн ба Намайг хүндэлдэг хүмүүсийн сайхан сэтгэлийн илэрхийлэл юм. Тэдгээр нь Миний хяналт, Миний хэрэглээнд зориулагддаг, иймээс чи хүмүүсийн Надад өгсөн бяцхан хүүрзгэнийг Надаас дээрэмдэж яаж болох юм бэ? Чи Иудас болохоос айдаггүй юм уу? Газар нутаг чинь цусан талбар болохоос чи айхгүй байна уу? Ичгүүргүй амьтан! Хүмүүсийн өргөн барьсан хүүрзгэнүүд өт чиний ходоодыг тэжээхийн төлөө байдаг гэж чи бодож байна уу? Чамд Миний өгсөн зүйл бол чамд өгөхдөө чин сэтгэлээсээ дуртайяа өгдөг зүйл юм; Миний чамд өгөөгүй зүйл Миний мэдэлд байх ёстой. Миний тахилуудыг дураараа хулгайлж идэхийг чамд зөвшөөрөхгүй. Ажиллаж буй Нэгэн бол Ехова, Би—бүтээлийн Эзэн бөгөөд хүмүүс тахил өргөж байгаа нь Надаас болж байгаа юм. Энэ нь ийш тийш гүйсний чинь төлөөс гэж чи бодож байна уу? Үнэхээр ичгүүргүй юм! Чи хэний төлөө ийш тийш гүйж байгаа юм бэ? Өөрийнхөө төлөө биш гэж үү? Яагаад Миний тахилуудыг хулгайлдаг юм бэ? Яагаад Миний түрийвчнээс мөнгө хулгайлдаг юм бэ? Чи Искариотын Иудасын хүү биш гэж үү? Ехова Надад өгсөн тахилуудыг тахилчид эдлэх учиртай. Чи тахилч мөн үү? Чи Миний тахилуудыг бардамнан идэж зүрхэлдэг ба бүр тэдгээрийг ширээн дээр тавьдаг; чи ямар ч үнэ цэнгүй! Чи бол үнэ цэнгүй өөдгүй амьтан! Ехова Миний гал чамайг үнс нурам болгон шатаах болно!

Өмнөх:ЧИ ИТГЭЛИЙН ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Дараах:МАХАН БИЕТЭЙ ХЭН Ч УУР ХИЛЭНГИЙН ӨДРӨӨС ЗУГТАЖ ЧАДАХГҮЙ

Холбогдох агуулга

 • ОРШИЛ

  “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы үг” бол Христ, Бурханы Өөрийн ялгамж чанарыг ашиглан илэрхийлсэн айлдваруудын хоёр дахь хэсэг юм. Тэдгээр нь 1992…

 • ЗӨВ ЗОХИСТОЙ СҮНСЛЭГ АМЬДРАЛ ХҮНИЙГ ЗӨВ ЗАМ РУУ ХӨТӨЛДӨГ

  Та нар Бурханд итгэгчийн замын өчүүхэн хэсгийг л туулсан ба зөв замд хараахан ороогүй тул Бурханы стандартад хүрэх мөн л өдий байна. Яг одоо та нарын …

 • БҮЛЭГ

  Хүн төрөлхтнийг амьдаа томоожиж, хүн төрөлхтөн болон Өөртөө хамтын чин эрмэлзлийнхээ үр дүнг үзэх боломжийг олгохын тулд Миний үгээс үр өгөөж, шим тэж…

 • БҮЛЭГ

  Аянгын гялбаанд амьтан бүр өөрийн үнэн төрхийг харуулдаг. Тиймээс ч Миний гэрлээр гэрэлтүүлэгдээд хүмүүс нэгэнтээ анхны ариун байдлаа сэргээсэн. Өө, з…