111-Р БҮЛЭГ

Бүх улс үндэстэн Таны ачаар ерөөгдөнө; бүх хүн Таны ачаар Намайг сайшааж, магтана. Миний хаанчлал хөгжиж, дэвжиж, үүрд хэвээр байх болно. Хэн ч үүн дээр гишгэлэхийг зөвшөөрөхгүй ба Надтай нийцдэггүй юуг ч оршихыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, учир нь Би бол сүр жавхлант, халдашгүй Бурхан Өөрөө юм. Намайг шүүхийг Би хэнд ч зөвшөөрдөггүй, Надтай нийцэхгүй байхыг хэнд ч зөвшөөрдөггүй. Миний зан чанар болон Миний сүр жавхланг харуулахад энэ хангалттай. Хэн нэгэн Намайг эсэргүүцэхэд, Би түүнийг Өөрийнхөө цагт шийтгэх болно. Яагаад хэн нэгнийг шийтгэхийг минь хэн ч хараагүй вэ? Учир нь Миний цаг хараахан ирээгүй бөгөөд Миний гар хараахан үнэхээр үйлдчихээгүй байна. Хэдийгээр агуу гамшгууд асгарсан ч, энэ нь агуу гамшгуудад юу агуулагддагийг л ярьдаг, харин агуу гамшгуудын бодит байдал хэнд ч тохиолдоогүй. Та нар Миний үгээс ямар нэгэн зүйл ер нь ойлгов уу? Би агуу гамшгуудын бодит байдлыг өнөөдөр суллаж эхлэх болно. Үүний дараагаар, Намайг эсэргүүцдэг хэн ч байсан Миний гарт цохиулна. Өнгөрсөнд, Би зарим хүмүүсийг л илчилсэн ба ямар ч агуу гамшиг ирээгүй. Өнөөдөр бол өнгөрснөөс ондоо. Нэгэнт Би та нарт агуу гамшгуудад юу агуулагддагийг бүгдийг нь хэлсэн учир, агуу гамшгуудын бодит байдлыг товлосон цагт Би олон нийтэд хэлэх болно. Үүнээс өмнө, агуу гамшиг хэнд ч хүрч байгаагүй, иймд ихэнх хүмүүс (өөрөөр хэлбэл, агуу улаан лууны хөвгүүд) болчимгүй, зоргоороо аашилсаар ирсэн. Бодит байдал ирэхэд эдгээр зүйлд бүрэн үнэмших болно. Эс тэгвээс, бүгд Надад итгэлгүй байж, хэн ч Миний талаар тодорхой мэддэг байж чадахгүй. Энэ бол Миний захиргааны зарлиг. Үүнээс Миний ажилладаг зам (бүх хүмүүс дээр ажилладаг Миний замыг хэлж байна) өөрчлөгдөж эхэлснийг харж болно: Агуу улаан лууны үр хүүхдүүдэд Би Өөрийн уур хилэн, шүүлт, хараалыг үзүүлж байгаа бөгөөд Намайг эсэргүүцдэг бүгдийг Миний гар гэсгээж эхэлсэн. Ууган хөвгүүдэд Би Өөрийн өршөөл болон хайрыг үзүүлж байна. Үүнээс ч илүүтэйгээр Би ууган хөвгүүддээ Өөрийн ариун, халдашгүй зан чанар, Өөрийн эрх мэдэл болон Өөрийн үнэн биеийг үзүүлж байна. Үйлчлэл үзүүлэгчид Надад үйлчлэхээр суурьшиж, Миний ууган хөвгүүд улам улам танигдаж байна. Намайг эсэргүүцдэг хүмүүсийг цохисноор Би үйлчлэл үзүүлэгчдэд Өөрийн өршөөлгүй гарыг харуулдаг, тэгснээр тэд айдас, чичирхийлэлтэйгээр Надад үйлчлэл хийдэг, мөн Би ууган хөвгүүддээ Өөрийн эрх мэдлийг харуулж, тэдний амийг өсгөх үүднээс Өөрийгөө илүү сайн ойлгуулдаг. Миний эцсийн үед ярьсан үг (захиргааны зарлиг, зөгнөл болон бүх төрлийн хүмүүсийн шүүлтийг оролцуулаад) эрэмбэ дарааллаараа биелж эхэлж байна, өөрөөр хэлбэл, хүмүүс нүднийх нь өмнө Миний үг биелэхийг харж, Миний бүх үг ашиг тустайг харна; бүгд бодит юм. Миний үг биелэхээс өмнө тэдгээр нь биелээгүй учраас олон хүн орхин явна. Энэ бол Миний ажилладаг зам—энэ нь Миний төмөр савааны нэг чиг үүрэг байгаад зогсохгүй үүнээс ч илүүтэйгээр энэ нь Миний үгийн мэргэн ухаан юм. Үүнээс, хүн Миний бүхнийг чадагч байдлыг болон агуу улаан лууг үзэн ядах үзэн ядалтыг минь харж болно. (Намайг ажлаа эхэлсний дараа л үүнийг харж болно. Одоо зарим хүн илчлэгдсэн—энэ нь Миний гэсгээлтийн өчүүхэн хэсэг боловч үүнийг агуу гамшгуудад багтааж болохгүй. Үүнийг ойлгоход хэцүү биш. Ийм учраас, одоогоос эхлээд хүмүүст Миний ажилладаг замыг ойлгоход илүү хэцүү байх болно гэдгийг үүнээс харж болно. Өнөөдөр Би та нарт ингэж хэлж байгаа болохоор цаг нь ирэхэд та нар үүнээс болж сул дорой байхгүй байх болно. Энэ бол Миний та нарт даалгаж байгаа зүйл бөгөөд эрт дээр үеэс хойш хүмүүсийн хараагүй зүйлс тохиох учир хүмүүсийн хувьд сэтгэл хөдлөл болон маадгар байдлаа хойш тавихад хэцүү болно.) Би агуу улаан лууг шийтгэхдээ яагаад өөр арга барилуудыг хэрэглэдэг шалтгаан нь, энэ нь Миний өстөн, Миний дайсан учраас юм. Би үүний бүх үр удмыг устгах ёстой – тэгсэн цагт л Би Өөрийн зүрх сэтгэлээс үзэн ядалтыг салгаж, агуу улаан лууг зүй ёсоор шившиглэж чадна. Зөвхөн энэ л агуу улаан лууг бүхэлд нь устгаж, гал болон хүхэрт нуур, ёроолгүй нүх рүү хаяж байгаа явдал юм.

Зөвхөн өчигдөр ч биш, бас өнөөдөр, түүнээс ч чухал нь маргааш, Би Өөрийн ууган хөвгүүдийг Өөртэйгөө хамт хаанчлуулж, бүх улс үндэстнийг захирч, ерөөлүүдийг эдлэхэд тэднийг Өөртэйгээ нэгдүүлэх болно. Би Өөрийн ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн – Би цаг үргэлж ингэж хэлсээр ирсэн, бүтээлийн эхлэлээс эхлээд Би ингэж хэлж эхэлсэн гэж хэлсэн ч болно, гэтэл хүмүүс Миний юу хэлж байгааг ойлгодоггүй. Бүтээлээс эхлээд одоог хүртэл Би биечлэн ажиллаагүй; өөрөөр хэлбэл, Миний Сүнс ярьж, ажиллахаар хэзээ ч хүн дээр бүрэн буугаагүй. Харин өнөөдөр бол өнгөрснөөс ондоо: Миний Сүнс орчлон ертөнцийн хаа сайгүй биечлэн ажиллаж байна. Учир нь эцсийн өдрүүдэд Би Надтай хамт эрх мэдэлтэйгээр хаанчлах хэсэг бүлэг хүмүүсийг олж авахыг хүсэж байгаа ба Өөрийн ачаанд хайхрамжтай байлгахын тулд Би эхлээд Надтай нэг санаатай байдаг хүнийг олж аваад, үүний дараа Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлж, Өөрийн захиргааны зарлигийг гаргаж, Өөрийн нууцуудыг орчлон ертөнцөд илчлэх үүднээс Миний Сүнс Түүн дээр бүрэн буух болно. Миний Сүнс Түүнийг биечлэн төгс болгоно; Миний Сүнс Түүнийг биечлэн сахилгажуулна. Тэр хэвийн хүн чанарт амьдардаг учир хэн ч тодорхой харж чадахгүй. Миний ууган хөвгүүд биед орох үед Миний одоо хийдэг зүйл бодит байдал мөн эсэх нь бүхэлдээ тодорхой болно. Мэдээжийн хэрэг, хүний нүдээр, хүний үзлээр бол хэн ч итгэхгүй, хэн ч дуулгавартай байхгүй. Харин энэ бол хүмүүсийг тэвчих Миний тэвчээр. Бодит байдал хараахан ирээгүй байгаа учраас хүмүүс итгэж, ойлгож чаддаггүй. Хүний үзлээр Миний үгэнд итгэж чадах хүн хэзээ ч байгаагүй. Хүмүүс бүгд яг ийм: Нэг бол тэд Миний махбодын хэлсэнд л итгэдэг, эсвэл Миний Сүнсний дуу хоолойд л итгэдэг. Энэ бол хүмүүстэй харьцахад хамгийн хэцүү зүйл юм. Хэрвээ тэд ямар нэгэн зүйл болохыг өөрийн нүдээр хараагүй бол, хэн нь ч үзлээ тавьж явуулж чадахгүй ба хэн нь ч Миний хэлсэнд итгэж чадахгүй, иймд дуулгаваргүй байдлын хөвгүүдийг шийтгэхийн тулд Би Өөрийн захиргааны зарлигийг ашигладаг.

Би ийм зүйлсийг өмнө нь хэлж байсан: Би бол Эхнийх бөгөөд Эцсийнх, мөн Би эхлэлээс нь төгсгөл хүртэл бүх зүйлийг хариуцдаг. Эцсийн өдрүүдэд Би 144000 ялгуусан хөвгүүнийг олж авах олно. Та нар энэ “ялгуусан хөвгүүд” хэмээх хэллэгийн талаар бага сага ойлгодог ч 144000-ын талаар тодорхой мэддэггүй. Хүний үзлээр, тоо нь хүмүүсийн, эсвэл аливаа зүйлийн тоог хэлдэг. “144000 ялгуусан хөвгүүн” дэх “ялгуусан хөвгүүд”-ийг тодорхойлдог “144000” гэдгийн тухайд бол хүмүүс 144000 ялгуусан хөвгүүн байдаг гэж боддог. Мөн түүнчлэн, зарим хүн үүнийг ямар нэгэн зүйлийг урьдчилан таниулж байна гэж бодон тэд 140000 болон 4000-ыг тусад нь тайлбарладаг. Гэвч энэ хоёр тайлбар нь буруу юм. Энэ нь ямар нэгэн бодит тоог хэлдэггүй, мөн түүнчлэн урьдчилан таниулж байгааг заадаггүй. Хүмүүсийн дунд, үүнд нэвтэрч чадах хэн ч байхгүй—өнгөрсөн үеийн хүмүүс бүгд үүнийг ямар нэгэн урьчилан таниулж байгаа зүйл хэмээн бодсон. Нэг зуун дөчин дөрвөн мянга нь ялгуусан хөвгүүдтэй хамаатай. Иймд 144000 нь эцсийн өдрүүдэд хаанчлах, мөн Миний хайртай бүлэг хүмүүсийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, 144000-ыг Сионоос ирж, Сион руу буцах бүлэг хүмүүс хэмээн тайлбарладаг. 144000 ялгуусан эрэгтэй хүүхдийн бүтэн тайлбар нь дараах юм: Тэд бол Сионоос дэлхийд ирж, Сатанаар завхруулагдсан хүмүүс бөгөөд эцэст нь Надаар авахуулж, Надтай хамт Сион руу буцах хүмүүс юм. Миний үгээс хүн Миний ажлын алхмуудыг харж болно, өөрөөр хэлбэл, та нар биед орно гэдэг нь тийм ч холын зүйл биш гэсэн үг юм. Иймд, Би энэ талаар та нарт ахин дахин тайлбарлаж, сануулсан. Та нар тодорхой харж, Миний үгээс хэрэгжүүлэлтийн замыг олно; Миний үгнээс та нар Миний ажлын хурдыг олно. Ариун Сүнсний ажлын хурдыг олохын тулд Миний илчилдэг нууцуудаас та нар үүнийг ялгаж таних ёстой (учир нь Ариун Сүнсний ажлыг хэн ч харж чадахгүй, хэн ч үүнд нэвтэрч чаддаггүй.) Ийм учраас Би нууцуудыг эцсийн өдрүүдэд илчилдэг.

Миний гэрт Надтай нийцдэггүй юу ч байх ёсгүй, одоогоос эхэлж Би бага багаар устгаж, цэвэрлэж эхэлнэ. Хүмүүсийн дундаас хэн ч хөндлөнгөөс оролцож чадахгүй ба хэн ч энэ ажлыг хийж чадахгүй. Энэ нь, яагаад эцсийн өдрүүдэд биечлэн ажиллаж байгааг минь илчилдэг. Ийм ч учраас та нар зүгээр л зугаацах хэрэгтэй ба хуруугаа ч хөдөлгөх хэрэггүй гэж Би олон удаа хэлсэн. Үүгээр дамжуулан Миний хүч чадал илчлэгдэж, Миний зөвт байдал болон сүр жавхлан илчлэгдэж, мөн хүмүүсийн тайлж чаддаггүй Миний бүх нууц илчлэгддэг. (Хүмүүс Миний удирдлагын төлөвлөгөөний талаар ямар ч мэдлэггүй байдаг, эсвэл Миний ажлын алхмуудын талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг учраас тэдгээрийг “нууцууд” гэж нэрлэдэг.) Эцсийн өдрүүдэд Би юу олж авах болон Би юу хийх нь нууц юм. Би дэлхийг бүтээхээсээ өмнө өнөөдөр хийдэг зүйлээ хэзээ ч хийж байгаагүй, хүмүүст Өөрийн алдар суут царай юм уу Өөрийн үнэн биеийн аль нэг хэсгийг хэзээ ч харуулж байгаагүй; харин Миний Сүнс л зарим хүн дээр ажилласан. (Бүтээлээс хойш хэн ч Намайг илтгэх чадваргүй, хэн ч Намайг илэрхийлэх чадваргүй байсан учраас Миний үнэн биеийг харахыг Би хэнд ч зөвшөөрөөгүй ба Миний Сүнс зарим хүн дээр ажилласан.) Зөвхөн өнөөдөр л Би Өөрийн суу алдарт дүр төрхийг болон Өөрийн үнэн биеийг хүмүүст илчилж, одоо л тэд үүнийг харсан. Харин, та нарын өнөөдөр харж байгаа зүйл бол бүрэн гүйцэд биш бөгөөд Миний та нарт харуулахыг хүссэн зүйл биш хэвээр л байна. Би та нарт харуулахыг хүссэн зүйл зөвхөн биед байдаг ба яг одоо хэн ч энэ нөхцөлийг хараахан хангаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл, бие рүү орохоос өмнө хэн ч Миний үнэн биеийг харж чадахгүй. Иймд, Сион уулан дээр Өөрийн үнэн биеийг орчлон ертөнцөд илчилнэ гэж Би хэлдэг. Үүнээс, Сион уул руу орох нь Миний төслийн хамгийн сүүлийн хэсэг гэдгийг харж болно. Сион уул руу орох цагт Миний хаанчлал амжилттай баригдах болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний үнэн бие бол хаанчлал юм. Ууган хөвгүүд бие рүү орох цаг нь яг Миний хаанчлал бодитоор хэрэгжих цаг юм, ийм учраас ууган хөвгүүд Сион уул руу орох явдлын талаар Би ахин дахин ярьсан. Энэ бол хэн ч, хэзээ ч ойлгоогүй Миний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөний гол санаа билээ.

Би Өөрийн ажиллах замыг солих л юм бол хүний бодлын хязгаараас давсан зүйл улам их болох учир энэ талаар болгоомжтой бай. Хүний бодлын хязгаарыг давсан зүйлс байдаг ч гэсэн энэ нь Миний хэлсэн зүйл буруу гэсэн үг биш. Харин хүмүүс зовж, мөн Надтай хамтран ажиллах бүр ч их шаардлагатай юм. Ямар ч шалтгаангүйгээр замбараагүй бүү бай, эсвэл өөрийн үзлийг бүү дага. Надад үйлчилдэг ихэнх хүмүүс энэ тал дээр унадаг. Хүний уг чанарыг ил гаргаж, хүний үзлийг илчлэхдээ Би Өөрийн үгийг ашигладаг. (Харин Надад үйлчилдэг хүмүүсийн хувьд Би тэдний үзлийг өөрчлөөгүй учир зүгээр л унадаг байхад, Би үүгээр дамжуулан ууган хөвгүүдийнхээ үзлийг өөрчилж, тэдний бодлыг арилгасан.) Иймд, эцэст нь Миний ууган хөвгүүд Миний илчилсэн нууцаас болж бүгд төгс болгуулна.

Өмнөх: 110-Р БҮЛЭГ

Дараах: 112-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

БИБЛИЙН ТАЛААР (4)

Библийг ойлгож, тайлж чадна гэдэг үнэн замыг олохтой адил гэж олон хүн итгэдэг ч үнэн хэрэгтээ юмс үнэхээр ийм энгийн гэж үү? Библийн бодит...

35-Р БҮЛЭГ

Би хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг хийж эхлэн, Надтай хамт нэг урсгалд амьдрах боломжийг тэдэнд олгосон. Би хүмүүсийн дунд байх зуураа Өөрийн...

ГУРВАН САНУУЛГА

Бурханд итгэгчийн хувиар чи бүх зүйл дээр Түүнээс өөр хэнд ч үнэнч байх ёсгүй ба бүх зүйл дээр Түүний хүсэлд нийцэх чадвартай байх ёстой....

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх