Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ТУШААЛУУДЫГ МӨРДӨЖ, ҮНЭНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Хэрэгжүүлэлтийн хувьд, тушаалуудыг мөрдөх болон үнэнийг хэрэгжүүлэхийг уялдуулах ёстой. Тушаалуудыг мөрдөх зуураа хүн үнэнийг хэрэгжүүлэх учиртай. Үнэнийг хэрэгжүүлэх үедээ хүн тушаалуудын зарчмыг зөрчиж, тушаалыг эсэргүүцэх ёсгүй. Чамаас Бурханы шаарддаг зүйлийг хий. Тушаалыг мөрдөх болон үнэнийг хэрэгжүүлэх нь эсрэг тэсрэг бус, харилцан уялдаатай юм. Чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, тушаалын мөн чанарыг төдий чинээ их баримтална. Үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, тушаалуудад илэрхийлэгдсэн Бурханы үгийг төдий чинээ их ойлгоно. Үнэнийг хэрэгжүүлэх болон тушаалуудыг мөрдөх нь зөрчилддөггүй, харин ч хоорондоо холбоотой. Анх хүн тушаалуудыг мөрдсөний дараа л үнэнийг хэрэгжүүлж, Ариун Сүнснээс гэгээрэл олж авч чаддаг байсан. Гэхдээ энэ нь Бурханы анхдагч санаа зорилго биш. Бурхан чамаас, сайн үйлдлийг хэрэгжүүлээд зогсохгүй, зүрх сэтгэлээсээ Бурханд шүтэн мөргөхийг шаарддаг. Гэхдээ чи тушаалуудыг ядаж өнгөцхөн ч болов мөрдөх ёстой. Туршлагаар дамжуулан хүн аажмаар Бурханы тухай илүү тодорхой мэдлэгтэй болдог. Тэр Бурханы эсрэг тэрсэлж, Түүнийг эсэргүүцэхээ больж, Бурханы ажилд эргэлзэхээ больдог. Ийм маягаар хүн тушаалуудын мөн чанарыг мөрдөж болох юм. Тиймээс үнэнийг хэрэгжүүлэлгүй, тушаалуудыг мөрдөх төдий нь үр ашиггүй бөгөөд Бурханыг гэх бодитой шүтлэгийг бүрдүүлдэггүй, учир нь чи бодитой биеийн хэмжээнд хараахан хүрээгүй. Хэрвээ чи тушаалуудыг үнэнгүйгээр мөрддөг бол энэ чинь ердөө дүрэм журмыг хатуу чанд мөрдөхтэй дүйцдэг. Ингэснээр тушаалууд чиний хууль болох ба амийн өсөлтөд чинь туслахгүй. Харин ч, тэдгээр нь чамд дараа болж, чамайг Хуучин Гэрээний хууль шиг ягштал хүлж, Ариун Сүнсийг дэргэдээсээ алдахад хүргэнэ. Тиймээс үнэнийг хэрэгжүүлснээр л чи тушаалуудыг үр дүнтэй мөрдөж чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хүн тушаалуудыг мөрддөг. Тушаалуудыг мөрдсөнөөр чи бүр олон үнэнийг хэрэгжүүлдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлснээр дамжуулан чи тушаалуудын бодит утга учрын талаар илүү их ойлголт олж авдаг. Хүн тушаалуудыг мөрдөх учиртай гэсэн Бурханы шаардлагын зорилго, утга учир нь хүний төсөөлдөг шиг дэг журмыг мөрдөх явдал биш, харин хүний амийн оролттой холбоотой. Амь чинь хэдий чинээ их өснө, тушаалуудыг чи төдий чинээ өндөр түвшинд мөрдөж чадна. Хүнээр мөрдүүлэх гэж тушаал байдаг хэдий ч хүний туршлагаар л дамжин тушаалуудын мөн чанар тодорхой болдог. Тушаалуудыг сайн мөрдөнө гэдэг нь “бүх зүйл бэлэн, өргөгдөх л үлдсэн” гэсэн утгатай гэж ихэнх хүн боддог. Энэ нь хэрээс хэтэрсэн бодол бөгөөд Бурханы хүсэл биш. Иймэрхүү зүйл хэлдэг хүн нь ахиц гаргахыг хүсэлгүй, махан биед шунаж байдаг. Энэ бол утгагүй үг! Энэ нь бодит байдалтай нийцдэггүй! Тушаалуудыг бодитоор мөрдөлгүй, үнэнийг л хэрэгжүүлнэ гэдэг нь Бурханы хүсэл биш. Ийм хүн бол тахир дутуу бөгөөд нэг хөл дээрээ хазганаж байгаа мэт урагшилдаг. Гэхдээ тушаалуудыг л мөрдөж, үнэнгүйгээр тушаалуудтай ягштал зууралдах нь мөн л Бурханы хүслийг биелүүлэхгүй байгаа хэрэг—энэ нь нэг нүдээрээ л хардаг хүнтэй адил бөгөөд энэ нь ч бас тахир дутуугийн нэг хэлбэр юм. Хэрвээ чи тушаалуудыг сайн мөрддөг бөгөөд бодитой Бурханы талаар тодорхой ойлголт олж авсан бол чамд үнэн байх болно гэж хэлж болно. Харьцангуйгаар авч үзвэл, чи бодитой биеийн хэмжээг олж авсан байх болно. Чи хэрэгжүүлэх ёстой үнэнийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тушаалуудыг мөрдсөн бөгөөд тэдгээр нь харилцан зөрчилддөггүй. Үнэнийг хэрэгжүүлж, тушаалуудыг мөрдөнө гэдэг нь хоёр тогтолцоо бөгөөд аль аль нь хүний амийн туршлагын салшгүй хэсэг юм. Хүний туршлага нь үнэнийг хэрэгжүүлэх болон тушаалуудыг мөрдөх явдлын хуваагдлаас бус, нэгдлээс бүрдэх ёстой. Гэхдээ энэ хоёр зүйлийн хооронд ялгаа болон хамаарлын аль аль нь бий.

Шинэ эрин үе дэх тушаалуудын тунхаглал нь, энэ урсгал дахь бүх хүн болон өнөөдөр Бурханы дуу хоолойг сонсдог бүх хүн шинэ эрин үед орсон хэмээх баримтыг гэрчлэх гэрчлэл юм. Энэ нь Бурханы ажлын шинэ эхлэл бөгөөд Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний сүүлчийн хэсгийн эхлэл билээ. Бурхан хүн хоёр шинэ тэнгэр газрын хүрээнд орж, израильчуудын дунд Ехова, иудейчүүдийн дунд Есүс ажиллаж байсны адилаар Бурхан илүү их бодитой ажил хийж, газар дээр илүү их, агуу ажил хийнэ гэдгийг шинэ эрин үеийн тушаалууд бэлгэддэг. Тэдгээр нь бас, энэ бүлэг хүмүүс Бурханаас илүү их, илүү агуу даалгавар хүлээн авч, бодитой хангалт, тэжээл, дэмжлэг, халамж, хамгаалалт хүртэнэ гэдгийг бэлгэддэг. Цаашлаад тэднээр илүү бодитой сургуулилтыг хүлээн авуулж, мөн тэдэнтэй Бурханы үгээр харьцаж, эвдэж, цэвэршүүлнэ. Шинэ эрин үеийн тушаалуудын утга учир нь нэлээд гүн гүнзгий юм. Бурхан газар дээр үнэхээр илрэн гарах ба газар дээрээс бүхий л орчлон ертөнцийг байлдан дагуулж, махбодоор Өөрийн бүх алдрыг илчлэх болно гэдгийг тэдгээр нь илтгэдэг. Мөн Өөрийн сонгосон бүх хүнийг төгс болгохын тулд бодитой Бурхан газар дээр илүү бодитой ажил хийх гэж байгаа гэдгийг илтгэдэг. Түүнчлэн, Бурхан газар дээрх бүх зүйлийг үгээр биелүүлж, “бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн өндөрт мандаж, өргөмжлөгддөг агаад бүх ард түмэн, бүх улс үндэстэн өвдөг сөгддөн агуу их Бурханыг шүтэн мөргөнө” гэсэн баримтыг гүйцэлдүүлнэ. Хүний үүрэг, хүний ололт амжилтын зорилго болдог шинэ эрин үеийн тушаалууд нь хүнээр мөрдүүлэхийн тулд байдаг боловч тэдгээрийн бэлгэдлийн утга учир нь ганц хоёр үгээр бүрэн илэрхийлэхийн аргагүй хэтэрхий гүн гүнзгий юм. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь Ехова ба Есүсийн тунхагласан Хуучин Гэрээний хууль болон Шинэ Гэрээний дүрэм журмыг орлодог. Энэ бол хүний төсөөлдөг шиг энгийн хэрэг явдал биш, харин илүү гүн гүнзгий хичээл юм. Шинэ эрин үеийн тушаалуудад практик утга учрын тал байдаг: Тэдгээр нь Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үеийн хоорондох холбоос болдог. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь хуучин эрин үеийн бүх хэрэгжүүлэлт, дүрэм журмыг эцэслэдэг бөгөөд бас Есүсийн эрин үе болон үүнээс өмнөх бүх хэрэгжүүлэлтийг төгсгөдөг. Тэдгээр нь хүнийг илүү бодитой Бурханы өмнө аваачдаг бөгөөд төгс болгуулах замын эхлэл болох Бурханы биечилсэн төгс болголтыг хүртээж эхэлдэг. Тиймээс та нар шинэ эрин үеийн тушаалуудад зөвөөр хандаж, тэдгээрийг хааш яаш дагах юм уу үл тоож болохгүй. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь нэг зүйлийг онцолдог: хүн өнөөдрийн бодитой Бурханыг Өөрийг нь шүтэн мөргөх буюу Сүнсний мөн чанарт илүү бодитоор захирагдах ёстой. Тэдгээр нь бас, зөвт байдлын Нар болон илэрснийхээ дараа Бурхан хүнийг гэм буруутай, эсвэл зөв шударга хэмээн шүүх зарчмуудыг онцолдог. Тушаалуудыг хэрэгжүүлэхээс илүү ойлгох нь амархан. Тиймээс хэрвээ Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсвэл Өөрийн үг, удирдамжаар дамжуулан хийх ёстой ба хүн ганцхан төрөлх оюун ухаанаараа төгс байдалд хүрч чадахгүй. Хүн шинэ эрин үеийн тушаалуудыг мөрдөж чадах уу, үгүй юу гэдэг нь бодитой Бурханы талаарх хүний мэдлэгтэй хамаатай. Ийм учраас чи тушаалуудыг мөрдөж чадах эсэх нь хэдхэн хоногийн дотор шийдвэрлэж болох асуудал биш. Энэ бол гүн гүнзгий хичээл юм.

Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хүний амь өсөж болох зам юм. Хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бол та нарт онол л үлдэх бөгөөд ямар ч бодит амьгүй байх болно. Үнэн нь хүний биеийн хэмжээний бэлгэ тэмдэг юм. Чи үнэнийг хэрэгжүүлдэг үү, үгүй юу гэдэг нь бодит биеийн хэмжээг олж авахтай холбоотой. Хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, зөв шударгаар үйлддэггүй, сэтгэл хөдлөлд автаж, махан биеэ анхаардаг бол тушаалыг мөрдөхөөс хамаагүй хол байна. Энэ нь хамгийн гүн гүнзгий хичээл юм. Эрин үе болгонд хүний орж, ойлгох олон үнэн байдаг. Гэхдээ эрин үе болгонд үнэнийг дагалддаг өөр өөр тушаал бий. Хүний хэрэгжүүлдэг үнэн нь эрин үетэй холбоотой бөгөөд хүний мөрддөг тушаалууд ч бас эрин үетэй холбоотой. Эрин үе болгонд өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэх үнэн болон мөрдөх тушаалууд байдаг. Гэвч Бурханы тунхагласан өөр өөр тушаал дээр үндэслэн, өөрөөр хэлбэл, өөр өөр эрин үед үндэслэн, үнэнийг хэрэгжүүлэх хүний хэрэгжүүлэлтийн зорилго болон үр нөлөө харьцангуй ялгаатай байдаг. Тушаалууд нь үнэнд үйлчилж, үнэн нь тушаалыг хадгалж хамгаалахын төлөө оршдог гэж хэлж болно. Хэрвээ зөвхөн үнэн байдаг бол Бурханы ажилд яриад байх өөрчлөлт гэж үгүй байх болно. Гэсэн хэдий ч, тушаалуудад хандсанаар хүн Ариун Сүнсний хийсэн ажлын хөдөлгөөний хэмжээг тодорхойлж, Бурханы ажилладаг эрин үеийг мэдэж чадна. Шашинд, Хуулийн эрин үеийн хүний хэрэгжүүлж байсан үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг олон хүн бий. Гэвч тэдэнд шинэ эрин үеийн тушаалууд байдаггүй бөгөөд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг мөрдөж чаддаггүй. Тэд хуучин замыг баримталж, балар эртний хүмүүс хэвээр үлддэг. Тэднийг ажлын шинэ хэв маяг дагалддаггүй бөгөөд тэд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг харж чаддаггүй. Иймээс Бурханы ажил байдаггүй. Тэд өндөгний хоосон хальс барьсан хүнтэй адилхан: Дотор нь ангаахай байхгүй бол сүнс гэж байхгүй. Тодруулбал, амь байхгүй. Ийм хүмүүс шинэ эрин үед ороогүй, олон алхмын цаана хоцорчихсон. Тиймээс, хэрвээ хүмүүст хуучин эрин үеийн үнэн байдаг ч шинэ эрин үеийн тушаалууд байхгүй бол нэмэргүй. Та нарын олонх нь энэ цаг үеийн үнэнийг хэрэгжүүлдэг ч тушаалуудыг нь сахидаггүй. Та нар юу ч олж авахгүй, хэрэгжүүлдэг үнэн чинь үнэ цэнгүй, утга учиргүй бөгөөд Бурхан үүнийг магтахгүй. Ариун Сүнсний өнөөдрийн ажилладаг байдлаар үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой; өнөөдрийн бодитой Бурханы дуу хоолойг дагаж, үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой. Үүнгүйгээр бүх зүйл шүүрэн шанагаар ус хутгах мэт үр дүнгүй. Энэ бол шинэ эрин үеийн тушаалуудыг тунхаглахын бодит утга учир юм. Хэрвээ чи одоо үеийн Ариун Сүнсний ажлын талаар бүрэн дүүрэн ойлголттой байж, өнөөдрийн ажлын хэв маягт орсон бол тушаалуудыг мөрдөхийн мөн чанарыг аяндаа нэвт шувт харна. Хэрвээ шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг нэвт шувт харж, тушаалуудыг мөрдөж чадах өдөр ирвэл тэр үед чи төгс болгуулсан байх болно. Энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлж, тушаалуудыг мөрдөхийн бодит утга учир юм. Үнэнийг хэрэгжүүлж чадах эсэх чинь шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг хэрхэн ойлгохоос хамаардаг. Ариун Сүнсний ажил хүнд тасралтгүй харагдаж, Бурхан хүнээс улам ихийг шаардана. Тиймээс хүний үнэхээр хэрэгжүүлдэг үнэн нь илүү их, илүү агуу байж, тушаалуудыг мөрдсөний үр нөлөө нь илүү гүн гүнзгий байх болно. Тиймээс та нар үнэнийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тушаалуудыг мөрдөх ёстой. Хэн ч энэ хэрэг явдлыг огоорох ёсгүй. Энэхүү шинэ эрин үед шинэ үнэн болон шинэ тушаалуудыг зэрэг эхлүүл.

Өмнөх:БОДИТ БАЙДАЛД ИЛҮҮ АНХААР

Дараах:БОДИТОЙ БУРХАН БОЛ БУРХАН ӨӨРӨӨ ГЭДГИЙГ ЧИ МЭДЭХ ЁСТОЙ

Холбогдох агуулга

 • ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Би нэгэнтээ хүмүүсийн дунд агуу ажил үйлс эрхэлсэн боловч тэд олж мэдээгүй, иймээс Би үүнийг тэдэнд илчлэхийн тулд Өөрийн үгийг ашиглах хэрэгтэй болс…

 • БИБЛИЙН ТАЛААР (1)

  Бурханд итгэхдээ Библид хэрхэн хандах ёстой вэ? Энэ бол зарчмын асуулт юм. Яагаад бид энэ асуултыг ярилцаж байна вэ? Учир нь ирээдүйд чи сайн мэдээг …

 • БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (4)

  Төгс болгуулна гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдана гэж юу гэсэн үг вэ? Байлдан дагуулагдахын тулд хүн ямар шалгуурыг хангах ёстой вэ? Төгс болг…

 • ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

  Барууны бүх салбар Миний дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй: Өнгөрсөн үед та нар Надад үнэнч байсан уу? Та нар Миний онц гойд зөвлөмж үгсийг дуулгавартай да…