Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БОДИТ БАЙДАЛД ИЛҮҮ АНХААР

Хүн бүхэнд Бурханаар төгс болгуулах боломж байдаг, иймээс Бурханд үйлчлэх ямархуу үйлчлэл Бурханы санаа зорилготой хамгийн их нийцэлтэй байдгийг хүн бүр ойлгох ёстой. Ихэнх хүн Бурханд итгэх гэж юу гэсэн үг болохыг мэддэггүй, яагаад Бурханд итгэх ёстойгоо ч ойлгодоггүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы ажил, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний зорилгын талаар ихэнх нь ямар ч ойлголтгүй байдаг. Бурханд итгэх нь тэнгэр лүү явж, сүнсээ аврах явдал юм гэж дийлэнх хүмүүс өнөөг хүртэл итгэсээр байдаг бөгөөд Бурханд итгэх нь яг юу гэсэн үг болохыг огт мэддэггүй; түүнчлэн тэдэнд Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөн дэх хамгийн чухал ажлын талаар ямар ч ойлголт байдаггүй. Өөрсдийнхөө янз бүрийн шалтгааны улмаас хүмүүс Бурханы ажлыг ердөө сонирхдоггүй, мөн Бурханы санаа зорилго, Түүний удирдлагын төлөвлөгөөний талаар огт бодож үздэггүй. Энэ урсгал дахь хүний хувиар хүн бүхэн, Бурханы бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөний зорилго юу болохыг, Бурханы аль хэдийн бодит байдал болгосон зүйлсийг, яагаад энэ бүлэг хүмүүсийг сонгосныг, тэднийг сонгосны зорилго, утга учир юу болохыг, Бурхан энэ бүлэгт юу гүйцэтгэхийг хүсдэгийг мэдэх ёстой. Агуу улаан лууны газар нутагт Бурхан, анхаарал татахааргүй ийм бүлэг хүмүүсийг өсгөж чадсан бөгөөд одоог хүртэл үргэлжлүүлэн ажиллаж, төрөл бүрийн арга замаар тэднийг шалгаж, төгс болгож, тоо томшгүй олон үг хэлж, ихээхэн ажил хэрэгжүүлж, маш олон хүчин зүтгэгчийг илгээсэн. Бурхан ийм хэмжээлшгүй их ажил хэрэгжүүлснээр дамжуулан ач холбогдол нь үнэхээр агуу гэдгийг харж болно. Та нар үүнийг хараахан бүрэн ухамсарлаж чаддаггүй. Иймээс та нар дээр Бурханы хийсэн ажлыг ялихгүй гэж бүү үз; энэ чинь өчүүхэн асуудал биш. Өнөөдөр та нарт Бурханы харуулсан зүйл ч гэсэн ухаарч, ойлгохоор оролдоход чинь хангалттай. Үүнийг нэгд нэггүй ойлгох үедээ л та нар илүү гүн гүнзгий туулж, аминдаа ахиц гаргаж чадна. Хүмүүсийн яг одоо ойлгож, хийж байгаа зүйл нь үнэхээр хэтэрхий өчүүхэн бөгөөд Бурханы санаа зорилгод бүрэн нийцэж чаддаггүй. Энэ бол хүний хангалтгүй байдал, мөн үүргээ биелүүлэхдээ бүтэлгүйтсэн байдал юм; иймээс хүссэн үр дүнд хүрээгүй. Олон хүн Бурханы ажлын талаар өнгөцхөн ойлголттой байдаг бөгөөд Бурханы гэрийн ажлыг хийх үедээ үүнийг үнэ цэнтэй зүйл гэж авч үзэхийг хүсдэггүй, аргацаахын тулд хийсэн дүр үзүүлж, эсвэл олонхыг дагах юм уу хүнд харуулахын тулд л ажилладаг учраас Ариун Сүнс тэдэн дээр ажиллах ямар ч аргагүй байдаг. Өнөөдөр энэ урсгал дахь хүн бүхэн, үйлдэл, үйл хэрэгтээ чадах бүхнээ хийсэн эсэхээ болон бүх хүчин чармайлтаа зориулсан эсэхээ санах ёстой. Хүмүүс үүргээ огт биелүүлээгүй. Ариун Сүнс ажлаа хийдэггүй юм биш, харин хүмүүс ажлаа хийлгүй, Ариун Сүнсийг ажлаа хийх боломжгүй болгодог. Бурхан хэлэх ёстой бүх үгээ хэлж дууссан боловч хүмүүс огт хөл нийлүүлээгүй, хаа хол хоцорсон; тэд алхам бүрд ойр байж чадаагүй, Хурганы мөрийг ойрхон дагаж чадаагүй. Баримтлах ёстой зүйлээ баримтлаагүй; хэрэгжүүлэх ёстой зүйлээ хэрэгжүүлээгүй; залбирах ёстой зүйлийнхээ төлөө залбираагүй; мөн хойш тавих ёстой зүйлээ хойш тавиагүй. Тэд эдгээр зүйлийн алийг ч хийгээгүй. Иймээс зоогт оролцох тухай энэхүү яриа хий хоосон бөгөөд ямар ч бодит утга учиргүй; энэ нь хүмүүсийн төсөөлөлд байдаг. Одоог хүртэл, хүмүүс үүргээ ердөө биелүүлээгүй гэж хэлж болно. Бурхан аливааг Өөрөө хийж, хэлж байдагт бүх зүйл түшиглэсэн, харин хүмүүсийн чиг үүрэг үнэхээр дэндүү өчүүхэн байсаар ирсэн. Тэд бүгдээрээ Бурхантай хэрхэн зохицохоо мэддэггүй хэрэггүй хог новш юм. Бурхан хэдэн зуун мянган үг хэлсэн атал махан биеэ орхихоос эхлээд үзлээ хаях, бүх зүйл дээр Бурханд дуулгавартай байх, үүний зэрэгцээ ялган таних чадвараа хөгжүүлж, мэдлэг ухаан олж авч, зүрх сэтгэлийнхээ байр суурийг хүмүүст өгөхгүй байж, өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх шүтээнүүдийг таягдан хаях, буруу санаа зорилгынхоо эсрэг тэрслэх, сэтгэл хөдлөлөөрөө үйлдэхгүй байх, аливааг өрөөсгөлөөр биш, шударгаар хийх, Бурханы ашиг сонирхлын талаар, мөн үг хэлэх үед нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн талаар илүү их бодох, Бурханы ажилд тустай зүйлийг илүү их хийх, хийж байгаа бүхнээрээ Бурханы гэрийн ашиг тусыг санаж явах, сэтгэл хөдлөлийн дагуу үйлдэхгүй байх, махан биеийнхээ таалдаг зүйлсийг хаях, хувиа хичээсэн хуучин үзлээ таягдах гэх мэтийг хүртэл хүмүүс огтхон ч хэрэгжүүлээгүй. Хүмүүсээс юу шаарддаг талаараа Бурханы хэлсэн бүхнээс хүмүүс зарим зүйлийг үнэхээр ойлгодог боловч зүгээр л тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хүсэлгүй байдаг. Бурхан өөр юу хийж, өөр яаж тэдний сэтгэлийг хөдөлгөж чадах юм бэ? Бурханы нүдэн дэх тэрслүү хөвгүүд Бурханы үгийг барьж авч, гайхан бишрэх зориг зүрхтэй байж яаж чадах юм бэ? Тэд яаж Бурханы хоол хүнсийг идэх нүүртэй байж чадах юм бэ? Хүмүүсийн мөс чанар хаана байна? Тэд биелүүлэх ёстой үүргийнхээ өчүүхэн жаахныг ч биелүүлээгүй, иймээс чадлынхаа хэрээр хийх тухай ярих нь утгагүй. Тэд хоосон мөрөөдөлд амьдарч байгаа биш гэж үү? Хэрэгжүүлэлтгүйгээр бодит байдлын тухай яриа гэж байхгүй. Энэ бол ив илэрхий баримт!

Та нар илүү бодитой хичээлүүдийг судлах учиртай. Хүмүүсийн гайхан биширдэг яруу, хоосон яриа хэрэггүй. Мэдлэгийн тухайд ярих юм бол хүн бүрийн мэдлэг өмнөхөөсөө илүү өндөр байдаг, гэхдээ тэдэнд мөн л хэрэгжүүлэлтийн ямар ч зам байдаггүй. Хэчнээн хүн хэрэгжүүлэлтийн зарчмыг ойлгосон бэ? Хэр олон хүн бодитой сургамж авсан бэ? Хэн бодит байдлын талаар нөхөрлөж чадах вэ? Бурханы үгийн талаарх мэдлэгээ ярих чадвартай байна гэдэг нь жинхэнэ биеийн хэмжээтэй гэсэн үг биш; энэ нь ухаалаг, авьяастай төрснийг чинь л харуулдаг. Чи замыг зааж чадахгүй бол ямар ч нэмэргүй; чи бол ердөө хэрэггүй хог юм! Чи хэрэгжүүлэх бодит замын талаар юу ч хэлж чадахгүй бол дүр үзүүлж байгаа хэрэг биш үү? Бусдад өөрийнхөө бодит туршлагаас хуваалцаж, улмаар сурч болох сургамж, дагаж болох замыг өгч чадахгүй байвал хуурч байгаа хэрэг биш үү? Чи ердөө хуурамч амьтан биш үү? Чамд ямар үнэ цэн байгаа юм бэ? Ийм хүн “социализмыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулагч” бус, зөвхөн “социализмын онолыг үндэслэгчийн” үүрэг гүйцэтгэж л чадна. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь үнэнгүй байх явдал юм. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь ямар ч нэмэргүй байх явдал. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь алхаж буй үхдэл байх явдал. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь лавлагаа болох ямар ч үнэ цэнгүй “Марксист Ленинист сэтгэгч” байх явдал юм. Онол ярихаа больж, бодит, жинхэнэ, дорвитой зүйлийн талаар ярьж, жаахан “орчин үеийн урлаг” судалж, бодитой зүйл ярьж, бодит зүйлд хувь нэмрээ оруулж, зориулах сэтгэлтэй бай гэж Би хүн бүрийг шавдуулдаг. Ярих үедээ бодит байдалтай нүүр тул; хүмүүсийг баярлуулж, өөртөө анхаарал татахын тулд сүржин яриагаар бүү хөөцөлд. Тэгэх нь ямар үнэ цэнтэй юм бэ? Хүмүүсийг өөртөө халуун дотноор хандуулах нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Муу нөлөө болохгүйн тулд чи үг яриандаа бага зэрэг “урлагтай” бай, биеэ авч явахдаа арай илүү шударга бай, ажиллахдаа бага зэрэг ухаалаг бай, хүмүүстэй ярихдаа арай бодитой бай; бүх үйлээрээ Бурханы гэрт ашиг тус авчрахыг санаж, сэтгэл хөдлөл чинь гарч ирэх үед мөс чанараа сонс, сайхан сэтгэлийг үзэн ядалтаар бүү хариул, сайхан сэтгэлд ач санадаггүй бүү бай, мөн хоёр нүүртэн бүү бай. Бурханы үгийг идэж, уух үедээ чи тэдгээрийг бодит байдалтай илүү их холбо, нөхөрлөх үедээ бодитой зүйлсийн талаар илүү их ярь. Их зантай бүү бай; энэ нь Бурханыг хангалуун байлгахгүй. Бусадтай харилцахдаа арай илүү хүлээцтэй бай, арай илүү найр тавьж бай, хүмүүст арай илүү уужим сэтгэлтэй бай, “ерөнхий сайдын сэтгэлээс”[a] суралц. Муу бодол төрөх үед чи махан биеэ илүү их хая. Ажиллаж байх үедээ бодитой замын талаар илүү их ярь, хэтэрхий өндөр дээд бүү ярь, эс бөгөөс хэлсэн үг чинь хүмүүсийн хувьд хүршгүй байх болно. Зугаа цэнгэлээ багасгаж, хувь нэмрээ ихэсгэ—амь бие хайргүй зориулах сэтгэлийг харуул. Бурханы санаа зорилгод илүү хайхрамжтай байж, мөс чанараа илүү их сонс, Бурхан өдөр бүр та нартай яаж тэвчээртэйгээр, чин сэтгэлээсээ ярьдгийг улам их санаж, бүү март. “Эртний лит”-ийг илүү ойр ойрхон унш. Илүү их залбирч, улам ойр ойрхон нөхөрлөл хий. Ийм будилуу байхаа боль, харин илүү их эрүүл ухаан гаргаж, жаахан хэрсүү ухаантай бол. Нүгэлт гар чинь сунах үед татаж аваад, ийм хол бүү сунга. Энэ нь нэмэргүй бөгөөд Бурханаас авдаг зүйл чинь хараал л байх болно; болгоомжтой бай. Зүрх сэтгэлдээ бусдыг өрөвд, гар дахь зэвсгээрээ үргэлж бүү цохь. Үнэний талаарх мэдлэгийн тухай илүү их нөхөрлөж, амийн талаар илүү их ярьж, бусдад туслах сэтгэлтэй бай. Их хийж, бага ярь. Хэрэгжүүлэхэд ихийг, судалж, шинжлэхэд багыг зориул. Ариун Сүнсээр улам их хөдөлгүүлж, та нарыг төгс болгох илүү их боломжийг Бурханд олго. Хүний элементүүдийг улам их таягдан хая; та нарт аливааг хийх хүний арга зам хэтэрхий олон хэвээр байгаа бөгөөд аливааг өнгөцхөн хийдэг байдал, зан авир чинь одоо ч бусдад зэвүүцмээр байдаг. Эдгээрээс улам ихийг таягдан хая. Та нарын сэтгэл санааны байдал одоо ч хэтэрхий жигшүүртэй; үүнийг засаж залруулахад илүү их цаг зарцуул. Та нар хүмүүст одоо ч дэндүү их байр суурь өгдөг; Бурханд илүү их байр суурь өг, хэтэрхий бодлогогүй бүү бай. “Сүм” анхнаасаа Бурханд харьяалагддаг бөгөөд үүнийг хүмүүс эзлэх ёсгүй. Дүгнэж хэлэхэд, зөвт байдалд илүү төвлөрч, сэтгэл хөдлөлд бага анхаар, махан биеийг таягдан хаях нь хамгийн сайн; бодит байдлын талаар их ярьж, мэдлэгийн талаар бага ярь, чимээгүй байх нь хамгийн сайн; хэрэгжүүлэх замын талаар их ярьж, үнэ цэнгүй сагсуу яриа бага ярь, яг одоо хэрэгжүүлж эхэлбэл хамгийн сайн.

Хүмүүст тавих Бурханы шаардлага тийм ч өндөр биш. Хэрвээ тэд жаахан л чармайлт гаргах юм бол “тэнцсэн дүн” авч чадна. Үнэндээ, үнэнийг ойлгож, мэдэж, ухамсарлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхээс илүү төвөгтэй. Эхлээд үнэнийг хэрэгжүүлсний дараа үнэнийг мэдэж, ухамсарлах явдал тохиодог; энэ нь Ариун Сүнсний ажлын алхам, арга зам юм. Чи үүнийг дуулгавартай дагахгүй байж яаж чадна вэ? Чи аливааг өөрийнхөөрөө хийснээр Ариун Сүнсний ажилтай байж чадах уу? Ариун Сүнс чиний тааллаар ажилладаг уу, эсвэл Бурханы үгийн дагуу чиний сул талд үндэслэн ажилладаг уу? Үүнийг тодорхой ойлгож чадахгүй бол утгагүй. Яагаад ихэнх хүн Бурханы үгийг уншихад ихээхэн чармайлт зарцуулсан мөртөө ердөө мэдлэгтэй болж, дараа нь бодитой замын талаар юу ч хэлж чаддаггүй юм бэ? Мэдлэг эзэмших гэдэг үнэнийг эзэмшихтэй дүйцнэ гэж чи боддог уу? Энэ чинь төөрөлдсөн үзэл бодол биш үү? Чи далайн эрэг дээрх элсний ширхэг мэт их мэдлэгийг ярьж чаддаг боловч үүний аль нь ч ямар нэг бодитой замыг агуулдаггүй. Үүгээрээ чи хүмүүсийг хуурч байгаа биш үү? Чи бодит баталгаагүй хоосон шоу хийж байгаа бус уу? Энэ бүх зан авир хүмүүст хортой! Онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ бодит байдлаас хол, хүмүүсийг бодит байдалд аваачих чадваргүй байдаг; онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ Бурханыг эсэргүүцэж, сөргөлдөхөд чамайг хүргэдэг. Хамгийн өндөр дээд онолуудыг үнэт эрдэнэс мэт бүү үз; эдгээр нь хор хөнөөлтэй агаад ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн хамгийн өндөр дээд онолуудыг ярьж чаддаг байж магадгүй—гэхдээ эдгээр нь бодит байдлаас юу ч агуулдаггүй, учир нь энэ хүмүүс эдгээрийг биечлэн мэдрээгүй, иймээс тэдэнд хэрэгжүүлэх зам байдаггүй. Ийм хүмүүс хүнийг зөв замд аваачих чадваргүй бөгөөд хүмүүсийг замаа алдахад л хүргэнэ. Энэ нь хүмүүст хортой биш үү? Хамгийн наад зах нь чи тэдний өнөөгийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, оролтод хүрэх боломж олгох чадвартай байх ёстой; үүнийг л зориулалт гэж үзэх бөгөөд ингэснээр л чи Бурханы төлөө ажиллахад тэнцэнэ. Сүржин, гоёмсог үгийг үргэлж бүү ярь, олон зохимжгүй хэрэгжүүлэлтээрээ хүмүүсийг хүлж, өөрийг чинь дуулгавартай дагахад бүү хүргэ. Ингэх нь ямар ч үр нөлөөгүй бөгөөд хүмүүсийн төөрөгдлийг л ихэсгэнэ. Хүмүүсийг ийм байдлаар удирдах нь олон хэсэг дүрмийг бий болгож, хүмүүсийг чамд дургүйцэхэд хүргэнэ. Энэ нь хүний дутагдал бөгөөд үнэхээр ичгэвтэр. Тиймээс одоо оршин байгаа асуудлын талаар илүү их ярь. Бусад хүний туршлагад хувийн өмч мэт хандаж, бусдаар бахдуулахын тулд үүнийг бүү дурд; чи гарах гарцаа хайх ёстой. Энэ бол хүн бүрийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйл юм.

Нөхөрлөдөг зүйл чинь хүмүүст алхах зам өгч чаддаг бол чамд бодит байдал байгаатай адилхан. Чи юу ч хэллээ гэсэн хүмүүсийг хэрэгжүүлэлт рүү аваачиж, дагаж болох бүх замыг нь тэдэнд өгөх ёстой. Хүмүүсийг зөвхөн мэдлэгтэй байлгахын тулд үүнийг хийх бус, илүү чухал нь алхах замтай байх явдал юм. Бурханд итгэхийн тулд хүмүүс Өөрийнхөө ажлаар Бурханы хөтөлдөг замаар алхах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханд итгэх үйл явц нь Ариун Сүнсний хөтөлдөг замаар алхах үйл явц юм. Иймд чи юу ч болж байсан алхаж болох замтай байж, Бурханаар төгс болгуулах зам руу алхах ёстой. Хэтэрхий хол бүү хоцор, мөн хэтэрхий олон зүйлд бүү анхаар. Чи Бурханы хөтөлдөг замаар саатал үүсгэлгүй алхаж чадах л юм бол Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, орох замтай болно. Үүнийг л Бурханы санаа зорилгод нийцэж, хүний үүргийг биелүүлж байна гэж тооцдог. Энэ урсгал дахь хүн болохын хувьд хүн бүр үүргээ зохистойгоор биелүүлж, хүмүүсийн хийж байх ёстой зүйлийг илүү их хийх ёстой, дур зоргоороо бүү үйлд. Ажил хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс үгээ тодорхой болгож, дагаж байгаа хүмүүс нь бэрхшээлийг тэвчиж, дуулгавартай байхад илүү анхаарч, бүгд байр сууриа хадгалж, хэрээс хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрхэн хэрэгжүүлэх, ямар чиг үүргийг биелүүлэх ёстой вэ гэдэг нь хүн бүрийн зүрх сэтгэлд тодорхой байх учиртай. Ариун Сүнсний хөтөлж буй замаар яв; замаа бүү алд, эндүү ташаа бүү бай. Та нар өнөөдрийн ажлыг тодорхой харах ёстой. Өнөөдрийн ажлын арга барилд орох нь та нарын хэрэгжүүлэх ёстой зүйл юм. Энэ нь та нарын орох ёстой эхний зүйл. Бусад зүйл дээр өөр олон үгийг бүү гарзад. Өнөөдөр Бурханы гэрийн ажлыг хийх нь та нарын хариуцлага, өнөөдрийн ажлын арга барилд орох нь та нарын үүрэг бөгөөд өнөөдрийн үнэнийг хэрэгжүүлэх нь та нарын ачаа билээ.

Тайлбар:

a. Ерөнхий сайдын сэтгэл: Уужуу сэтгэлтэй, өгөөмөр хүнийг дүрслэхдээ ашигладаг Хятадын сонгодог хэллэг.

Өмнөх:БУРХАНТАЙ ХАРИЛЦАХ ХАРИЛЦАА ЧИНЬ ЯМАР ВЭ?

Дараах:ТУШААЛУУДЫГ МӨРДӨЖ, ҮНЭНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

Холбогдох агуулга

 • БИБЛИЙН ТАЛААР (2)

  Библийг бас Хуучин ба Шинэ Гэрээ гэж нэрлэдэг. “Гэрээ” гэж юуг хэлдгийг та нар мэдэх үү? Хуучин Гэрээн дэх “гэрээ” нь, Ехова египетчүүдийг хөнөөж, изр…

 • ӨНӨӨГ ХҮРТЭЛ БҮХ ХҮН ТӨРӨЛХТӨН ХЭРХЭН ХӨГЖСӨНИЙГ ЧИ МЭДЭХ ЁСТОЙ

  6,000 гаруй жилийн ажил бүхэлдээ цаг хугацааны явцад аажмаар өөрчлөгдөж иржээ. Энэ ажлын өөрчлөлт нь бүх дэлхийн нөхцөл байдлын дагуу болсон. Бурханы…

 • БҮЛЭГ

  Цаг хугацаа өнгөрч, нүд цавчихийн төдийд өнөөдөр ирсэн. Миний Сүнсний удирдамж дор бүх хүн Миний гэрлийн дунд амьдардаг бөгөөд цаашид хэн ч өнгөрснийг…

 • БҮЛЭГ

  Миний дуу хоолой аянга шиг нүргэлж, дөрвөн зүг найман зовхис, даян дэлхийг гэрэлтүүлдэг бөгөөд аянга цахилгаан дунд хүмүүс цохигдон унадаг. Аянга цах…