27-Р БҮЛЭГ

Өнөөдөр Бурханы үг оргил үедээ хүрсэн, өөрөөр хэлбэл шүүлтийн эриний хоёр дахь хэсэг оргилдоо хүрсэн. Гэхдээ энэ бол хамгийн өндөр оргил нь биш. Энэ удаа Бурханы дууны өнгө өөрчлөгдсөн, энэ нь тохуурхсан ч биш, хөгжилтэй ч биш байгаа бөгөөд цохиж, эсвэл хараадаггүй; Бурхан Өөрийнхөө үгийн өнгийг зөөлрүүлсэн. Одоо Бурхан хүнтэй хамт “дурсамжаа хуваалцаж” эхэлдэг. Бурхан шүүлтийн эрин үеийн ажлыг үргэлжлүүлж, мөн ажлын дараагийн хэсгийн замыг нээж байгаа, ингэснээр Түүний ажлын бүх хэсэг нэг нэгтэйгээ нягт сүлжилддэг. Нэг талаар Тэр хүний “өөрчлөгдөшгүй байдал ба хуучнаа давтах” тухай ярьдаг, нөгөө талаар Тэр “хүнээс хагацаж, дараа нь эргэн нийлэхийн баяр хөөр, уйтгар гуниг”-ийн тухай ярьдаг—эдгээр нь бүгд хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх хариу үйлдлийг өдөөж, хүний хамгийн цэвдэг сэтгэлийг хүртэл хөдөлгөдөг. Эдгээр үгийг хэлэх Бурханы зорилго нь үндсэндээ бүр эцэст нь бүх хүнийг Бурханы өмнө чимээгүйгээр унагах явдал бөгөөд дараа нь “Би Өөрийн үйлдлийг харуулж, тэдний бүтэлгүйтлээр дамжуулан хүн бүрд Өөрийгөө мэдүүлдэг.” Энэ үеийн хүмүүсийн Бурханы талаарх мэдлэг бүхэлдээ өнгөц хэвээр үлдсэн бөгөөд энэ нь жинхэнэ мэдлэг биш. Хэдий чадах чинээгээрээ шаргуу оролдсон ч тэд Бурханы хүсэлд хүрэх чадваргүй; өнөөдөр Бурханы үг дээд цэгтээ хүрсэн боловч хүмүүс эхний үе шатандаа үлддэг, тиймээс одоогийн айлдваруудад орох чадваргүй байдаг—энэ нь Бурхан хүн хоёр өдөр шөнө шиг ялгаатай гэдгийг харуулдаг. Үүн дээр үндэслээд, Бурханы үг төгсгөлдөө очих үед хүмүүс зөвхөн Бурханы хамгийн доод стандартад хүрэх чадвартай байх болно. Энэ нь, агуу улаан лууны бүрэн завхруулсан энэ хүмүүс дээр Бурханы ажилладаг арга барил бөгөөд оновчтой үр нөлөөнд хүрэхийн тулд Бурхан тийнхүү ажиллах ёстой. Чуулганы хүмүүс Бурханы үгэнд арай их анхаарал хандуулдаг боловч Бурханы санаа зорилго бол тэд Өөрийнх нь үгээс Бурханыг мэдэх явдал—энэ нь ялгаа биш гэж үү? Гэсэн хэдий ч, одоогийн энэ байдалд, Бурхан хүний сул талыг анхаарахаа больж, хүмүүс Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрөх эсэхээс үл хамааран үргэлжлүүлэн ярьдаг. Түүний санаа зорилгын дагуу, Түүний үг төгсөх үе нь газар дээрх Түүний ажил дуусах үе байх болно. Гэхдээ энэхүү ажил бол өмнөхтэй адилгүй. Бурханы айлдварууд төгсгөлдөө очих үед хэн ч мэдэхгүй; Бурханы ажил төгсгөлдөө очих үед хэн ч мэдэхгүй; Бурханы хэлбэр өөрчлөгдөх үед хэн ч мэдэхгүй. Тэр нь Бурханы мэргэн ухаан юм. Сатаны аливаа буруушаалт болон дайсагнагч хүчний ямар нэгэн хөндлөнгийн оролцооноос зайлсхийхийн тулд Бурхан хэнд ч мэдэгдэхгүйгээр ажилладаг бөгөөд энэ удаа газар дээрх хүмүүсийн дунд ямар ч хариу үйлдэл байдаггүй. Хэдий Бурханы дүр өөрчлөгдөлтийн тэмдгүүдийг нэгэнтээ ярьж байсан ч, хэн ч үүнийг ухамсарлаж чаддаггүй, учир нь хүн энэ хэрэг явдлыг мартсан ба үүнд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Дотоод ба гадна талын дайралтуудаас болж—гадаад ертөнцийн гай гамшиг болон Бурханы үгээр шатаагдаж, цэвэрлэгдсэнээс болж—хүмүүс Бурханы төлөө хөдөлмөрлөх хүсэлгүй болсон, учир нь тэд хувийн ажил хэрэгтээ хэтэрхий завгүй байдаг. Бүх хүн өнгөрсөн үеийн мэдлэг болон эрэл хайгуулыг үгүйсгэх үед, бүх хүн өөрсдийгөө тодорхой харсан үед тэд бүтэлгүйтэж, өөрөө өөрийнхөө зүрх сэтгэлд зай эзлэхээ болино. Зөвхөн тэр үед л хүмүүс Бурханы үгийг чин сэтгэлээсээ хүсэн эрмэлзэж, зөвхөн тэр үед л Бурханы үг тэдний зүрх сэтгэлд үнэхээр зай эзлэх ба зөвхөн тэр үед л эдгээр үг оршин тогтнолынх нь эх сурвалж болох болно—энэ мөчид Бурханы хүсэл биелэгдсэн байх болно. Гэхдээ өнөөдрийн хүмүүс тэрнээс хэтэрхий хол байна. Зарим нь арай ядан ямхын төдий л хөдөлсөн, тиймээс Бурхан энэ бол “хуучнаа давтах” гэж хэлдэг.

Бурханы бүх үг олон асуулт агуулдаг. Яагаад Бурхан тийм асуултуудыг асуусаар байдаг вэ? “Тэд яагаад гэмшиж, шинэ хүн болж чадахгүй байна вэ? Хүмүүс яагаад шавар шавхайгүй газар амьдрахын оронд үүрд намаг балчиг дотор амьдрах дуртай байдаг юм бол?...” Өмнө нь Бурхан аливааг шууд заан үзүүлэх буюу шууд илчлэх арга барилаар ажилласан. Гэхдээ хүмүүс асар их зовлон туулсны дараа Бурхан тэгж шууд яриагүй. Нэг талаар хүмүүс эдгээр асуултаас өөрсдийнхөө дутагдлыг хардаг бөгөөд нөгөө талаар тэд хэрэгжүүлэх замыг барьж авдаг. Хүмүүс бүгд бэлэн байгаа зүйлийг идэх дуртай байдаг учраас Бурхан тэдний шаардлагад тохируулан үгээ хэлж, тэднийг тунгаан бодог гэсэндээ тэдэнд эргэцүүлэн бодож болох сэдвүүдийг өгдөг. Энэ бол Бурханы асуултуудын ач холбогдлын нэг тал юм. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь Түүний зарим асуултын ач холбогдол биш, жишээ нь: Би тэдэнд зохисгүй хандсан юм гэж үү? Би тэдэнд буруу чиглэл заасан юм гэж үү? Би тэднийг там руу хөтөлж байгаа юм гэж үү? Иймэрхүү асуултууд нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүн дэх үзлүүдийг заан үзүүлдэг. Хэдийгээр ам нь хэлэхгүй байгаа ч тэдний ихэнхийн зүрх сэтгэл дотор эргэлзээ байдаг бөгөөд Бурханы үг тэднийг ямар ч хэрэггүй хүмүүс болгон дүрсэлдэг гэж тэд итгэдэг. Мэдээжийн хэрэг, ийм хүмүүс өөрсдийгөө мэддэггүй боловч эцэстээ тэд Бурханы үгэнд ялагдсанаа хүлээн зөвшөөрөх болно—энэ бол зайлшгүй. Эдгээр асуултын дараагаар Бурхан бас “Би бүх үндэстнийг хага цохино, хүний гэр бүлийг дурдахын ч хэрэггүй” гэж хэлдэг. Хүмүүс Бурханы нэрийг хүлээн зөвшөөрөх үед үүний үрээр бүх үндэстэн ганхаж, хүмүүсийн сэтгэхүй аажмаар өөрчлөх болно, мөн гэр бүлүүдэд, эцэг хүү, эх охин, эсвэл эхнэр нөхрийн хоорондох харилцаа оршин байхаа болино. Үүнээс ч илүүтэйгээр гэр бүлүүд дэх хүмүүс хоорондын харилцаа улам илүү хөндий болно; тэд агуу гэр бүлд нэгдэх ба бараг бүх гэр бүлийн амьдралын зүй тогтол алдагдах болно. Үүний улмаас хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх гэр бүлийн тухай ойлголт улам бүр бүрхэг болох болно.

Яагаад Бурханы өнөөдрийн үгийн тун ихээхэн хэсэг нь хүмүүстэй хамт “дурсамжаа хуваалцахад” зориулагдсан бэ? Мэдээжийн хэрэг, энэ нь бас тодорхой үр дүнд хүрэхийн төлөө байдаг бөгөөд Бурханы зүрх сэтгэл зовнилоор дүүрснийг үүнээс харж болно. Бурхан “Намайг гуниглах үед хэн зүрх сэтгэлээсээ тайтгаруулдаг вэ?” гэж хэлдэг. Зүрх сэтгэл нь уй гашууд автсан учраас Бурхан эдгээр үгийг хэлсэн. Хүмүүс Бурханы хүсэлд бүх анхаарал, халамжаа өгөх чадваргүй, үргэлж замбараагүй байж, өөрсдийгөө хянаж чаддаггүй—тэд хүссэнээрээ хийдэг учраас; тэд хэтэрхий дорд агаад өөрсдийгөө үргэлж уучилж, Бурханы хүслийг анхааран халамжилдаггүй учраас, мөн хүмүүс өнөөдрийг хүртэл Сатанаар завхруулагдсан бөгөөд өөрсдийгөө чөлөөлөх чадваргүй байдаг учраас Бурхан, “Тэд ховдог чонын амнаас хэрхэн зугтаж чадах билээ? Тэд үүний аюул занал, уруу таталтаас өөрсдийгөө хэрхэн чөлөөлж чадах билээ?” гэж хэлдэг. Хүмүүс махан биед —араатан чонын аманд амьдардаг. Үүний улмаас, хүмүүст өөрийн ухамсар байдаггүй, үргэлж өөрсдийгөө өөгшүүлж, садар самууны эрхэнд ордог учраас Бурхан түгшихгүй байж чаддаггүй. Бурхан хүмүүст ингэж сануулах тусам, тэдний зүрх сэтгэл нь төдий чинээ дээрдэж, тэд төдий чинээ Бурхантай холбогдох дуртай болдог. Зөвхөн тэр үед л хүн, Бурхан хоёр нийцтэй байж, хооронд нь ямар нэгэн хагацал, зай завсар байхгүй болно. Өнөөдөр бүх хүн төрөлхтөн Бурханы өдөр ирэхийг хүлээдэг бөгөөд иймээс хүн төрөлхтөн хэзээ ч урагшлаагүй. Гэсэн ч Бурхан: “Зөвт байдлын Нар үзэгдэх үедээ Зүүн зүгийг гэрэлтүүлж, дараа нь орчлон ертөнцийг тэр аяар нь гэрэлтүүлэн, хүн бүрд хүрч очно” гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийн хэлбэрийг өөрчлөх үед Зүүн зүгийг эхлээд гэрэлтүүлж, Зүүн зүгийн улс орныг эхлээд өөрчлөх болно, үүний дараа үлдсэн орнуудыг өмнө зүгээс хойд зүгт хүртэл шинэчлэх болно. Энэ бол дараалал бөгөөд бүгд Бурханы үгийн дагуу байх болно, энэ үе шат дуусмагц бүх хүн харах болно. Энэ дарааллын дагуу Бурхан ажилладаг. Энэ өдрийг харах үедээ хүмүүс хөөрцөглөн баярлах болно. Энэ өдөр тийм ч холгүй байгааг Бурханы яаралтай санаа зорилгоос харж болно.

Өнөөдрийн үгэн дэх, хоёр дахь болон гурав дахь хэсэг нь Бурханд хайртай бүх хүний шаналлын нулимсыг өдөөдөг. Тэдний зүрх сэтгэлийг нэн даруй сүүдэр нөмөрч, энэ цаг үеэс эхлээд Бурханы зүрх сэтгэлээс болж бүх хүн асар их уй гашуугаар дүүрдэг—Бурхан газар дээрх Өөрийн ажлыг дуусгасны дараа л тэдэнд амар тайван санагдах болно. Энэ бол ерөнхий хандлага. “Миний зүрх сэтгэл дотор уур хилэн нэмэгдэж, уй гашуугийн бялхам мэдрэмж дагалдана. Миний нүд хүмүүсийн үйл хэрэг болон үг, үйлдэл нэг бүрийг нь бохир хэмээн харах үед Миний уур хилэн оргилж, зүрх сэтгэл минь хүний ертөнцийн шударга бус байдлыг асар их мэдэрдэг ба энэ нь Намайг илүү уйтай болгодог; Би хүний махан биеийг даруй төгсгөхийг хүсдэг. Хүн яагаад махан биед байхдаа өөрийгөө ариусгах чадваргүйг, хүн яагаад махан биед байхдаа өөрийгөө хайрлах чадваргүйг Би мэддэггүй. Махан биеийн ‘чиг үүрэг’ маш агуу юм гэж үү?” Өнөөдрийн үгэндээ Бурхан, Өөрийн зүрх сэтгэл дэх түгшүүрийг юу ч үлдээлгүйгээр бүгдийг нь хүнд илэн далангүй өчсөн. Гурав дахь тэнгэрийн тэнгэрэлчүүд Түүнд зориулан хөгжим тоглох үед Бурхан газар дээрх хүмүүсийг хүсэн эрмэлзсээр байдаг ба үүнээс болж Тэр “Тэнгэрэлчүүд Намайг магтан хөгжим тоглох үед, энэ нь өөрийн эрхгүй хүнийг өрөвдөх сэтгэлийг минь өдөөдөг. Хормын зуур Миний зүрх сэтгэл гунигаар дүүрч, энэ зовлонт сэтгэл хөдлөлөөс Өөрийгөө салгахад хэцүү байдаг” гэсэн юм. Энэ учир шалтгааны улмаас Бурхан: “Би хүний ертөнцийн шударга бус явдлыг засна. Сатан Миний хүмүүст дахин хор хөнөөл учруулахаас, дайснууд хүссэн бүхнээ дахин дур мэдэн хийхээс хамгаалж Би дэлхий ертөнц даяар Өөрийн ажлыг гардан хийх болно. Би газар дээр Хаанчилах бөгөөд Өөрийн сэнтийг тэнд шилжүүлж, бүх дайснаа газар унаган мөргүүлж, тэдний нүглийг Өөрийн өмнө улайлгана” хэмээх үгсийг хэлсэн билээ. Бурханы уйтгар гунигийн улмаас диаволд хандах үзэн ядалтыг нь ихэсгэдэг, тиймээс Тэр тэдний төгсгөлийг олон нийтэд урьдчилан илчилдэг. Энэ бол Бурханы ажил билээ. Бурхан бүх хүнтэй дахин нэгдэж, хуучин эрин үеийг төгсгөхийг үргэлж хүссээр ирсэн. Орчлон ертөнц даяарх бүх хүн хөдөлж эхэлж байгаа—өөрөөр хэлбэл, сансар огторгуйн доорх бүх хүн Бурханы удирдамжинд орж байгаа. Үүний үр дүнд, тэдний үзэл бодол нь хаадынхаа эсрэг босож эхэлсэн. Тун удалгүй дэлхий ертөнцийн хүмүүс эмх замбараагүй байдалд орж, бүх улс орны тэргүүнүүд зүг бүхэн рүү дүрвэж, эцэстээ зандалчны хавтан руу ард түмнээрээ түлхүүлнэ. Энэ бол диаволын хаадын эцсийн төгсгөл; эцэстээ хэн ч үүнээс зугтаж чадахгүй ба бүгд үүнийг дамжих ёстой. Өнөөдөр “сэргэлэн” хүмүүс байр сууринаасаа бууж эхэлсэн. Аливаа юмс тийм ч сайн харагдахгүй байгааг хараад ухарч, гамшигт бэрхшээлээс зугтахын тулд тэд энэ боломжийг ашигладаг. Гэхдээ Би шууд хэлье, эцсийн өдрүүдэд Бурханы хийдэг ажил нь үндсэндээ хүнийг гэсгээх гэсгээлт юм, иймээс энэ хүмүүс яаж зугтаж чадах юм бэ? Өнөөдөр бол эхний алхам. Нэг л өдөр, орчлон ертөнц даяарх бүхэн дайны хөлд унаж, газар дэлхийн хүмүүс дахин хэзээ ч удирдагч байхгүй бөгөөд бүхий л дэлхий ертөнц хэнээр ч удирдуулалгүй овоолсон элсэн ширхэг шиг байж, хүмүүс өөр хэнийг ч хайхрахгүйгээр зөвхөн өөрсдийнхөө амийг л анхаарах болно, учир нь бүх зүйлийг Бурханы гар хянадаг билээ—ийм учраас Бурхан “Бүх хүн Миний хүслийн дагуу дэлхийн улс орнуудыг хагалан бутаргаж байгаа” гэж хэлдэг. Бурханы одоо ярьж буй “тэнгэрэлчүүдийн бүрээ” бол тэмдэг, тэдгээр нь хүнд зориулж сэрүүлэг дуугаргаж байгаа бөгөөд бүрээнүүд дахин нэгэнтээ дуугарах үед дэлхийн эцсийн өдөр хүрэлцэн ирсэн байх болно. Тэр үед Бурханы бүхий л гэсгээлт газар дээр бүхэлдээ бууж ирэх болно; энэ нь цэвдэг шүүлт, мөн гэсгээлтийн цаг үеийн албан ёсны эхлэл байх болно. Израильчуудын дунд, өөр өөр орчин дундуур тэднийг хөтлөх Бурханы дуу хоолой дандаа байх бөгөөд тэнгэрэлчүүд ч бас тэдэнд харагдах болно. Израильчууд хэдхэн сарын дотор бүрэн төгс болгуулах болно, учир нь агуу улаан лууны хорыг арилгах алхмыг туулах хэрэггүй, тэдний хувьд янз бүрийн удирдамж дор зөв замд орох нь амархан байх болно. Израиль дахь хөдөлгөөнөөс бүхий л орчлон ертөнцийн байдлыг харж болох бөгөөд энэ нь Бурханы ажлын алхмууд хэр хурдан болохыг харуулдаг. “Цаг нь ирсэн! Би хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг өрнүүлж, хүмүүсийн дунд Хаан болон хаанчлах болно!” Өмнө нь Бурхан зөвхөн тэнгэрт хаанчилсан. Өнөөдөр Тэр газар дээр хаанчилдаг; Бурхан Өөрийн бүх эрх мэдлийг буцаан авсан бөгөөд иймээс бүх хүн төрөлхтөн дахин хэзээ ч хэвийн хүний амьдралтай байхгүй гэж зөгнөгдсөн, учир нь Бурхан тэнгэр, газрыг дахин шинэчлэх ба ямар ч хүнд хөндлөнгөөс оролцохыг зөвшөөрөхгүй. Тиймээс Бурхан үргэлж хүнд “Цаг нь ирсэн!” хэмээн сануулдаг. Израильчууд бүгд улс орондоо эргэн очсон үед—Израиль улс бүрэн сэргэсэн үед—Бурханы агуу ажил бүрэн дуусах болно. Өөрийн мэдэлгүйгээр орчлон ертөнц даяарх хүмүүс бослого гаргаж, орчлон ертөнц даяарх улс орнууд тэнгэр дэх одод шиг унах болно; агшин зуур тэд үнсэн товрог болох болно. Тэднийг шийдвэрлэсний дараа Бурхан, зүрх сэтгэлдээ хайрладаг хаанчлалаа байгуулна.

Өмнөх: 26-Р БҮЛЭГ

Дараах: 28-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

БУРХАНЫ АЖЛЫН АЛХМУУДЫН ТАЛААР

Гаднаасаа, одоогийн энэ үе шатан дахь Бурханы ажлын алхмууд нь аль хэдийн дууссан мэт, хүн Түүний үгийн шүүлт, гэсгээлт, цохилт болон...

5-Р БҮЛЭГ

Миний Сүнсний дуу хоолой бол бүхий л зан чанарын минь илэрхийлэл билээ. Та нар ойлгож байна уу? Энэ зүйлийг тодорхой мэдэхгүй байх нь...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх