Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БУРХАНТАЙ ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ ХАРИЛЦАА ТОГТООХ НЬ МАШ ЧУХАЛ

Хүмүүс Бурханд итгэж, Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгахад бүр зүрх сэтгэлээрээ Бурханы Сүнстэй холбогддог, үүгээрээ Түүний сэтгэл ханамжийг олдог; зүрх сэтгэлээрээ Бурханы үгтэй холбогдох үед Бурханы Сүнс тэдний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Хэрвээ чи хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч, Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүнд өгч, Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой. Зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь Бурханд төвлөрүүлсний дараа л чи алхам алхмаар хэвий сүнслэг амьдралтай болж чадна. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөхгүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байхгүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үзэхгүй бол тэдний хийж байгаа бүхэн Бурханыг мэхэлж байгаа бөгөөд энэ нь бүгд шашны хүмүүсийн үйлдэл юм—энэ нь Бурханы сайшаалыг хүлээн авч чаддаггүй. Бурхан ийм хүнээс юу ч авч чаддаггүй; ийм төрлийн хүн Бурханы ажилд товойлгогч болон үйлчилж л чадах ба яг л Бурханы гэрт байгаа чимэглэл адил, зай эзлэхээс өөр ямар ч хэрэггүй байдаг—Бурхан ийм хүнийг ашигладаггүй. Ийм хүн дээр ариун сүнс ажиллах боломжгүй байхаас гадна төгс болгуулах үнэ цэнэ бүр ч алга. Ийм хүн бол жинхэнэ утгаараа “алхаж яваа үхдэл” юм. Тэдэнд Ариун Сүнсээр ашиглагдах ямар ч бүрэлдэхүүн хэсэг байхгүй—тэд бүгд Сатанд эзлэгдсэн, Сатанаар туйлдаа хүртэл ялзруулагдсан бөгөөд Бурханаар таягдан хаягдах бай юм. Одоогоор Ариун Сүнс, зөвхөн давуу талыг нь ажиллуулснаар хүмүүсийг ашиглаж байгаа бус мөн дутагдлыг нь төгс болгож, өөрчилж байгаа. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу төвлөрч, Бурханы өмнө тайван байж чаддаг бол чи Ариун Сүнсээр ашиглагдаж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авах эрхтэй байх болно, үүнээс ч илүүтэйгээр Ариун Сүнс дутагдлыг чинь нөхөх боломж чамд гарч ирнэ. Зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үедээ чи эерэг тал руу илүү гүнзгий орж, мэдлэг ухааны илүү өндөр түвшинд хүрч чадна; сөрөг талдаа чи өөрийн алдаа, дутагдлын талаар илүү их ойлголттой болж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлэхдээ илүү их хүсэн эрмэлзэх бөгөөд идэвхгүй байхгүй, харин идэвхтэйгээр орох болно. Энэ нь, чи зөв хүн гэснийг илэрхийлнэ. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван байх урьдач нөхцөлд, Ариун Сүнснээс сайшаал хүлээн авах эсэх болон Бурханд таалагдах эсэхийн чинь гол түлхүүр нь чи идэвхтэйгээр орж чадах уу гэдэг юм. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлж, хүнийг ашиглах үед энэ нь тухайн хүнийг хэзээ ч идэвхгүй болгодоггүй, харин түүнийг үргэлж идэвхтэйгээр ахиж дэвшихэд хүргэдэг. Түүнд сул талууд байдаг хэдий ч тэр тэдгээрийн дагуу амьдрахгүй байж чаддаг бөгөөд өөрийн амийн өсөлтийг удаашруулахаас татгалзаж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар үргэлжлүүлэн эрэлхийлж чадна. Энэ бол чи Ариун Сүнстэй хамт байх байдлыг олж авсан гэдгийг хангалттай батлах стандарт юм. Хэрвээ хүн үргэлж идэвхгүй байж, гэгээрүүлэгдэн өөрийгөө мэдэж авсан ч гэсэн мөн л сөрөг, идэвхгүй байж, Бурхантай хамжилцахаар өндийн босож чадахгүй бол ийм төрлийн хүн зүгээр л Бурханы нигүүлслийг авах боловч Ариун Сүнс түүнтэй хамт байдаггүй. Хүн идэвхгүй байх үед энэ нь, түүний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргээгүй, түүний сүнсийг Бурханы Сүнс хөдөлгөөгүй гэсэн үг юм. Үүнийг бүх хүн мэддэг байх ёстой.

Хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал гэдгийг туршлагаас харж болно. Энэ нь хүмүүсийн сүнслэг амьдрал болон амийн өсөлттэй холбоотой асуудал юм. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван байснаар л үнэнийг эрж хайх болон зан чанараа өөрчлөх эрэл хайгуул чинь үр жимсээ өгнө. Чи ачаа үүрч Бурханы өмнө ирсэн бөгөөд чамд хэтэрхий их зүйл дутагддаг, чиний мэдэх хэрэгтэй олон үнэн, туулах хэрэгтэй ихээхэн бодит байдал байгаа, мөн Бурханы хүслийг бодох ёстой гэдгийг үргэлж мэдэрдэг учраас—эдгээр зүйл үргэлж бодол санаанд чинь байж, амьсгалж чадахааргүй болтол дээрээс чинь дарж байгаа мэт байдаг, үүний улмаас зүрх сэтгэлд чинь хүнд хэцүү санагддаг (гэхдээ идэвхгүй байдал биш). Зөвхөн иймэрхүү хүмүүс л Бурханы үгсийн гэгээрлийг хүлээн авахад тохирох бөгөөд Бурханы Сүнсээр хөдөлгөгддөг. Өөрсдийн ачаанаас болж, сэтгэлийн хүнд байдлаасаа болж, мөн Бурханы өмнө төлсөн төлөөс, амссан зовлонгоосоо болж тэд Түүний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авдаг гэж хэлж болно, учир нь Бурхан хэнийг ч алагчилж үздэггүй. Тэр хүмүүст хандахдаа үргэлж шударга байдаг, гэвч Тэр бас хүмүүсийг дур зоргоороо хангадаггүй бөгөөд тэдэнд болзолгүйгээр өгдөггүй. Энэ бол Түүний зөвт зан чанарын нэг тал юм. Бодит амьдрал дээр ихэнх хүмүүс энэ хүрээнд хараахан хүрээгүй байдаг. Ядаж л тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрэн дүүрэн эргээгүй, тиймээс тэдний амь зан чанарт ямар ч томоохон өөрчлөлт байгаагүй. Яагаад гэвэл тэд зөвхөн Бурханы нигүүлслийн дунд амьдардаг ба Ариун Сүнсний ажлыг хараахан олоогүй байдаг. Бурхан хүмүүсийг дараах шалгуураар ашигладаг: Тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргэсэн, Бурханы үгсээр ачаа үүрсэн, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй, үнэнийг эрж хайх шийдвэртэй байх хэрэгтэй. Зөвхөн ийм хүмүүс л Ариун Сүнсний ажлыг олж, гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг байнга олж чаддаг. Бурханы ашигладаг хүмүүс гаднаасаа бодлогогүй мэт харагдаж, бусадтай хэвийн харилцаагүй юм шиг санагддаг боловч тэд хайхрамжгүй ярьдаггүй, дураараа ярьдаггүй бөгөөд зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө үргэлж тайван байлгаж чаддаг. Гэхдээ ийм хүн Ариун Сүнсээр ашиглагдахад хангалттай билээ. Бурханы ярьж байгаа энэ “бодлогогүй” хүн гаднаа бусадтай хэвийн харилцаагүй мэт харагддаг бөгөөд тэдэнд гадаад талын хайр эсвэл өнгөц дадал байдаггүй боловч сүнслэг зүйлийн талаар ярилцах үедээ тэд зүрх сэтгэлээ нээж, Бурханы өмнөх бодит туршлагаараа олсон гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээрээ бусдыг харамгүй хангаж чаддаг. Ингэж тэд Бурханы төлөөх хайраа илэрхийлж, Бурханы хүслийг хангалуун болгодог. Бусад хүмүүс бүгд тэднийг дооглож, гүтгэж байхад тэд гаднын хүмүүс, хэрэг явдал эсвэл зүйлсэд хянагдахгүй байж чадах бөгөөд мөн л Бурханы өмнө тайван байдаг. Ийм хүн өөрийн гэсэн өвөрмөц мэргэн ухаантай мэт санагддаг. Бусдыг үл харгалзан тэдний зүрх сэтгэл нь Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй. Бусад хүмүүс элдвийг ярьж инээлдэн хөгжилдөж байхад тэдний зүрх сэтгэл мөн л Бурханы өмнө байж, Бурханы үгийг эргэцүүлж, эсвэл зүрх сэтгэлдээ чимээгүйхнээр Бурханд залбирч, Бурханы санаа зорилгыг эрж хайдаг. Тэд бусадтай хэвийн харилцаатай байхыг хэзээ ч гол анхаарлаа болгодоггүй. Ийм хүн амьдралын гүн ухаангүй юм шиг санагддаг. Гадна талдаа ийм хүн цовоо сэргэлэн, дур булаам, гэнэн байдаг хэдий ч мөн тогтуун тайван мэдрэмжийг эзэмшиж байдаг. Энэ бол Бурханы ашигладаг хүний дүр төрх билээ. Амьдралын гүн ухаан эсвэл “хэвийн эрүүл ухаан” гэх мэтийн зүйлс ийм хүнээр дамжиж чадахгүй; ийм хүн бүх зүрх сэтгэлээ Бурханы үгэнд төвлөрүүлдэг бөгөөд зүрх сэтгэлд нь зөвхөн Бурхан байгаа мэт байдаг. Энэ бол Бурханы нэрлэдэг “эрүүл ухаангүй” хүн бөгөөд энэ нь Бурханаар ашиглагддаг хүн юм. Бурханаар ашиглагддаг хүний шинж тэмдэг бол: Хэзээ, эсвэл хаана байх нь хамаагүй зүрх сэтгэл нь үргэлж Бурханы өмнө байдаг бөгөөд бусад хүмүүс хэр завхай зайдан байж, шунал тачаалд хэр их ташуурч, махан биеэ өөгшүүлэх нь хамаагүй, тэдний зүрх сэтгэл Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй бөгөөд олны жишгийг дагадаггүй. Зөвхөн ийм хүн Бурханаар ашиглагдахад тохирох бөгөөд энэ нь яг Ариун Сүнсээр төгс болгуусан хүн юм. Хэрвээ чи энэ түвшинд хүрч чадахгүй бол Бурханаар авахуулж, Ариун Сүнсээр төгс болгуулах эрхгүй.

Хэрвээ чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байхыг хүсвэл зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэх ёстой, энэ суурин дээрээ үндэслээд чи бусад хүмүүстэй хэвийн харилцаатай байх болно. Хэрвээ чи Бурхантай хэвийн харилцаагүй бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хадгалахын тулд юу хийх чинь хамаагүй, хэр шаргуу ажилладаг чинь эсвэл хэр их хүч гаргаж байгаа чинь хамаагүй энэ нь мөн л хүний амьдралын гүн ухаанд харьяалагдана. Чи хүний үзэл бодол, хүний гүн ухаанаар дамжуулан хүмүүсийн дундах өөрийн байр суурийг хадгалж байгаа ба ингэснээр тэд чамайг магтах болно, харин чи Бурханы үгийн дагуу хүмүүстэй хэвийн харилцаа тогтоодоггүй. Хэрвээ чи хүмүүстэй харилцах харилцаандаа анхаардаггүй, харин Бурхантай хэвийн харилцаатай байдаг бол, хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүнд дуулгавартай байхыг хүсэж байгаа бол бүх хүнтэй харилцах чиний харилцаа аяндаа хэвийн байх болно. Ийм байдлаар эдгээр харилцаа нь махан бие дээр бус, харин Бурханы хайранд суурилан тогтдог. Махан бие дээр суурилсан харилцаа бараг байдаггүй, гэхдээ сүнсэнд нөхөрлөл, хайр, тайтгарал, нэг нэгнээ гэсэн хангалт байдаг. Энэ бүхэн нь Бурханыг хангалуун байлгадаг зүрх сэтгэлийн суурин дээр хийгддэг. Эдгээр харилцааг хүний амьдралын гүн ухаанаас хамааран хадгалдаггүй, харин энэ нь Бурханы төлөөх ачаагаар дамжуулан аяндаа бий болдог. Тэдгээр нь хүний хүчин чармайлтыг шаарддаггүй, харин Бурханы үгийн зарчмаар хэрэгжүүлдэг. Чи Бурханы хүслийг анхаардаг байхыг хүсэж байна уу? Чи Бурханы өмнө “эрүүл ухаангүй” хүн байхыг хүсэж байна уу? Чи Бурханд зүрх сэтгэлээ бүрэн өгч, хүмүүсийн дундах байр суурийнхаа талаар боддоггүй байхыг хүсэж байна уу? Харилцдаг бүх хүмүүсийнхээ дундаас чи хэн хэнтэй нь хамгийн сайн харилцаатай байдаг вэ? Хэн хэнтэй нь хамгийн муу харилцаатай байдаг вэ? Хүмүүстэй харилцах харилцаа чинь хэвийн юу? Чи бүх хүнд эн тэнцүү ханддаг уу? Чиний бусадтай харилцах харилцаа амьдралын гүн ухааны чинь дагуу хадгалагддаг уу эсвэл тэдгээр нь Бурхны хайр дээр тулгуурладаг уу? Хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөөгүй бол сүнс нь бядуу, хөшүүн, мэдрэмжгүй болдог. Ийм хүн Бурханы үгийг хэзээ ч ойлгохгүй, Бурхантай хэзээ ч хэвийн харилцаатай байж чадахгүй; ийм хүний зан чанар нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Хүний зан чанар өөрчлөгдөх үйл явц гэдэг нь хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд бүрэн өгч, Бурханы үгнээс гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авах үйл явц юм. Бурханы ажил хүнд, идэвхтэйгээр орох, мөн түүнчлэн сөрөг талуудаа мэдсэний дараа тэдгээрээс салах боломжийг олгодог. Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх чадвартай байх үедээ чи сүнснийхээ доторх нарийн хөдөлгөл бүрийг ухамсарлаж чадах бөгөөд Бурханаас ирэх бага зэрэг гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүртэл мэдэх болно. Үүнээс зууран чи Ариун Сүнсээр төгс болгуулах зам руу аажмаар орно. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх тусам сүнс чинь илүү мэдрэмтгий, нарийн нямбай байж, Ариун Сүнсний хөдөлгөлийг илүү их ухамсарлаж чадах болно, ийнхүү Бурхантай харилцах харилцаа чинь улам илүү хэвийн болох болно. Хүмүүсийн хоорондох хэвийн харилцаа нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгсөн суурин дээр нь үндэслэдэг бөгөөд энэ нь хүний хүчин чармайлтаар үр дүнд хүрдэггүй. Зүрх сэтгэлд нь Бурхан үгүй бол хүмүүсийн хоорондох харилцаа нь ердөө махан биеийн харилцаа байдаг ба бүгд хэвийн биш, харин хүсэл тачаалд ташуурсан байдаг—энэ нь Бурханы жигшиж, зэвүүцдэг харилцаа юм. Хэрвээ чи сүнсээрээ хөдөлгөгдсөн гэж хэлдэг боловч зөвхөн өөртөө таалагддаг, өөрийнхөө өндрөөр үнэлдэг хүмүүстэй үргэлж нөхөрлөл хийхийг хүсдэг бол, мөн өөр хэн нэгэн эрэлхийлдэг ч чамд таалагддаггүй, чи түүний талаар өрөөсгөл хандлагатай байж, юу ч ярьдаггүй бол чи сэтгэл хөдлөлийн хүн бөгөөд чамд Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа ер байхгүй гэдгийг энэ нь илүү их баталдаг. Чи Бурханыг мэхлэж, өөрийнхөө муу муухайг нуухаар оролдож байна. Хэдий чи зарим ойлголтыг хуваалцаж чаддаг боловч буруу санаа зорилго өвөрлөдөг, тэгвэл чиний хийдэг бүхэн хүний бодлдоор л сайн байдаг. Бурхан чамайг сайшаахгүй—чи Бурханы ачааны дагуу бус, махан биеийн дагуу үйлдэж байна. Хэрвээ чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханыг хайрладаг хүн бүхэнтэй хэвийн харилцаатай байж чадах юм бол Бурханаар ашиглагдахад тохирно. Ийм маягаар, чи бусадтай яаж харилцаж байгаа нь хамаагүй, энэ нь амьдралын гүн ухааны дагуу биш, харин Бурханы ачааг бодож, Түүний өмнө амьдрах явдал байх болно. Та нарын дунд ийм хүн хэчнээн байна вэ? Бусадтай харилцах харилцаа чинь үнэхээр хэвийн үү? Энэ нь юун дээр үндэслэдэг бэ? Чиний дотор хэчнээн их амьдралын гүн ухаан байна вэ? Тэдгээрийг хаясан уу? Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу бүрэн эргэж чадахгүй бол чи Бурханых биш—чи Сатанаас ирсэн бөгөөд эцэстээ мөн л Сатан руу буцаж очих болно. Чи Бурханы ардын нэг байж таарахгүй. Чи энэ бүгдийг анхааралтай авч үзэх шаардлагатай.

Өмнөх:БУРХАНД ИТГЭХДЭЭ ЧИ БУРХАНЫГ ДУУЛГАВАРТАЙ ДАГАХ ЁСТОЙ

Дараах:ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ СҮНСЛЭГ АМЬДРАЛ ХҮМҮҮСИЙГ ЗӨВ ЗАМ РУУ ХӨТӨЛДӨГ

Холбогдох агуулга

 • ПЕТРИЙН АМЬДРАЛЫН ТУХАЙД

  Петр бол Бурханы хүн төрөлтхтөнд танилцуулсан үлгэр дуурайл бөгөөд алдартай хүн юм. Яагаад тийм эгэл хүн Бурханаар үлгэр дуурайл болгуулж, хожмын үе…

 • ЧИ ИРЭЭДҮЙН ҮҮРЭГТЭЭ ХЭРХЭН ХАНДАХ ЁСТОЙ ВЭ?

  Чи эрин үеийн ач холбогдлыг зохистойгоор илэрхийлдэг хэлээр тухайн эрин үеийн Бурханы зан чанарыг ярьж чадах уу? Бурханы ажлын талаарх туршлагаараа Б…

 • АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

  Би хүнд маш их юм хэлмээр байна, түүнд хэлж өгөх ёстой маш их зүйл байна. Гэвч хүний хүлээн авах чадвар хэтэрхий дутуу дулимаг: Миний үгийг Миний өгс…

 • БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

  Хүмүүсийн дундах Бурханы ажлыг хүнээс салгах аргагүй, учир нь хүн энэ ажлын бай бөгөөд, Бурханы бүтээл дотроос Бурханд гэрчлэл хийж чадах цорын ганц…