Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Хүн Бурханы үгээс хэзээ ч, юу ч ухаараагүй. Оронд нь, хүн ердөө Бурханы үгийн гадна талыг нандигнадаг боловч үүний жинхэнэ утга учрыг нь мэддэггүй. Тиймээс, хэдийгээр хүмүүсийн олонх нь Бурханы үгэнд дуртай байдаг боловч тэд үнэндээ үүнийг нандигнадаггүй гэж Бурхан хэлдэг. Учир нь Бурханы үзэл бодлоор бол, Түүний үг хэдийгээр үнэ цэнтэй зүйл боловч хүмүүс үүний жинхэнэ сайхан амтыг нь амсаагүй. Тийм болохоор тэд зөвхөн “чавганы тухай бодлоороо цангаагаа тайлж”, улмаар шунахай зүрх сэтгэлээ дарж л чаддаг. Бурханы Сүнс бүх хүний дунд ажиллахаар үл барам, бас Бурханы үгийн гэгээрэл байдаг. Хүмүүс зүгээр л үүний мөн чанарыг үнэн зөвөөр ойлгож ухаарахдаа хэтэрхий хэнэггүй. Хүний оюун ухаанд, одоо үе бол хаанчлалын эрин үе бүрэн хэрэгжиж буй үе боловч бодит байдал дээр тийм биш. Хэдийгээр Бурханы зөгнөдөг зүйл нь Түүний биелүүлсэн зүйл боловч бодит хаанчлал газар дээр хараахан ирээгүй байгаа. Оронд нь, хүн төрөлхтний өөрчлөлтийн хамтаар ажлын ахиц дэвшлийн хамтаар, мөн Зүүнээс гарч буй аянгын хамтаар, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үг гүнзгийрэхийн хамтаар хаанчлал газар дээр аажмаар боловч бүрэн дүүрэн бууж ирэн, газар дээр аажмаар бий болно. Хаанчлалын ирэлтийн үйл явц нь ч бас газар дээрх бурханлаг ажлын үйл явц юм. Үүний зэрэгцээ Бурхан бүхий л газар дэлхийг өөрчлөн байгуулахын тулд түүхийн бүх эрин үед хийгдэж байгаагүй ажлыг орчлон ертөнц даяар эхлүүлсэн билээ. Жишээлбэл, Израиль Улс дахь өөрчлөлт, Америкийн Нэгдсэн Улс дахь төрийн эргэлт, Египет дэх өөрчлөлт, Зөвлөлт Холбоот Улс дахь өөрчлөлт, Хятадын уналт зэргийг оролцуулаад асар их өөрчлөлт байгаа. Бүхий л орчлон ертөнц төвхнөж, хэвийн байдалдаа сэргээгдэх үе нь Бурханы газар дээрх ажил дуусах үе байх юм; тэр нь хаанчлал газар дээр ирэх үе билээ. Энэ нь “Дэлхийн бүх улс гүрэн хагаран бутрах яг тэр үед Миний хаанчлал бүрэлдэн тогтоно, мөн тэр үед Би хувирч, бүхий л орчлон ертөнцөд хандах болно” хэмээх үгийн жинхэнэ утга учир юм. Бурхан хүнээс юу ч нуудаггүй, Өөрийн бүх баялаг байдлын талаар хүмүүст тасралтгүй хэлсэн боловч тэд Түүний утга санааг ойлгож чаддаггүй ба Түүний үгийг зүгээр л тэнэг хүн шиг хүлээн зөвшөөрдөг. Ажлын энэ үе шатанд хүн Бурханы хэмжээлшгүй байдлын талаар суралцсан, цаашлаад Түүнийг ойлгох үүрэг нь хэчнээн агуу болохыг үнэлж чаддаг; энэ учир шалтгааны улмаас Бурханд итгэх нь хийхэд хамгийн хэцүү зүйл гэж тэдэнд санагддаг. Тэд ямар ч нэмэргүй—энэ нь гахайд дуу дуулахыг заахтай адил, эсвэл урхинд орсон хулганатай адилхан. Үнэндээ хүн хэр их хүч чадалтай, эсвэл хэчнээн чадварлаг ур дүйтэй байх нь хамаагүй, эсвэл хүн дотроо хязгааргүй их чадвартай эсэх нь хамаагүй Бурханы үгийн тухайд гэвэл эдгээр зүйл ямар ч утгагүй. Бурханы нүдэнд хүн төрөлхтөн шатаасан цаасны үнс нурам шиг, хэрэглэгдэх нь байтугай ямар ч үнэ цэнгүй байдаг. Энэ бол “Би хүмүүсээс улам бүр нууцлагдаж, тэдэнд бүр ч ойлгогдошгүй болсон” хэмээх үгийн жинхэнэ утгын төгс тайлбар юм. Үүнээс, Бурханы ажил байгалийн хөгжил хөдөлгөөнийг дагадаг ба хүмүүсийн мэдрэхүйн эрхтнүүд юуг хүлээн авч чадах дээр үндэслэн хийгддэг гэдгийг харж болно. Хүний уг чанар бат бэх агаад гуйвшгүй байх үед Бурханы хэлдэг үг тэдний үзэлд бүрэн нийцдэг бөгөөд Бурхан болон хүний үзэл нь ямар ч ялгаагүй, нэгэн адил юм шиг санагддаг. Энэ нь хүмүүсийг Бурханы бодит байдлын талаар бага зэрэг мэдэхэд хүргэдэг боловч Бурханы үндсэн зорилго энэ биш юм. Бурхан, газар дээрх Өөрийн жинхэнэ ажлыг албан ёсоор эхлэхээсээ өмнө хүмүүст суурьших боломж олгодог. Тиймээс хүмүүсийн хувьд будилмаар байдаг энэ эхлэлийн үеэр, өөрсдийнх нь урьдын санаа бодол буруу байсан, мөн Бурхан, хүн хоёр тэнгэр, газар мэт өөр бөгөөд огтхон ч адилгүй гэдгийг хүн ухаардаг. Бурханы үгийг хүний үзлийн үндсэн дээр үнэлж болохоо больсон учраас хүн Бурханыг нэн даруй шинээр харж эхэлдэг бөгөөд үүний дараагаар тэд, бодитой Бурхан нь ойртохын аргагүй, харагдашгүй, хүршгүй байдаг юм шиг, Бурханы махбод болсон бие мөн чанаргүй, гадаад тал төдий байдаг мэт Бурханыг хачирхан ширтдэг. Бурханы Сүнс махбод болсон баримтаас үл хамааран, Тэрээр хэдийд ч Сүнсний хэлбэрт хувирч, хөвөн одож болно гэж хүмүүс боддог; тиймээс хүмүүс бага зэрэг сэрэмжилсэн сэтгэхүйтэй болсон. Бурханыг дурдмагц хүмүүс Түүнийг өөрсдийнхөө үзлээр хувцаслан, Тэрээр үүл, манан хөлөглөж, усан дээр алхаж, хүмүүсийн дунд гэнэт гарч ирж, алга болдог гэж хэлдэг бөгөөд зарим хүнд бүр ч илүү тодорхой тайлбар байдаг. Хүний мунхаг байдал болон мэдлэг ухаан дутмагаас болж Бурхан “Намайг эсэргүүцсэн юм уу Миний захиргааны зарлигийг зөрчсөн хэмээн тэднийг итгэх үед Би хараагүй дүр үзүүлдэг” гэсэн юм.

Бурхан хүний муу муухай тал болон дотоод ертөнцийг илчлэх үедээ үнэхээр өчүүхэн төдий ч хазайлтгүйгээр, үргэлж зөв онодог. Ямар ч алдаа мадаг байдаггүй гэж ч хэлж болно. Энэ нь хүмүүсийг бүрэн үнэмшүүлдэг баталгаа юм. Бурханы ажлын зарчмаас болж Түүний олон үг болон үйл хэрэг арилгах боломжгүй сэтгэгдэл үлдээдэг бөгөөд хүмүүс Түүнээс илүү их эрхэм нандин зүйлсийг нээн илрүүлж буй мэт Түүний талаар бүр илүү гүнзгий ойлголттой болдог юм шиг санагддаг. “Тэдний ой ухаанд Би бол хүмүүсийг гэсгээхийн оронд өршөөдөг Бурхан, эсвэл ам, ажил нь зөрдөг Бурхан Өөрөө юм. Эдгээр нь бүгд хүний бодлоос төрсөн агаад бодит баримттай тохирдоггүй төсөөлөл юм.” Хэдийгээр хүн Бурханы жинхэнэ нүүр царайд хэзээ ч ач холбогдол өгч байгаагүй боловч тэд “Түүний зан чанарын хажуу талыг” гарын таван хуруу шигээ мэддэг; тэд Бурханы үг болон үйлдлээс үргэлж өө хайдаг. Учир нь хүн үргэлж сөрөг зүйлсэд анхаарал хандуулж, эерэг зүйлсийг үл тоохыг хүсдэг бөгөөд зүгээр л Бурханы үйл хэргийг дорд үздэг. Бурхан Өөрийнхөө амьдран суугаа газарт Өөрийгөө даруухнаар нуудаг гэж хэдий чинээ их хэлнэ, хүн Түүнээс төдий чинээ ихийг шаарддаг. Тэд: “Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан хүний үйл хэрэг бүрийг ажиглаж, хүний амьдралыг туулж байгаа юм бол ихэнх тохиолдолд Бурхан яагаад бидний бодит нөхцөл байдлыг мэддэггүй юм бэ? Энэ нь Бурхан үнэхээр нуугдсан гэсэн үг үү?” гэж хэлдэг. Хэдийгээр Бурхан хүний зүрх сэтгэлийн гүнийг хардаг боловч Тэр тодорхойгүй ч биш, ер бусын ч биш байж, мөн л хүний бодит байдлын дагуу ажилладаг. Хүний доторх хуучин зан чанарыг бүрэн ангижрахын тулд Бурхан янз бүрийн өнцгөөс ярихдаа хичээл чармайлтаа хайрлаагүй: тэдний жинхэнэ уг чанарыг ил болгож, дуулгаваргүй байдалд нь шүүлт хийдэг; нэг хоромд Тэр бүх хүнтэй харьцах болно гэж хэлээд, дараагийн хоромд Тэр бүлэг хүмүүсийг аврах болно гэж хэлдэг; нэг бол хүнд шаардлага тавьж, эсвэл тэдэнд анхааруулдаг; ээлж дараалан тэдний дотор талыг задлан шинжилж, ээлж дараалан эмчилгээ хийдэг. Тиймээс Бурханы үгийн удирдамж дор, хүн газар дэлхийн өнцөг булан бүр лүү аялж, цэцэгс болгон нь хамгийн үзэсгэлэнтэй сайхан нь байхаар тэмцдэг арвин уудам цэцэрлэгт орсон мэт байдаг. Бурхан бол соронзон бөгөөд ямар ч төмөр үүнд татагддаг шиг, Бурхан юу ч хэлсэн хүн Түүний үг рүү орох болно. “Хүмүүс Намайг ер хайхардаггүй, тиймээс Би ч тэднийг нухацтай авч үздэггүй. Хүмүүс Надад ямар ч анхаарал хандуулдаггүй, Би ч гэсэн тэдэнд хичээл чармайлт гаргах хэрэггүй. Энэ нь хоёуланд нь дээр биш гэж үү?” хэмээх үгийг харах үедээ Бурханы бүх ард бүрмөсөн цочирдож, ёроолгүй ангал руу дахин хаягдаж, эсвэл амин газар луугаа дахин цохиулсан юм шиг санагддаг. Тиймээс тэд арга барил руу дахин ордог. Тэд ялангуяа “Хаанчлал дахь Миний ардын нэг болохын хувьд хэрвээ та нар үүргээ биелүүлж чадахгүй бол Надаар жигшигдэн гологдох болно!” гэх үгтэй холбоотойгоор будилдаг. Ихэнх хүмүүс сэтгэл шимшрэм нулимс урсгасан: “Ёроолгүй ангалаас авирч гарахад надад хэцүү байсан, иймээс хэрвээ би дахин ийшээ унавал ямар ч итгэл найдваргүй болох байсан. Би амьдралдаа бүх төрлийн бэрхшээл зовлон туулаад, хүний ертөнцөөс юу ч олж аваагүй. Ялангуяа итгэлтэй болсныхоо дараа би хайртай хүмүүстээ хаягдаж, гэр бүлийнхний хавчлага шахалт, ертөнцийн хүмүүсийн гүжирдлэгийг туулсан ба дэлхий ертөнцийн аз жаргалыг эдлээгүй. Хэрвээ би дахиад ёроолгүй ангал руу унах юм бол миний амьдрал бүр ч хий дэмий болохгүй гэж үү?” (Хүн энэ талаар хэдий чинээ их бодно, төдий чинээ уй гашуутай санагддаг.) “Миний бүх итгэл найдвар Бурханы гарт даатгагдсан. Хэрвээ Бурхан намайг орхих юм бол би одоо үхсэн нь бараг дээр… За яахав, бүх зүйл Бурханаар урьдчилан тогтоогдсон, одоо би зөвхөн Бурханыг хайрлахаар эрж хайж чадна, бусад бүх зүйл хоёрдугаарт. Хэн үүнийг миний хувь заяа болгосон юм бэ?” Хүн хэдий чинээ их бодно, Бурханы стандарт болон Түүний үгийн зорилгод төдий чинээ их ойртдог. Ийм маягаар Түүний үгийн зорилго биелдэг. Хүмүүс Бурханы үгийг харсны дараа бүгдээрээ дотроо үзэл суртлын зөрчилдөөнтэй байдаг. Тэдний цорын ганц сонголт нь хувь заяаны тушаалд захирагдах явдал бөгөөд ийм маягаар Бурханы зорилго биелдэг. Бурханы үг хэдий чинээ хатуу байна, үүний үр дүнд хүний дотоод ертөнц төдий чинээ төвөгтэй болдог. Энэ нь яг л шарханд хүрэхтэй адил; хэдий чинээ чанга хүрнэ, тэд үхэл амьдралын хооронд эргэлдэж, бүр амьд үлдэх итгэл найдвараа алдах хэмжээнд хүртэл төдий чинээ их өвддөг. Ийм маягаар хүн хамгийн их зовж, горьдлого тасарсан үедээ л өөрсдийн жинхэнэ зүрх сэтгэлийг Бурханд өгч чаддаг. Хүний уг чанар нь гэвэл, өчүүхэн төдий ч гэсэн найдлага үлдэх л юм бол тусламж авахаар Бурхан руу явахгүй, харин төрөлхийн амьдрах чадварынхаа бие даасан аргуудыг сонгон авах болно. Яагаад гэвэл хүний уг чанар нь өөрийгөө зөвтгөх явдал бөгөөд тэд бүх хүнийг дорд үздэг. Тиймээс Бурхан: “тав тухтай байхдаа нэг ч хүн Намайг бас л хайрлаж чадаагүй. Амар амгалан, аз жаргалтай байх үедээ өөрсдийн баяр баясгаланг Надтай хуваалцахаар хэн ч хандаагүй” гэж хэлсэн юм. Энэ нь үнэндээ урам хугармаар: Бурхан хүнийг бүтээсэн боловч Түүнийг хүний ертөнцөд ирэх үед тэд тэнэмэл өнчин хүн, эсвэл энэ дэлхийд харьяалалгүй хүн мэт Түүнийг эсэргүүцэж, өөрсдийнхөө нутаг дэвсгэрээс Түүнийг зайлуулахаар чармайдаг. Хэн ч Бурханд сэтгэл татагддаггүй, хэн ч Түүнийг үнэхээр хайрладаггүй, хэн ч Түүний ирэлтийг угтан аваагүй. Үүний оронд Бурханы ирэлтийг харах үедээ тэдний баяр баясгалантай царай нь нүд ирмэхийн төдийд барайж, гэнэтийн шуурга болох гэж байгаа юм шиг, Бурхан гэр бүлийнх нь амьдралын аз жаргалыг булаан авах юм шиг, Бурхан хүнийг хэзээ ч ерөөгөөгүй, оронд нь зөвхөн золгүй явдал өгч байсан юм шиг байдаг. Тиймээс хүнний оюун ухаанд, Бурхан бол тэдэнд ашиг тустай биш, харин тэднийг үргэлж хараадаг Нэгэн юм; тиймээс хүн Түүнд анхаарал хандуулдаггүй, Түүнийг угтан авдаггүй, Түүнд үргэлж хүйтэн хөндий ханддаг бөгөөд энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй. Хүний зүрх сэтгэлд ийм зүйлс байдаг учраас Бурхан, хүн бол бодлогогүй агаад ёс суртахуунгүй, мөн хүмүүст байх ёстой мэдрэмжүүд ч гэсэн тэднээс харагддаггүй гэж хэлдэг. Хүн Бурханы мэдрэмжийг огт анхаардаггүй, харин Бурхантай харьцахын тулд “шударга байдал” гэж нэрлэгддэг зүйлийг ашигладаг. Хүн олон жилийн турш ийм байсан бөгөөд энэ шалтгааны улмаас Бурхан, тэдний зан чанар өөрчлөгдөөгүй гэж хэлсэн юм. Тэдний жин нь цөөн хэдэн өднөөс илүүгүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Тэд өөрсдийгөө эрхэмлэдэггүй учраас хүмүүс бол ямар ч үнэ цэнгүй амьтад гэж хэлж болох юм. Хэрвээ тэд өөрсдийгөө ч хайрладаггүй, харин өөрсөд дээрээ гишгэлдэг бол үнэ цэнгүй гэдгийг энэ нь харуулахгүй гэж үү? Хүн бол өөрөөрөө тоглож, доромжлуулахын тулд өөрийгөө бусдад сайн дураараа өгдөг завхай зайдан эмэгтэйтэй адилхан. Тэгсэн ч гэсэн тэд хэчнээн дорд болохоо мэддэггүй. Өөрсдийгөө бусдын хяналтан дор тавин бусдын төлөө ажиллах нь, эсвэл бусадтай ярилцах нь тэдэнд таатай байдаг; энэ нь үнэхээр хүний бузар заваан байдал биш гэж үү? Хэдийгээр Би хүн төрөлхтний дундах амьдралыг туулж, хүний амьдралыг үнэхээр мэдрээгүй ч хүний хөдөлгөөн, үйлдэл, үг, үйл хэрэг бүрийг Би тун тодорхой ойлгодог. Тэд заль мэхээ харуулж зүрхлэхээ больж, шунал тачаалдаа автахаа болих хүртэл нь Би хүний сэтгэлийн гүний ичгүүрийг нь ч гэсэн илчлэх чадвартай. Эмгэн хумс дун руугаа буцан ордог шиг тэд өөрсдийнхөө муухай байдлыг цаашид илчилж зүрхэлдэггүй. Хүн өөрийгөө мэддэггүй учраас түүний хамгийн том алдаа дутагдал нь муухай зүс царайгаа харуулан бусдын өмнө өөрийнхөө увдисыг сайн дураараа харуулдаг явдал; энэ нь Бурханы хамгийн их жигшдэг зүйл юм. Хүмүүсийн хоорондох харилцан хамаарал хэвийн бус байдаг учраас хүмүүсийн хооронд ямар ч хэвийн харилцаа байдаггүй, тэр ч бүү хэл Бурхан болон тэдний хооронд хэвийн харилцаа байдаггүй. Бурхан маш ихийг хэлсэн бөгөөд Түүний ийнхүү хийсний үндсэн зорилго нь хүний зүрх сэтгэлд зай эзэлж, хүмүүсийг зүрх сэтгэл дэх бүх шүтээнээс нь салгах явдал юм, ингэснээр Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг захирч, газар дээр байх Өөрийн зорилгод хүрч чадна.

Өмнөх:АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Холбогдох агуулга