Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРИУН СҮНСНИЙ АЖИЛ БА САТАНЫ АЖИЛ

Та нар сүнсний нарийн ширийнийг хэрхэн ухаардаг вэ? Ариун Сүнс хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Сатан хүн дотор яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнснүүд хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Мөн энэхүү ажлын илрэлүүд нь юу вэ? Ямар нэгэн зүйл та нарт тохиолдох үед энэ нь Ариун Сүнснээс ирдэг үү, чи үүнийг дуулгавартай дагах ёстой юу, эсвэл үл тоомсорлох ёстой юу? Хүмүүсийн бодит хэрэгжүүлэлт нь хүний хүслээс гардаг олон зүйлийг үүсгэдэг ч хүмүүс үүнийг Ариун Сүнснээс ирсэн гэж үргэлж итгэдэг. Зарим нь муу ёрын сүнснээс ирдэг боловч хүмүүс үүнийг Ариун Сүнснээс гарсан гэж бодсоор байдаг ба заримдаа Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь залж чиглүүлдэг ч хүмүүс, ийм удирдамж Сатанаас ирдэг хэмээн айж, дуулгавартай дагаж зүрхэлдэггүй, бодит байдал дээр энэ нь Ариун Сүнсний гэгээрэл юм. Тиймээс ийм туршлагууд та нарт үнэхээр тохиолдож байх үед ялгаж салгахгүйгээр туршлагажих ямар ч аргагүй байх ба ялгаж салгахгүйгээр амийг олж авах аргагүй. Ариун Сүнс яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнс яаж ажилладаг вэ? Хүний хүслээс юу гардаг вэ? Мөн Ариун Сүнсний удирдамж болон гэгээрлээс юу гардаг вэ? Хэрвээ чи хүний доторх Ариун Сүнсний ажлын дүрэм журмыг ухаарвал, өдөр тутмын амьдралдаа болон бодит туршлагынхаа явцад мэдлэгээ өсгөж, ялган салгаж чадах болно; та нар Бурханыг мэдэж авч, Сатаныг ойлгож, ялган таньж чадаж, мөн өөрсдийн дуулгавартай байдал юм уу эрэл хайгуулдаа будилж төөрөлдөхгүй бөгөөд бодол санаа нь саруул тунгалаг, Ариун Сүнсний ажлыг дуулгавартай дагадаг нэгэн байх болно.

Ариун Сүнсний ажил бол идэвх санаачилгатай удирдамж болон эерэг гэгээрлийн нэг хэлбэр юм. Энэ нь хүмүүст идэвхгүй байхыг зөвшөөрдөггүй. Энэ нь тэдэнд тайтгарал авчирч, итгэл болон шийдэмгий байдлыг өгдөг ба Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх боломж олгодог. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс идэвхтэйгээр орж чаддаг, тэд идэвх санаачилгатай байдаг болохоос биш идэвхгүй байж, албадуулдаггүй. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс баяртай агаад бэлэн байдаг бөгөөд дуулгавартай байхдаа бэлэн, өөрсдийгөө даруу болгохдоо баяртай байж, дотроо шаналантай, сул дорой хэрнээ хамтран ажиллах шийдвэртэй байж, дуртайяа зовж, дуулгавартай байж чаддаг, мөн хүний хүсэл, хүний бодлоор сэвтээгүй, хүний шунал, сэдлээр лавтайяа сэвтээгүй байдаг. Ариун Сүнсний ажлыг туулах үедээ хүмүүс дотроо тун ариун байдаг. Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүс Бурханыг гэх хайрыг болон ах эгч нарыг гэсэн хайрыг амьдран харуулж, Бурханы баярладаг зүйлд баярлаж, Бурханы дургүйцдэг зүйлд дургүйцдэг. Ариун Сүнсний ажлаар хөдөлгөгддөг хүмүүс хэвийн хүн чанартай бөгөөд тэд үнэнийг байнга эрэлхийлдэг, мөн хүн чанарыг эзэмшдэг. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүсийн байр байдал улам бүр сайжирч, хүн чанар нь улам бүр хэвийн болдог бөгөөд зарим хамтын ажиллагаа нь мунхаг байж болох ч сэдэл нь зөв, оролт нь эерэг байдаг, тэд саад хийх гэж оролддоггүй, мөн тэдний дотор ямар ч хорон санаа байдаггүй. Ариун Сүнсний ажил хэвийн агаад бодитой, Ариун Сүнс хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу хүнд ажилладаг бөгөөд хэвийн хүмүүсийн бодит эрэл хайгуулын дагуу хүмүүсийг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнс хүмүүс дээр ажиллах үедээ хэвийн хүмүүсийн хэрэгцээний дагуу залж чиглүүлж гэгээрүүлэн, хэрэгцээнд нь үндэслэн хангаж, дутагддаг зүйл болон дутагдал дээр нь үндэслэн эергээр залж чиглүүлж, гэгээрүүлдэг; Ариун Сүнс ажиллах үед хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу ажилладаг бөгөөд бодит амьдрал дээр л хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг харж чаддаг. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа идэвхтэй төлөв байдалтай, хэвийн сүнслэг амьдралтай байвал Ариун Сүнс ажилладаг. Ийм төлөв байдалд тэд Бурханы үгийг идэж, уух үедээ итгэлтэй байж, залбирах үедээ урам зориг орж, ямарваа зүйл тохиолдоход идэвхтэй байдаг ба ийм зүйл тохиолдож байхад тэд Бурханы сур хэмээн шаарддаг сургамжийг харж чаддаг бөгөөд идэвхгүй, сул дорой биш байж, хэдийгээр бодит бэрхшээлтэй тулгарсан ч Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахад бэлэн байдаг.

Ариун Сүнсний ажил ямар үр дүнд хүрдэг вэ? Чи мунхаг байж болно, мөн чиний дотор ямар ч ялган салгах чадвар байхгүй байж болно, гэхдээ Ариун Сүнс ажилламагц чи дотроо итгэлтэй болж, Бурханыг хангалттай хайрлаж чадахгүй байгаагаа үргэлж мэдэрч, хамтран ажиллахад бэлэн байж, урдах бэрхшээл хэчнээн их байлаа ч хамтран ажиллахад бэлэн байдаг. Та нарт ямар нэгэн үйл явдал тохиолдох ба тэр нь Бурханаас ирсэн үү, эсвэл Сатанаас ирсэн үү гэдэг нь тодорхойгүй байдаг, гэвч чи хүлээх чадвартай байж, идэвхгүй биш, мөн хайнга биш байх болно. Энэ бол Ариун Сүнсний хэвийн ажил юм. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүст жинхэнэ бэрхшээл тулгардаг ба заримдаа тэд уйлж, заримдаа энэ нь тэдний даван гарч чадахгүй зүйлс байх боловч энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний ердийн ажлын үе шат юм. Хэдийгээр тэд тэдгээр зүйлийг даван гардаггүй ч, хэдийгээр тухайн үед тэд сул дорой байж, гомдоллодог ч дараа нь тэд туйлын итгэлээр Бурханыг хайрлаж бас л чаддаг. Тэдний идэвхгүй төлөв байдал нь, хэвийн туршлагад нь саад болдоггүй бөгөөд бусад хүн юу хэлэхээс, тэднийг хэрхэн дайрч довтлохоос үл хамааран тэд мөн л Бурханыг хайрлаж чаддаг. Залбирлын үеэр тэд Бурханд маш их өртэй байдаг байсан гэдгээ үргэлж мэдэрдэг бөгөөд тийм зүйлстэй дахин тулгарах үедээ Бурханыг хангалуун байлгаж, махан биеэс татгалзахаар шийддэг. Энэхүү хүч чадал нь тэдний дотор Ариун Сүнсний ажил байгааг харуулдаг ба энэ нь Ариун Сүнсний ажлын хэвийн төлөв байдал юм.

Сатанаас гардаг ажил гэж юу вэ? Сатанаас гардаг ажилд, хүмүүсийн дотрох үзэгдэл тодорхойгүй болж, тэд хэвийн хүн чанаргүй, үйлдлийнх нь цаад сэдэл буруу байдаг бөгөөд хэдийгээр Бурханыг хайрлахыг хүсдэг ч дотор нь үргэлж буруушаал байдаг, эдгээр буруушаал болон бодол тэдний дотор үргэлж саад болж, амийнх нь өсөлтийг хязгаарлаж, Бурханы өмнө хэвийн нөхцөлтэй байхад нь саад хийдэг. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны ажил хүмүүсийн дотор ормогц зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй, өөрсдийгөө яахаа мэддэггүй бөгөөд цуглаан харагдахаар зугтахыг хүсэж, бусдыг залбирч байхад нүдээ аньж чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний ажил нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох хэвийн харилцааг сүйтгэж, хүмүүсийн урьдын үзэгдэл болон амийн оролтын замыг нь самууруулдаг, зүрх сэтгэлдээ тэд хэзээ ч Бурханд ойртож чадалгүй, үймүүлж, дөнгөлөх зүйлстэй үргэлж учран, зүрх сэтгэл нь амар тайван байж чаддаггүй бөгөөд энэ нь Бурханыг хайрлах хайранд нь ямар ч хүч чадал үлдээлгүй, сүнсний төлөв байдлыг нь доош живүүлдэг. Энэ нь Сатаны ажлын илрэл юм. Бодолдоо тууштай байж, гэрчлэлд зогсож чаддаггүй болгох, чамайг Бурханы өмнө буруутай, Бурханд үнэнч бус нэгэн болгох зэргээр Сатаны ажил илэрдэг. Сатаны хөндлөнгийн оролцооноос болж чи өөрийн доторх Бурханыг хайрлах хайр болон үнэнч байдлаа алдаж, Бурхантай харьцах хэвийн харилцаагаа үгүй хийдэг бөгөөд үнэнийг эрж хайдаггүй, өөрийгөө сайжруулахыг эрэлхийлдэггүй, харин доройтож, идэвхгүй болж, өөрийгөө өөгшүүлж, нүглийн тархалтыг зоргоор нь тавьж, нүглийг үзэн ядахаа больдог; түүнчлэн Сатаны хөндлөнгийн оролцоо нь чамайг замбараагүй болгож, Бурхан сэтгэлийг чинь хөдөлгөсөн байдлыг алга болгон, Бурханд гомдоллож, Бурханыг эсэргүүцэж, сэжиглэхэд чамайг хүргэж, тэр ч бүү хэл Бурханыг орхих эрсдэлд оруулдаг. Энэ бүхэн нь Сатаны ажил юм.

Өдөр тутмын амьдралд чинь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед энэ нь Ариун Сүнсний ажлаас ирсэн үү, эсвэл Сатаны ажлаас ирсэн үү гэдгийг чи хэрхэн ялган салгах вэ? Хүмүүсийн байр байдал хэвийн байх үед тэдний сүнслэг амьдрал болон махан бие дэх амьдрал нь хэвийн байдаг бөгөөд тэдний эрүүл ухаан нь хэвийн, эмх цэгцтэй байдаг; ерөнхийдөө энэ удаа өөрсдийнхөө дотор тэдний мэдэрдэг болон мэдэж авдаг зүйл нь Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөнөөс гардаг (Бурханы үгийг идэж, уух үедээ мэдлэг ухаантай байх буюу зарим нэг өнгөц мэдлэг эзэмших, эсвэл зарим зүйл тохиолдох үед үнэнч байх, эсвэл зарим зүйл тохиолдох үед Бурханыг хайрлах чадалтай байх—Энэ бүхэн Ариун Сүнснээс ирдэг) гэж хэлж болох юм. Хүн дэх Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн байдаг; хүн үүнийг мэдрэх чадваргүй бөгөөд энэ нь хүнээр өөрөөр нь дамжиж байгаа мэт санагддаг—гэхдээ үнэндээ энэ нь Ариун Сүнсний ажил юм. Өдөр тутмын амьдралд, Ариун Сүнс хүн бүхэнд их, бага ажлын аль алийг хийдэг бөгөөд гагцхүү энэ ажлын хэмжээ нь л ялгаатай байдаг. Зарим хүн сайн хэв чанартай байдаг бөгөөд аливааг хурдан ойлгодог, тэдний дотор Ариун Сүнсний гэгээрэл ялангуяа их байдаг; зарим хүн тааруу хэв чанартай ба аливааг ойлгохдоо удаан байдаг, гэхдээ Ариун Сүнс тэднийг дотроос нь хөдөлгөдөг бөгөөд тэд ч бас Бурханд үнэнч байж чадна—Ариун Сүнс Бурханыг эрэлхийлдэг бүх хүнд ажилладаг. Өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүс Бурханыг эсэргүүцдэггүй, эсвэл Бурханы эсрэг тэрсэлдэггүй, Бурханы удирдлагатай зөрөлдөх зүйлсийг хийдэггүй, Бурханы ажилд саад болдоггүй байх үед хүн нэг бүрт Бурханы Сүнс их, бага хэмжээгээр ажиллаж, тэднийг хөдөлгөж, гэгээрүүлж, тэдэнд итгэл, хүч чадал өгч, идэвх санаачилгатайгаар ороход хүргэж, мөн залхуурахгүй, махан биеийн зугаа цэнгэлд шунахгүй, үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байж, Бурханы үгийг хүсэн эрмэлзэхэд хүргэдэг—энэ бүхэн нь Ариун Сүнснээс ирдэг ажил билээ.

Хүмүүсийн төлөв байдал хэвийн бус байх үед тэд Ариун Сүнсэнд хаягдаж, дотроо гомдолтой, буруу сэдэлтэй байдаг, тэд залхуурч, махан биеэ өөгшүүлж, зүрх сэтгэл нь үнэний эсрэг тэрсэлдэг ба энэ бүхэн нь Сатанаас ирдэг. Хүмүүсийн байр байдал хэвийн бус байх үед, тэдний дотор харанхуй байж, хэвийн эрүүл ухаанаа алдаж, Ариун Сүнсэнд хаягдаж, өөрсдийнхөө дотор Бурханыг мэдэрч чадахгүй байх үед тэдний дотор Сатан ажиллаж байдаг. Хэрвээ хүмүүс дотроо үргэлж хүч чадалтай байж, Бурханыг үргэлж хайрладаг бол ерөнхийдөө аливаа зүйлс тэдэнд тохиолдох үед тэдгээр нь Ариун Сүнснээс ирдэг ба тэдэнтэй уулздаг хэн боловч Бурханы зохицуулалтын үр дүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, байр байдал чинь хэвийн байх үед, чи Ариун Сүнсний агуу ажил дотор байх үед Сатан чамайг ганхуулах боломжгүй; энэхүү суурин дээр бүх зүйл Ариун Сүнснээс ирдэг гэж хэлж болох бөгөөд хэдий та нарт буруу бодлууд байж болох ч, та нар тэдгээрээс татгалзаж, дагахгүй байж чадна. Энэ бүхэн Ариун Сүнсний ажлаас ирдэг. Сатан ямар нөхцөл байдалд хөндлөнгөөс оролцдог вэ? Байр байдал чинь хэвийн бус байх үед, чи Бурханаар хөдөлгөгдөөгүй, Бурханы ажилгүй, дотроо уйтгартай, хоосон байх үед, Бурханд залбирсан ч юу ч ухаарахгүй, Бурханы үгийг идэж, ууж байгаа ч гэгээрүүлэгдэж, гэрэлтүүлэгдэхгүй байх үед—ийм үеүдэд Сатаны хувьд та нарын дотор ажиллах амархан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнсэнд хаягдаж, Бурханыг мэдэрч чадахгүй байх үед чинь Сатаны уруу таталтаас ирдэг олон зүйл та нарт тохиолддог. Сатан Ариун Сүнстэй нэгэн зэрэг ажилладаг бөгөөд Ариун Сүнс хүний сэтгэл доторхыг хөдөлгөхтэй зэрэгцэн хүнд саад болдог; гэхдээ ийм үеүдэд Ариун Сүнсний ажил тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг бөгөөд төлөв байдал нь хэвийн хүмүүс ялалт байгуулж чаддаг, энэ бол Сатаны ажлыг ялан дийлсэн Ариун Сүнсний ажил юм. Гэсэн ч Ариун Сүнс ажиллах үед Сатаны ажил тун бага байдаг; Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүсийн дотор дуулгаваргүй зан чанар байсаар байдаг ба анхнаасаа тэдэнд байсан зүйл нь байсаар байдаг, гэхдээ Ариун Сүнсний ажлын хамтаар хүмүүсийн хувьд өөрсдийнхөө гол зүйлийг болон Бурханыг эсэргүүцдэг зан чанараа мэдэх нь амархан байдаг—гэхдээ алгуур ажлын явцад л тэд тэр зүйлсээсээ ангижирч чадна. Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн, Түүнийг хүмүүс дээр ажиллахад тэдэнд мөн л бэрхшээл тохиолдоно, тэд мөн л уйлж, зовж, сул дорой байдаг бөгөөд тэдний хувьд тодорхойгүй зүйл маш их байдаг, гэхдээ ийм төлөв байдалд ч гэсэн тэд өөрсдийгөө хойшоо уруудахыг зогсоож, Бурханыг хайрлаж чаддаг, мөн хэдий тэд уйлж, дотроо шаналж байсан ч Бурханыг магтах чадвартай хэвээр байдаг; Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн бөгөөд өчүүхэн төдий ч ер бусын биш. Ариун Сүнсийг ажиллаж эхэлмэгц хүмүүсийн төлөв байдалд өөрчлөлт гарч, тэдний үндсэн зүйлс арилдаг гэж ихэнх хүмүүс итгэдэг. Тийм итгэл нь эндүү ташаа юм. Ариун Сүнс хүний дотор ажиллах үед хүний идэвхгүй зүйлс байсаар байдаг бөгөөд түүний биеийн хэмжээ өөрчлөгдөлгүй үлддэг, гэхдээ түүнд Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт байдаг, иймээс түүний төлөв байдал илүү идэвх санаачилгатай, доторх байр байдал нь хэвийн байдаг ба тэр хурдан өөрчлөгддөг. Хүмүүсийн бодит туршлага гэвэл тэд үндсэндээ Ариун Сүнсний юм уу Сатаны ажлыг туулдаг бөгөөд хэрвээ тэд эдгээр төлөв байдлыг хянаж, ялган салгаж чадахгүй бол бодит туршлага нь огт боломжгүй, зан чанарын өөрчлөлтийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Тиймээс Бурханы ажлыг туулахын гол түлхүүр нь тийм зүйлсийг нэвт шувт мэдэх чадвартай байх явдал юм; ийм маягаар, тэдний хувьд туршлагажихад илүү амархан байх болно.

Ариун Сүнсний ажил нь идэвх санаачилгатай үйл явц байдаг байхад Сатаны ажил нь доройтол, идэвхгүй байдал, Бурханд дуулгаваргүй байх, Бурханыг эсэргүүцэх, Бурханд итгэл алдах байдал, мөн магтан дуу дуулах юм уу босоод бүжиглэх ч дургүй байх явдал юм. Ариун Сүнсний гэгээрлээс гардаг зүйл нь чамайг хүчилдэггүй, харин тун ердийн байдаг. Хэрвээ үүнийг дагавал чи үнэнтэй байх бөгөөд хэрвээ дагахгүй бол дараа нь зэмлэл байх болно. Хэрвээ энэ нь Ариун Сүнсний гэгээрэл юм бол чиний хийдэг юу ч хязгаарлагдаж, саатуулагдахгүй, чи чөлөөтэй байх ба чиний үйлдлүүдэд хэрэгжүүлэх зам байх болно, чи ямар нэгэн хязгаарлалтанд автахгүй, Бурханы хүсэлд үндэслэн үйлдэж чадна. Сатаны ажил нь чамд саад болох олон зүйлийг авчирдаг, энэ нь чамайг залбирах хүсэлгүй, Бурханы үгийг идэж, уухад хэтэрхий залхуу, мөн чуулганы амьдралаар амьдрах дургүй болгодог бөгөөд энэ нь чамайг сүнслэг амьдралаас хөндийрүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил өдөр тутмын амьдралд чинь саад болдоггүй бөгөөд хэвийн сүнслэг амьдралд орох оролтод чинь саад болдоггүй. Та нарт тохиолдож буй олон зүйлийг тухайн үедээ та нар ялган салгаж чаддаггүй. Гэхдээ хэдэн өдрийн дараа та нар бага зэргийг амьдран харуулж, бага зэргийг илэрхийлдэг бөгөөд та нарын дотор зарим нэг хариу үйлдэл байдаг, эдгээр илрэлээр дамжуулан та нар, доторх бодол чинь Бурханаас ирсэн үү, Сатанаас ирсэн үү гэдгийг хэлж чаддаг. Зарим зүйл чамайг Бурханыг илт эсэргүүцэж, Бурханы эсрэг тэрслэхэд хүргэдэг, эсвэл Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхийг чинь болиулдаг ба эдгээр зүйл бүгд Сатанаас ирдэг. Зарим зүйл илэрхий биш бөгөөд тухайн үедээ та нар ялган таньж чаддаггүй; дараа нь тэдгээрийн илрэлийг харж, ялган таньж чаддаг. Хэрвээ та нар аль зүйл Сатанаас ирсэн, аль нь Ариун Сүнснээс ирснийг тодорхой ялган салгаж чаддаг бол өөрсдийнхөө туршлагад амархан буруутахгүй. Заримдаа та нарын байр байдал сайнгүй байх үед чамайг идэвхгүй байдлаас гаргах зарим нэг бодол чамд төрдөг—байр байдал чинь тааруу байх үед та нарын зарим бодол Ариун Сүнснээс бас ирж болно гэдгийг энэ нь харуулдаг. Чамайг идэвхгүй байх үед бүх бодол чинь Сатанаар илгээгддэг юм биш; хэрвээ тийм байсан бол чи хэзээ идэвхтэй төлөв байдал руу эргэж чадах юм бэ? Хэсэг хугацаанд идэвхгүй байснаа Ариун Сүнс чамд төгс болгуулах боломж өгч, чамайг хөдөлгөж, идэвхгүй төлөв байдлаас чинь чамайг гаргадаг.

Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Сатаны ажил юу болохыг мэдсэнээр туршлагынхаа явцад чи эдгээрийг өөрийнхөө төлөв байдалтай болон өөрийнхөө хувийн туршлагатай харьцуулж болох бөгөөд ийм байдлаар, зарчимтай холбоотой илүү олон үнэн туршлагад чинь байх болно. Эдгээр зүйлийг ойлгосноор чи өөрийнхөө бодит байдлыг хянах чадвартай болж, чамд тохиолддог[a] зүйлс болон хүмүүсийг ялган салгаж чаддаг болох бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд маш их хичээл чармайлт зарцуулах хэрэггүй. Мэдээж, чиний сэдэл зөв байгаа цагт, чи эрж хайхад бэлэн, хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа цагт л ийм байна. Иймэрхүү хэл—зарчимтай холбоотой хэл—нь чиний туршлагад байх ёстой. Үүнгүйгээр чиний туршлага Сатаны хөндлөнгийн оролцоогоор дүүрэн, мунхаг мэдлэгээр дүүрэн байх болно. Хэрвээ чи Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол хэрхэн орохоо ойлгохгүй, хэрвээ чи Сатан хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол өөрийнхөө алхамд хэрхэн сэрэмжтэй байхаа ойлгохгүй. Хүмүүс Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг болон Сатан хэрхэн ажилладгийг аль алийг нь ойлгох ёстой; тэдгээр нь хүмүүсийн туршлагын зайлшгүй шаардлагатай хэсэг юм.

Хэдийгээр Бурханаас өөр юунд ч итгэдэггүй байсан ч чамд Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа байдаг уу? Бусадтай харилцах харилцаа ямар байх нь хамаагүй, Бурхантай хэвийн харилцаатай байх нь л хангалттай гэж зарим хүн хэлдэг. Гэхдээ Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа хэрхэн илэрдэг вэ? Тийм хүмүүс өчүүхэн төдий ч бодит мэдлэггүй байгаа бус уу? Бурханыг хайрлах чиний шийдвэрийн хэмжээ болон махан биеийг үнэхээр хаясан эсэх чинь ах эгч нартаа өрөөсгөл ханддаг эсэх, мөн тийм өрөөсгөл хандлагыг хойш тавьж чадах эсэхээс хамаардаг. Өөрөөр хэлбэл, ах эгч нартайгаа харилцах харилцаа чинь хэвийн байх үед Бурханы өмнөх байр байдал чинь ч бас хэвийн байдаг. Ах эгч нарын чинь нэг нь сул дорой байх үед чи тэдэнд дургүйцэж, тэднийг жигшиж, тохуурхаж, эсвэл үл тоомсорлохгүй. Хэрвээ чи тэдэнд тус нэмэртэй байж чадах юм бол тэдэнтэй ярилцаж, “Би идэвхгүй сул дорой байдаг байсан. Би цуглаанд оролцохыг үнэхээр хүсээгүй, гэхдээ Бурхан намайг дотроос минь гэгээрүүлж, сахилгажуулснаар дамжуулан ямар нэгэн зүйл тохиолдсон; би дотроо зэмлүүлж, маш их ичсэн, мөн би Бурханы урмыг хугалсан гэдгээ, бас цаашид үнэхээр чуулганы амьдралаар амьдрах ёстой гэдгээ үргэлж мэдэрдэг байсан. Би ах эгч нартайгаа хэдий чинээ их холбогдоно, Бурхангүйгээр байж чадахгүй гэдгээ төдий чинээ их мэдэрсэн. Тэдэнтэй хамт байх үедээ би ганцаардаж байгаагүй; өрөөндөө ганцаараа байх үедээ би ганцаардал болон найз нөхөргүйгээ мэдэрч, миний амьдрал хоосныг мэдэрсэн бөгөөд миний бодол үхэл рүү эргэсэн. Би ах эгч нартайгаа хамт байсан болохоор Сатан өөрийнхөө ажлыг хийж зүрхлээгүй, би ганцаардлыг мэдрээгүй. Ах эгч нарын маань Бурханыг гэсэн хайр хэр хүчтэйг харах үедээ би зоригжсон, иймээс би үргэлж ах эгч нартайгаа хамт байсан ба миний идэвхгүй төлөв байдал аяндаа алга болсон” гэж хэлэх болно. Үүнийг сонсоод гэртээ залбирах нь нэмэргүй мэт тэдэнд санагддаг бөгөөд ах эгч нарынх нь хооронд ямар ч хайр байхгүй, тэдний амьдрал хий хоосон, найдах хүн хэн ч байхгүй, зөвхөн залбирах нь хангалтгүй гэдгийг тэд мэдэрсээр байдаг. Хэрвээ чи тэдэнтэй ийм маягаар ярилцах юм бол тэд хэрэгжүүлэх замтай болох болно. Хэрвээ тэднийг хангах чадваргүй гэдгээ мэдэрвэл чи тэднийг эргэж тойрч болно. Үүнийг заавал чуулганы удирдагч хийх албагүй—энэ ажлыг хийх нь бүх ах эгч нарын хариуцлага билээ. Хэрвээ нэг ах юм уу эгч муу төлөв байдалд байгааг харвал чи тэднийг эргэж тойрох ёстой. Энэ нь хүн нэг бүрийн хариуцлага юм.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “чамд тохиолддог” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх:ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ДЭЭР ТӨВЛӨРДӨГ ХҮМҮҮС Л ТӨГС БОЛГУУЛЖ ЧАДНА

Дараах:ҮНЭНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГГҮЙ ХҮМҮҮСТ ӨГӨХ АНХААРУУЛГА

Холбогдох агуулга