Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ДЭЭР ТӨВЛӨРДӨГ ХҮМҮҮС Л ТӨГС БОЛГУУЛЖ ЧАДНА

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хийх учиртай ажлаа хийж, Өөрийн үгийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд махбод болсон. Тэрээр Өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг анхаардаг хүмүүсийг төгс болгох зорилготойгоор хүмүүсийн дунд ажиллахын тулд биечлэн ирсэн юм. Бүтээлийн цагаас өнөөдрийг хүртэл Тэр зөвхөн эцсийн өдрүүдийн ажлыг хийдэг. Зөвхөн эцсийн өдрүүдэд л тийм өргөн далайцтай ажил хийхийн тулд Бурхан бие махбодтой болсон. Хэдий Тэр хүмүүсийн хувьд тэвчихэд хэцүү санагддаг бэрхшээл зовлонг тэвчдэг ч, хэдийгээр агуу Бурхан Түүнд жирийн хүн болох даруу байдал байдаг ч Түүний ажлын ямар ч тал саатаагүй бөгөөд Түүний төлөвлөгөө жаахан ч гэсэн төөрөгдөлд ороогүй. Тэр Өөрийн анхдагч төлөвлөгөөний дагуу ажлаа хийж байгаа. Энэ удаа бие махбод болохын нэг зорилго нь хүмүүсийг байлдан дагуулах юм. Өөр нэг нь Өөрийн хайртай хүмүүсийг төгс болгох явдал юм. Тэр Өөрийн төгс болгодог хүмүүсийг нүдээрээ харахыг хүсэмжилдэг бөгөөд Өөрийнх нь төгс болгосон хүмүүс Түүний төлөө гэрчлэл хийхийг харахыг хүсдэг. Энэ нь төгс болгуулсан нэг хүн ч биш, бас хоёр хүн ч биш. Харин энэ нь тун цөөн хүмүүсийн бүлэг юм. Энэ бүлэг хүмүүс дэлхийн янз бүрийн улс орноос, янз бүрийн үндэстнээс ирсэн. Ийм их ажил хийхийн зорилго нь энэ бүлэг хүмүүсийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсийн Түүний төлөө хийх гэрчлэлийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсээр дамжуулан Өөрийн хүртэх алдрыг олж авах явдал юм. Тэрээр ямар ч ач холбогдолгүй ажил хийдэггүй, мөн ямар ч үнэ цэнгүй ажил хийдэггүй. Ийм их ажил хийх Бурханы зорилго нь Өөрийн төгс болгохыг хүсэж байгаа бүх хүнийг төгс болгох юм гэж хэлж болно. Завтай цагтаа Тэр ёрын муу хүмүүсийг таягдан хаяна. Тэр ёрын муу хүмүүсээс болж энэ агуу ажлыг хийдэггүй гэдгийг мэдэж ав; эсрэгээрээ Түүгээр төгс болгуулах тэрхүү цөөн тооны хүмүүсээс болж Тэр Өөрийн бүхий л зүйлийг зориулдаг. Түүний хийдэг ажил, хэлдэг үг, илчилдэг нууцууд болон Түүний шүүлт, гэсгээлт бүгд тэрхүү цөөн тооны хүмүүсийн төлөө юм. Тэр ёрын муу хүмүүсээс болж махбод болоогүй, тэр ч бүү хэл тэднээс болж асар их уурладаггүй. Төгс болгуулах хүмүүсээс болж Тэр үнэнийг хэлж, оролтын тухай ярьдаг, тэднээс болж Тэр махбод болсон бөгөөд тэднээс болж Өөрийн амлалт болон ерөөлийг хайрладаг. Түүний ярьдаг үнэн, оролт болон хүн чанарын амьдрал нь ёрын муу хүмүүсийн төлөө байдаггүй. Тэр ёрын муу хүмүүстэй ярихаас зайлсхийхийг хүсдэг ба төгс болгуулах хүмүүст бүх үнэнийг хайрлахыг хүсдэг. Гэсэн ч, хэсэг зуур ёрын муу хүмүүст Түүний зарим баялгийг эдлэх боломж олгохыг Түүний ажил шаарддаг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, Бурханыг хангалуун байлгадаггүй, Түүний ажилд саад болдог хүмүүс бүгд ёрын муу. Тэд төгс болгуулж чадахгүй бөгөөд Бурханаар жигшигдэн гологддог. Үүний эсрэгээр үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хангалуун байлгаж чаддаг, өөрсдийгөө бүхэлд нь Бурханы ажлын төлөө зарлагаддаг хүмүүс бол Бурханаар төгс болгуулах хүмүүс юм. Бурханы бүрэн төгс болгохыг хүсдэг хүмүүс нь энэ бүлэг хүмүүсээс өөр хэн ч биш бөгөөд Бурханы хийдэг ажил энэ хүмүүсийн төлөө байдаг. Түүний ярьдаг үнэн нь үүнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн хүмүүс рүү чиглэдэг. Тэр үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүстэй ярьдаггүй. Түүний ярьдаг мэдлэг ухааны ихсэлт болон ялган таних чадварын өсөлт нь үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүст чиглэдэг. Төгс болгуулах хүмүүсийн тухай хэлэх үедээ Тэр эдгээр хүмүүсийн тухай ярьж байгаа юм. Ариун Сүнсний ажил нь үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүст чиглэдэг. Мэргэн ухааныг эзэмших, хүн чанартай байх зэрэг нь үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн хүмүүст чиглэдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс олон үнэнийг сонсож, олон үнэнийг ойлгож болох боловч ёрын муу хүмүүсийн дунд байдаг учраас тэдний ойлгодог үнэн нь зөвхөн хоосон сургаал, үгс болдог ба тэдний амь зан чанарын өөрчлөлтөд, эсвэл тэдний амьдралд ямар ч ач холбогдолгүй байдаг. Тэдний нэг нь ч Бурханд үнэнч биш; тэд бүгд Бурханыг хардаг боловч олж авч чаддаггүй хүмүүс бөгөөд бүгд Бурханаар яллагддаг.

Ариун Сүнсэнд хүн бүхний дотор алхах зам байдаг бөгөөд хүн бүхэнд төгс болгуулах боломж өгдөг. Чиний сөрөг байдлаар дамжуулан чамд завхралыг чинь мэдүүлдэг бөгөөд сөрөг байдлаа авч хаяснаар дамжуулан чи хэрэгжүүлэх замыг олох болно, энэ нь чиний төгс төгөлдөржилт юм. Цаашлаад өөрийнхөө дотор байдаг зарим нэг эерэг зүйлсийн байнгын удирдамж болон гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан чи чиг үүргээ идэвх санаачилгатайгаар биелүүлж, мэдлэг ухаан чинь өсөж, ялган таних чадварыг олж авах болно. Нөхцөл байдал чинь сайн байх үед чи Бурханы үгийг унших нэн дуртай, Бурханд залбирах нэн дуртай байдаг бөгөөд сонссон номлолоо өөрийнхөө байдалтай холбож чаддаг. Тийм үед Бурхан чамайг дотроос чинь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж, эерэг талын зарим зүйлсийг чамд ухааруулдаг. Энэ нь эерэг тал дахь чиний төгс төгөлдөржилт юм. Идэвхгүй байдлуудад чи сул дорой, идэвхгүй байдаг ба зүрх сэтгэлд чинь Бурхан байхгүйг мэдэрдэг, гэвч Бурхан чамайг гэрэлтүүлж, хэрэгжүүлэлтийн замыг олоход чамд тусалдаг. Үүнээс гарах нь сөрөг талд төгс төгөлдөрт хүрэх явдал юм. Бурхан хүнийг эерэг болон сөрөг талд хоёуланд нь төгс болгож чадна. Энэ нь чи туршлагажих чадвартай эсэхээс болон чи Бурханаар төгс болгуулахыг зорьдог эсэхээс хамаардаг. Хэрвээ чи үнэхээр Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайдаг бол сөрөг зүйл чамд хохирол учруулж чадахгүй, харин чамд илүү бодит зүйлсийг авчирч, чамайг өөрийнхөө дотор дутагдаж байгаа зүйлийг бүр их мэдэх чадвартай болгож, өөрийнхөө бодит байдлыг даван туулах чадвартай болгож, хүнд юу ч байдаггүй ба хүн юу ч биш гэдгийг харахад хүргэдэг; хэрвээ шалгалтуудыг туулаагүй бол чи мэдэхгүй бөгөөд чи бол бусдаас дээгүүр, бүх хүнээс илүү сайн гэж үргэлж чамд санагдах болно. Энэ бүхнээр дамжуулан чи урьд нь тохиолдсон бүхэн Бурханаар хийгдсэн ба Бурханаар хамгаалагдсан гэдгийг харах болно. Шалгалтуудад орох нь чамайг хайр эсвэл итгэлгүй болгож орхидог, чамд залбирал дутагддаг бөгөөд чи магтан дуу дуулах чадваргүй байдаг—өөрийн мэдэлгүйгээр энэ бүхний дунд чи өөрийгөө мэдэж авдаг. Бурханд хүнийг төгс болгох олон арга барил бий. Тэр хүний завхарсан зан чанартай харьцахын тулд бүх төрлийн орчныг хэрэглэдэг бөгөөд хүнийг ил гаргахын тулд янз бүрийн зүйл ашигладаг; нэг талаараа Тэр хүнтэй харьцдаг, нөгөө талаар Тэр хүнийг ил гаргадаг бөгөөд өөр нэг талаар Тэр хүнийг илчилж, хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх “нууцуудыг” ухан гаргаж, илчилж, түүний олон байдлуудыг илчилснээр өөрийнх нь угийн чанарыг хүнд харуулдаг. Бурхан, илчлэл, харьцалт, цэвэршүүлэлт, гэсгээлт гэсэн олон аргаар дамжуулан хүнийг төгс болгодог—ингэснээр хүн Бурхан бол бодитой гэдгийг мэдэж болох юм.

Одоо та нарын эрж хайдаг зүйл юу вэ? Магадгүй энэ нь Бурханаар төгс болгуулах, Бурханыг мэдэх, Бурханыг олж авах, эсвэл ерээд оны Петрийн хэв маяг, эсвэл Иовынхоос илүү агуу итгэлтэй байх явдал. Бурханаар зөв шударга гэж нэрлэгдэж, Бурханы сэнтийн өмнө очиж, эсвэл газар дээрх Бурханыг илэрхийлэх чадвартай байж, Бурханы төлөө хүчтэй, цангинасан гэрчлэл хийх чадвартай байхын аль ч бай та нар ихийг эрж хайдаг байж болох юм. Та нарын эрж хайж буй зүйлээс үл хамааран энэ нь бүхэлдээ Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө байдаг. Чи зөв шударга хүн байхыг эрж хайсан ч бай, эсвэл Петрийн хэв маягийг, Иовын итгэлийг, эсвэл Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайсан ч бай хамаагүй чи юу ч хайсан, дүгнэн хэлбэл энэ нь бүгд Бурханы ажил юм. Өөрөөр хэлбэл, чиний эрж хайж байгаа зүйлээс үл хамааран энэ нь бүгд Бурханаар төгс болгуулахын төлөө байдаг, энэ нь бүгд Бурханы үгийг мэдэрч туулахын төлөө, Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын төлөө байдаг; энэ нь бүгд Бурханы хайр татам байдлыг олж илрүүлэхийн төлөө байдаг, энэ нь бүгд, тэрслүү зан чанараа авч хаян, өөрийнхөө дотор хэвийн байдалд хүрэх чадвартай байх болон Бурханы хүсэлд бүрмөсөн тохирч, зөв хүн болж, өөрийн хийж байгаа бүхэндээ зөв сэдэлтэй байж чадах зорилготойгоор бодит туршлага дахь хэрэгжүүлэлтийн замыг хайхын төлөө юм. Чи энэ бүхнийг туулахын шалтгаан нь Бурханыг мэдэж, амийн өсөлтөд хүрэхийн төлөө байдаг. Хэдийгээр чиний туулдаг зүйл Бурханы үг бөгөөд туулдаг зүйл чинь чиний эргэн тойронд байдаг бодит үйл явдал, хүмүүс, юмс, зүйлс боловч эцсийн эцэст чи Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулж чаддаг. Зөв шударга хүний замаар алхахыг эрж хайх, эсвэл Бурханы үгийг амьдралд хэрэгжүүлэхээр эрж хайх нь нисэх зурвас юм. Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулах нь хүрэх газар. Чи одоо Бурханаар төгс болгуулахыг, эсвэл Бурханд гэрчлэл хийхийг эрж хайсан ч бай үндсэндээ энэ нь эцсийн эцэст Бурханыг мэдэхийн төлөө юм; энэ нь Түүний чамд хийсэн ажлыг хий дэмий байлгахгүйн төлөө юм, ингэснээр чи эцэстээ Бурханы бодит байдлыг мэдэж, Түүний агуу байдлыг мэдэж, үүнээс ч илүүтэйгээр Бурханы даруу, нууцлаг байдлыг мэдэж, Бурханы чамд хийдэг маш их ажлыг мэдэж авах юм. Бурхан Өөрийн ажлыг энэ бохир заваан, завхарсан хүмүүст хийж, энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгохын тулд Өөрийгөө тодорхой түвшинд дорд болгосон. Бурхан зөвхөн хүмүүсийн дунд амьдарч, идэж, хүмүүсийг хариулж, хүмүүсийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангахын тулд бие махбодтой болоогүй. Үүнээс илүү чухал нь, Тэр тэвчихийн аргагүй энэ завхарсан хүмүүст аврал болон байлдан дагуулалтын асар их ажлаа хийдэг. Тэрээр хамгийн завхарсан энэ хүмүүсийг аврахын тулд агуу улаан лууны зүрхэн дээр ирсэн, ингэснээр бүх хүн өөрчлөгдөн, шинэчлэгдэж болох юм. Бурханы тэвчдэг хэмжээлшгүй их бэрхшээл зовлон нь зөвхөн бие махбодтой болсон Бурханы тэвчдэг зовлон бэрхшээл биш, харин үндсэндээ Бурханы Сүнс туйлын их доромжлолыг амсдаг—Өөрийгөө маш их дорд болгож, нуусандаа Тэр эгэл хүн болсон. Бурхан бие махбодтой болж, махан биеийн хэлбэрийг сонгож авсан болохоор хүмүүс Түүнд хэвийн хүний амьдрал байгааг, хэвийн хүний хэрэгцээ байгааг хардаг. Энэ нь Бурхан Өөрийгөө тодорхой түвшинд даруу болгосныг батлахад хангалттай юм. Бурханы Сүнс махбодод биеллээ олсон. Түүний Сүнс маш өндөр, агуу боловч Тэр Өөрийн Сүнсний ажлыг хийхийн тулд жирийн хүний буюу өчүүхэн хүний хэлбэрийг сонгож авсан. Та бүхний хэв чанар, мэдлэг ухаан, эрүүл ухаан, хүн чанар болон амьдралын өнцгөөс хэлбэл, та нар үнэхээр Бурханы иймэрхүү ажлыг хүлээн авах үнэ цэнгүй, өөрсдийнхөө төлөө Бурханд ийм их зовлон бэрхшээл амсуулах үнэ цэнгүй билээ. Бурхан бол маш агуу. Тэр маш эрхэм дээд бөгөөд хүмүүс маш эгэл дорд атал Тэр тэдэн дээр ажилласаар байдаг. Тэр хүмүүсийг хангаж, хүмүүстэй ярихын төлөө бие махбодтой болоод зогсохгүй бүр хүмүүстэй хамт амьдардаг. Бурхан маш даруу, маш хайр татам. Бурханы хайрыг дурдмагц, Бурханы нигүүлслийг дурдмагц хэрвээ чи агуу магтаал хэлэнгээ нулимс урсгадаг бол, хэрвээ чи ийм байдалд хүрвэл чамд Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг байна.

Өнөө үеийн хүмүүсийн эрэл хайгуулд нэгэн алдаа мадаг бий; тэд зөвхөн Бурханыг хайрлаж, хангалуун байлгахаар эрж хайдаг боловч тэдэнд Бурханы талаарх ямар ч мэдлэг байдаггүй ба тэд өөрсдийнхөө доторх Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг үл ойшоосон. Тэд Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгийг суурь болгоогүй. Ийм маягаар туршлага нь ахих тусам тэд эрч хүчээ алддаг. Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байхаар эрж хайдаг бүх хүн урьд нь сайн байдалтай байгаагүй, ихэвчлэн идэвхгүй, сул дорой, нулимс урсгаж, цөхрөлд орж, сэтгэл гонсгор байдаг байсан ч одоо илүү их туршлагажих тусмаа илүү сайн байдалд байх болсон. Харьцалт, эвдэлт амссан туршлагынхаа дараа, эсвэл цэвэршүүлэлтийг туулсныхаа дараа тэд асар их ахиц гаргасан. Тийм байдлууд тэдэнд дахин тохиолдож харагдаагүй, тэдний зан чанар өөрчлөгдсөн ба Бурханы хайрыг тэд амьдран харуулж байгаа. Бурхан хүмүүсийг төгс болгоход дүрэм байдаг, өөрөөр хэлбэл, Тэр чиний авууштай хэсгийг ашигласнаар чамайг гэгээрүүлдэг, ингэснээр чи хэрэгжүүлэх замтай болж, өөрийгөө бүх идэвхгүй байдлаас ангижруулж чадах ба өөрийнхөө сүнсийг чөлөөлөгдөхөд тусалж, Бурханыг хайрлах илүү их чадвартай болдог. Ийм байдлаар чи Сатаны завхарсан зан чанарыг авч хаях чадвартай болдог. Чи цайлган агаад нээлттэй, өөрийгөө мэдэхэд бэлэн байдаг ба үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг. Бурхан, өөрийгөө мэдэхэд бэлэн бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн гэдгийг чинь хардаг, иймээс чамайг сул дорой, идэвхгүй байх үед Тэр чамайг хоёр дахин их гэгээрүүлж, өөрийгөө улам илүү мэдэж, өөртөө гэмшихэд улам илүү бэлэн байж, өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйлсийг илүү их хэрэгжүүлэх чадвартай байхад чамд тусалдаг юм. Зөвхөн ийм байдлаар л чиний зүрх сэтгэл амар амгалан агаад тайван байдаг. Ерөнхийдөө Бурханыг мэдэхэд анхаарал хандуулдаг, өөрийгөө мэдэхэд анхаарал хандуулдаг, өөрийн хэрэгжүүлэлтэд анхаарал хандуулдаг хүн л Бурханы ажлыг байнга хүлээн авч, Бурханаас удирдамж болон гэгээрлийг байнга хүлээн авч чадна. Хэдийгээр сөрөг байдалд байсан ч тэр, мөс чанартай үйлдлийнхээ улмаас ч бай, эсвэл Бурханы үгийн гэгээрлийн улмаас ч бай нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрчилж чадна. Хүн өөрийн бодит байдлыг мэдэж, мөн Бурханы зан чанар болон ажлыг мэдэж байх үед хүний зан чанарт үргэлж өөрчлөлт гардаг. Өөрийгөө мэдэхэд бэлэн, өөрийгөө нээхэд бэлэн хүн үнэнийг хэрэгжүүлэх чадвартай байх болно. Ийм хүн бол Бурханд үнэнч хүн бөгөөд Бурханд үнэнч хүнд, гүнзгий юм уу өнгөцхөн, хомсхон юм уу элбэг аль нь ч бай Бурханы талаарх мэдлэг байдаг. Энэ бол Бурханы зөвт байдал бөгөөд энэ нь хүмүүсийн хүрдэг зүйл, энэ бол тэдний хувийн ололт юм. Бурханы талаарх мэдлэгтэй хүн бол үндэс суурьтай, үзэгдэлтэй хүн юм. Ийм хүн Бурханы махбодын талаар тодорхой мэдэж байдаг, Бурханы үг болон Бурханы ажлын талаар тодорхой мэдэж байдаг. Бурхан хэрхэн ажиллаж, үг хэлэхээс, эсвэл бусад хүмүүс хэрхэн үймээн дэгдээхээс үл хамааран тэр өөрийн үзэл баримтлалтай байж, Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож чадна. Хүн хэдий чинээ ийм байдалтай байна, өөрийн ойлгодог үнэнийг төдий чинээ их хэрэгжүүлж чадна. Тэр үргэлж Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байдаг учраас Бурханы талаар илүү их мэдлэг олж авдаг бөгөөд Бурханы төлөө үүрд гэрчлэлд зогсох шийдвэртэй байдаг.

Ялган таних чадвартай, захирагдах чадвартай, аливааг тодорхой ойлгох чадвартай байж, ингэснээрээ сүнсээрээ гярхай байна гэдэг нь чамайг ямар нэгэн зүйлтэй тулгармагц дотроос чинь гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг Бурханы үг чамд байдаг гэсэн үг юм. Энэ нь сүнсээрээ гярхай байгаа явдал юм. Бурханы хийдэг бүхэн хүмүүсийн сүнсийг сэргээхэд туслахын төлөө байдаг. Хүмүүс мэдрэлгүй агаад мангуу гэж Бурхан яагаад үргэлж хэлдэг вэ? Учир нь хүмүүсийн сүнс үхсэн бөгөөд тэд сүнслэг зүйлсийн талаар бүрмөсөн ухаарахгүй байх хэмжээнд хүртлээ мэдрэлгүй болсон юм. Бурханы ажил хүмүүсийн аминд ахиц гаргахын төлөө, мөн хүмүүсийн сүнснийг сэргэхэд туслахын төлөө байдаг, ингэснээр тэд сүнслэг зүйлсийг нэвт харж, зүрх сэтгэлдээ Бурханыг үргэлж хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгах чадвартай болж чадна. Ийм түвшинд очих нь хүний сүнс сэргээгдсэнийг харуулдаг ба дараагийн удаа ямар нэгэн зүйлтэй тулгарахдаа тэр дор нь хариу үйлдэл хийж чаддаг. Тэрээр номлолд уриалагхан байдаг ба нөхцөл байдалд хурдан хариу үйлдэл хийдэг. Энэ нь сүнсний гярхай байдал хүрсэн юм. Гадаад талын үйл явдалд хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг олон хүн байдаг боловч бодит байдалд орох оролт, эсвэл сүнсэн дэх нарийн ширийн зүйлсийг дурдмагц тэд мэдрэлгүй, мангуу болдог. Зөвхөн тулгаж хэлэх л юм бол тэд ямар нэгэн зүйлийг ойлгодог. Энэ бүхэн нь сүнсээрээ мэдрэлгүй, мангуу бөгөөд сүнслэг зүйлсийн талаарх туршлага нь бага байгаагийн шинж тэмдэг юм. Зарим хүн сүнсээрээ гярхай агаад ялган таних чадвартай байдаг. Өөрсдийнх нь байдалд чиглэсэн ямар нэгэн зүйлийг сонсмогцоо тэд цаг алдалгүйгээр үүнийг бичиж тэмдэглэж авдаг. Тэд үүнийг дараагийн туршлагадаа болон өөрсдийгөө өөрчлөхөд хэрэглэдэг. Энэ нь сүнсээрээ гярхай хүн юм. Яагаад тэр маш хурдан хариу үйлдэл хийх чадвартай байдаг вэ? Тэр өдөр тутмын амьдралын эдгээр тал дээр төвлөрдөг учраас энэ талуудын нэгийг дурдмагц энэ нь түүний дотоод нөхцөл байдалтай тохирч таардаг бөгөөд тэр үүнийг нэн даруй хүлээн авах чадвартай байдаг. Энэ нь өлсгөлөн хүнд хоол өгөхтэй адилхан; тэд дор нь идэж чаддаг. Хэрвээ чи өлсөөгүй хүнд хоол өгөх юм бол тэд хариу үйлдэл хийхдээ тийм ч хурдан биш байдаг. Чи Бурханд дандаа залбирдаг ба дараа нь ямар нэгэн зүйлтэй тулгарахдаа, энэ хэрэг явдал дээр Бурхан хэрхэн шаарддаг талаар, хүн хэрхэн үйлдэх ёстой талаар нэн даруй хариу үйлдэл хийж чаддаг. Энэ хэрэг явдлын тухайд Бурхан чамайг өнгөрсөн удаад залж чиглүүлсэн; өнөөдөр үүнтэй төстэй зүйлтэй тулгарах үедээ чи Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд энэ төлөв байдалд хэрхэн орохоо мэдэж байдаг. Хэрвээ чи үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлж, ийм байдлаар туршлагаждаг бол нэгэн цагт чи үүнд чадамгай болно. Бурханы үгийг уншиж байхдаа чи Бурхан ямар төрлийн хүнийг хамаатуулж байгааг мэдэж, сүнсний ямар нөхцөл байдлын талаар ярьж байгааг нь мэдэх ба гол чухал зүйлийг нь ухаарч, үүнийг хэрэгжүүлж чаддаг, ингэснээр чи туршлагажиж чадсан байна. Яагаад зарим хүн энэ тал дээр дутагдалтай байдаг вэ? Учир нь тэд хэрэгжүүлэлтийн талд ихээхэн хичээл чармайлт гаргадаггүй. Хэдий тэд үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа ч тэдэнд үйлчлэлийн нарийн учрын талаарх болон тэдний амьдрал дахь үнэний нарийн учрын талаарх жинхэнэ мэдлэг ухаан байдаггүй. Ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед тэд будилж төөрөлддөг. Ийм байдлаар, хуурамч эш үзүүлэгч, эсвэл хуурамч элч гарч ирэх үед чи замаа алдаж магадгүй байдаг. Ялган таних чадварыг үл ойшоох нь байж болшгүй юм. Чи, Бурхан юу ярьдаг, Бурхан яаж ажилладаг, хүмүүст тавих Түүний шаардлага юу болох, ямар төрлийн хүмүүстэй чи харилцах ёстой, ямар төрлийн хүмүүсээс зайлсхийх ёстой гэх мэт сүнсний зүйлсэд үргэлж анхаарал хандуулах ёстой. Бурханы үгийг идэж, ууж байх зуураа болон бодит туршлагынхаа явцад чи эдгээр зүйлийг анхаарах ёстой. Хэрвээ чи Бурханы үгийг үргэлж ийм маягаар туулдаг бол олон үнэнийг ойлгож, олон зүйлийг нэвт шувт ойлгох ба басялган таних чадвартай болно. Хэрвээ чи, Ариун Сүнсний сахилгажуулалт гэж юу болох, хүний санаа зорилгоос төрсөн буруушаалт гэж юу болох, Ариун Сүнсний удирдамж гэж юу болох, орчны зохицуулалт гэж юу болох, дотроос гэгээрүүлэх Бурханы үг гэж юу болох гэх мэт зүйлсийн талаар тодорхой мэдэхгүй бол ялган таних чадваргүй байх болно. Чи, Ариун Сүнснээс юу ирдгийг, тэрслүү зан чанар гэж юу болох, Бурханы үгийг хэрхэн дуулгавартай дагах, тэрслүү зангаа хэрхэн хаях тухай мэдэх ёстой; чи энэ бүх үнэний нарийн учрыг ойлгох ёстой, ингэснээр ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед үүнийг харьцуулахад тохиромжтой үнэнтэй байж, суурь болох зохистой үзэгдэлтэй байх ба хийдэг бүх юмандаа зарчимтай байж, үнэний дагуу үйлдэж чадна. Тэгвэл амьдрал чинь Бурханы гэгээрлээр дүүрэн, Бурханы ерөөлөөр дүүрэн байх болно. Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ эрж хайдаг ямар ч хүнд Бурхан алагчлахгүй. Түүнийг амьдран харуулж, Түүний төлөө гэрчлэл хийдэг ямар ч хүнд Тэр алагчлахгүй бөгөөд чин сэтгэлээсээ үнэнээр цангадаг ямар ч хүнийг хараахгүй. Хэрвээ Бурханы үгийг идэж, ууж байх зуураа чи өөрийнхөө жинхэнэ нөхцөл байдалд анхаарал хандуулж, өөрийн хэрэгжүүлэлтэд анхаарал хандуулж, өөрийнхөө мэдлэгэд анхаарал хандуулж чадвал асуудалтай тулгарах үедээ гэгээрэл хүлээн авах ба бодитой мэдлэг олж авч чадна. Тэгвэл чи хэрэгжүүлэлтийн замтай байх бөгөөд бүх зүйлийг ялган таних чадвартай байх болно. Үнэнтэй хүн бол хууртагдах шинжгүй байдаг бөгөөд саад учруулж, эсвэл хэтрүүлэн үйлдэх янзгүй байдаг. Үнэний улмаас тэр хамгаалагддаг ба мөн үнэний улмаас илүү их мэдлэг олж авдаг. Үнэний улмаас тэр илүү их хэрэгжүүлэлтийн замтай байдаг ба Ариун Сүнс түүн дотор ажиллах илүү их боломжийг болон төгс болгуулах илүү их боломжийг хүртдэг.

Өмнөх:БУРХАНЫГ ХАЙРЛАДАГ ХҮМҮҮС ТҮҮНИЙ ГЭРЭЛД ҮҮРД АМЬДРАХ БОЛНО

Дараах:АРИУН СҮНСНИЙ АЖИЛ БА САТАНЫ АЖИЛ

Холбогдох агуулга

 • ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

  Өөрсдийгөө Бурханы үгээр зэвсэглэ гэж та нарт хэлсэн, та нарын төлөө юу зохицуулсан байх нь хамаагүй, бүгд Бурханы гараар зохион байгуулагдсан ба та…

 • ЯЛЗАРСАН ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАНЫ АВРАЛ ХАМГИЙН ИХ ХЭРЭГТЭЙ

  Бурханы ажлын бай нь Сатаны сүнс, эсвэл ямар нэг биегүй хоосон зүйл биш, харин махан биеэс бүтсэн, Сатанаар ялзруулагдсан хүн учраас Тэр махбод болсо…

 • ХОРОН МУУ ХҮМҮҮС ГАРЦААГҮЙ ШИЙТГҮҮЛНЭ

  Хийдэг бүхэндээ зөв шударга байдлыг хэрэгжүүлдэг эсэхээ, мөн бүх үйлдлийг чинь Бурхан ажиглаж байдаг эсэхийг харахын тулд өөрсдөдөө дүн шинжилгээ хий…

 • ЗАМ… (4)

  Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж авч, энэ эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайж, өнөөдрийн хаанчлалын сургалтыг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн б…