Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ХОЁР ДАХЬ АЛХАМ ХЭРХЭН ҮР ЖИМСЭЭ ӨГДӨГ ВЭ

Үйлчлэл үзүүлэгчдийн ажлын алхам бол байлдан дагуулах ажлын эхний алхам; энэ нь одоогоор байлдан дагуулах ажлын хоёр дахь алхам юм. Байлдан дагуулах ажилд яагаад төгс байдлын тухай хэлэлцэж байна вэ? Энэ нь ирээдүйн суурийг тавьж байгаа—энэ нь одоогоор байлдан дагуулах ажлын хамгийн сүүлчийн алхам бөгөөд үүний дараа хүмүүс асар их гай зовлонг туулах ба тэр үед хүмүүсийг төгс болгох ажил албан ёсоор эхлэх болно. Одоогоор гол зүйл бол байлдан дагуулалт; гэсэн хэдий ч энэ нь бас мэдээж байлдан дагуулах ажлын суурийг тавьсаар байгаа хүмүүсийн мэдлэг болон дуулгавартай байдлыг төгс болгох эхний алхам юм. Хэрвээ чи төгс болгуулахыг хүсвэл хожмын гай зовлон дунд бат зогсож, ажлын дараагийн алхмыг өргөжүүлэхэд өөрийн бүх хүч чадлыг зориулах чадвартай байх ёстой. Энэ бол төгс болгуулах явдал бөгөөд энэ нь Бурхан хүмүүсийг бүрмөсөн олж авах үе юм. Яг одоо хэлэлцэж байгаа зүйл бол байлдан дагуулагдах явдал бөгөөд энэ нь бас төгс болгуулах явдал юм; гэхдээ одоо хийгдэж байгаа зүйл бол ирээдүйд төгс болгуулахын суурь юм. Төгс болгуулахын тулд хүмүүс үлэмж зовлонг туулах ёстой бөгөөд байлдан дагуулагдсаны суурин дээр үүнийг туулах ёстой. Хэрвээ хүмүүст одоогийн энэ суурь байхгүй бол, хэрвээ тэд бүрэн байлдан дагуулагдаагүй бол, ажлын дараагийн алхамд бат зогсох нь хэцүү байх болно. Зүгээр л байлдан дагуулагдах нь эцсийн зорилгыг биелүүлэхгүй—энэ нь зүгээр л Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийж байгаа хэрэг юм. Төгс болгуулах нь эцсийн зорилго бөгөөд хэрвээ чи төгс болгуулаагүй бол ямар ч үнэ цэнгүй гэж тооцогдоно. Ирээдүйд үлэмж зовлон тулгарах үед, зөвхөн тэр үед л хүмүүсийн бодит биеийн хэмжээ илэрхий байх болно, өөрөөр хэлбэл, Бурханыг гэх хайрын чинь жинхэнэ цэвэр байдал харагдах болно. Одоо хүмүүс бүгд: “Бурхан яаж ч хийсэн бид дуулгавартай байх болно, бид товойлгогчид байж, Бурханы агуу хүч чадал, зан чанарыг онцлоход бэлэн. Тэр бидэнд Өөрийн нигүүлслийг хайрладаг эсэхээс, эсвэл Тэр биднийг харааж, шүүдэг эсэхээс үл хамааран бид Түүнд талархана” гэж хэлдэг. Одоо ингэж хэлж байгаа чинь ердөө л бага зэргийн ойлголт, харин үнэхээр бодит байдал дээр хэрэгжих эсэх нь чиний ойлголт үнэхээр бодитой юу гэдгээс хамаардаг. Хүмүүс одоо эдгээр зүйлийг харж, ойлгосон нь байлдан дагуулах ажлын амжилт юм; чи төгс болгуулж чадах уу, эсвэл үгүй юу гэдэг чинь үндсэндээ чамд үлэмж зовлон тулгарах үед харагдана. Тэр үед зүрх сэтгэлд чинь Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр байгаа юу, үгүй юу гэдэг нь харагдах бөгөөд хэрвээ чамд үнэхээр Түүнийг гэсэн цэвэр ариун хайр байгаа бол чи: “Бид бол зүгээр л товойлгогчид; бид бол Бурханы гар дахь бүтээлүүд” гэж хэлнэ. Сайн мэдээг Харь үндэстнүүдэд түгээх үедээ чи: “Би бол зүгээр л үйлчлэл үзүүлэгч бөгөөд бидний завхарсан зан чанарын улмаас Бурхан маш ихийг ярьж, бид Түүний зөвт зан чанарыг харсан. Хэрвээ Бурхан тэдгээр зүйлийг хэлээгүй бол бид Түүнийг харж чадахгүй, Түүний мэргэн ухааныг ухамсарлаж чадахгүй байх байсан бөгөөд ийм агуу аврал, агуу ерөөлийг хүртэж чадахгүй байх байсан” хэмээн хэлнэ. Хэрвээ чи үнэхээр ийм ойлголттой бол сайн байна. Чи одоогоор маш олон зүйлийг бодолгүйгээр хэлсэн бөгөөд чи үргэлж: “Бид бол товойлгогчид бөгөөд үйлчлэл үзүүлэгчид; бид байлдан дагуулагдаж, Бурханы төлөө цангинасан гэрчлэл хийхэд бэлэн байна...” хэмээх уриаг хашхирдаг. Чи зүгээр л үүнийг хашхираад больчихвол биеийн хэмжээтэй хүн гэдгээ баталж чадахгүй. Чамд жинхэнэ мэдлэг байх ёстой бөгөөд чиний ойлголт туршигдах ёстой.

Энэ хэсэг хугацааны туршлагуудаа эргэн санаж, Миний саяхан хэлсэн эдгээр зүйлийг дахин нэг хараад тэдгээрийг өөрийнхөө хийсэн зүйлтэй харьцуул. Чи бүх талаараа товойлгогч гэдэг нь туйлын үнэн! Чи одоо ямар түвшний ойлголттой байна вэ? Чиний санаа, бодол, зан байдал, чиний үг болон үйлдэл, чиний амьдран харуулдаг бүхэн—тэдгээр нь бүгд зүгээр л Бурханы зөвт байдал болон ариун байдлыг товойлгож байгаа биш гэж үү? Бурханы одоогийн үгэнд илчлэгдэж байгаа бүхэн нь хүн төрөлхтний завхарсан зан чанарын тухай биш гэж үү? Бурханы зөвт байдал болон ариун байдал нь чиний санаа, сэдлээр дамжин, мөн чиний илэрхийлдэг зүйлээр дамжуулан харагддаг. Тэр бас бузар заваан газарт амьдарч байгаа ч бузраар өчүүхэн төдий ч бохирдоогүй юм. Тэр чамтай адил бузар дэлхий ертөнцөд амьдардаг боловч эрүүл ухаан болон мэдлэг ухааныг эзэмшдэг; Тэр бузрыг жигшдэг. Өөрийнхөө үг болон үйлдэл дэх бузар заваан зүйлсийг чи өөрөө харж чаддаггүй боловч Тэр чадна—Тэр чамд тэдгээрийг харуулж чадна. Чиний тэдгээр хуучин зүйлс—чиний дутуу дулимаг хөгжил боловсрол, мэдлэг ухаан, эрүүл ухаан, болон амьдралын хоцрогдмол хэв маяг—бүгдийг нь одоо Тэр илрүүлснээр тэдгээр нь бүгд ил болсон. Бурхан газар дээр ирж ийм маягаар ажилласнаар хүмүүс Түүний ариун байдлыг болон Түүний зөвт зан чанарыг харсан юм. Тэр чамайг шүүж, гэсгээдэг бөгөөд чамайг өөрийгөө ойлгоход хүргэдэг. Заримдаа чиний чөтгөр шиг зан гарч ирдэг бөгөөд Тэр үүнийг чамд харуулж чадна. Тэр хүн төрөлхтний мөн чанарыг нэвт шувт мэддэг. Тэр чиний амьдардаг шигээр амьдарч, чамтай адил хоол идэж, чамтай адил гэрт амьдардаг ч чамаас хамаагүй ихийг мэднэ. Гэхдээ Түүний хамгийн их үзэн яддаг зүйл нь хүн төрөлхтний амьдралын гүн ухаан болон тэдний шударга бус, зальжин зан билээ. Тэр эдгээр зүйлийг үзэн яддаг бөгөөд тэдгээрт анхаарал хандуулахыг хүсдэггүй. Тэр ялангуяа хүн төрөлхтний махан биеийн харилцааг үзэн яддаг. Хэдийгээр Тэр хүний харилцааны талаарх ерөнхий мэдлэгийн заримыг бүхэлд нь ойлгодоггүй боловч хүмүүс завхарсан зан чанараа ил гаргах үед бүрэн мэдэж байдаг. Өөрийн ажлаараа Тэр, хүмүүст байгаа эдгээр зүйлээр дамжуулан хүмүүст ярьж, сургадаг бөгөөд эдгээрээр дамжуулан хүмүүсийг шүүж, Өөрийн зөвт, ариун зан чанарыг илчилдэг. Ингэж хүмүүс Түүний ажлын товойлгогчид болдог. Зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан л хүн төрөлхтний бүх төрлийн завхарсан зан чанарыг болон Сатаны муухай нүүр царайг илчилж чадна. Тэр чамайг шийтгэдэггүй, зүгээр л чамайг Бурханы ариун байдлыг товойлгогч болгодог бөгөөд чи хэтэрхий бузар заваан учраас өөрөө бат зогсож чаддаггүй. Тэрээр хүмүүсийн илэрхийлдэг зүйлсээр дамжуулан ярьж, тэдгээрийг ил болгодог болохоор хүмүүс Бурхан хэчнээн ариун болохыг мэдэж болох юм. Тэр хүмүүст байгаа өчүүхэн төдий бузрыг хүртэл, тэдний зүрх сэтгэл дэх бүр хамгийн өчүүхэн бузар бодол санаа, эсвэл Түүний хүсэлтэй зохицохгүй үг болон үйлдлийг ч орхидоггүй. Түүний үгээр дамжуулан ямар ч хүн, эсвэл ямар ч зүйлд бузар зүйл үлдэхгүй—энэ нь бүгд илчлэгдэх болно. Зөвхөн тэр үед л Тэр бол хүмүүсээс үнэхээр өөр юм гэдгийг чи харна. Тэрээр хүн төрөлхтөн дэх хамгийн өчүүхэн бузрыг ч нэгд нэггүй зэвүүцдэг. Заримдаа хүмүүс ойлгодоггүй бөгөөд “Бурхан минь, Та яагаад үргэлж уурладаг юм бэ? Та яагаад хүний сул талуудыг анхаарч үздэггүй юм бэ? Яагаад Та хүнийг жаахан ч гэсэн уучилдаггүй юм бэ? Яагаад Та хүнд ийм хайхрамжгүй ханддаг юм бэ? Хүмүүс хэр завхарсан болохыг Та мэддэг, тэгвэл Та яагаад хүмүүст ингэж ханддаг юм бэ?” гэдэг. Тэр нүглийг зэвүүцдэг; нүглийг үзэн яддаг. Чамд байж болох ямар нэгэн тэрслүү занг Тэр ялангуяа зэвүүцдэг. Чамайг тэрслүү зан чанар гаргах үед Тэр хэмжээлшгүй их зэвүүцдэг. Эдгээр зүйлээр дамжуулан Түүний зан чанар болон оршихуй илэрхийлэгдэж болно. Үүнийг өөртэйгээ харьцуулах үедээ, хэдийгээр Тэр хүнтэй адилхан хоол идэж, адилхан хувцас өмсөж, адилхан зугаа цэнгэлтэй байж, хүнтэй хамт амьдарч, хамт оршин суудаг боловч хүнээс өөр байдаг гэснийг чи харах болно. Энэ нь товойлгогч байхын гол утга учир биш гэж үү? Хүмүүс дэх эдгээр зүйлээр дамжуулан Бурханы агуу хүч чадал илүү хурц тодорхой болдог; харанхуй нь гэрлийн эрхэм нандин оршин тогтнолыг тодотгодог.

Мэдээж Тэр санаатайгаар та нарыг товойлгогч болгон ашиглаагүй боловч энэ ажил үр дүнгээ үзүүлэх үед энэ нь хүн төрөлхтний тэрслүү байдлаар Бурханы зөвт зан чанарыг товойлгон харуулдаг. Товойлгогчид болж ажилласан учраас та нар Бурханы зөвт зан чанарын төрөлхийн илэрхийллийг мэдэх боломжтой байдаг. Өөрсдийн тэрслүү байдлын улмаас та нар шүүлт болон гэсгээлтэд өртсөн боловч мөн өөрсдийн тэрслүү байдлын улмаас та нар товойлгогчид болон ажиллаж, Бурханы хайрласан хэмжээлшгүй их нигүүлслийг олж авсан. Та нарын тэрслүү байдал Бурханы төгс хүчин болон мэргэн ухааныг товойлгосон бөгөөд үүний улмаас та нар ийм агуу аврал, ийм агуу ерөөлийг олж авсан. Хэдийгээр та нар Миний шүүлтийг ахин дахин хүлээн авсан боловч та нар бас урьдын хүмүүсийн хэзээ ч олж аваагүй агуу авралыг олж авсан. Энэ ажил нь та нарын хувьд итгэмээргүй их утга учиртай. Энэхүү “товойлгогч” нь та нарын хувьд үнэхээр маш их үнэ цэнтэй бөгөөд товойлгогч болон ажилласны улмаас та нар аврал болон нигүүлслийг олж авсан юм. Ийм төрлийн товойлгогч байх нь маш үнэ цэнтэй биш гэх үү? Энэ нь тун утга учиртай биш гэж үү? Та нар Бурхантай адилхан хүрээнд амьдардаг учраас, энэ бузар газарт Түүнтэй хамт амьдардаг учраас Түүнийг товойлгогчид болсон бөгөөд ийм гайхалтай авралыг олж авсан. Хэрвээ Тэр бие махбод болоогүй бол хэн та нарт өршөөл үзүүлж, дорд хүмүүс та нарыг хэн харж халамжлах юм бэ? Хэн та нарын талаар анхаарах юм бэ? Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан та нарын дунд ажиллаагүй байсан бол өмнө нь хэний ч хүртэж байгаагүй энэ авралыг хэдийд та нар олж авч чадах байсан бэ? Хэрвээ Би та нарт анхаарал тавьж, та нарын нүглийг шүүхийн тулд махбод болоогүй бол та нар аль хэдийн Үхэгсдийн орон руу унахгүй гэж үү? Хэрвээ Би та нарын дунд Өөрийгөө даруухан байлгахын тулд махбод болоогүй бол та нар Бурханы зөвт зан чанарыг товойлгогч байх ямар эрхтэй байх юм бэ? Би та нарын дунд махбод болсон учраас та нар товойлгогч болон ажиллаж, ингэснээрээ ийм агуу авралыг олж аваагүй гэж үү? Энэ нь бүхэлдээ Би махбод болсноос болоогүй гэж үү? Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан та нарын дунд амьдраагүй байсан бол та нар газар дээрх тамд гахай нохойноос дор амьдарч байгаагаа мэдэж авч чадах байсан уу? Та нар махбод дахь Миний ажлын товойлгогчид учраас шүүлт болон гэсгээлтийг олж аваагүй гэж үү? Товойлгогч байх ажил нь та нарт маш тохиромжтой, учир нь үүнээс болж та нар Бурханы шүүлтийн авралыг олж авсан. Шаардлага хангасан товойлгогч болж ажиллах чадвартай байх нь амьдралын чинь ерөөл гэж та нарт санагдахгүй байна гэж үү? Та нарын хийсэн бүхэн бол товойлгогч байх ажил боловч та нар өмнө нь хэзээ ч авч байгаагүй, эсвэл төсөөлж ч байгаагүй авралыг олж авсан. Товойлгогч байх нь одоо та нарын үүрэг бөгөөд хожим эдлэх мөнхийн ерөөл чинь та нарын хүртэх ёстой шагнал байх болно. Та нарын олж авах аврал нь өнөөдөр түр зуурын ойлголт юм уу мэдлэг биш, харин энэ нь илүү агуу ерөөл, амийн мөнхийн үргэлжлэл юм. Хэдийгээр товойлгогч байхаар дамжуулан та нар байлдан дагуулагддаг боловч энэ аврал, энэ ерөөл нь бүхэлдээ та нарыг олж авахын тулд байдаг гэдгийг та нар мэдэх ёстой; энэ нь байлдан дагуулалт бөгөөд мөн түүнчлэн та нарыг илүү сайн аврахын төлөө байдаг. Товойлгогч байх нь бодит баримт боловч тэрслүү байдлынхаа улмаас та нар товойлгогчид болж байгаа бөгөөд өөр хэний ч олж аваагүй ерөөлүүдийг олж авсан. Өнөөдөр та нар харж, сонсдог, маргааш та нар бүр ч илүү их ерөөлийг хүртэж, хүлээн авах болно. Иймээс ийм төрлийн товойлгогч байх нь хамгийн үнэ цэнтэй зүйл биш гэж үү? Та нарын тэрслүү зан чанарын товойлголоор дамжуулан одоогийн байлдан дагуулах ажил үр жимсээ өгдөг, өөрөөр хэлбэл, хоёр дахь гэсгээлт болон шүүлтийн оргил нь та нарын бузар заваан болон тэрслүү байдлыг товойлгол болгон ашигласнаар та нар Бурханы зөвт зан чанарыг харж болох юм. Та нар хоёр дахь гэсгээлт, шүүлтэд дахин нэгэнтээ дуулгавартай болсон үед Түүний бүхий л зөвт зан чанар та нарт ил тод илчлэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, байлдан дагуулалтын ажлыг туулж дуусах үе чинь товойлгогч байх үүргээ биелүүлсэн үе байх болно. Энэ нь та нарт санаатайгаар шошго нааж байгаа явдал биш, харин та нарыг үйлчлэл үзүүлэгч болгосноор дамжуулан байлдан дагуулалтын эхний ажлыг дуусгаж, Бурханы зөвт агаад халдашгүй зан чанарыг илчилж байгаа юм. Товойлгогч болж ажилласнаар чинь дамжуулан, товойлгогч болох тэрслүү байдлаар чинь дамжуулан байлдан дагуулалтын хоёр дахь ажлын үр дүн гарсан. Эхний удаад та нарт бүрэн илчлэгдээгүй байсан Түүний зөвт зан чанарыг одоо ил болгож, та нарт Түүний бүхий л зөвт зан чанарыг харуулна, Тэр юу болох бүхнийг буюу Түүний ажлын мэргэн ухаан, гайхалтай байдал, ариун, өө сэвгүй байдлыг харуулна. Байлдан дагуулалтын өөр өөр үе, мөн түүнчлэн шүүлтийн янз бүрийн түвшнээр дамжуулан Түүний ажлын эдгээр үр жимс гарсан. Түүний шүүлт оргилдоо хүрэх тусам, Тэр хүмүүсийн тэрслүү зан чанарыг төдий чинээ ил болгож чаддаг бөгөөд байлдан дагуулалтын үр дүнд төдий чинээ хүрч чадна. Түүний бүх зөвт зан чанар ийм төрлийн байлдан дагуулах ажлын дундаас илчлэгддэг. Байлдан дагуулах ажлыг хоёр алхамд хуваадаг бөгөөд эдгээр нь өөр өөр цаг хугацаанд, өөр өөр түвшинд хийгддэг. Мэдээж хүрсэн үр дүн нь ч бас өөр байдаг; өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн дуулгавартай байдлын түвшин улам бүр гүн гүнзгий болдог. Энэ мөчөөс л эхлээд хүмүүсийг төгс болгуулах зөв замд аваачих нь эцэстээ боломжтой болно. Байлдан дагуулах бүх ажил дууссаны дараа (хоёр дахь шүүлт эцсийн үр дүндээ хүрэх үед) Бурхан цаашид хүнийг шүүхээ больж, харин амийн туршлагын зөв зам руу тэднийг оруулна. Яагаад гэвэл, шүүлт нь байлдан дагуулалтыг төлөөлдөг бөгөөд байлдан дагуулалтын хэлбэр нь шүүлт болон гэсгээлт юм.

Бурхан хамгийн хоцрогдмол, хамгийн бузар заваан газарт махбод болсноор л Өөрийн ариун, зөвт зан чанарыг бүхэлд нь илчилж чадна. Тэгвэл Түүний зөвт зан чанар юугаар илчлэгддэг вэ? Хүмүүсийн нүглийг шүүснээр, Сатаныг шүүснээр, нүглийг зэвүүцсэнээр, Түүний эсрэг босож, Түүнийг эсэргүүцдэг дайснуудыг үзэн ядсанаар дамжуулан илчлэгддэг. Өнөөдөр Миний хэлж байгаа зүйл бол хүмүүсийн нүглийг болон зөвт бусыг шүүхийн төлөө; хүмүүсийн тэрслүү байдал, шударга бус агаад зальжин, тэдний үг болон үйлдлийг хараахын төлөө байдаг. Миний хүсэлтэй нийцдэггүй бүх зүйл шүүлт туулах бөгөөд хүмүүсийн тэрслүү байдал нь нүгэлтэй хэмээн яллагддаг. Тэрээр шүүлтийн зарчмын дагуу ярьдаг бөгөөд хүмүүсийн шударга бус байдлыг шүүснээр, тэдний тэрслүү байдлыг харааснаар, тэдний бүх муу муухай дүр төрхийг ил болгосноор дамжуулан зөвт зан чанараа илчилдэг. Ариун байдал нь Түүний зөвт зан чанарыг төлөөлдөг; Түүний ариун байдал нь үнэндээ Түүний зөвт зан чанар юм. Өнөөдрийн Миний үгийн цаад шалтгаан нь та нарын завхарсан зан чанараас үүдэн үг хэлэх, шүүх болон байлдан дагуулах ажлыг хийх юм. Зөвхөн энэ л бодитой ажил бөгөөд зөвхөн энэ л Бурханы ариун байдлыг бүхэлд нь тод томруун болгож чадна. Хэрвээ чамд завхарсан зан чанар огт байгаагүй бол Бурхан чамайг шүүхгүй, түүнчлэн чи Түүний зөвт зан чаннарыг харж чадахгүй байх байсан. Чи завхарсан зан чанартай болохоор Бурхан чамайг тавьж явуулахгүй. Үүгээр дамжуулан Түүний ариун байдал илчлэгддэг. Хэрвээ хүний бузар заваан, тэрслүү байдал хэтэрхий их байтал Тэр үүнийг харсан боловч юу ч хэлээгүй бөгөөд шударга бус байдлын чинь төлөө чамайг шүүгээгүй, эсвэл гэсгээгээгүй бол нүглийг үзэн ядаагүй учраас Тэр огтхон ч Бурхан биш, харин ердөө л хүн төрөлхтөнтэй адил бузар заваан гэдгийг энэ нь харуулах байсан. Би өнөөдөр чамайг шүүж байгаа нь чиний бузраас болж байгаа юм; чамайг өнөөдөр гэсгээж байгаа нь чиний завхрал болон тэрслүү байдлаас болж байгаа юм. Энэ нь та нарын дунд сүр жавхлангаа харуулж, эсвэл та нарыг зориуд дээрэлхэхийн төлөө байдаг биш, харин бузар газарт амьдардаг та нар маш их бузар заваанаар бохирдсон байдгаас болдог. Та нар ёс жудаг, хүн чанараа үнэхээр алдсан бөгөөд хамгийн балиар газарт амьдардаг гахайнаас өөрцгүй. Өөрсдөдөө байгаа эдгээр зүйлээс болж та нар шүүгддэг бөгөөд Түүний уур хилэн та нар дээр ирдэг. Эдгээр шүүлтийн улмаас та нар Бурхан бол зөвт Бурхан, Бурхан бол ариун Бурхан гэдгийг харах чадвартай болсон. Өөрийн ариун байдал болон зөвт байдлын улмаас Тэр та нарыг шүүж, Өөрийн уур хилэнг та нар дээр буулгасан. Хүний тэрслүү байдлыг харах үедээ Тэр Өөрийн зөвт зан чанарыг илчилдэг бөгөөд хүний бузар завааныг харах үедээ Өөрийн ариун байдлыг илчилдэг учраас Тэр бол ариун агаад сэвгүй Бурхан Өөрөө боловч мөн бузар газарт төрсөн гэдгийг харуулахад энэ нь хангалттай юм. Хэрвээ Тэр хүнтэй хамт нүгэл үйлддэг хүн байсан бол хэрвээ Түүнд ариун байдлын ямар нэгэн элемент, эсвэл зөвт зан чанар байгаагүй бол хүний шударга бус байдлыг шүүх юм уу хүний шүүгч байхад тохирохгүй байх байсан. Хэрвээ хүн хүнийг шүүх байсан бол энэ нь өөрөө өөрийнхөө хацрыг алгадахтай адил байхгүй гэж үү? Яаж тэдэнтэй яг адилхан бузар хэн нэгэн өөртэйгээ адилхан хүмүүсийг шүүх эрхтэй байж болох юм бэ? Бүх бузар хүн төрөлхтнийг шүүж чадах цорын ганц Нэгэн бол ариун Бурхан Өөрөө бөгөөд хүн хэрхэн хүний нүглийг шүүж чадах юм бэ? Хүн хэрхэн хүний нүглийг харах чадвартай байх юм бэ, мөн тэд яаж хүнийг яллахад тохирох юм бэ? Хэрвээ Бурханд хүний нүглийг шүүх эрх байхгүй бол Тэр хэрхэн зөвт Бурхан Өөрөө байж чадах юм бэ? Хүмүүсийн завхарсан зан чанар илчлэгдэх үед Тэр тэднийг шүүхийн тулд үгээ хэлдэг бөгөөд зөвхөн тэр үед л хүмүүс Тэр бол ариун юм гэдгийг харж чадна. Хүний нүглийг шүүж, гэсгээх, хүний нүглийг ил болгох—нэг ч хүн, эсвэл зүйл энэ шүүлтээс зугтаж чадахгүй. Бузар заваан бүхэн Түүгээр шүүгддэг. Зөвхөн үүгээр дамжуулан Түүний зан чанарыг зөвт хэмээн хэлдэг. Эс бөгөөс, та нарыг товойлгогчид хэмээн дуудагдах эрхтэй гэж яаж хэлж болох юм бэ?

Израильд хийгдсэн ажил нь өнөөдрийн ажлаас асар их ялгаатай. Ехова тэдний амьдралыг залж чиглүүлсэн боловч одоо хийгдэж байгаа шиг ихээр шүүж, гэсгээгээгүй, учир нь тухайн үед хүмүүс дэлхий ертөнцийн зүйлсийг тун бага ойлгож байсан бөгөөд тун цөөхөн завхарсан зан чанартай байсан юм. Тэр үед израильчууд бүх талаараа Еховад дуулгавартай байв. Тэднээр тахилын ширээ босгуулахад тэд үүнийг яаран хийсэн бөгөөд Тэр тэдэнд тахилчийн хувцас өмсгөхөд тэд дуулгавартай дагаж байсан. Тухайн үед Ехова газар дээрх хонин сүргээ хариулж байгаа хоньчин шиг л байсан бөгөөд бэлчээрт идээшлүүлэхээр хоньчны туусан газар луу бүх хонь нь дагаж байсан. Ехова тэдний амьдралыг залж чиглүүлсэн; Тэр тэдний хоол, хувцас, орон байр болон унаа хөсөгний хөтөч байсан юм. Тэр үе нь Бурханы зан чанарыг илчлэх цаг үе байгаагүй, учир нь тухайн үеийн хүн төрөлхтөн нь анх мэндэлсэн хүн төрөлхтөн байсан бөгөөд тэрсэлж, эсэргүүцдэг хүмүүс тун цөөхөн байсан, тэд тийм ч их бохирдоогүй байв. Иймээс тэд Бурханы зан чанарыг товойлгож чадахгүй байлаа. Бурханы ариун байдал нь бузар газрын хүмүүст илчлэгддэг. Одоо бузар заваан газарт байгаа энэ хүмүүс бузар байдлаа харуулдаг бөгөөд дараа нь Бурхан шүүлт хийнэ. Ийм маягаар Тэр юу болох нь бүхэлдээ Түүний шүүлтээр илэрхийлэгддэг. Тэгвэл Тэр яагаад шүүдэг вэ? Тэр нүглийг зэвүүцдэг, иймээс Тэр шүүлтийн үгийг гаргах чадвартай юм. Хэрвээ Тэр хүн төрөлхтний тэрслүү байдлыг зэвүүцдэггүй байсан бол ийм их ууртай байх байсан гэж үү? Хэрвээ Түүний дотор ямар ч зэвүүцэл, дургүйцэл байгаагүй бол, хэрвээ хүмүүс тэрслүү байсан ч Тэр огт анхаараагүй бол хүн төрөлхтөн шиг бузар гэдгийг нь энэ нь харуулах байсан юм. Тэр хүнийг шүүж, гэсгээх чадвартай байдгийн шалтгаан нь бузар завааныг зэвүүцдэгт оршино. Түүний зэвүүцдэг бүхэн нь Түүний Өөрийнх нь эзэмшдэггүй зүйл юм. Хэрвээ Түүний дотор ч бас эсэргүүцэл, тэрслүү байдал байсан бол Тэрээр эсэргүү агаад тэрслүү хүмүүст зэвүүцэхгүй байх байсан. Хэрвээ эцсийн өдрүүд дэх Түүний ажил мөн л Израильд хийгдэх байсан бол энэ нь ямар ч ач холбогдолгүй байх байсан юм. Яагаад эцсийн өдрүүдийн ажил нь хамгийн харанхуй, хамгийн хоцрогдмол газар болох Хятадад хийгдэж байгаа юм бэ? Энэ нь Бурханы ариун болон зөвт байдлыг илчлэхийн төлөө байдаг. Товчоор хэлбэл, уг газар хэдий чинээ харанхуй байна, Түүний ариун байдал төдий чинээ сайн илчлэгдэж чадна. Үнэндээ энэ бүхнийг хийх нь Бурханы ажлын төлөө байдаг. Тэнгэр дэх Бурхан газар дээр буун ирж, та нарын дунд зогсож байгаа гэдгийг л та нар мэддэг бөгөөд Тэр та нарын бузар байдал болон тэрслүү байдлын эсрэгээр тод томруун болсноор та нар Бурханы талаар ойлголттой болж эхэлсэн—энэ нь агуу өргөлт биш гэж үү? Үнэндээ та нар Хятад дахь сонгогдсон бүлэг хүмүүс бөгөөд энэ хүмүүс сонгогдож, Бурханы нигүүлслийг эдэлсэн учраас, мөн энэ хүмүүс Түүний асар их нигүүлслийг эдлэхэд тохирохгүй учраас энэ бүхэн нь та нарын хувьд агуу их өргөлт юм гэдгийг энэ нь харуулдаг. Бурхан та нарт Өөрийгөө болон бүхий л ариун зан чанараа илчилсэн бөгөөд Тэр энэ бүхнийг та нарт хүртээж, элбэг дэлбэг ерөөл эдлэх боломж олгосон. Та нар Түүний зөвт зан чанарыг амсаад зогсохгүй, үүнээс ч илүүтэйгээр Түүний аврал, мөн Түүний золин аврал, хязгааргүй их хайрыг амссан. Хамгийн бузар хүмүүс та нар тийм агуу нигүүлслийг хүлээн авсан—энэ нь ерөөгдөж байгаа хэрэг биш гэж үү? Энэ нь Бурханаар өргөгдөж байгаа хэрэг биш гэж үү? Та нар хамгийн доод байр суурьтай бөгөөд ийм агуу ерөөлд тохирохгүй боловч Бурхан та нарыг өргөхөөр шийдсэн. Чи ичихгүй байна уу? Хэрвээ чи үүргээ биелүүлж чадахгүй бол эцэстээ өөрөөсөө үнэхээр их ичнэ. Чи өөрийгөө гэсгээнэ. Тэр одоогоор чамайг сахилгажуулахгүй, мөн шийтгэхгүй; махан бие чинь эсэн мэнд, эрүүл саруул байгаа боловч эцэст нь Түүний үг чамд өөрөөсөө ичих ичгүүрийг авчирна. Одоог хүртэл Би хэзээ ч, хэнийг ч олны өмнө гэсгээгээгүй. Би хатуу ширүүнээр ярьсан боловч хүмүүст яаж хандаж байсан бэ? Би тайтгаруулж байсан, Би тэдэнд сургамжилж, мөн тэдэнд анхааруулсан. Энэ нь та нарыг аврахаас өөр зорилготой байгаагүй. Та нар Миний санаа зорилгыг үнэхээр ойлгохгүй байна уу? Намайг ингэж хэлэх үед та нар бүгд ойлгох ёстой бөгөөд эдгээр үгээр зоригжих ёстой. Эцэстээ энэ талаар тодорхой мэддэг болсон олон хүн байгаа: Товойлгогч болж ажилласнаар энэ ерөөлийг олж аваагүй гэж үү? Товойлгогч байх нь бүх зүйлээс хамгийн ерөөлтэй нь биш гэж үү? Эцэстээ та нар сайн мэдээ түгээх үедээ “Бид бол ердийн л нэг товойлгогч” гэж хэлнэ. Тэд чамаас: “Ердийн л нэг товойлгогч гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ?” гэж асууна. Тэгэхэд нь чи: “Бурханы ажил болон Бурханы агуу хүч чадлыгтовойлгогч болж үйлчилдэг биднийг энэ нь хэлдэг. Өөрсдийн тэрслүү байдлаар дамжуулан бид Түүний бүх зөвт зан чанарыг товойлгогч болон үйлчилсэн. Бид бол Бурханы эцсийн ажил дахь хүчин зүтгэгчид, нэмэлт зүйлс—бид бол хэрэгсэл юм” хэмээн хариулна. Үүнийг сонсох үед тэдний сонирхол төрнө. Тэгэхэд чи ийнхүү хэлнэ: “Бид бас Бурхан бүхий л орчлон ертөнцийн ажлыг гүйцээж, бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулахын үлгэр жишээ, загварууд юм. Бид ариун ч бай, эсвэл бузар ч бай, та нараас илүү их ерөөгдсөн, учир нь бид Бурханыг харсан билээ. Тэр биднийг байлдан дагуулах боломжоор дамжуулан Бурханы агуу хүч чадал тодорсон бөгөөд бидний бузар заваан байдал, завхралаас болж Түүний зөвт зан чанар тодорсон юм. Та нар ийм маягаар Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажилд гэрчлэл хийх чадвартай юу? Та нарт тийм эрх байхгүй! Энэ нь бүхэлдээ бид Түүгээр өргөгдөж байгаа явдал билээ! Хэдийгээр бид биеэ тоогоогүй боловч Бурханыг магтахдаа бардам байдаг, учир нь өөр хэн ч ийм агуу амлалт өвлөн өвч чадахгүй, өөр хэн ч ийм агуу ерөөл эдэлж чадахгүй. Ийм бузар хүмүүс Бурханы удирдлагад товойлгогчийн ажил хийж чадаж байгаа нь гайхамшиг бөгөөд бид үнэхээр үгээр илэрхийлэхийн аргагүйгээр талархдаг.” “Тэгвэл үлгэр жишээ, загвар гэж юу юм бэ?” гэж тэд асууна. Тэгэхэд чи: “Бид бол бүх хүн төрөлхтөн дундаас хамгийн тэрслүү, бас түүнчлэн хамгийн бузар нь юм. Бид Сатанаар хамгийн гүн завхруулагдсан хүмүүс бөгөөд мах цуснаас бүрдсэн хамгийн хоцрогдмол, хамгийн доод зэргийн хүмүүс юм. Бид бол Сатанаар ашиглагдаж байгаагийн ердийн төлөөлөл. Одоо бид хүн төрөлхтний дундаас хамгийн түрүүнд байлдан дагуулагдах хүмүүс байхын тулд Бурханаар сонгогдсон. Бид Бурханы зөвт зан чанарыг харж, Түүний амлалтыг өвлөсөн бөгөөд Тэр биднээр дамжуулан илүү олон хүнийг байлдан дагуулна. Ийм учраас бид бол хүн төрөлхтний дундаас байлдан дагуулагдах хүмүүсийн үлгэр жишээ, загвар юм” гэж хэлнэ. Энэ бол чиний хамгийн сайн гэрчлэл, чиний хамгийн сайн туршлага билээ.

Өмнөх:ЧИ ЯАГААД ТОВОЙЛГОГЧ[1] БАЙХ ХҮСЭЛГҮЙ БАЙНА ВЭ?

Дараах:БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (2)

Холбогдох агуулга