Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ СҮНСЛЭГ АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ

Итгэгч хэвийн сүнслэг амьдралтай байх ёстой—энэ нь Бурханы үгийг туулж, бодит байдал руу орох үндэс суурь юм. Одоогоор, та нарын хэрэгжүүлдэг бүх залбирал, Бурхантай ойртож, дуулж, магтаж, тунгаан бодож, Бурханы үгийг ойлгохоор хичээж буй байдал чинь хэвийн сүнслэг амьдралын стандартад нийцэж чаддаг уу? Та нарын хэн нь ч энэ талаар тун тодорхой мэддэггүй. Хэвийн сүнслэг амьдрал гэдэг нь залбирал, магтан дуу, чуулганы амьдрал, Бурханы үгийг идэж уух болон өөр бусад хэрэгжүүлэлтээр хязгаарлагддаггүй, харин энэ нь шинэ, эрч хүчтэй сүнслэг амьдралаар амьдрах гэсэн үг юм. Энэ нь арга замдаа бус, харин үр дүндээ байгаа юм. Ихэнх хүмүүс, хэвийн сүнслэг амьдралтай байхын тулд залбирч, дуулж, Бурханы үгийг идэж ууж, эсвэл Бурханы үгийг ойлгохоор хичээх ёстой гэж боддог. Ямар нэгэн үр дүн байх, эсвэл жинхэнэ ойлголт байгаа эсэх нь хамаагүй энэ хүмүүс гаднаа дүр үзүүлэхэд анхаараад, үр дүнд анхаарлаа хандуулдаггүй—тэд бол шашны зан үйл дотор амьдарч байгаа хүмүүс бөгөөд чуулган дотор амьдарч байгаа хүмүүс биш, тэр ч бүү хэл хаанчлалын ард түмэн биш. Ийм хүний залбирч, дуулж, Бурханы үгийг идэж ууж буй нь бүгд дүрэм журмыг сахиж байгаа хэрэг бөгөөд тэдгээрийг арга буюу, чиг хандлагад нийцүүлэн хийдэг; тэд сайн дураараа, эсвэл чин зүрх сэтгэлээсээ хийдэггүй. Энэ хүмүүс хэчнээн их залбирч, дуулах нь хамаагүй ямар ч үр дүн байхгүй байх болно, учир нь тэдний хэрэгжүүлдэг бүхэн шашны дүрэм журам, зан үйл бөгөөд тэд Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байгаа юм биш. Зөвхөн арга барилд л анхаарлаа төвлөрүүлж, Бурханы үгийг дагаж мөрдөх дүрэм журам мэт авч үзсэнээр ийм төрлийн хүн Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байгаа юм биш, харин махан биеийн хүслийг хангаж, бусдад гайхуулахын тулд аливааг хийж байгаа хэрэг юм. Ийм төрлийн шашны зан үйл, дүрэм журам нь Бурханаас биш, харин хүнээс гардаг. Бурхан дүрэм журмыг мөрддөггүй, ямар ч хуулийг сахидаггүй; Тэр өдөр бүр шинэ зүйл хийдэг бөгөөд бодитой ажил хийдэг. Гурван-Өөрөө сүмийн хүмүүс шиг өдөр тутмын өглөөний манаа, оройн залбирал, хоолны өмнөх талархал, бүх зүйлд талархлаа илэрхийлэх зэрэг өөр иймэрхүү зан заншилд хязгаарлагддаг хүмүүс хэчнээн ихийг хийсэн ч бай, эсвэл хэчнээн удаан хэрэгжүүлсэн ч бай, Ариун Сүнсний ажил байдаггүй. Хэрвээ хүмүүс дүрэм журам дотор амьдарч, хэрэгжүүлэлтэд зүрх сэтгэлээ зориулах аваас Ариун Сүнс ажиллах ямар ч арга зам байхгүй, учир нь хүмүүсийн зүрх сэтгэл дүрэм журамд эзлэгдэж, хүний үзэлд автдаг; тиймээс Бурхан ажиллах ямар ч арга зам байдаггүй; хүмүүс зүгээр л үргэлж хуулийн хяналт дор амьдрах бөгөөд ийм төрлийн хүн хэзээ ч Бурханы магтаалыг хүлээн авч чадахгүй.

Хэвийн сүнслэг амьдрал нь Бурханы өмнө амьдардаг амьдрал юм. Залбирч байхдаа хүн Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван болгож чаддаг ба залбирлаар дамжуулан Ариун Сүнсний гэрээрлийг эрж хайж, Бурханы үгийг мэдэж, Бурханы хүслийг ойлгож чадна. Бурханы үгийг идэж ууж байхдаа хүн, Бурхан яг одоо юу хийхийг хүсэж байгаа талаар илүү тодорхой, илүү ойлгомжтой мэдэж чадах ба хэрэгжүүлэлтийн шинэ замтай болж, хуучинсаг байхаа больдог, ингэснээр хүний бүх хэрэгжүүлэлт нь амийн ахиц дэвшилд хүрэх зорилготой байдаг. Жишээ нь, хүний залбирал нь хэдэн сайхан үг хэлэх юм уу өр төлөөсөө илэрхийлэхийн тулд Бурханы өмнө цурхиран уйлах зорилготой байдаггүй, харин ч сүнсээ дасгалжуулж, зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тайван болгож, бүх зүйл дээр Бурханы үгийн удирдамжийг хайж, зүрх сэтгэлээ өдөр бүр шинэ гэрэл рүү татагддаг болгож, идэвхгүй бус, залхуу бус байж, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх зөв замд орох зорилготой юм. Одоогоор ихэнх хүмүүс арга барилд анхаарлаа хандуулдаг бөгөөд амийн ахиц дэвшилд хүрэхийн тулд үнэнийг эрэлхийлэхээр хичээдэггүй; энд л хүмүүс хазайдаг юм. Шинэ гэрлийг хүлээн авах чадвартай хэдий ч арга зам нь өөрчлөгддөггүй зарим хүн байдаг; тэд өнөөдрийн Бурханы үгийг хүлээн авахын тулд өнгөрсөн үеийн шашны үзлийг нэгтгэдэг бөгөөд ойлгож хүлээн авч байгаа зүйл нь шашны үзэл агуулсан хоосон сургаал байдаг, тэд өнөөдрийн гэрлийг дангаар нь хүлээн авч ойлгодоггүй. Тиймээс тэдний хэрэгжүүлэлт нь бохир хольцтой—тэд шинэ нэрээр нэгэн адил зүйлийг хийж байгаа бөгөөд тэдний хэрэгжүүлэлт хэчнээн сайн байх нь хамаагүй, энэ нь бас л хоёр нүүртэй юм. Бурхан, өдөр бүр шинэ зүйл хийхэд нь хүмүүсийг залж чиглүүлдэг ба өдөр бүр шинэ мэдлэг ухаантай, шинэ ойлголттой байж, хуучинсаг юм уу нэгэн хэвийн биш байхыг хүмүүсээс шаарддаг. Хэрвээ олон жилийн турш Бурханд итгэсэн боловч арга барил чинь огт өөрчлөгдөөгүй бол, мөн чи гаднаа урам зоригтой, завгүй байсаар байгаа бөгөөд амар тайван зүрх сэтгэлээр үгийг нь таашаахаар Бурханы өмнө ирдэггүй бол юу ч олж авч чадахгүй. Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авахдаа хэрвээ чи шинэ төлөвлөгөө гаргадаггүй бол, шинэ арга замаар хэрэгжүүлдэггүй бол, шинэ ойлголтыг эрж хайдаггүй, харин өнгөрсөн үеийн хуучин зүйлстэй зууралдаж, хэрэгжүүлдэг арга барилаа өөрчлөхгүйгээр зөвхөн хязгаарлагдмал хэмжээний шинэ гэрлийг хүлээн авдаг бол ийм төрлийн хүн хэдийгээр энэ урсгал дотор нэр төдий байх боловч бодит байдал дээр Ариун Сүнсний урсгалын гадна буй шашны фарисай юм.

Хэрвээ чи хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрахыг хүсдэг бол өдөр бүр шинэ гэрлийг хүлээн авч, Бурханы үгийн тухай жинхэнэ ойлголтыг эрж хайж, үнэнд хандсан ойлгомжтой байдалд хүрэх хэрэгтэй. Чи бүх зүйл дээр хэрэгжүүлэх замтай байх хэрэгтэй ба өдөр бүр Бурханы үгийг уншсанаар шинэ асуулт олж, өөрийн дутагдлыг илрүүлж чадна. Энэ нь эргээд цангаж, эрж хайдаг зүрх сэтгэлийг төрүүлж, тэр нь бүх оршихуйг чинь хөдөлгөх бөгөөд чи ямар ч үед Бурханы өмнө тайван байх чадвартай болж, ард хоцрохоос гүнээ айдаг болно. Хэрвээ хүн энэхүү цангаж, эрж хайдаг зүрх сэтгэлтэй байж чадвал, бас тасралтгүй орохыг хүсэж байвал сүнслэг амьдралын зөв зам дээр байна. Ариун Сүнсний сэтгэл хөдлөлийг хүлээн авч чаддаг, ахиц дэвшил гаргахыг хүсдэг, Бурханаар төгс болгуулахыг хүсдэг хүмүүс, мөн Бурханы үгийг илүү гүнзгий ойлгохыг хүсэн тэмүүлдэг, ер бусын зүйлийг эрж хайдаггүй, харин бодитой төлөөс төлж, Бурханы хүсэлд бодитой анхаарал хандуулж, бодитоор орж, өөрсдийн туршлагыг илүү жинхэнэ агаад бодит болгодог, сургаалын хоосон үгийг эрж хайдаггүй, ер бусын мэдрэмжийг эрж хайдаггүй, бас ямар нэг агуу хүнийг ч шүтдэггүй хүмүүс—иймэрхүү төрлийн хүн нь хэвийн сүнслэг амьдрал руу орсон байдаг. Хийдэг бүхэн нь амийн илүү их ахиц дэвшилд хүрч, өөрсдийн сүнсийг зогсонги бус, шинэлэг байлгаж, үргэлж идэвхтэй орох чадвартай байдаг. Жишээ нь, хооллохын өмнө залбирахдаа тэд албадуулдаггүй, харин ч Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, зүрх сэтгэлдээ Бурханд талархаж, Бурханы төлөө амьдрах хүсэлтэй байж, өөрсдийн цагийг Бурханы гарт даатгаж, Бурхантай хамтран ажиллаж, Бурханы төлөө зарлагадахад бэлэн байдаг. Хэрвээ зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй бол тэд хоол идэхгүйгээр үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно; тэгвэл энэ нь дүрэм журмыг мөрдөж буй хэрэг бус, харин Бурханы үгийг хэрэгжүүлж буй хэрэг юм. Хооллохын өмнө залбирахдаа зарим хүн санаатайгаар сүсэг бишрэлтэй мэт харагдахуйц дүр үзүүлдэг ч оюун санаандаа: “Би яагаад ийм маягаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй билээ? Залбирахгүйгээр аливаа зүйл зүгээр биш байна гэж үү? Залбирлын дараа ч гэсэн юмс хэвээрээ л байдаг, тиймээс яах гэж яршиг удна гэж?” хэмээн гайхширдаг. Ийм төрлийн хүн нь дүрэм журам дагаж байгаа бөгөөд хэдийгээр Бурханы хүслийг хангалуун байлгахад бэлэн байна хэмээх үгийг хэлж байгаа ч зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө ирээгүй. Тэд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахын тулд ингэж залбирдаггүй, харин ч бусдыг хуурч, бусдад харуулахын тулд залбирдаг. Энэ төрлийн хүн нь цэвэр хоёр нүүртэн бөгөөд бусдын төлөө зуучлан залбирдаг ч өөрөө орж чаддаггүй шашны номлогчтой яг адилхан; ийм төрлийн хүн нь бүх талаараа шашны албан хаагч юм! Бурхан өдөр бүр шинэ зүйл хэлж, шинэ зүйл хийж байхад чи өдөр бүр дүрэм журмыг дагаж, Бурханыг хуурахаар оролдож, Бурхантай хааш яаш харьцдаг, тэгэхээр чи Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хүн биш гэж үү? Дүрэм журмыг сахиж, Бурханыг эсэргүүцэнгээ чи ерөөл хүртэж чадах уу? Чамайг Бурхан гэсгээхгүй гэж үү?

Бурханы ажил эрчимтэй хөгжиж, янз бүрийн шашин болон урсгалын шашинтнууд болон чуулганы үйлчлэлийг баримталдаг алдартнуудыг холоос хол зайлуулж, ялангуяа та нарын дундах дүрэм журмыг мөрдөх дуртай мэргэжилтнийг тэнгэрийн чанадад хаяж байна. Бурханы ажил хүлээдэггүй, ямар ч зүйлд түшиглэдэггүй ба удааширдаггүй. Энэ нь хэнийг ч татаж, чангаадаггүй; хэрвээ чи хөл нийлүүлж чадахгүй бол хэдэн жилийн турш дагасан чинь хамаагүй хаягдах болно. Хэчнээн мэргэшсэн ахмад зүтгэлтэн байх чинь хамаагүй дүрэм журмыг мөрддөг л бол чи таягдан хаягдах ёстой. Би энэ төрлийн хүнд өөрийгөө таньж, сайн дураараа суудлаасаа бууж, хуучин зүйлтэй бүү зууралд гэж зөвлөдөг; өөрийнхөө үйлдлийн зарчмын дагуу Бурханы үгийг бусдаар хэрэгжүүлүүлэх нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг өөртөө татах гэж оролдож байгаа хэрэг биш гэж үү? Чиний хэрэгжүүлэлт дүрэм журмыг мөрдөн, хүмүүст чуулганы үйлчлэлийг баримтлахыг зааж байгаа. Чи үргэлж өөрийнхөө хүссэний дагуу хүмүүсээр юм хийлгэдэг бол энэ нь бүлэглэл үүсгэж байгаа хэрэг биш гэж үү? Энэ нь чуулганыг хувааж байгаа хэрэг биш гэж үү? Тэгвэл чи яаж өөрийгөө Бурханы хүсэлд анхаардаг гэж хэлж зүрхэлж байна вэ? Энэ бол бусдыг төгс болгохын тулд гэж хэлэх ямар эрх чамд байна вэ? Хэрвээ чи ийм байдлаар үргэлжлүүлэн удирдвал энэ нь хүмүүсийг шашны зан үйл рүү хөтөлж байгаа хэрэг биш гэж үү? Хэрвээ хүн хэвийн сүнслэг амьдралтай бол, өдөр бүр сүнсэндээ чөлөөлөлт болон эрх чөлөөг олж авдаг бол Бурханыг хангалуун байлгахын тулд Түүний үгийг чөлөөтэй хэрэгжүүлж чаддаг бөгөөд залбирч байх үедээ ч гэсэн үүнийг зүгээр ёс журмын дагуу үйлддэггүй, эсвэл үйл явцыг дагадаггүй, харин өдөр бүр шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлэн алхаж чаддаг. Жишээлбэл: тэд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж дадах үедээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ үнэхээр тайван болгож чаддаг ба хэн ч тэдэнд саад хийж чадахгүй, мөн хэн ч, юу ч тэдний хэвийн сүнслэг амьдралыг хязгаарлаж чадахгүй. Ийм төрлийн хэрэгжүүлэлт нь хүмүүст зүгээр л дагаж мөрдөх дүрэм журмыг өгөх бус, үр дүнд хүрэх зорилготой юм. Энэ төрлийн сургуулилт нь дүрэм журмыг дагах явдал биш, харин хүмүүсийн амийн ахиц дэвшлийг урагшлуулдаг. Хэрвээ чи зөвхөн дүрэм журмыг дагагч бол амь чинь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй; хэдийгээр бусад хүн чамтай адил ийм маягаар хэрэгжүүлж болох боловч эцэст нь бусад хүмүүс Ариун Сүнсний ажлын алхаатай хөл нийлүүлэн алхаж чадаж байхад харин чи Ариун Сүнсний урсгалаас таягдан хаягдана. Иймээс чи өөрийгөө хуурч байгаа биш гэж үү? Эдгээр үгийн зорилго нь Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван болгож, Бурхан руу эргэн очих боломжийг хүмүүст олгож, Бурханы ажил хүмүүс дээр саадгүй хийгдэх боломжийг олгож, үүнийг үр дүнд хүргэхийн төлөө байдаг билээ.

Өмнөх:БОДИТ БАЙДЛЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ТУХАЙ

Дараах:ЧУУЛГАНЫ АМЬДРАЛ БА БОДИТ АМЬДРАЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ НЬ

Холбогдох агуулга