Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗАН ЧАНАР НЬ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ХҮМҮҮС БОЛ ҮНЭНИЙ БОДИТ БАЙДАЛД ОРСОН ХҮМҮҮС ЮМ

Ариун Сүнсний хүмүүст сонгосон зам бол эхлээд тэдний зүрх сэтгэлийг бүх хүмүүс, үйл явдал, юмсаас татаж гаргаад Бурханы үгсэд оруулах юм, ингэснээр тэд бүгд өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ Бурханы үг бол эргэлзээгүй ба тэр чигтээ үнэн гэдэгт итгэх болно. Чи Бурханд итгэдэг учраас Түүний үгэнд итгэх ёстой; чи Бурханд олон жилийн турш итгэж байгаа хэрнээ Ариун Сүнсний сонгосон замыг мэддэггүй бол чи үнэхээр итгэгч мөн үү? Эгэл хүний амьдрал болон Бурхантай хамт байх хүний зөв зохистой амьдралд хүрэхийн тулд чи эхлээд Түүний үгэнд итгэх ёстой. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний хүмүүст хийдэг ажлын эхний алхмыг дуусгаагүй байгаа бол чамд суурь нь алга. Чамд хамгийн үндсэн зарчим дутаж байна, тэгэхээр чи урьдах замаараа хэрхэн алхаж чадах билээ? Бурханаар төгс болгуулах зөв замыг сонгох нь Ариун Сүнсний бодит ажлын зөв замд орж байгаа явдал юм; энэ нь мөн Ариун Сүнсний алхдаг замыг сонгож байгаа хэрэг. Яг одоо бол Ариун Сүнсний алхдаг зам бол Бурханы бодит үг юм. Тиймээс хэн нэгэн үүгээр алхахын тулд тэрээр дуулгавартай байж, бие махбодтой болсон Бурханы бодит үгсийг идэж уух ёстой. Тэр үгийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд бүх зүйл Түүний үгнээс хэлэгдэж, бүх зүйл Түүний үг, Түүний бодит үг дээр суурилагддаг. Энэ нь Бурхан бие махбодыг олох тухай байна уу, эсвэл Түүнийг мэдэх тухай байна уу хамаагүй эргэлзээгүйгээр Түүний үгсэд ихээхэн хичээл зүтгэл гаргах ёстой. Эс бөгөөс тэрээр ямар ч зүйлийг хийн биелүүлж чадахгүй бөгөөд юу ч үгүй хоцорно. Зөвхөн Бурханы үгсийг идэж уух суурин дээр Түүнийг мэдэж, Түүнийг ханамжуулж эхэлснээр л хүн аажмаар Түүнтэй зөв харилцаа тогтооно. Түүний үгсийг идэж уун, хэрэгжүүлэх нь Бурхантай харилцах хамгийн сайн хамтын ажиллагаа бөгөөд энэ бол Түүний ардын нэг болохын хувьд хамгийн сайн гэрчлэл хийх дадал юм. Хүн Бурханы бодит үгсийн мөн чанарыг ойлгож, дуулгавартай дагаж чадах үед тэрээр Ариун Сүнсний удирдаж байгаа замаар амьдарч, Бурханаар төгс болгуулах зөв замд орсон байдаг. Хүмүүс нигүүлслийг эрж, амар амгалан болон баяр хөөрийг эрэлхийлдэг байсан ба тэгээд Бурханы ажлыг олж авч чаддаг байсан. Одоо өөр болжээ. Хэрвээ бие махбод болсон Бурханы үг тэдэнд байхгүй бол, хэрвээ тэдгээр үгсийн бодит байдал тэдэнд байхгүй бол тэд Бурханы зөвшөөрлийг олж авч чадахгүй бөгөөд Бурханаар таягдуулах болно. Зөв зохист сүнслэг амьдралд хүрэхийн тулд эхлээд Бурханы үгсийг идэж уун, тэдгээрийг хэрэгжүүл; энэ суурин дээр хүн ба Бурханы хооронд зөв харилцаа тогтоо. Чи хэрхэн хамтарч ажилладаг вэ? Чи Түүний ардын нэг болохын хувьд хэрхэн гэрчлэлд зогсдог вэ? Чи Бурхантай хэрхэн зөв зохистой харилцаа тогтоодог вэ?

Чи өдөр тутмынхаа амьдралд Бурхантай зөв зохистой харилцаатай байна уу гэдгээ ийнхүү шалгана:

1. Чи Бурханы Өөрийнх нь гэрчлэлд итгэдэг үү?

2. Чи зүрх сэтгэлдээ Бурханы үгс бол үнэн бөгөөд алдаа эндэлгүй гэдэгт итгэдэг үү?

3. Чи Түүний үгсийг хэрэгжүүлдэг хүн мөн үү?

4. Түүний чамд даалгасан зүйлд чи зориулгатай байдаг уу? Чи хэрхэн түүнд зориулгатай байж чаддаг вэ?

5. Чиний хийдэг бүхэн Бурханыг ханамжуулж, Бурханд үнэнч байхын төлөө байдаг уу?

Эдгээр зүйлээр дамжуулан чи одоогийн энэ үе шатанд Бурхантай зөв зохистой харилцаатай байгаа эсэхээ үнэлж болно.

Хэрэв чи Бурханы чамд даалгасан зүйлийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний амлалтыг хүлээн зөвшөөрч, Ариун Сүнсний замыг дагах чадвартай бол энэ нь Бурханы хүслийг хэрэгжүүлж байгаа явдал юм. Ариун Сүнсний зам чиний дотоодод тодорхой байдаг уу? Чиний одоогийн үйлдэл Түүний замд нийцдэг үү? Чиний зүрх сэтгэл Бурхан руу ойртож байна уу? Чи Ариун Сүнсний хамгийн шинэ гэрлийг дагахыг хүсэж байна уу? Бурханаар хүлээн авахуулахыг хүсэж байна уу? Чи газар дээрх Бурханы алдрын илэрхийлэл болохыг хүсэж байна уу? Чамд Бурханы шаарддаг зүйлд хүрэх хүсэл байдаг уу? Бурхан чамтай ярих даруйд чамд хамтарч ажиллах хүсэл болон Түүнийг ханамжуулах хүсэл төрж байгаа бол, хэрвээ энэ нь чиний дотоод хөдөлгөөн бол, энэ нь Бурханы үг чиний зүрх сэтгэлд үр жимсээ өгч байна гэсэн үг юм. Хэрэв чамд тийм хүсэл байхгүй бөгөөд чиний эрэлхийлэлд зорилго байхгүй бол энэ нь чи Бурханаар хөдлөгдөөгүй байна гэсэн үг.

Хүмүүс хаанчлалын сургуулилтанд албан ёсоор орох үед Бурханы тэдэнд тавих шаардлага өндөрсдөг. Үүнийг хэрхэн ойлгох вэ? Хүмүүст амь байхгүй гэж өмнө нь хэлдэг байсан, харин одоо хүмүүс амийг хайж, Бурханы ардын нэг болохыг, Бурханаар хүлээн авагдаж, төгс болгуулахыг эрэлхийлдэг. Энэ нь өргөгдөж байгаа хэрэг бус уу? Үнэндээ, хүмүүст тавих шаардлага өмнө байснаас илүү энгийн болсон. Хүмүүсээс үйлчлэл үзүүлэгч болохыг эсвэл үхэхийг шаардахгүй болсон—тэднээс шаардаж байгаа ганц зүйл бол Бурханы ард болох юм. Энэ илүү хялбар бус уу? Чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өргөж, Түүний удирдамжинд дуулгавартай байсан цагт бүх зүйл биелэх болно. Чи яагаад үүнийг тийм хэцүү гэж боддог юм бэ? Амь руу орох тухай одоогийн ярьж байгаа зүйл өмнөхөөсөө илүү ойлгомжтой болсон; хүмүүс ойлгодоггүй байсан бөгөөд тэд амийн бодит байдал гэж юу болох тухай мэддэггүй байсан. Бурханы үгийг сонсоод хариулдаг, Ариун Сүнсний гэгээрэл ба гэрэлтүүлэлтийг эзэмшсэн, Түүний өмнө төгс болгуулж, зан чанар нь өөрчлөгдсөн хүмүүст—эдгээр бүх хүмүүст амь бий. Бурханы хүсдэг зүйл бол амьд оршихуйнууд, харин үхмэл зүйлс биш. Хэрэв чи үхмэл бол чамд амь үгүй юм, Бурхан чамтай ярихгүй бөгөөд Тэр чамайг Өөрийн ардын нэг болгохоор онцгойлон өргөхгүй. Та нар Бурханаар өргөгдөж, Түүнээс тийм агуу ерөөлийг хүлээн авсан тул энэ нь та нар бүгд амьтай хүмүүс бөгөөд Бурханаас ирэх амийг эзэмшсэн хүмүүс гэсэн үг юм.

Өөрийн амь зан чанарт өөрчлөлт хийхийг эрэлхийлж байгаа нэгэнд хэрэгжүүлэлтийн зам энгийн байдаг. Хэрвээ чи бодит туршлага дээр Ариун Сүнсний бодит үгийг дагах чадвартай бол өөрийн зан чанарт өөрчлөлт авчирч чадна. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний хэлсэн бүхнийг дагаж, эрж хайдаг бол чи Түүнд дуулгавартай нэгэн бөгөөд ийм замаар чи зан чанараа өөрчилж чадах болно. Хүний зан чанар Ариун Сүнсний бодит үгсээр өөрчлөгддөг; хэрвээ чи өнгөрсний туршлагууд, дүрэм журмыг үргэлжид хадгалсан хэвээр байвал чиний зан чанар өөрчлөгдөхгүй. Эдүгээ Ариун Сүнс бүх хүмүүст энгийн хүн чанарын амьдралд орохыг хэлж байгаа атал чи өнгөц зүйлд төвлөрсөн хэвээр байж, бодит байдлын талаар төөрөлдөж, үүнийг чухалчлан авч үздэггүй бол чи Түүний ажлыг дагадаггүй нэгэн болох бөгөөд Ариун Сүнсний замчилж байгаа замд орсон нэгэн болохгүй. Чиний зан чанар өөрчлөгдөж чадах эсэх нь чи Ариун Сүнсний бодит үгсийг дагаж байгаа эсэх болон чамд жинхэнэ ойлголт байгаа эсэхээс хамаарна. Энэ бол та нарын урьд нь ойлгож байснаас өөр юм. Зан чанарыг өөрчлөх тухай чиний урьдын ойлголт бол шүүмжлэхдээ амархан чиний хувьд Бурханы сахилгажуулалтаар дамжуулан анхаарал болгоомжгүй ярихаа болих байсан юм. Гэхдээ энэ бол өөрчлөлтийн ердөө нэг тал бөгөөд яг одоо бол хамгийн чухал зүйл нь Ариун Сүнсний зааварчилгааг дагах юм. Чи Бурханы хэлсэн бүхнийг дагах ёстой; чи Түүний хэлсэн бүхэнд дуулгавартай байх ёстой. Хүмүүс зан чанараа өөрсдөө өөрчилж чаддаггүй; тэд Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлт, хэцүү бэрх цэвэршүүлэлтийг туулж, эсвэл Түүний харьцалт, сахилгажуулалт, засалтыг туулах ёстой. Үүний дараа л тэд Бурханд дуулгавартай болж, Бурханд үнэнч байж чадах бөгөөд Түүнийг хуурах гэж оролдохгүй. Бурханы үгийн цэвэршүүлэлт дор хүмүүсийн зан чанарт өөрчлөлт гардаг. Түүний үгийн илчлэлт, шүүлт, сахилгажуулалт, харьцалтыг туулсан хүмүүс л аливааг цаашид хуумгай хийж зүрхлэхгүй бөгөөд тайван тогтуун, няхуур нямбай болно. Хамгийн чухал нь тэд Бурханы бодит үгэнд дуулгавартай байж, Бурханы одоогийн ажилд дуулгавартай байж чаддаг бөгөөд энэ нь хүний үзэлтэй нийцэхгүй байсан ч гэсэн үзлээ орхиж, зориуд дуулгавартай байж чаддаг. Өнгөрсөн үед зан чанарын өөрчлөлтийн тухай ярих үед энэ нь өөрөөсөө татгалзаж, махан биеийг зовоох, өөрийн биеийг сахилгажуулах, махан биеийн эрхэмлэх зүйлсээс өөрийгөө чөлөөлөх тухай байсан—энэ бол зан чанарын өөрчлөлтийн нэг төрөл нь. Зан чанарын өөрчлөлтийн жинхэнэ илэрхийлэл нь Бурханы бодит үгсэд дуулгавартай байх, мөн Түүний шинэ ажлыг жинхэнэ утгаар ойлгох чадвартай байх гэдгийг хүмүүс одоо мэддэг. Ийм замаар хүмүүс өөрсдийн үзэл дэх Бурханы тухай хуучин ойлголтоосоо салж чадах бөгөөд Түүний талаар жинхэнэ ойлголттой болж, Түүнд дуулгавартай болно. Энэ л зөвхөн зан чанарын өөрчлөлтийн жинхэнэ илэрхийлэл юм.

Хүмүүсийн амь руу орох эрэлхийлэл нь Бурханы үг дээр суурилдаг; урьд нь Түүний үгсээс болж бүх зүйл хэрэгждэг гэж хэлдэг байсан ч хэн ч бодит баримтыг олж хардаггүй байсан. Хэрвээ чи энэ алхамд бодит туршлага руу орвол чи бүрэн дүүрэн ойлгох болно—энэ бол ирээдүйн шалгалтуудад зориулан сайн суурь тавьж байгаа хэрэг бөгөөд Бурхан юу хэлэх нь хамаагүй чи гагцхүү Түүний үг рүү орох хэрэгтэй. Тэрээр хүмүүсийг гэсгээж эхэлсэн гэж Бурханыг хэлэх үед чи Түүний гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөр. Бурхан хүмүүсээс үхэхийг хүсэх үед чи тэр шалгалтыг хүлээн зөвшөөр. Хэрвээ чи Түүний хамгийн шинэ айлдваруудын дунд үргэлжид амьдарч байгаа бол эцсийн дүнд Бурханы үг чамайг төгс болгох болно. Хэдийчинээ чи Бурханы үг рүү орно, төдийчинээ хурдан төгс болгуулна. Би яагаад дахин дахин нөхөрлөл хийж, та нараас Бурханы үгийг ойлгож, түүн рүү орохыг хүсдэг вэ? Чи өөрийн эрлийг Бурханы үгсэд төвлөрүүлж, тэдгээрийг мэдэрч, тэдгээрийн бодит байдал руу орсноор л Ариун Сүнс чиний дотор ажиллах боломжтой болно. Тиймээс та нар бүгд л Бурханы ажлын бүх арга барилд оролцогчид бөгөөд эцсийн дүнд чиний зовлон зүдүүр агуу их эсвэл дунд зэрэг байх нь хамаагүй та нар бүгд бэлэг хүртэх болно. Эцсийн төгс байдалд хүрэхийн тулд чи Бурханы бүх үгэнд орох ёстой. Ариун Сүнс хүмүүсийг төгс болгохдоо нэг талыг баримтлан ажилладаггүй. Түүнд хүмүүсийн хамтын ажиллагаа шаардагддаг; Түүнтэй хүн бүр ухамсартайгаар хамтран ажиллах хэрэгтэй байдаг. Бурхан юу хэлэх нь хамаагүй чи зүгээр л Түүний үг рүү орох хэрэгтэй—энэ нь та нарын амьд илүү ашиг тустай. Бүх зүйл та нарын зан чанарыг өөрчлөхийн төлөө байгаа. Чи Бурханы үг рүү орох үед Бурханы үгэнд чиний зүрх сэтгэл хөдөлж, ажлын энэ алхамд Бурханы хүрэхийг хүсэж байгаа бүх зүйлийг чи ойлгох чадвартай болох бөгөөд түүнд хүрэх хүсэл тэмүүлэлтэй болно. Гэсгээлтийн цаг үед зарим хүмүүс үүнийг ажлын арга барил гэж итгэдэг байсан бөгөөд Бурханы үгсэд итгээгүй. Үр дүнд нь тэд цэвэршүүлэлтийг туулаагүй бөгөөд тэд гэсгээлтийн үеийг ямар ч хүртсэн зүйлгүй, ямар ч ойлгосон зүйлгүй төгсгөсөн. Өчүүхэн ч эргэлзээ тээлгүйгээр эдгээр үг рүү үнэхээр ордог хүмүүс бий; тэд Бурханы үгс бол үнэн бөгөөд алдаа мадаггүй бөгөөд хүмүүс гэсгээгдэх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Тэд үүн дотроо хэсэг хугацаанд тэмцэж, өөрсдийн ирээдүй болон хувь заяагаа орхих бөгөөд үүнээсээ гарах үед тэдний зан чанар нэлээд өөрчлөгдөж, Бурханы талаар бүр илүү гүнзгий ойлголттой болсон байдаг. Гэсгээлтийн дундаас гарч ирсэн хүмүүс бүгд Бурханы хайр татам байдлыг мэдрэх бөгөөд тэд Бурханы ажлын тэр алхам бол хүн төрөлхтөнд өгч байгаа Түүний агуу хайр гэдгийг, энэ бол Бурханы хайрын байлдан дагуулалт ба аврал гэдгийг мэддэг. Тэд мөн Бурханы бодол бол үргэлжид сайн бөгөөд Бурханы хүнд хийдэг бүхэн хайр болохоос үзэн ядалт байдаггүй гэж хэлдэг. Бурханы үгэнд итгэдэггүй эсвэл түүнд ач холбогдол өгдөггүй хүмүүс гэсгээлтийн цаг үед цэвэршүүлэлтийг туулаагүй, үр дүнд нь Ариун Сүнс тэднийг дагалдахгүй бөгөөд тэд юу ч олж аваагүй. Гэсгээлтийн үед орсон хүмүүсийн хувьд, хэдий тэд цэвэршүүлэлтийг туулсан ч Ариун Сүнс тэдний дотор нуугдмал байдлаар ажиллаж байсан бөгөөд үр дүнд нь тэд өөрсдийн амь зан чанарт өөрчлөлтийг мэдэрсэн байдаг. Зарим хүмүүс гаднаасаа маш эерэг мэт харагддаг. Тэд үргэлжид аз жаргалтай байх хэдий ч тэд Бурханы үгсийн цэвэршүүлэлтийн төлөвт ороогүй байх бөгөөд огтхон ч өөрчлөгдөөгүй байдаг, энэ нь Бурханы үгэнд итгээгүйн үр дагавар юм. Хэрвээ чи Түүний үгэнд итгэхгүй бол Ариун Сүнс чиний дотор ажиллахгүй. Бурхан Түүний үгэнд итгэдэг бүх хүмүүст илрэн харагддаг; Түүний үгсэд итгэж, ойлгодог хүмүүс Түүний хайрыг хүлээн авах болно!

Бурханы үгийн төлөв байдалд ор, үүнийг идэвхтэй байдлаар хийхэд төвлөр, хэрэгжүүлэх ёстой зүйлийг ол; зөвхөн ингэснээр л чиний амь зан чанарт өөрчлөлт гарах болно. Зөвхөн үүгээр дамжуулан чи Бурханаар төгс болгуулж чадах бөгөөд ийм замаар Бурханаар төгс болгуулсан хүмүүс л зөвхөн Түүний хүсэлтэй нийцэж чадна. Шинэ гэрлийг хүлээн авахын тулд чи Түүний үгэн дотор амьдрах ёстой. Хэрвээ ганцхан удаа Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн бол энэ нь ерөөсөө ч хангалттай биш—чи илүү гүн рүү орох ёстой. Сэтгэл нь ганцхан удаа хөдөлсөн хүмүүсийн дотор урам зориг төрөх бөгөөд тэд эрж хайх хүсэлтэй болдог ч тэд үүнийгээ удаан хугацаанд хадгалж чаддаггүй, тэд Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх сэтгэл хөдлөлийг байнга авах хэрэгтэй. Би, Бурханы Сүнс хүмүүсийн сүнсийг хөдөлгөх байх, тэд амь зан чанартаа өөрчлөлтийг эрэлхийлэх байх, тэд Бурханаар хөдлөгдөн эрэл хийх үедээ өөрийн хангалтгүй байдлыг ойлгож, Түүний үгсийг хэрэгжүүлэх явцдаа өөрсдийн доторх бохир зүйлсийг (өөрийгөө зөвтгөх байдал, дээрэнгүй зан, хувийн үзлүүд гэх мэт) таягдан хаяна гэж найддаг гэдгээ маш олон удаа дурдаж байсан. Ердөө шинэ гэрлийг идэвх санаачлагатайгаар хүлээн авах нь хангалттай гэж бүү итгэ—чи сөрөг талуудын зүйлсийг мөн хаях ёстой. Та нар зөвхөн эерэг талаас нь ороод зогсохгүй, мөн та нар сөрөг талууд дахь бүх бохир зүйлсийг өөрсдөөсөө мөн зайлуулах хэрэгтэй. Чи өөрийгөө болон чиний дотор ямар бохир зүйлс оршсоор байгааг байнга шалгах хэрэгтэй. Хүмүүсийн шашны үзлүүд, санаа зорилгууд, итгэл найдварууд, өөрийгөө зөвтгөх байдал, их зан зэрэг нь бүгд цэвэр бус зүйлс. Өөрийгөө Бурханы илчлэлийн бүх үгтэй харьцуулаад үз, өөрийн тээж байгаа аливаа шашны үзлээ шалгаад үз. Тэдгээрийг үнэнхүү танин мэдсэнээр л чи тэднийг хаяж чадна. Зарим хүмүүс, Ариун Сүнсний өнөөгийн ажлын гэрлийг дагахад л одоо хангалттай, өөр юуг ч анхаарах хэрэггүй гэж хэлдэг. Тэгвэл шашны үзлүүд гарч ирэх үед чи хэрхэн тэднээс салах билээ? Бурханы үгийг дагах нь энгийн гэж чи бодож байна уу? Чиний бодит амьдралд саад болж мэдэх шашны зүйлс байсаар байгаа бөгөөд тэдгээр зүйлс гарч ирээд шинэ зүйлсийг хүлээн авах чиний чадварыг тасалдуулах боломжтой. Энэ бүгд бол бодитоор оршин буй асуудлууд. Хэрвээ чи зөвхөн Ариун Сүнсний бодит үгсийг эрэлхийлдэг бол Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж чадахгүй. Чи Ариун Сүнсний өнөөгийн гэрлийг эрэлхийлэх зуураа ямар үзэл, санаа зорилгыг тээсээр байна гэдгээ, яг ямар өөрийгөө зөвтгөх шинж чамд байна гэдгийг, чиний ямар ааш авир Бурханд дуулгавартай бус байна гэдгийг танин мэдэх хэрэгтэй. Энэ бүх зүйлийг танин мэдсэний дараагаар чи тэднийг хаях ёстой. Чи өөрийн урьдын үйл, ааш авирыг орхих нь тэр чигтээ Ариун Сүнсний одоогийн үгийг дагахын төлөө юм. Зан чанарын өөрчлөлтөнд нэг талаас Бурханы үгээр дамжуулан хүрдэг, нөгөө талаас хүмүүс хамтран ажиллах шаардлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурханы ажил болон хүмүүсийн хэрэгжүүлэлт хоёулаа зайлшгүй шаардлагатай.

Чи ирээдүйн үйлчлэлийн замдаа Бурханы хүслийг хэрхэн хангалуун байлгаж чадах вэ? Нэг чухал зүйл бол амь руу орохыг эрэлхийлэх, зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх, үнэнд илүү гүн гүнзгий орохыг эрэлхийлэх юм—энэ бол Бурханаар төгс болгуулах ба хүлээн авахуулах зам юм. Та нар бүгд Бурханы даалгаварыг хүлээн авах учиртай, тэр нь тэгэхээр юу юм бэ? Энэ нь ажлын дараагийн алхамтай холбоотой, энэ нь бүх орчлон ертөнц даяар хэрэгжих илүү агуу ажил байх болно. Тиймээс чи одоо өөрийн амь зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх хэрэгтэй, ингэснээр та нар Бурханы Өөрийн ирээдүйд хийх ажлаараа дамжуулан алдрыг олж авахын жинхэнэ баталгаа болж, Түүний ирээдүйн ажлын загвар болох болно. Өнөөдрийн эрэлхийлэл бол бүхэлдээ ирээдүйн ажилд суурийг тавьж байгаа; энэ нь чиний хувьд Бурханд ашиглагдах бөгөөд ингэснээр Түүнд гэрчлэл хийх чадвартай байх юм. Хэрвээ энэ нь чиний эрэлхийллийн зорилго бол чи Ариун Сүнсний байлцлыг хүлээн авах чадвартай болно. Чиний эрэлхийллийн зорилго хэдийчинээ өндөр байна, төдийчинээ чи төгс болгуулах боломжтой болно. Чи үнэнийг хэдийчинээ эрж хайна, Ариун Сүнс төдийчинээ илүү ажиллах болно. Эрэлхийллийн төлөөх чиний эрч хүч хэдийчинээ их байна, чи төдийчинээ илүүг хүлээн авах болно. Ариун Сүнс хүмүүсийг дотоод байдал дээр нь тулгуурлан төгс болгодог. Зарим хүмүүс, Бурханд ашиглагдахыг эсвэл Түүгээр төгс болгуулахыг хүсэхгүй байна, махан биеийн амар амгаланг эдэлж, ямар ч гамшиг зовлонг амсахгүй байвал боллоо гэж хэлдэг. Зарим хүмүүс хаанчлалд орохыг хүсэхгүй байна, харин ёроолгүй нүх рүү уруудахыг хүсэж байна гэж хэлдэг бөгөөд Бурхан үүнийг мөн чамд биелүүлж өгөх болно. Чиний эрэлхийлдэг бүхэн Бурханы биелүүлэх зүйл байх болно. Тэгвэл чиний одоогийн эрэлхийлэл юу вэ? Чи төгс болгуулахыг эрж байна уу? Чиний одоогийн үйл ба ааш авир Бурханаар төгс болгуулахын төлөө, Түүгээр хүлээн авахуулахын төлөө байна уу? Чи өдөр тутмын амьдралдаа ийм байдлаар өөрийгөө байнга үнэлэх хэрэгтэй. Хэрэв чи зүрх сэтгэлээ нэг л зорилгыг эрэлхийлэх дээр төвлөрүүлбэл Бурхан чамайг гарцаагүй төгс болгоно. Энэ бол Ариун Сүнсний зам юм. Ариун Сүнсний замчилж байгаа замд хүмүүс эрэл хайгуулаар дамжин хүрдэг. Чи Бурханаар төгс болгуулахыг, хүлээн авахуулахыг хэдийчинээ их хүсэн тэмүүлнэ, Ариун Сүнс чиний дотор төдийчинээ их ажиллах болно. Хэдийчинээ чи эрэл хайгуул хийхгүй, хэдийчинээ сөрөг байж, ухарч буцна, төдийчинээ Ариун Сүнсэнд ажиллах боломж дутна. Ариун Сүнс аажмаар чамайг орхих болно. Чи Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байна уу? Чи Бурханаар хүлээн авахуулахыг хүсэж байна уу? Чи Бурханд ашиглагдахыг хүсэж байна уу? Та нар бүхий л зүйлийг Бурханаар төгс болгуулж, хүлээн авагдаж, ашиглуулахын төлөө хийхийг зорих хэрэгтэй, орчлон ертөнцийн бүх зүйл та нарын дотор илчлэгдсэн Бурханы үйл хэргийг хараг. Та нар бол бүх зүйлийн эзэн, оршин байгаа бүх зүйлийн дундаас та нар Бурханд гэрчлэл болон алдраа хүлээн авах боломжийг олгоно—энэ нь та нар бол хамгаас ерөөгдсөн үе гэдгийг харуулж байна!

Өмнөх:БУРХАНЫ ШИНЭХЭН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БУРХАНЫ МӨРИЙГ ДАГА

Дараах:БУРХАНЫ ӨМНӨ ЗҮРХ СЭТГЭЛЭЭ ТАЙВАН БАЙЛГАХ ТУХАЙ

Холбогдох агуулга

 • ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Би нэгэнтээ хүнийг Өөрийнхөө гэрт зочноор урьсан, гэвч түүнийг зочин мэт урихын оронд Би түүнийг цаазын тавцанд очихыг гуйсан мэтээр Миний дуудлагын …

 • ШАШНЫ ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ХОРИГЛОХ ЁСТОЙ

  Өөрийн ажлыг бүх орчлон ертөнцөд эхлүүлснээс хойш Бурхан, нийгмийн бүх давхаргын хүмүүсийг оролцуулаад Өөрт нь үйлчлэх маш олон хүнийг урьдчилан тогто…

 • АЖИЛ БА ОРОЛТ (8)

  Эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажил нь хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг хувиргаж, хүн бүхний оюун санааг өөрчлөхийн төлөө байдаг, ингэж асар их гэмтэл авсан тэдн…

 • САЙН МЭДЭЭ ТҮГЭЭХ АЖИЛ НЬ БАС ХҮНИЙГ АВРАХ АЖИЛ МӨН

  Газар дээрх Миний ажлын зорилгыг, өөрөөр хэлбэл, Миний ажлын эцсийн зорилт болон үүнийг гүйцэлдүүлэхийн өмнө Би энэ ажлаар ямар түвшинд хүрэх ёстойг …