Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

МОАБЫН ҮР УДМЫГ АВРАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

Энэ хоёр гурван жилийн ажилд, та нар дээр хийгдсэн шүүлтийн ажлаар биелэх ёстой байсан зүйл үндсэндээ биелсэн. Ихэнх хүмүүс өөрсдийн хэтийн ирээдүй болон хувь заяаг бага зэрэг хойш тавьсан. Гэсэн хэдий ч та нар бол Моабын үр удам гэдгийг дурдах үед олон хүн үүнийг тэвчиж чаддаггүй—тэдний зүс царай үрчийж, ам нь мурийж, нүд нь үлбэгэр болдог. Тэд зүгээр л Моабын үр удам гэдэгтээ итгэж чаддаггүй. Моаб хараагдсаныхаа дараа энэ газар нутагт цөлөгдсөн. Моабын үр садын удам угсаа өнөөдрийг хүртэл залгамжлагдсан ба та нар бүгд түүний үр удам юм. Миний хийж чадах юу ч байхгүй—хэн чамайг Моабын гэрт төрүүлсэн юм бэ? Би чамайг өрөвддөг бөгөөд чамайг ийм байгаасай гэж хүсдэггүй боловч бодит баримтыг хүмүүс өөрчилж чадахгүй. Чи бол Моабын үр удам ба Би чамайг Давидын үр удам гэж хэлж чадахгүй. Хэний үр удам байх чинь хамаагүй, чи бол мөн л нэг бүтээл. Чи зүгээр л дорд байр суурьтай бүтээл—чи бол дорд гаралтай бүтээл юм. Бүх бүтээл Бурханы бүх ажлыг туулах ёстой, тэд бүгд Түүний байлдан дагуулалтын бай бөгөөд бүгд Түүний зөвт зан чанарыг харж, Түүний мэргэн ухаан болон бүхнийг чадагч байдлыг мэдрэх ёстой. Одоо чи бол Моабын үр удам бөгөөд энэхүү шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авах ёстой, хэрвээ чи Моабын үр удам биш байсан бол бас л энэ шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авах хэрэгтэй биш гэж үү? Чи үүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой! Үнэндээ одоогийн байдлаар Моабын үр удам дээр ажиллах нь хамгийн үнэ цэнтэй, хамгийн ач холбогдолтой зүйл юм. Ажил та нар дээр хийгдэж байгаа тул энэ нь хэмжээлшгүй их ач холбогдолтой. Хэрвээ ажил Хамын үр удам дээр хийгдсэн бол тэд тийм ч дорд гаралтай биш, тэдний төрөлт нь Моабынх шиг биш учраас энэ нь ач холбогдолгүй байх байсан. Ноагийн хоёр дахь хүү Хамын үр удам зөвхөн хараагдсан—тэд садар самуунаас гараагүй юм. Ноа тэднийг хараасан ба тэд боолын боол учраас ердөө л дорд байр суурьтай. Тэд дорд байр суурьтай боловч тэдний анхдагч үнэ цэн дорд байгаагүй. Моабын талаар ярих юм бол, садар самуунаас төрсөн учраас тэр анхнаасаа дорд байр суурьтай байсан гэдгийг хүмүүс мэддэг. Хэдийгээр Лотын байр суурь маш өндөр байсан боловч Моаб, Лот болон түүний охин хоёрын дундаас гарсан. Хэдий Лот зөв шударга хүн байсан боловч Моаб хараалын бай байсан юм. Моаб дорд үнэ цэнтэй, дорд байр суурьтай байсан бөгөөд тэр хараагдаагүй байсан ч гэсэн бузар заваанаас гарсан болохоор Хамаас өөр байсан юм. Тэр Еховаг хүлээн зөвшөөрөөгүй ба Еховаг эсэргүүцэж, Еховагийн эсрэг тэрсэлсэн, ийм учраас хамгийн харанхуй газарт унасан билээ. Одоо Моабын үр удам дээр ажиллаж буй нь хамгийн харанхуй байдалд унасан хүмүүсийг аврах явдал юм. Хэдий тэд хараагдсан ч Бурхан тэднээс алдрыг олж авахад бэлэн байгаа. Учир нь анхнаасаа тэд бүгд зүрх сэтгэлдээ Бурханаар дутагдсан хүмүүс байсан—тэднийг Түүнийг дуулгавартай дагадаг, хайрладаг хүмүүс болгох нь л жинхэнэ байлдан дагуулалт бөгөөд ажлын тийм үр жимс нь хамгийн үнэ цэнтэй, хамгийн үнэмшилтэй. Зөвхөн энэ л алдрыг олж авах явдал—энэ бол эцсийн өдрүүдэд Бурханы олж авахыг хүсэж байгаа алдар юм. Хэдий эдгээр хүмүүс дорд байр суурьтай ч гэсэн тэд одоо тийм агуу авралыг олж авч чадна, энэ бол үнэхээр Бурханы өргөлт билээ. Энэхүү ажил маш утга учиртай бөгөөд шүүлтээр дамжуулан Тэр энэ хүмүүсийг олж авдаг. Тэр тэднийг зориуд шийтгээгүй, харин тэднийг аврахаар ирсэн. Хэрвээ Тэр эцсийн өдрүүдийн туршид байлдан дагуулах ажлыг Израильд явуулсаар байсан бол энэ нь үнэ цэнгүй байх байсан; энэ нь үр жимсээ өгсөн ч гэсэн ямар ч үнэ цэнгүй, эсвэл ямар нэгэн агуу ач холбогдолгүй байх байсан ба бүх алдрыг олж авч чадахгүй байх байсан юм. Тэр та нар дээр буюу хамгийн харанхуй газарт унасан хүмүүс дээр, хамгийн хоцрогдсон хүмүүс дээр ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүс Бурхан байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ба Бурхан байдаг гэдгийг хэзээ ч мэдээгүй. Эдгээр бүтээл Бурханыг мартах хэмжээнд хүртлээ Сатанаар завхруулагдсан. Тэд Сатанаар сохлуулсан бөгөөд тэнгэрт Бурхан байдаг гэдгийг огтхон ч мэддэггүй. Зүрх сэтгэлдээ та нар бүгд хуурамч шүтээнд мөргөдөг, Сатанд мөргөдөг—та нар хамгийн дорд, хамгийн хоцрогдсон хүмүүс биш гэж үү? Та нар бол бие махбодтой хүмүүсээс хамгийн дорд нь бөгөөд ямар нэгэн хувийн эрх чөлөө дутагдаж, мөн зовлон бэрхшээл туулж байдаг. Та нар бас энэ нийгмийн хамгийн доод түвшний хүмүүс ба бүр шүтэн бишрэх эрх чөлөө ч байдаггүй. Энэ нь та нар дээр ажиллахын ач холбогдол юм. Моабын үр удам болох та нар дээр одоо ажиллаж байгаа нь та нарыг санаатайгаар доромжлохын төлөө биш, харин ажлын ач холбогдлыг илчлэхийн төлөө юм. Энэ нь та нарт зориулсан асар их өргөлт юм. Хэрвээ хүн эрүүл ухаан болон мэдлэг ухаантай бол ийнхүү хэлэх болно: “Би бол Моабын үр удам. Би одоо хүлээн авсан Бурханы агуу өргөлтийг, эсвэл тийм агуу ерөөлийг үнэхээр хүртэх үнэ цэнгүй. Миний хэлж, хийдэг зүйлийн дагуу, мөн миний байр суурь, үнэ цэн дээр үндэслэвэл—би Бурханы тийм агуу ерөөлийг огтоос хүртэх үнэ цэнгүй. Израильчуудад Бурханыг гэсэн агуу хайр байсан ба тэдний эдэлдэг нигүүлслийг Бурхан тэдэнд хайрласан боловч тэдний байр суурь биднийхээс хамаагүй илүү өндөр. Абрахам Еховад маш үнэнч байсан ба Петр Есүст маш үнэнч байсан—тэдний сүсэг бишрэл биднийхээс зуу дахин давдаг ба үйлдэл дээр маань суурилбал бид үнэхээр Бурханы нигүүлслийг эдлэх үнэ цэнгүй.” Хятад дахь энэ хүмүүсийн үйлчлэлийг Бурханы өмнө огтхон ч авчирч болохгүй. Энэ нь ердөө л бүрэн эмх замбараагүй байдал бөгөөд одоо Бурханы маш их нигүүлслийг эдэлж байгаа чинь гагцхүү Бурханы өргөлт юм! Та нар хэзээ Бурханы ажлыг эрж хайсан юм бэ? Та нар хэзээ өөрийнхөө амийг Бурханы төлөө золиосолсон бэ? Хэзээ та нар гэр бүл, эцэг эх, хүүхдүүдээ дуртайяа орхисон юм бэ? Та нарын хэн ч асар их төлөөс төлөөгүй! Хэрвээ Ариун Сүнс чамайг гаргаж ирээгүй бол та нарын хэчнээн нь бүх зүйлээ золиосолж чадах байсан бэ? Та нарыг хүчилж албадсан учраас л та нар өнөөдрийг хүртэл дагасан. Та нарын үнэнч зан хаана байна вэ? Дуулгавартай байдал чинь хаана байна вэ? Та нарын үйлдэл дээр суурилбал та нар аль хэдийн устгагдах ёстой байсан—та нараас бүрмөсөн салах ёстой байсан юм. Та нар тийм агуу ерөөлийг хүртэх ямар эрхтэй юм бэ—та нар огт үнэ цэнгүй! Та нарын дундаас хэн өөрийнхөө замыг зассан юм бэ? Та нарын дундаас хэн өөрөө жинхэнэ замыг олсон юм бэ? Та нар бүгд тав тухтай байдалд шунан баясдаг залхуу, ховдог шунахай, үнэ цэнгүй амьтад! Та нар өөрсдийгөө маш агуу гэж бодож байна уу? Та нарт онгирох зүйл юу байна вэ? Моабын үр удам байхаас гадна та нарын уг чанар болон та нарын төрсөн газар хамгийн өндөр дээд үү? Би та нарыг түүний үр удам гэж хэлээгүй байсан ч гэсэн та нар бүгд жинхэнээсээ Моабын үр хүүхдүүд биш гэж үү? Үйл явдлын үнэнийг өөрчилж болно гэж үү? Та нарын уг чанарыг одоо илчлэх нь үйл явдлын үнэнд харшилна гэж үү? Та нар, та нарын амьдрал мөн та нарын зан ааш хэчнээн боол шиг гэдгээ хар—та нар хүн төрөлхтний дундаас дордоос дорд гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Та нарт онгирох зүйл юу байна вэ? Нийгэм дэх өөрсдийн байр суурийг хар. Та нар хамгийн доод түвшнийх биш гэж үү? Та нар Намайг буруу ярилаа гэж бодож байна уу? Абрахам Исаакыг тахил болгосон. Та нар юу өргөн барьсан юм бэ? Иов бүх зүйлээ өргөн барьсан. Та нар юу өргөн барьсан юм бэ? Маш олон хүн үнэн замыг эрж хайхын тулд өөрсдийн амийг өгч, толгойгоо бөхийн, цусаа урсгасан. Та нар тийм төлөөс төлсөн үү? Харьцуулж үзвэл та нар тийм агуу нигүүлслийг огтхон ч эдлэх эрхгүй, иймээс өнөөдөр та нарыг Моабын үр удам гэж хэлэх нь та нарыг гутаах уу? Өөрсдийгөө хэтэрхий сайнаар бүү хар. Чамд онгирох зүйл юу ч байхгүй. Тийм агуу аврал, тийм агуу нигүүлсэл та нарт чөлөөтэй өгөгдсөн. Та нар юу ч золиослоогүй, харин зүгээр л нигүүлслийг чөлөөтэйгээр эдэлсэн. Та нар ичихгүй байна гэж үү? Энэ нь эрж хайснаар дамжуулан өөрсдийн чинь олж авсан үнэн зам уу? Үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөд Ариун Сүнс та нарыг хүчлээгүй гэж үү? Та нарт эрж хайсан зүрх сэтгэл хэзээ ч байгаагүй бөгөөд ялангуяа үнэнийг эрж хайх, үнэнд тэмүүлэх зүрх сэтгэл байгаагүй. Та нар зүгээр л хойш сууж, үүнийг эдэлдэг бөгөөд өөрсдийнхөө зүгээс ямар ч хичээл чармайлт гаргахгүйгээр энэ үнэнийг олж авсан. Та нар гомдоллох ямар эрхтэй юм бэ? Чи өөрийгөө хамгийн их үнэ цэнтэй гэж бодож байна уу? Өөрсдийнхөө амийг золиосолж, цусаа урсгасан хүмүүстэй харьцуулбал та нарт гомдоллох зүйл юу байна вэ? Та нарыг яг одоо устгах нь ойлгомжтой зүйл! Дуулгавартай байж, дагахаас гадна та нарт өөр ямар ч сонголт байхгүй. Та нар зүгээр л үнэ цэнгүй! Та нарын дундаас ихэнх нь дуудагдсан боловч хэрвээ орчин чинь та нарыг албадаж, эсвэл хэрвээ та нар дуудагдаагүй байсан бол та нар ердөө ч гарч ирэх дургүй байх байсан. Хэн ийм зүйлсийг орхиход бэлэн байна вэ? Хэн бие махбодын зугаа цэнгэлийг хаяхад бэлэн байна вэ? Та нар бүгд тав тухтай байдалд шунан баясдаг бөгөөд тансаг амьдралыг эрж хайдаг хүмүүс! Та нар ийм агуу ерөөлийг олж авсан—та нар өөр юу хэлэх юм бэ? Та нарт ямар гомдол байна вэ? Та нар тэнгэр дэх хамгийн агуу ерөөлийг, хамгийн агуу нигүүлслийг эдэлсэн бөгөөд газар дэлхий дээр өмнө нь хэзээ ч хийгдэж байгаагүй ажил та нарт одоо илчлэгдсэн. Энэ нь ерөөл биш гэж үү? Бурханыг эсэргүүцэж, тэрсэлсэн учраас та нар одоо ийм их гэсгээлтийг туулсан. Энэ гэсгээлтийн улмаас та нар Бурханы өршөөл, хайрыг харсан ба үүнээс ч илүүтэйгээр Түүний зөвт байдлыг болон ариун байдлыг харсан. Энэхүү гэсгээлтийн улмаас, мөн хүн төрөлхтний бузар заваан байдлын улмаас та нар Бурханы агуу хүч чадлыг харсан бөгөөд Түүний ариун болон агуу байдлыг харсан билээ. Энэ нь хамгийн ховор үнэн биш гэж үү? Энэ нь утга учиртай амьдрал биш гэж үү? Бурханы хийдэг ажил утга учраар дүүрэн байдаг! Иймээс та нарын байр суурь хэдий чинээ доогуур байна, энэ нь Бурханы өргөлтийг төдий чинээ их харуулдаг ба та нар дээрх Түүний өнөөдрийн ажил хэр үнэ цэнтэйг төдий чинээ их баталдаг. Энэ нь зүгээр л үнэлж баршгүй эрдэнэс юм! Үүнийг өөр хаанаас ч олж авч чадахгүй. Эрин үеүдийн туршид хэн ч ийм агуу авралыг эдлээгүй. Та нарын байр суурь доогуур хэмээх бодит баримт нь Бурханы аврал хэчнээн агууг харуулдаг бөгөөд Бурхан хүмүүст үнэнч гэдгийг энэ нь харуулдаг—Тэр устгадаг биш, авардаг билээ.

Хятад хүмүүс Бурханд хэзээ ч итгээгүй бөгөөд Еховад хэзээ ч үйлчлээгүй, Есүст хэзээ ч үйлчлээгүй. Тэдний хийж чаддаг бүхэн нь бөхөлзөж, хүж асааж, сахиустай цаас шатаах болон Буддаг шүтэн мөргөх юм. Тэд зүгээр л хуурамч шүтээнд мөргөдөг—тэд бүгд туйлын тэрслүү, иймээс хүмүүсийн байр суурь хэдий чинээ доогуур байна, Бурханы та нараас олж авдаг зүйл нь бүр илүү их алдар юм гэдгийг энэ нь төдий чинээ их харуулдаг. Зарим хүний үзэл бодлын үүднээс, тэд ингэж хэлнэ: “Бурхан минь, Таны хийдэг ажил юу вэ? Тийм өндөр дээд, тийм ариун Бурхан Та бузар заваан газарт ирсэн гэж үү? Та Өөрийгөө ийм доогуур үздэг гэж үү? Бид маш бузар заваан боловч Та бидэнтэй хамт байхад бэлэн үү? Та бидний дунд амьдрахад бэлэн үү? Бид тийм доогуур байр суурьтай боловч Та биднийг бүрэн төгс болгоход бэлэн үү? Та биднийг үлгэр жишээ, загвар болгон ашиглах уу?” Би ингэж хэлдэг: Чи Миний хүслийг ойлгохгүй байна. Чи Миний хийхийг хүсдэг ажлыг ойлгодоггүй, Миний зан чанарыг ч ойлгодоггүй. Чи Миний хийх гэж байгаа ажлын ач холбогдолд хүрч чадахгүй. Миний ажил хүний үзэлтэй нийцэх үү? Хүний үзлийн дагуу бол Би өндөр байр суурьтай гэдгээ харуулахын тулд, асар их үнэ цэнтэй гэдгээ харуулахын тулд, мөн Өөрийн эрхэмсэг байдал, ариун байдал болон агуу байдлыг харуулахын тулд сайхан оронд төрөх ёстой байсан. Хэрвээ Би Намайг хүлээн зөвшөөрдөг газарт, өндөр түвшний гэр бүлд төрсөн бол, хэрвээ Би өндөр байр суурьтай байсан бол Надад маш сайн хандах байсан. Тэр нь Миний ажилд ямар ч ашиггүй байх байсан, иймээс тийм агуу аврал илчлэгдэж мөн л чадна гэж үү? Намайг хардаг бүхэн Надад дуулгавартай байх ба бузар заваанаар бохирдоогүй байна. Би ийм газарт төрөх ёстой байсан юм. Тэр бол та нарын итгэдэг зүйл. Гэхдээ энэ талаар бодоод үз: Бурхан газар дээр зугаа цэнгэлийн төлөө ирсэн үү, эсвэл ажлын төлөө ирсэн үү? Хэрвээ Би тийм амархан, тав тухтай газарт ажилласан бол Өөрийн бүрэн алдрыг олж авч чадах байсан уу? Би Өөрийн бүх бүтээлийг байлдан дагуулж чадах уу? Бурхан газар дээр ирэх үедээ энэ дэлхийнх биш байсан бөгөөд дэлхий ертөнцөд зугаацахын тулд бие махбодтой болоогүй. Ажил нь Түүний зан чанарыг хамгийн сайн илчлэх, хамгийн утга учиртай газар бол Түүний төрсөн газар юм. Энэ нь ариун, эсвэл бузар заваан газар байх нь хамаагүй, мөн Тэр хаана ажиллаж байгаа нь хамаагүй Тэр бол ариун юм. Дэлхий ертөнц дээрх бүх зүйл Түүгээр бүтээгдсэн; зүгээр л бүх зүйл Сатанаар завхруулагдсан билээ. Гэсэн хэдий ч бүх зүйл Түүнд харьяалагддаг хэвээр байгаа; тэд бүгд Түүний гарт байдаг. Тэр ажиллахын тулд бузар заваан газарт ирсэн явдал нь Түүний ариун байдлыг илчлэхийн төлөө байдаг; Тэр үүнийг Өөрийн ажлын төлөө хийдэг, өөрөөр хэлбэл, Тэр энэ бузар газрын хүмүүсийг аврахын төлөө ийм байдлаар ажиллахдаа асар их доромжлолыг туулдаг. Энэ нь гэрчлэлийн төлөө бөгөөд бүх хүн төрөлхтний төлөө билээ. Ийм төрлийн ажлаар хүмүүст харуулдаг зүйл нь Бурханы зөвт байдал бөгөөд энэ нь Бурханы дээд засгийг илүү сайн харуулах чадвартай. Түүний агуу байдал болон шулуун шударга байдал нь хэний ч тоож үздэггүй дорд хүмүүсийн бүлгийг аварснаар дамжуулан харагддаг. Бузар заваан газарт төрсөн нь Тэр бол дорд гэдгийг огтхон ч нотолдоггүй; энэ нь ердөө, Түүний агуу байдал болон хүн төрөлхтний төлөөх Түүний жинхэнэ хайрыг харах боломжийг бүх бүтээлд олгодог. Тэр хэдий чинээ их ийм байдлаар хийнэ, энэ нь хүнийг гэсэн Түүний ариун хайрыг болон Түүний өө сэвгүй хайрыг төдий чинээ их илчилдэг. Бурхан бол ариун агаад зөвт. Хэдийгээр Тэр энэ бузар газарт төрсөн боловч, мөн хэдий Тэрээр, Есүс Нигүүлслийн эрин үед нүгэлтнүүдтэй хамт амьдарч байсан шиг бузар заваан байдлаар дүүрэн хүмүүстэй хамт амьдардаг боловч Түүний бүхий л ажил нь бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө биш гэж үү? Энэ нь бүхэлдээ хүн төрөлхтөн агуу авралыг олж авахын төлөө биш гэж үү? Хоёр мянган жилийн өмнө Тэр хэдэн жилийн туршид нүгэлтнүүдтэй хамт амьдарсан. Тэр нь золин авралын төлөө байсан юм. Өнөөдөр Тэр бузар заваан, дорд бүлэг хүмүүстэй хамт амьдарч байгаа. Энэ нь авралын төлөө юм. Түүний бүхий л ажил энэ хүмүүс болох та нарын төлөө биш гэж үү? Хэрвээ хүн төрөлхтнийг аврахын төлөө байгаагүй бол тэжээлийн онгоцонд төрснийхөө дараа яагаад нүгэлтнүүдтэй хамт маш олон жилийн турш амьдарч, зовсон юм бэ? Хэрвээ хүн төрөлхтнийг аврахын төлөө байгаагүй бол Тэр яагаад хоёр дахь удаагаа бие махбодод эргэн ирж, чөтгөрүүдийн цуглардаг энэ газарт төрж, Сатанаар гүнзгий ялзруулагдсан энэ хүмүүстэй хамт амьдрах юм бэ? Бурхан итгэмжит биш гэж үү? Түүний ямар төрлийн ажил нь хүн төрөлхтний төлөө байгаагүй вэ? Ямар ажил нь та нарын хувь заяаны төлөө байгаагүй вэ? Бурхан бол ариун. Энэ нь хувиршгүй! Хэдий Тэр бузар заваан газарт ирсэн боловч бузар заваанаар бохирдоогүй; энэ бүхэн нь зөвхөн, хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хайр амь бие хайргүй бөгөөд Түүний туулдаг зовлон, доромжлол маш агуу гэсэн үг юм! Та бүхний төлөө, та нарын хувь заяаны төлөө Тэр ийм их доромжлол амсдагийг та нар мэдэхгүй гэж үү? Тэр агуу хүмүүсийг, эсвэл баян, хүчирхэг гэр бүлийн хөвгүүдийг авардаггүй, харин дорд агаад бусдын үл тоодог хүмүүсийг онцгойлон авардаг. Энэ бүхэн нь Түүний ариун байдал биш гэж үү? Энэ бүхэн нь Түүний зөвт байдал биш гэж үү? Тэр бузар заваан газарт төрж, бүх хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө бүх доромжлолыг амсахыг илүүд үздэг. Бурхан бол маш бодитой—Тэр ямар ч хуурамч ажил хийдэггүй. Түүний ажлын үе шат бүхэн ийм бодитой байдлаар хийгдээгүй гэж үү? Хэдийгээр хүмүүс бүгд Түүнийг гүжирдэж, Тэр нүгэлтнүүдтэй хамт нэг ширээн дээр суудаг гэж хэлж, бүгдээрээ Түүнийг дооглож, Түүнийг бузар хөвгүүдтэй, хамгийн дорд хүмүүстэй хамт амьдардаг гэж хэлж байсан ч гэсэн Тэр Өөрийгөө амь бие хайргүйгээр зориулсаар байсан бөгөөд ийм байдлаар хүн төрөлхтний дунд гологдсоор байгаа. Түүний туулдаг зовлон та нарынхаас илүү их биш гэж үү? Түүний ажил та нарын төлсөн төлөөснөөс их биш гэж үү? Та нар бузар газарт төрсөн ч Бурханы ариун байдлыг олж авсан. Та нар чөтгөрүүдийн цуглардаг газарт төрсөн ч агуу их хамгаалалтыг хүлээн авсан. Та нарт өөр ямар сонголт байгаа юм бэ? Та нарт ямар гомдол байгаа юм бэ? Түүний туулсан зовлон та нарын туулсан зовлонгоос хавьгүй их биш гэж үү? Тэр газар дээр ирсэн бөгөөд хүний ертөнцийн баяр цэнгэлийг хэззээ ч эдлээгүй. Тэр тэдгээр зүйлийг жигшдэг. Бурхан хүнээс материаллаг үр ашгийг эдлэхээр газар дээр ирээгүй мөн идэж, өмсөж, зүүхдээ хүн төрөлхтний сайхан зүйлийг эдлэхийн төлөө ч байгаагүй. Тэр эдгээр зүйлийг огт анзаардаггүй; Тэр газар дэлхийн сайн зүйлсийг эдлэхийн төлөө биш харин хүний төлөө зовохын тулд газар дээр ирсэн. Тэр зовохоор ирсэн, Тэр ажиллахаар, Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхээр ирсэн. Тэр сайхан газрыг сонгож, элчин сайдын яаманд, эсвэл тансаг зочид буудалд амьдраагүй, Түүнд үйлчлэх өдий төдий зарц нар ч Түүнд байгаагүй. Өөрсдийнхөө харсан зүйлээс та нар Тэр ажиллахаар ирсэн үү, эсвэл зугаацахаар ирсэн үү гэдгийг мэдэхгүй гэж үү? Та нарын нүд хардаггүй юм уу? Тэр та нарт хэр ихийг өгсөн бэ? Хэрвээ Тэр тав тухтай газар төрсөн бол алдрыг олж авч чадах байсан уу? Ажиллаж чадах байсан уу? Тэр нь ямар нэгэн ач холбогдолтой байх байсан уу? Тэр хүн төрөлхтнийг бүрмөсөн байлдан дагуулж чадах байсан уу? Хүмүүсийн бузар газраас аварч чадах байсан уу? Хүний үзлээр бол, “Бурхан минь, Та ариунаас хойш яагаад ийм бузар газарт төрсөн юм бэ? Та бузар хүмүүс биднийг үзэн ядаж, жигшдэг; Та бидний эсэргүүцлийг болон бидний тэрслүү байдлыг жигшдэг, тэгвэл яагаад бидэнтэй хамт амьдардаг юм бэ? Та ийм агуу Бурхан—Та хаа ч хамаагүй төрж чадахгүй боловч энэ бузар газарт төрөх хэрэгтэй байсан гэж үү? Та биднийг өдөр болгон гэсгээж, шүүдэг бөгөөд Моабын үр удам гэдгийг маань Та тодорхой мэддэг, тэгвэл Та яагаад одоо хүртэл бидний дунд амьдардаг юм бэ? Яагаад Та Моабын үр удмын гэр бүлд төрсөн юм бэ? Яагаад Та тэгсэн юм бэ?” Та нарын иймэрхүү ойлголт эрүүл ухаанаар маш дутмаг! Зөвхөн ийм төрлийн ажил л хүмүүст, Түүний агуу байдлыг, Түүний даруу төлөв, нууцлаг байдлыг харах боломж олгодог. Тэр Өөрийн ажлын төлөө бүхнийг золиослоход бэлэн байдаг бөгөөд Өөрийн ажлын төлөө бүх зовлонг туулсан. Тэр үүнийг хүн төрөлхтний төлөө, түүнээс ч илүүтэйгээр Сатаныг байлдан дагуулахын төлөө хийдэг болохоор бүх бүтээл Түүний ноёрхолд захирагдаж болох юм. Зөвхөн энэ л утга учиртай, үнэ цэнтэй ажил. Хэрвээ Иаковын үр удам Хятадад, энэ хэсэг газарт төрсөн бол, тэдгээр нь та бүхэн байсан бол та нар дээр хийсэн ажлын ач холбогдол юу байх байсан бэ? Сатан юу гэж хэлэх байсан бэ? Сатан ингэж хэлэх байсан: “Тэд Танаас эмээдэг байсан, тэд анхнаасаа Танд дуулгавартай байсан ба тэдэнд Танаас урваж байсан түүх байхгүй. Тэд хүн төрөлхтнөөс хамгийн харанхуй, хамгийн дорд, эсвэл хамгийн хоцрогдмол нь биш.” Хэрвээ энэ нь үнэхээр ингэж хийгдэх юм бол, энэ ажилд хэн үнэмших юм бэ? Бүхий л орчлон ертөнцөөс Хятадууд бол хамгийн хоцрогдсон хүмүүс. Тэд ёс жудаг багатай ядуу дорд төрсөн, мангуу, хөшүүн бөгөөд бүдүүлэг, доройтмол. Тэдэнд сатанлаг зан чанар нэвт шингэсэн, бузар агаад садар самуун. Та нарт энэ бүхэн байдаг. Эдгээр завхарсан зан чанарын тухайд гэвэл энэ ажил дууссаны дараа хүмүүс тэдгээрийг хаях ба бүрэн дуулгавартай байж, бүрэн төгс болгуулж чадна. Ийм төрлийн ажлын үр жимс л бүтээлийн дундах гэрчлэл гэж нэрлэгддэг! Юуг гэрчлэл гэж нэрлэдгийг чи ойлгов уу? Гэрчлэл үнэндээ хэрхэн төрөх ёстой вэ? Ийм төрлийн ажил нь та нарыг товойлгогч, мөн түүнчлэн хүчин зүтгэгч болгосон ба үүнээс ч илүүтэйгээр та нар авралын бай болсон. Өнөөдөр та нар Бурханы ардууд бөгөөд хожим та нар үлгэр жишээ, загвар болох болно. Энэ ажилд та нар янз бүрийн үүрэг хүлээдэг бөгөөд эцэст нь та нар авралын бай болно. Олон хүн үүнээс болж сөрөг байдаг; тэд үнэхээр сохор биш гэж үү? Чи юуг ч тодорхой харж чаддаггүй! Ердөө энэ нэр цол чамайг сандраадаг уу? Бурханы зөвт зан чанар гэж юуг хэлж байгааг чи ойлгож байна уу? Бурханы аврал гэж юу болохыг ойлгож байна уу? Бурханы хайр гэж юу болохыг чи ойлгож байна уу? Чамд ямар ч ёс жудаг байхгүй! Сайхан нэр цол харах үедээ чи баяртай байдаг. Сайхан нэр цол хараагүй үедээ чи дургүй болдог ба ухарч няцдаг. Чи юу вэ? Чи үнэн замыг эрэлхийлэхгүй байна! Чи яг одоо эрж хайхаа больсон нь дээр. Энэ нь ичгүүртэй! Маш ялихгүй зүйл чамайг сандраадаг. Энэ нь ичгүүрийн тэмдэг биш гэж үү?

Чи өөрийгөө бага зэрэг мэддэг байсан нь дээр. Өөрийгөө хэтэрхий дээгүүр бүү бод, бас тэнгэр лүү явах талаар бүү мөрөөд. Зүгээр л үүргээ ухамсарлан газар дээр байлдан дагуулагдахаар хичээ. Оршин байдаггүй тэдгээр бодитой бус мөрөөдлийн талаар бүү бод! Хэн нэгэн хүн дараах шиг зүйл хэлэх юм бол, эдгээр нь хүсэл тэмүүлэлтэй, ноён нуруутай хүний үг юм: “Хэдийгээр би Моабын үр удам боловч Бурханы төлөө мэрийхэд бэлэн байгаа бөгөөд ирээдүйд хуучин өвөг дээдсээ орхих болно! Тэр намайг төрүүлсэн, бас над дээр гишгэлсэн, одоог хүртэл би зүгээр л харанхуйд амьдарсаар байгаа. Өнөөдөр Бурхан намайг чөлөөлсөн ба би эцэстээ тэнгэрнарыг харсан. Бурханы илчлэлтээр дамжуулан би Моабын үр удам гэдгээ эцэст нь харсан. Өмнө нь би мэддэггүй байсан бөгөөд Бурхан маш их ажил хийснийг мэдээгүй; энэ нь бүхэлдээ, би энэ хөгшин Сатанаар сохлуулсан учраас болсон билээ. Би түүнээс нүүр буруулж, түүнийг нэгд нэггүй доромжлох болно!” Тэгвэл та нарт ноён нуруу байгаа юу? Та нар бүгд хүний төрхтэй ч гэсэн, өөр хэнээс ч илүү хурдан нуран унадаг бөгөөд та нар энэ хэрэг явдалд хамгийн мэдрэмтгий байдаг. Моабын үр удам гэдгийг чинь дурдмагц та нарын ам цорвойн мурийдаг. Энэ нь гахайны зан чанар биш гэж үү? Энэ нь үнэ цэнгүй. Та нар өөрсдийн нэр алдар, эд баялгийн төлөө амиа золиослоход бэлэн байдаг! Чи Моабын үр удам байхыг хүсдэггүй боловч чи биш гэж үү? Чи бол мөн бөгөөд үүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэдгийг чинь Би өнөөдөр хэлж байна. Би баримтуудаас зөрдөггүй. Зарим хүн үүнээс болж сөрөг болдог, гэхдээ чи юундаа сөрөг байгаа юм бэ? Чи бас агуу улаан лууны үр хүүхэд биш гэж үү? Чи бол Моабын үр удам гэж хэлэх нь шударга бус гэж үү? Чи дотроо болон гаднаа юуг амьдран гаргаж байгаагаа хар. Хөлөөс толгой хүртлээ бардамнах зүйл юу ч үгүй. Садар самуун байдал, бузар заваан, харалган байдал, эсэргүүцэл, тэрслүү байдал—эдгээр нь бүгд чиний зан чанар биш гэж үү? Чи үргэлж садар самуун газарт амьдардаг бөгөөд чамд хийгээгүй гэм нүгэл байхгүй. Чи өөрийгөө маш гайхалтай ариун гэж боддог боловч шийдэмгий байж, өөрийнхөө хийсэн зүйлсийг харьцуулдаг. Чи өөртөө тун сэтгэл хангалуун байдаг—чамд онгирох зүйл юу байна вэ? Араатнуудын адилаар чамд ямар ч хүн чанар байхгүй! Та нар амьтадтай таарч тохирдог ба нүгэл, садар самуун санаан дотор амьдардаг. Та нарт хэр их дутагдаж байгаа вэ? Та нар агуу улаан лууны хүүхдүүд гэдгээ зөвшөөрдөг бөгөөд үйлчлэл хийхэд бэлэн байдаг боловч дараа нь та нарыг Моабын үр удам гэж хэлэх үед та нар сөрөг болдог. Энэ нь үнэн биш гэж үү? Та нар эцэг эхээсээ төрөхдөө ч гэсэн тэд хэчнээн аймшгийн байх нь хамаагүй чи тэднээс л төрсөн. Чи хойд эхтэй болоод, тэр гэрийг орхисон ч гэсэн төрсөн эцэг эхийнхээ хүүхэд нь хэвээр байхгүй гэж үү? Тэр баримтыг өөрчилж болох уу? Би чамд зүгээр санамсаргүйгээр Моабын үр удам гэдэг нэр хаяг өгсөн үү? Зарим хүн: “Та надад зүгээр л өөр нэр өгч болохгүй юу?” гэдэг. “Би чамд товойлгогчийн нэр өгвөл ямар вэ?” гэж Би хэлдэг. Тэд бас товойлгогч байхыг ч хүсдэггүй. Тэгвэл чи юу байхыг хүсэж байна вэ? Товойлгогчид, үйлчлэл үзүүлэгчид—энэ та нар биш гэж үү? Чи өөр юу сонгох юм бэ? Чи агуу улаан лууны улс оронд төрсөн нэгэн биш гэж үү? Чи өөрийгөө Давидын үр хүүхэд гэж хэчнээн хэлэх нь хамаагүй энэ нь баримтад нийцэхгүй. Энэ нь чиний өөрөө сонгосон зүйл мөн үү? Чи өөртөө хамаатуулахын тулд сайхан сонсогддог нэрийг зүгээр л санамсаргүйгээр ашиглаж болох уу? Өмнө нь ярьж байсан агуу улаан лууны хүүхдүүд бол та нар буюу завхарсан энэ бүлэг хүмүүс биш гэж үү? Дээр дурдсан үйлчлэл үзүүлэгчид—тэд ч бас энэ завхарсан хүмүүс та нар биш гэж үү? Өмнө дурдагдсан байлдан дагуулагдсан загвар, үлгэр жишээ—тэдгээр нь ч бас та нар, эдгээр хүмүүс биш гэж үү? Төгс болгуулах зам—энэ нь та нарын төлөө хэлэгдээгүй гэж үү? Гэсгээгдэж, шүүгдсэн хүмүүс бол та нар бөгөөд дараа төгс болгуулах хүмүүс ч та нарын зарим нь байхгүй гэж үү? Энэ нэр цол хамаатай гэж үү? Та нар маш мэдрэмжгүй болохоороо тийм ялихгүй зүйлсийг ч тодорхой харж чадахгүй гэж үү? Чи хэн нь хэний үр удам гэдгийг мэдэхгүй боловч Би тэр талаар тодорхой мэднэ. Би та нарт хэлж байна. Хэрвээ чи өнөөдөр үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадвал тэр нь зүгээр. Өөрийгөө үргэлж бүү дорд үз. Чи хэдий чинээ сөрөг байж, ухарч няцна, Сатаны залгамжлагч гэдгийг чинь энэ нь төдий чинээ их харуулна. Чамайг магтан дуу сонсгоход: “Моабын үр удам магтан дуу сонсож болно гэж үү? Би үүнийг сонсохгүй; би тохирохгүй!” гэж хэлдэг хүн байдаг. Хэрвээ чи түүнийг дуулуулбал тэр ингэж хэлдэг: “Хэрвээ Моабын үр удам дуулбал, Бурхан сонсохыг хүснэ гэж үү? Бурхан намайг жигшдэг. Би Бурханы өмнө очихдоо хэтэрхий ичиж байгаа ба Түүнд гэрчлэл хийж чадахгүй. Би зүгээр л дуулахгүй, Бурхан үүнийг сонсоод уцаарлах вий.” Энэ нь үүнтэй харьцах сөрөг арга зам биш гэж үү? Бүтээлийн нэг болохын хувьд чи садар самуун газарт төрсөн бөгөөд чи бол агуу улаан лууны үр хүүхэд, Моабын үр удам; чи хуучин өвөг дээдсээ орхиж, хөгшин Сатаныг орхих ёстой. Зөвхөн энэ л Бурханыг үнэхээр хүсдэг нэгэн юм.

Анх Би та нарт Бурханы ардуудын байр суурийг өгөхөд та нар дээш доош үсэрч байсан—та нар хэнээс ч илүү баяртайгаар үсэрсэн. Гэхдээ Намайг, та нар бол Моабын үр удам гэж хэлэнгүүт яасан бэ? Та нар бүгд нуран унасан! Чиний биеийн хэмжээ хаана байна гэж чи хэлэх вэ? Байр суурийн талаарх та нарын үзэл баримтлал хэтэрхий хүчтэй! Ихэнх нь өөрсдийгөө дэвшүүлж чаддаггүй. Зарим нь бизнес хийхээр явдаг, зарим нь ажилдаа явдаг. Та нар бол Моабын үр удам гэж Намайг хэлэнгүүт та нар бүгд зугтахыг хүсдэг. Энэ нь та нарын цаг үргэлжид хашхирдаг Бурханы төлөө гэрчлэл хийх явдал гэж үү? Ийм байдлаар Сатан үнэмших үү? Энэ нь ичгүүрийн тэмдэг биш гэж үү? Та нартай байсны хэрэг юу байна вэ? Та нар бүгд хог новш! Та нар ямар зовлон туулсан атлаа маш их хэлмэгдсэн мэт та нарт санагддаг вэ? Бурхан та нарыг тодорхой хэмжээнд тамламагцаа жаргалтай байж, зориуд та нарыг яллахаар ирсэн мэт байдаг бөгөөд та нарыг яллаж, сүйрүүлсний дараа Түүний ажил дуусна гэж та нар боддог. Энэ нь Миний хэлсэн зүйл гэж үү? Энэ нь та нарын харалган байдлаас болоогүй гэж үү? Та нар өөрсдөө сайн хийхээр мэрийхгүй байна уу, эсвэл Би санаатайгаар та нарыг яллаж байгаа юу? Би хэзээ ч тэгээгүй—тэр бол та нарын өөрсдөө бодож олсон зүйл: Би тийм байдлаар огтхон ч ажиллаагүй, Надад тийм санаа ч байхгүй. Хэрвээ Би үнэхээр та нарыг устгахыг хүссэн бол тийм их зовох хэрэгтэй байсан гэж үү? Хэрвээ Би үнэхээр та нарыг устгахыг хүссэн бол та нартай үнэн сэтгэлээсээ ярих хэрэгтэй байсан гэж үү? Миний хүсэл бол энэ: Би та нарыг аварсан цагт тэр нь Миний амрах үе байх болно. Хүн хэдий чинээ дорд байна, төдий чинээ Миний авралын бай юм. Та нар хэдий чинээ идэвх санаачилгатайгаар орж чадна, Би төдий чинээ аз жаргалтай байх болно. Та нар хэдий чинээ нурж унана, Би төдий чинээ сэтгэл гонсойно. Та нар үргэлж сэнтий рүү амархан урагшлахыг хүсдэг, гэхдээ тэр бол та нарыг бузраас аврах зам биш гэдгийг Би та нарт хэлье. Сэнтий дээр суух тухай уран зөгнөл та нарыг төгс болгохгүй; тэр нь бодит биш. Би чамайг Моабын үр удам гэж хэлэхэд чи аз жаргалгүй болдог. Чи: “Та намайг ёроолгүй нүх рүү оруулах хэрэгтэй юм бол би Таны төлөө гэрчлэл хийхгүй, эсвэл Таны төлөө зовохгүй” гэж хэлдэг. Чиний ингэж байгаа нь Намайг эсэргүүцэж байгаа хэрэг биш гэж үү? Энэ нь чамд ашигтай юу? Би чамд маш их нигүүлсэл өгсөн—чи мартчихсан уу? Бурханы зүрх сэтгэл, чамаас болж хүйтэн ус болж хувираад, мөс болсон хайртай ээж шиг л байдаг. Сатан чамайг тавьж явуулах уу? Хэрвээ чи Миний төлөө гэрчлэл хийхгүй бол Би чамайг шахахгүй, гэхдээ чи эцэстээ сүйрлийн бай болох болно гэдгээ мэдэх ёстой. Хэрвээ Би чамаас гэрчлэл олж авч чадахгүй бол үүнийг бусад хүмүүсээс олж авах болно. Тэр нь Надад хамаагүй боловч эцэстээ чи харамсана, тэр үед чи хэдийнээ харанхуйд унасан байх болно. Тэгвэл хэн чамайг аварч чадах вэ? Чамгүйгээр ажлыг хийж чадахгүй гэж бүү бод. Чамтай байснаар хэтэрхий олон болохгүй ба чамгүйгээр бас хэтэрхий цөөхөн болохгүй. Өөрийгөө хэтэрхий хүндтэй гэж бүү үз. Хэрвээ чи Намайг дагах дургүй байгаа бол чи тэрслүү бөгөөд чамд ямар ч хүсүүштэй зүйл байхгүй гэдгийг тэр нь харуулдаг. Хэрвээ чи сайн ярьдаг бол тэр нь зүгээр л, Өөрийн ажлаар дамжуулан Миний авчирсан үгээр өөрийгөө зэвсэглэснээс чинь болоогүй гэж үү? Чамд онгирох зүйл юу байна вэ? Өөрийнхөө төсөөлөлд бүү эзэмдүүл! Хэрвээ Би та нараас буюу Моабын энэ үр удмаас алдрыг олж авч чадахгүй бол алдрыг олж авах хүртлээ Моабын үр удмын хоёр дахь, гурав дахь бүлгийг сонгох болно. Хэрвээ чи Миний төлөө гэрчлэл хийх хүсэлгүй бол гар! Би чамайг хүчлэхгүй! Та наргүйгээр Би нэг ч алхам хөдөлж чадахгүй гэж бүү бод. Хятадын энэ газар нутгаас Миний ажилд тохиромжтой бай олох амархан. Энэ газар нутгаас өөр юу ч олдохгүй—бузар, завхарсан хүмүүс үнэхээр хаа сайгүй бөгөөд Миний ажил хаана ч хийгдэж болно. Маш их бардам бүү бай! Чи хэчнээн бардам байх нь хамаагүй, чи мөн л садар самуун явдлаас төрсөн хүүхэд биш гэж үү? Өөрийнхөө үнэ цэнийг хар, чамд өөр ямар сонголт байна вэ? Та нарт амьдрах боломж олгож байгаа нь асар их өргөлт, иймээс та нар юундаа биеэ тооно вэ? Хэрвээ Миний ажил эрин үеийг төгсгөхийн төлөө байгаагүй бол чи аль хэдийн байгалийн гамшиг болон хүний бий болгосон гай зовлонд унахгүй байсан гэж үү? Чи маш тав тухтай амьдарсаар байж чадах уу? Чи үргэлж энэ хэрэг явдлын талаар маргалддаг. Чамайг Моабын үр удам гэж хэлснээс минь хойш чи цаг үргэлжид урвайсаар байгаа. Чи суралцахгүй байгаа, Бурханы үгийг уншихгүй байгаа бөгөөд хэний ч харцыг тэвчиж чаддаггүй. Бусад хүмүүсийн сурч байгааг харах үедээ чи тэднийг үймүүлж, урам хугармаар зүйлийг тэдэнд хэлдэг. Чи зоригтой юм! Чи: “Моабын үр удам юу сурах юм бэ? Би Түүний төлөө сурахгүй” гэж хэлдэг. Энэ нь араатны хэлэх зүйл биш гэж үү? Чи бүр хүн гэж тооцогдоно гэж үү? Би чамд маш олон зүйлийг хэлсэн боловч энэ нь юунд ч хүрээгүй. Би энэ бүх ажлыг хий дэмий хийсэн гэж үү? Би энэ бүх үгийг хий дэмий хэлсэн гэж үү? Хэрвээ чи нохой байсан бол сүүлээ шарвах л байсан; тийм хүн бол нохой шиг ч сайн биш! Заримдаа чи урвайдаг, заримдаа чи хялайдаг—чам дээр хийсэн энэ бүх ажил хий дэмий байсан уу? Намайг Моабын үр удмын тухай ярингуут зарим хүн зориуд өөрсдийгөө дордуулдаг. Тэд өмнөхөөсөө өөрөөр хувцаслан, маш арзайж, сэгсийдэг болохоороо хүн шиг харагддаггүй бөгөөд ингэж бувтнадаг: “Би бол Моабын үр удам, би сайн биш. Ямартай ч надад ямар ч сайн зүйл байхгүй бөгөөд би ямар нэгэн ерөөл хүртэхийг хүсэхгүй байна. Ямар ч тохиолдолд энэ нь ийм л байна. Моабын үр удам төгс болгуулж болно гэж үү?” Намайг Моабын үр удмын тухай ярьмагц ихэнх хүмүүс итгэл найдваргүй болж ийнхүү хэлдэг: “Бурхан биднийг Моабын үр удам гэж хэлсэн—тэр нь юуг илэрхийлдэг вэ? Түүний дуу хоолойн өнгөнөөс харвал аврагдах ямар ч аргагүй! Түүний үгэнд ямар ч хайр байхгүй. Бид сүйрлийн бай биш гэж үү?” Өмнө нь юу гэж хэлснийг та нар мартчихсан уу? Өнөөдөр “Моабын үр удам” хэмээх нэр томьёо л санаж байгаа ганц зүйл чинь гэж үү? Үнэндээ маш олон үг ямар нэгэн зүйлийг биелүүлэхийн төлөө байсан боловч тэдгээр нь бас үйл явдлуудын үнэнийг илчилж байгаа. Ихэнх хүмүүс үүнд итгэдэггүй. Чи Миний төлөө тэгж зовох дургүй. Чи үхлээс айдаг бөгөөд үргэлж зугтахыг хүсдэг. Хэрвээ чи явахыг хүсвэл Би чамайг үлдээхээр албадахгүй боловч нэг зүйлийг чамд тодорхой болгох ёстой: Нэг насныхаа амьдралыг дэмий бүү өнгөрөө, мөн өнгөрсөн үед Миний чамд хэлсэн зүйлсийг бүү март. Бүтээлийн нэг болохын хувьд чи бүтээлийн нэгний үүргийг биелүүлэх ёстой. Мөс чанартаа харшлах зүйлсийг бүү хий; чиний хийх ёстой зүйл бол өөрийгөө бүтээлийн Эзэний төлөө зориулах явдал юм. Моабын үр удам нь зүгээр л бүтээлийн нэг хэсэг, тэд зүгээр л хараагдсан. Ямар ч байсан чи мөн л бүтээлийн нэг юм. Хэрвээ чи ингэж хэлбэл тийм ч хол зөрөхгүй байна: “Хэдий би Моабын үр удам боловч өмнө нь Бурханы маш их нигүүлслийг эдэлсэн, иймээс надад мөс чанар байх учиртай. Би үүнийг зүгээр л хүлээн зөвшөөрнө, гэхдээ үүнийг үргэлж бодохгүй. Би энэ урсгал дотор зовлоо ч гэсэн эцсийг нь хүртэл зовох болно. Хэрвээ би Моабын үр удам юм бол тийм л байг. Би эцсийг нь хүртэл дагах болно!” Чи эцсийг нь хүртэл дагах ёстой. Хэрвээ чи зугтаавал чамд үнэндээ ямар ч хэтийн ирээдүй байхгүй—чи сүйрлийн зам руу хөл тавьчихсан.

Та нарт гарал үүслийг чинь ойлгуулах нь сайн бөгөөд та нарт үйл явдлын үнэнийг ойлгуулах нь ажилд ач тустай юм. Эс бөгөөс хүрэх ёстой үр дүнд хүрч чадахгүй. Энэ нь байлдан дагуулах ажлын нэг хэсэг бөгөөд ажлын зайлшгүй алхам юм. Тэр бол бодит баримт. Энэ ажлыг хийх нь хүмүүсийн сүнсийг сэрээж, тэдний мөс чанарын мэдрэмжүүдийг сэрээж, хүмүүст энэ агуу авралыг олж авах боломжийг олгох явдал билээ. Хэрвээ хүнд мөс чанар байгаа бол өөрсдийгөө доод байр сууринд байгааг харах үедээ тэд Бурханд онцгойлон талархах ёстой. Тэд Түүний үгийг ягштал баримталж, Түүний тэдэнд өгсөн нигүүлслийг ягштал барьж, бүр гашуунаар уйлан ингэж хэлдэг: “Бидний байр суурь маш дорд бөгөөд бид энэ дэлхий ертөнцөөс юу ч олж аваагүй. Ийм дорд хүмүүс болох биднийг хэн ч тоодоггүй. Бид гэр орныхоо орчинд хавчигддаг, нөхрүүд маань биднийг голж, эхнэрүүд маань биднийг харааж доромжилдог, хүүхдүүд маань биднийг дорд үздэг ба биднийг хөгшрөх үед бэрүүд маань ч бас биднийг ад үздэг. Бид үнэхээр багагүй зовсон бөгөөд одоо Бурханы агуу хайрыг эдэлж байгаадаа тун баяртай байна! Хэрвээ Бурхан биднийг авраагүй бол бид хүмүүний зовлонг хэрхэн нэвт харж чадах билээ? Бид энэ нүгэлдээ шигдсэн хэвээр байхгүй гэж үү? Энэ нь Бурхан биднийг өргөж байгаа хэрэг биш гэж үү? Би хамгийн дорд хүмүүсийн нэг бөгөөд Бурхан намайг маш өндөрт өргөсөн. Би сүйрсэн ч гэсэн Түүний хайрыг хариулах учиртай. Бурхан бидний талаар өндрөөр бодож, ийм дорд хүмүүс бидэнтэй нүүр тулан ярилцдаг ба Тэр намайг гэсгээсэн ч гэсэн—би юу хэлж чадах юм бэ? Гэсгээлт ч бас Түүний өргөлт биш гэж үү? Гэсгээгдсэн ч гэсэн би Түүний агуу хүч чадлыг харж чадна. Би мөс чанаргүй байж болохгүй—Түүний хайрыг хариулах ёстой. Би Бурханы эсрэг маш тэрслүү байж болохгүй. Тэр надтай нүүр тулан ярилцдаг бөгөөд гараас минь барин надад сургадаг. Тэр надад хоол халбагадаж өгдөг, надтай хамт амьдардаг бөгөөд надтай хамт зовдог.” Бурханы ялгамж чанар болон байр суурь хүмүүсийнхтэй адил биш, харин Түүний зовлон адилхан бөгөөд Түүний иддэг, өмсдөг зүйл адилхан, хүмүүс л бүгд Түүнийг хүндэлдэг—энэ л цорын ганц ялгаа юм. Эдэлдэг бусад бүх зүйл нь адилхан биш гэж үү? Иймээс та нар энэ талаар хэтэрхий их зүйл хэлэх ямар эрхтэй юм бэ? Бурхан ийм агуу зовлон туулж, ийм агуу ажил хийсэн ба шоргоолжноос дор, шавжнаас дор чи өнөөдөр ийм агуу өргөлтийг олж авсан. Хэрвээ чи Бурханы хайрыг хариулж чадахгүй бол чиний мөс чанар хаана байна вэ? Зарим хүн үнэн зүрхнээсээ ярьж, ийнхүү хэлдэг: “Бурханаас хагацах тухай бодох болгонд миний нүд нулимсаар дүүрч, би мөс чанартаа зэмлүүлдэг. Би Бурханд өртэй. Би үүнийг хийж чадахгүй. Түүнд ингэж хандаж чадахгүй. Хэрвээ би үхээд, Түүний ажилд алдрыг өгөх байсан ч би ихэд сэтгэл хангалуун байх байсан. Эс бөгөөс амьдарч байсан ч гэсэн би санаа амар байж чадахгүй.” Эдгээр үгийг сонс—энэ бол бүтээлийн биелүүлэх ёстой үүрэг юм. Хэрвээ хүн дотроо үргэлж ийм үзэгдэлтэй байвал тэд дотроо тодорхой, санаа амар байх болно; тэд эдгээр хэрэг явдлын талаар тодорхой мэдэж байх болно. Чи ингэж хэлнэ: “Бурхан намайг хорлоогүй ба Тэр санаатайгаар надаар тоглож, эсвэл намайг доромжлоогүй. Хэдийгээр Тэр бага зэрэг ширүүн ярьж, энэ нь зүрх сэтгэлийг хатгадаг боловч миний төлөө байдаг. Хэдий Тэр тийм ширүүн ярьдаг боловч намайг аварсаар л байгаа ба миний сул талыг анхаарсаар байгаа. Тэр намайг бодит баримтуудаар шийтгэж байгаа биш. Бурхан бол аврал гэж би итгэж байна.” Хэрвээ чамд үнэхээр ийм үзэгдэл байх юм бол чи зугтах цэгт хүрэхгүй. Мөс чанартаа чи буруутай гэдгээ мэдэрч болно, Бурханд тэгж хандах ёсгүй гэсэн яллалтыг мэдэрч болно. Чи өөрийн олж авсан бүх нигүүлслийг, өөрийн сонссон бүх үгийг бод—чи тэдгээрийг хий дэмий сонссон гэж үү? Хэн зугтах нь хамаагүй, чи болохгүй. Бусад хүмүүс итгэхгүй байсан ч чи итгэх ёстой. Бусад хүмүүс Бурханыг орхиж байсан ч чи Бурханыг дэмжиж, Түүнд гэрчлэл хийх ёстой. Бусад хүмүүс Бурханыг гүтгэж байсан ч чи болохгүй. Бурхан чамд хэчнээн хахир хатуу байсан ч хамаагүй, чи Түүнд зөв хандах ёстой. Чи Түүний хайрыг хариулах ёстой ба мөс чанартай байх учиртай, учир нь Бурхан гэм зэмгүй. Хүн төрөлхтний дунд ажиллахын тулд Тэр тэнгэрээс газар дээр ирсэн нь аль хэдийн асар их доромжлол юм. Тэрээр өчүүхэн төдий ч бузар заваан зүйлгүй ариун билээ. Бузар газарт ирснээр—Тэр хэр их доромжлолыг амссан бэ? Та нар дээр ажиллах нь та нарын төлөө юм. Хэрвээ чи Түүнд хандахдаа мөс чанаргүй байдаг бол эртхэн үхсэн нь дээр!

Яг одоо ихэнх хүмүүст үзэгдлийн энэ тал дутагдаж байгаа бөгөөд энэ ажлыг ерөөс ойлгож чадахгүй, энэ ажлаар дамжуулан Бурхан юуг үнэхээр гүйцэлдүүлэхийг хүсэж байгааг мэддэггүй. Ялангуяа юмны учир ойлгодоггүй тэр хүмүүс төөрдөг байшинд ороод, хэдхэн эргэлтийн дараа мэл гайхсан мэт байдаг. Хэрвээ чи тэдэнд Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний зорилгыг нэгд нэггүй тайлбарлавал тэр нь нэмэргүй. Олон хүн үүнийг ойлгож чадахгүй ба Бурханы ажил нь хүмүүсийг тамлахын төлөө байдаг гэж итгэдэг. Тэд Түүний ажлын мэргэн ухаан болон гайхалтай байдлыг ойлгодоггүй ба Түүний ажил нь Түүний хүч чадлыг илчлэхийн төлөө, үүнээс ч илүүтэйгээр хүн төрөлхтнийг аврахын төлөө байдаг гэж тэд ойлгодоггүй. Тэд тэр бүхнийг хардаггүй, зүгээр л өөрсдөд нь ямар нэгэн хэтийн ирээдүй байгааг болон тэнгэрт орж чадах эсэхээ хардаг. Тэд: “Бурханы ажил дандаа маш тойруу байдаг; хэрвээ Та бидэнд Өөрийнхөө мэргэн ухааныг зүгээр л шууд харуулсан бол тэр нь сайхан байх сан. Та биднийг ийм байдлаар тамлах ёсгүй. Бидний хэв чанар хэтэрхий дутмаг бөгөөд бид Таны хүслийг ойлгодоггүй. Та зүгээр л шууд хэлж, хийх юм бол маш сайн байх болно. Та биднээр таамаглуулдаг боловч бид чадахгүй. Хэрвээ Та яаравчлан, Өөрийн алдрыг бидэнд харуулбал сайн байна. Аливааг ийм тойруу арга замаар хийх нь ямар хэрэгтэй юм бэ?” гэж хэлдэг. Та нарт одоо хамгийн их дутагдаж байгаа зүйл бол мөс чанар. Үүнд анхаарлаа илүү их хандуулж, хэн үнэндээ энэ ажлыг алхам алхмаар хийж байгааг харахын тулд нүдээ сайн нээ. Бүү яаран дүгнэлт гарга. Одоо чи хамгийн ихдээ л, өөрийн туулах ёстой амийн замын өнгөн талыг ойлгосон. Чиний туулах ёстой асар их үнэн байсаар байгаа бөгөөд цаг нь ирэхэд чи үүнийг бүрэн ойлгож чадна, чи цаашид тэгж хэлэхгүй, бас гомдоллохгүй. Мөн үүнийг хөнгөхнөөр тодорхойлохгүй. Чи: “Бурхан маш ухаантай, маш ариун. Тэр маш хүчирхэг!” гэж хэлэх болно.

Өмнөх:ХЭВ ЧАНАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ БУРХАНЫ АВРАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХЫН ТӨЛӨӨ ЮМ

Дараах:ПЕТРИЙН ТУРШЛАГА: ГЭСГЭЭЛТ, ШҮҮЛТИЙН ТАЛААРХ ТҮҮНИЙ МЭДЛЭГ

Холбогдох агуулга

 • ГАЗАР ДЭЭРХ БУРХАНЫГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ

  Бурханы өмнө шагнал хүлээн авч, Түүний нүдээр ивээлийнх нь бай болохдоо та нар бүгд баяртай байдаг. Энэ нь Бурханд итгэж эхэлсний дараах хүн бүхний …

 • БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ АЖИЛ

  Хүний ажлын хэр их нь Ариун Сүнсний ажил, хэр их нь хүний туршлага вэ? Одоо ч гэсэн хүмүүс эдгээр асуултыг ойлгодоггүй гэж хэлж болох ба энэ бүхэн н…

 • БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭХ НЬ

  Одоо Бурханы ажлыг мэдэх нь голчлон эцсийн өдрүүд дэх бие махбодтой болсон Бурханы үндсэн үйлчлэл юу болохыг болон Тэр чухамдаа юу хийхээр газар дээ…

 • ГУЧИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ

  Одоо үед бүх хүн ялгаатай түвшинд гэсгээлтийн байдалд орсон. Бурханы хэлснээр “Би хүмүүстэй мөр зэрэгцэн урагш явдаг.” Энэ нь туйлын үнэн боловч хүм…