ЦЭВЭРШҮҮЛЭЛТ ТУУЛСНААР Л ХҮН ЖИНХЭНЭ ХАЙРЫГ ЭЗЭМШДЭГ

Та нар бүгдээрээ шалгалт, цэвэршүүлэлт дунд байгаа. Цэвэршүүлэлтийн үеэр та нар Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Цэвэршүүлэлт туулснаар хүмүүс Бурханыг үнэхээр магтаж чаддаг бөгөөд цэвэршүүлэлтийн дунд тэд тун их дутуу дулимаг гэдгээ харж чаддаг. Цэвэршүүлэлт чинь хэдий чинээ их байна, махан биеэ чи төдий чинээ хаяж чаддаг; цэвэршүүлэлт хэдий чинээ их байна, хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр төдий чинээ их байдаг. Энэ бол та нарын ойлгох ёстой зүйл юм. Яагаад хүмүүс цэвэршүүлэгдэх ёстой вэ? Энэ нь ямар үр нөлөөнд хүрэхээр зорьдог вэ? Хүнийг цэвэршүүлэх Бурханы ажлын ач холбогдол юу вэ? Чи үнэхээр Бурханыг эрж хайдаг бол тодорхой хэмжээнд Түүний цэвэршүүлэлтийг туулсныхаа дараа энэ нь маш сайн, туйлын шаардлагатай гэдгийг мэдэрнэ. Цэвэршүүлэлтийн үеэр хүн Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Бурханы цэвэршүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрөхдөө Түүнийг хайрлах шийдвэрээ ашигласнаар: Цэвэршүүлэлтийн үеэр дотроо тарчилж, зүрхийг чинь хутгаар сийчиж байгаа мэт байдаг ч чи Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэлээ ашиглан Түүнийг сэтгэл хангалуун болгохыг хүсдэг ба махан биеэ анхаарахыг хүсдэггүй. Бурханыг гэх хайрыг хэрэгжүүлнэ гэж үүнийг хэлдэг. Чи дотроо шархалж, зовлон чинь тодорхой хэмжээнд хүрсэн ч Бурханы өмнө очиж, “Өө Бурхан минь! Би Таныг орхиж чадахгүй. Дотор минь харанхуй байгаа ч би Таныг сэтгэл хангалуун болгохыг хүсэж байна; Та миний зүрх сэтгэлийг мэднэ, Таныг миний дотор хайраа илүү их зориулаасай гэж би хүсэж байна” хэмээн залбирахад бэлэн хэвээр байдаг. Энэ бол цэвэршүүлэлтийн үеийн хэрэгжүүлэлт юм. Чи Бурханыг гэх хайрыг суурь болгон ашиглах юм бол цэвэршүүлэлт чамайг Бурханд илүү ойр аваачиж, Бурхантай илүү ойр дотно болгож чадна. Чи Бурханд итгэдэг учраас зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө хүлээлгэн өгөх ёстой. Хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тахил болгон тавивал цэвэршүүлэлтийн үеэр Бурханыг үгүйсгэх, Бурханыг орхин явах боломжгүй байх болно. Ийм маягаар Бурхантай харилцах харилцаа чинь улам ойр дотно, улам хэвийн болж, Бурхантай ярих яриа чинь улам ойр ойрхон болно. Үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чи Бурханы гэрэлд, үгийнх нь удирдамж дор илүү их цагийг өнгөрөөж, зан чанарт чинь бас улам их өөрчлөлт гарч, мэдлэг чинь өдөр өдрөөр нэмэгдэнэ. Цаг нь ирж, Бурханы шалгалт чамд гэнэт тохиолдох үед чи Бурханы хажууд зогсож чадах төдийгүй Бурханд гэрчлэл хийж чадна. Тэр үед чи Иов шиг, Петр шиг байна. Бурханд гэрчлэл хийснээрээ Түүнийг үнэхээр хайрлаж, Түүний төлөө баяртайгаар амиа зориулна; чи Бурханыг гэрчлэгч байж, Бурханы хайртай нэгэн байх болно. Цэвэршүүлэлт туулсан хайр сул дорой биш, харин хүчтэй байдаг. Бурхан чамайг хэзээ, хэрхэн шалгалтдаа оруулахаас үл хамааран чи амьдрах, үхэх эсэхээ ч хайхралгүй, Бурханы төлөө бүхнийг дуртайяа хойш тавьж, Бурханы төлөө юуг ч баяртайяа тэвчих чадна—иймээс хайр чинь цэвэр ариун, итгэл чинь бодитой байх болно. Тэр үед л чи Бурханаар үнэхээр хайрлагдсан нэгэн, Бурханаар үнэхээр төгс болгуулсан нэгэн байх болно.

Хэрвээ хүмүүс Сатаны нөлөөнд орвол тэдний доторх Бурханыг гэх хайр үгүй болж, урьдын үзэгдэл, хайр, шийдвэр нь алга болсон байдаг. Хүмүүс Бурханы төлөө зовох учиртай гэж боддог байсан боловч өнөөдөр ингэхийг ичгүүртэй гэж бодон, ихээхэн гомдол гаргадаг. Энэ бол Сатаны ажил; хүн Сатаны эзэмшил дор орсон гэдгийг энэ нь харуулдаг. Ийм байдалтай тулгарвал чи залбирч, аль болох хурдан өөрчлөх ёстой—энэ нь чамайг Сатаны дайралтаас хамгаална. Гашуун цэвэршүүлэлтийн үеэр хүн Сатаны нөлөөнд хамгийн амархан ордог—тэгвэл ийм цэвэршүүлэлтийн үеэр чи Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Чи хүслээ бадрааж, Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тавьж, үлдсэн цаг хугацаагаа Түүнд зориулах ёстой. Бурхан чамайг яаж ч цэвэршүүллээ гэсэн, чи Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг байх ёстой бөгөөд өөрөө Бурханыг эрж хайж, нөхөрлөлийг эрж хайх ёстой. Ийм цаг үед чи хэдий чинээ идэвхгүй байна, төдий чинээ сөрөг болж, ухарч доройтоход улам амархан болно. Чи чиг үүргээ биелүүлэх шаардлагатай үед үүнийгээ сайн биелүүлдэггүй хэдий ч чадах бүхнээ хийж, ингэхдээ Бурханыг хайрлах хайраа л ашигладаг; бусад хүмүүс юу хэлэх нь хамаагүй—тэд чамайг сайн хийсэн ч гэнэ үү, муу хийсэн ч гэнэ үү хамаагүй—Бурханы өмнөөс үйлдэж байгаа учраас сэдэл чинь зөв байж, өөрийгөө зөвтгөдөггүй. Бусад хүмүүс чамайг буруугаар ойлгох үед чи Бурханд залбирч: “Өө Бурхан минь! Бусад хүн намайг тэвчээсэй, надад сайн хандаасай гэж би гуйхгүй, намайг ойлгож, сайшаагаасай гэж ч гуйхгүй. Би зүрх сэтгэлдээ Таныг хайрлах чадвартай байж, зүрх сэтгэлдээ тайван байж, мөс чанар минь амар амгалан байгаасай гэж л гуйж байна. Бусад хүн намайг сайшааж, хүндлээсэй гэж би гуйхгүй; би зөвхөн зүрх сэтгэлээсээ Таныг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрэлхийлдэг, чадах бүхнээ хийснээр үүргээ гүйцэтгэдэг, мулгуу, тэнэг, муу хэв чанартай, сохор боловч Таныг хайр татам гэдгийг мэддэг, байгаа бүхнээ Танд зориулахыг хүсдэг” хэмээн хэлж чадна. Чамайг ийм маягаар залбирмагц Бурханыг гэсэн хайр чинь гарч ирж, зүрх сэтгэл чинь илүү уужирна. Бурханыг гэх хайрыг хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ юм. Туршлагажихын хэрээр чи хоёронтоо бүтэлгүйтэж, нэгэнтээ амжилтад хүрнэ, эсвэл таван удаа бүтэлгүйтэж, хоёр удаа амжилтад хүрнэ, ийм маягаар туулах зуураа чи Бурханы хайр татам байдлыг бүтэлгүйтлийн дундаас л харж, дотор чинь юу дутагдаж байгааг илрүүлж чадна. Дараа нь ийм нөхцөл байдалд орох үедээ чи өөртөө сэрэмжлүүлж, алхмаа хязгаарлаж, илүү ойр ойрхон залбирах ёстой. Ийм нөхцөл байдалд ялалт байгуулах чадвараа чи аажмаар хөгжүүлнэ. Ингэвэл залбирал чинь үр нөлөөтэй болжээ. Энэ удаад чи амжилт гаргасан гэдгээ хараад дотроо баярлаж, залбирах үедээ Бурханыг мэдрэн, Ариун Сүнсний өмнөөс холдоогүй гэдгээ мэдэрч чадна—тэр үед л чи Бурхан дотор чинь хэрхэн ажилладгийг мэднэ. Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь чамд туулах замыг өгнө. Хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бол чиний дотор Ариун Сүнс хамт байхгүй байх болно. Харин чи үнэнийг хэрэгжүүлбэл аливаа зүйлтэй тулгарах үедээ дотроо шархлах боловч Ариун Сүнс чамтай хамт байх бөгөөд дараа нь чи залбирах үедээ Бурханы байгааг мэдэрч, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх хүч чадалтай байна, мөн ах эгч нартайгаа ярилцах явцад мөс чанарыг чинь шаналгах юу ч байхгүй, амар амгалан санагдаж, ийм маягаар чи хийсэн зүйлээ ил болгож чадна. Бусад хүмүүс юу гэж хэлэх нь хамаагүй, чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чадах бөгөөд бусдад хязгаарлагдалгүй, бүх зүйлийг даван гарна—үүгээрээ чи Бурханы үгийн хэрэгжүүлэлт чинь үр дүнтэй байсныг харуулна.

Бурханы цэвэршүүлэлт хэдий чинээ их байна, хүмүүсийн зүрх сэтгэл төдий чинээ Бурханыг хайрлаж чаддаг. Зүрх сэтгэл дэх шаналал нь тэдний аминд ач тустай бөгөөд Бурханы өмнө тэд улам амар тайван, Бурхантай харилцах харилцаа нь илүү ойр дотно байж, Бурханы дээдийн дээд хайр, дээдийн дээд авралыг улам сайн харж чаддаг. Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлт туулж, Иов хэд хэдэн шалгалт амссан. Хэрвээ Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байвал та нар ч гэсэн олон зуун удаа цэвэршүүлэлтэд орох ёстой; та нар энэ үйл явцыг туулж, энэ алхамд түшиглэх үедээ л Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж, Бурханаар төгс болгуулж чадна. Цэвэршүүлэлт бол Бурхан хүмүүсийг төгс болгодог шилдэг арга барил юм; цэвэршүүлэлт болон гашуун шалгалтууд л хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх жинхэнэ хайрыг гаргаж чадна. Бэрхшээл байхгүй бол хүмүүст Бурханыг гэх жинхэнэ хайр дутдаг; тэднийг дотроос нь туршиж, цэвэршүүлэлтэд үнэхээр оруулахгүй бол зүрх сэтгэл нь үргэлж гадна талд хөвж байх болно. Тодорхой хэмжээнд цэвэршүүлэгдсэнээрээ чи өөрийнхөө сул тал, хүндрэл бэрхшээлийг харж, хэр их дутагдалтай гэдгээ болон тулгарсан олон асуудлыг даван гарах чадваргүй гэдгээ харж, дуулгаваргүй байдал чинь хэр их болохыг ч бас харна. Шалгалтын үеэр л хүмүүс бодит байдлаа үнэхээр мэдэж авч чаддаг бөгөөд шалгалт нь хүмүүсийг бүр ч сайн төгс болгодог.

Амьдралдаа Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлт туулж, олон зовлон зүдүүр амссан. Энэхүү цэвэршүүлэлт Бурханыг хайрлах дээдийн дээд хайрынх нь суурь бөгөөд бүхий л амьдралынх нь хамгийн ач холбогдолтой туршлага болсон юм. Тэр Бурханы төлөөх дээдийн дээд хайрыг эзэмшиж чадсан нь нэг талаараа Бурханыг хайрлая гэсэн шийдвэрээс нь болсон; гэхдээ үүнээс ч илүүтэйгээр түүний туулсан цэвэршүүлэлт болон зовлонгоос болсон юм. Энэ зовлон нь Бурханыг хайрлах замд түүний замч болж, хамгийн дурсамжтай зүйл нь болсон билээ. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлах үедээ цэвэршүүлэлтийн шаналлыг амсахгүй бол хайр нь хольц, шилэлт, сонголтоор дүүрэн байдаг; иймэрхүү хайр нь Сатаны санаагаар дүүрэн бөгөөд Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж ерөөсөө чаддаггүй. Бурханыг хайрлая гэсэн шийдвэртэй байх нь Бурханыг үнэхээр хайрлахтай адилгүй. Зүрх сэтгэл дотроо Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгахыг л бодож, бодлууд нь хүний ямар ч санааг агуулдаггүй мэт, бүхэлдээ Бурханы төлөө байдаг мэт боловч ийм бодлыг Бурханы өмнө аваачих үед Бурхан сайшааж ерөөдөггүй. Хүмүүс бүх үнэнийг бүрэн ойлгосон үед—бүгдийг нь мэдэж авсан үед ч гэсэн—үүнийг Бурханыг хайрлаж буйн тэмдэг гэх юм уу энэ хүмүүс Бурханыг үнэхээр хайрладаг гэж хэлж болохгүй. Хүмүүс олон үнэнийг ойлголоо ч гэсэн цэвэршүүлэлтийг амсалгүйгээр эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг; цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүмүүс эдгээр үнэний бодит утга учрыг ойлгож, тэр үед л эдгээрийн дотоод утга учрыг жинхэнээсээ үнэлж чаддаг. Тэр үед тэд дахин оролдох үедээ үнэнийг зүй зохистойгоор, Бурханы хүслийн дагуу хэрэгжүүлж чаддаг; тэр үед хүний санаа бодол нь цөөрч, хүний завхрал нь багасаж, сэтгэл хөдлөл нь багасдаг; тэр үед л тэдний хэрэгжүүлэлт Бурханыг гэх хайрын жинхэнэ илэрхийлэл байдаг. Бурханыг хайрлах үнэний үр дүнд зүгээр л амаараа хүлээн зөвшөөрч, сэтгэлдээ дуртай байснаар хүрдэггүй, мөн зүгээр л ойлгосноороо хүрдэггүй. Хүмүүс төлөөс төлж, цэвэршүүлэлтийн үеэр илүү их гашуун зовлон амсах шаардлагатай бөгөөд тэр үед л хайр нь ариун болж, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу болдог. Бурхан хүнээс Өөрийг нь хайрлах ёстой гэж шаардахдаа хүсэл тэмүүлэл, хүсэл зоригоо ашиглан хайрлахыг шаарддаггүй; Түүнд үйлчлэхийн тулд үнэнч байдал болон үнэнийг ашиглах замаар л хүн Түүнийг үнэхээр хайрлаж чадна. Гэвч хүн завхрал дунд амьдардаг учир Бурханд үйлчлэхдээ үнэн болон үнэнч байдлыг ашиглах чадваргүй байдаг. Хүн нэг бол Бурханы төлөө хэтэрхий их оргилсон тэмүүлэлтэй, эсвэл хэтэрхий хүйтэн хөндий, хайхрамжгүй байдаг; нэг бол Бурханыг туйлаас хайрлаж, эсвэл туйлын их үзэн яддаг. Завхрал дунд амьдардаг хүмүүс үргэлж энэ хоёр туйлын хооронд, өөрсдийнхөө хүслээр амьдардаг ч өөрсдийнх нь зөв гэдэгт итгэдэг. Хэдийгээр Би үүнийг ахин дахин дурдсан ч хүмүүс үүнийг нухацтайгаар авч үзэж чаддаггүй, ач холбогдлыг нь бүрэн ойлгож чаддаггүй тул өөрийгөө хуурсан итгэл болон өөрийнхөө хүсэлд түшиглэсэн, Бурханыг гэх хайрын төөрөгдөл дунд амьдардаг. Түүхийн туршид хүн төрөлхтөн хөгжиж, эрин үе өнгөрөхийн хэрээр хүнд тавих Бурханы шаардлага улам өндөрсөж, Өөрт нь туйлын хандахыг хүнээс улам бүр шаардсан. Гэсэн ч Бурханы талаарх хүний мэдлэг улам бүр тодорхойгүй, хийсвэр болж, Бурханыг хайрлах хайр нь үүнийг даган улам бүр цэвэр ариун бус болсон. Хүнийг Сатан улам гүн гүнзгий завхруулсан тул хүний байр байдал болон хийдэг бүхэн нь Бурханы хүсэлтэй улам зөрчилддөг. Энэ нь улам их, улам агуу авралын ажил хийхийг Бурханаас шаарддаг. Хүний Бурханд тавих шаардлага улам хатуу болж, Бурханыг хайрлах хайр нь улам багассаар байна. Хүмүүс дуулгаваргүй байдалд, үнэнгүй, хүн чанаргүй амьдралаар амьдардаг; тэд Бурханыг өчүүхэн төдий ч хайрладаггүйгээр үл барам, дуулгаваргүй байдал, эсэргүүцлээр бялхаж байдаг. Тэд өөрсдийгөө Бурханыг туйлаас хайрлан, чадлынхаа хэрээр тэвчээртэй байдаг гэж боддог боловч Бурхан тэгж үздэггүй. Бурханыг гэх хүний хайр хэчнээн бохир болох нь Бурханд тун тодорхой байдаг бөгөөд долигонодгоос нь болж хүний талаарх бодлоо хэзээ ч өөрчлөөгүй, мөн зориулалтаас үүдэн хүний сайн санааг хэзээ ч хариулаагүй. Хүнээс ялгаатай нь Бурхан ялгаж салгах чадвартай: Тэрээр хэн Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг, хайрладаггүйг мэддэг бөгөөд хүний түр зуурын хөөрлөөс болж зүрх сэтгэл нь дүрэлзэж, эзэмдүүлэлгүй, харин мөн чанар болон зан авирынх нь дагуу хүнд ханддаг. Эцсийн эцэст Бурхан бол Бурхан бөгөөд эрхэм чанар, хэрсүү ухаантай байдаг; хүн эцсийн эцэст хүн бөгөөд үнэнтэй зөрчилддөг хүний хайраас болж Бурханы толгой эргэхгүй. Харин ч Тэр хүний хийдэг бүхэнд зүй зохистой ханддаг.

Хүний байр байдал болон Бурханд хандах хандлагатай нүүр тулаад Бурхан шинэ ажил хийж, Өөрийнх нь талаарх мэдлэг, Өөрт нь хандах дуулгавартай байдлын аль алийг болон хайр, гэрчлэлийг хоёуланг нь эзэмших боломжийг хүнд олгосон. Иймээс хүн Бурханы цэвэршүүлэлт төдийгүй шүүлт, харьцалт, засалтыг туулах ёстой, ингэхгүйгээр хүн Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй бөгөөд үнэхээр Түүнийг хайрлаж, Түүнд гэрчлэл хийж хэзээ ч чадахгүй. Бурхан хүнийг зүгээр л өрөөсгөл үр нөлөөний төлөө бус, харин олон талт үр нөлөөний төлөө цэвэршүүлдэг. Энэ маягаар л Бурхан үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй хүмүүсийн шийдвэр, хайрыг төгс болгохын тулд тэдэн дээр цэвэршүүлэлтийн ажил хийдэг. Үнэнийг эрж хайхыг хүсдэг, Бурханыг хүсэн эрмэлздэг хүмүүст ийм цэвэршүүлэлтээс илүү утга учиртай, ач тустай зүйл гэж үгүй. Бурхан бол эцсийн эцэст Бурхан учир Бурханы зан чанарыг хүн амархан мэдэж, ойлгодоггүй. Эцсийн эцэст Бурхан хүнийх шиг зан чанартай байх боломжгүй, иймээс Түүний зан чанарыг мэднэ гэдэг хүнд амаргүй байдаг. Үнэнийг хүн төрөлхөөсөө эзэмшдэггүй бөгөөд Сатанаар завхруулагдсан хүмүүс амархан ойлгодоггүй; хүн үнэнгүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх шийдвэргүй байдаг бөгөөд зовж, цэвэршүүлэгдэж, шүүгдэхгүй бол шийдвэр нь хэзээ ч төгс болохгүй. Цэвэршүүлэлт нь бүх хүний хувьд шаналгаатай, хүлээн зөвшөөрөхөд маш хэцүү байдаг—гэсэн ч цэвэршүүлэлтийн үеэр Бурхан зөвт зан чанараа хүнд ил болгож, хүнд тавих шаардлагаа ил тод болгож, хүнийг улам их гэгээрэл, улам бодитой засалт, харьцалтаар хангадаг; Тэрээр баримт, үнэн хоёрыг харьцуулах замаар хүнд өөрийнх нь талаар болон үнэний талаар илүү их мэдлэг өгч, Бурханы хүслийн талаар улам их ойлгуулж, улмаар Бурханыг илүү жинхэнэ, цэвэр ариунаар хайрлах боломжийг олгодог. Энэ нь цэвэршүүлэлт явуулах Бурханы зорилго юм. Хүнд Бурханы хийдэг бүх ажил нь өөрийн гэсэн зорилго, ач холбогдолтой байдаг; Бурхан утга учиргүй ажил хийдэггүй, хүнд ашиггүй ажил ч хийдэггүй. Цэвэршүүлэлт нь хүмүүсийг Бурханы өмнөөс холдуулна гэсэн үг биш, тэднийг тамд устгана гэсэн үг ч биш. Харин цэвэршүүлэлтийн үеэр хүний зан чанар, сэдэл, хуучин үзэл бодлыг өөрчилж, Бурханыг гэх хайрыг нь өөрчилж, хүний бүхий л амьдралыг өөрчилнө гэсэн үг юм. Цэвэршүүлэлт бол хүнийг турших жинхэнэ туршилт, жинхэнэ сургалтын нэг хэлбэр бөгөөд цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүний хайр төрөлхийн чиг үүргээ биелүүлж чадна.

Өмнөх: ПЕТР ЕСҮСИЙГ ХЭРХЭН МЭДЭЖ АВСАН ТУХАЙ

Дараах: БУРХАНЫГ ХАЙРЛАДАГ ХҮМҮҮС ТҮҮНИЙ ГЭРЭЛД ҮҮРД АМЬДРАХ БОЛНО

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

32-Р БҮЛЭГ

Хүмүүс Надтай хамт цугларахад Миний зүрх сэтгэл баяр хөөрөөр дүүрдэг. Тэр даруй Би Өөрийн гар дахь ерөөлийг хүмүүсийн дунд хайрладаг ба...

ЧИ ИТГЭЛИЙН ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Хүний дотор итгэлийн бүдэг бадаг үг л байдаг боловч итгэл гэж юу болохыг хүн мэддэггүй, яагаад итгэдгээ бүр ч мэддэггүй. Хүн хэтэрхий багыг...

1-Р БҮЛЭГ

Бурханы хэлсний адилаар “Хэн ч Миний үгийн үндсийг, эсвэл тэдгээрийн ар дахь зорилгыг ойлгож чадахгүй.” Хэрвээ Бурханы Сүнсний удирдамж...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх