Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (3)

Бурхан Өөрийн ажлыг гүйцэтгэх үедээ ямар нэг бүтээн байгуулалт эсвэл хөдөлгөөнүүдэд оролцдоггүй, харин Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж эхэлдэг. Түүнийг махбод болох болгонд энэ нь зөвхөн ажлын нэг үе шатыг биелүүлж, шинэ эрин үеийг нээхийн төлөө л байдаг. Одоо Хаанчлалын эрин үе, мөн хаанчлалын сургалт ирсэн. Ажлын энэ үе шат нь хүний ажил биш, энэ нь хүнийг тодорхой хэмжээнд хүн болгох явдал биш; энэ нь Бурханы ажлын нэг хэсгийг л гүйцээх явдал юм. Түүний хийдэг зүйл хүний ажил биш бөгөөд газар дэлхийг орхихоосоо өмнө хүнийг хүн болгохдоо тодорхой үр дүнд хүрэхийн төлөө биш; энэ нь Өөрийн үйлчлэлийг биелүүлж, Өөрийн хийх учиртай ажлаа дуусгах явдал буюу газар дээрх Өөрийн ажилд зүй зохистой зохицуулалт хийж, тэгснээрээ алдарших явдал юм. Бие махбодтой болсон Бурханы ажил нь Ариун Сүнсний ашигладаг хүмүүсийнхтэй адилгүй. Бурхан Өөрийн ажлыг газар дээр хийхээр ирэхдээ зөвхөн Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэхэд анхаардаг. Түүний үйлчлэлтэй холбоогүй бусад бүх зүйлийн тухайд Тэрээр бараг оролцдоггүй ба хараагүй мэт өнгөрдөг. Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлыг л хийдэг ба хүний хийх ёстой зүйлд хамгийн бага анхаардаг. Түүний хийдэг ажил нь гагцхүү Түүний байгаа эрин үе болон Түүний гүйцэтгэх учиртай үйлчлэлтэй хамаатай байдаг ба бусад бүх зүйл Түүний үйл ажиллагааны хүрээний гадна оршдог мэт байдаг. Түүнд хүн болж амьдрах тухай илүү үндсэн мэдлэг байдаггүй, Тэрээр нийгмийн харилцааны ур чадварыг ч илүү их сурдаггүй, мөн хүний ойлгодог өөр бусад зүйлээр ч Өөрийгөө зэвсэглэдэггүй. Хүний эзэмших ёстой бүхнийг Тэр огт анхаардаггүй ба Өөрийнх нь үүрэг болох ажлыг л хийдэг. Иймээс, хүний харж байгаагаар бие махбодтой болсон Бурхан маш их дутагдалтай болохоор хүнд байх учиртай олон зүйлд анхаарлаа ч хандуулдаггүй, цаашлаад тийм зүйлсийн талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Амьдралын тухай ерөнхий мэдлэг, мөн түүнчлэн биеэ авч явах, бусадтай харилцах тухай зарчим нь Түүнд ямар ч хамаагүй мэт байдаг. Гэхдээ чи бие махбодтой болсон Бурханаас өчүүхэн төдий ч хэвийн бус байдлыг мэдэрч чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Түүний хүн чанар нь сайн мууг ялгах чадварыг Түүнд олгож, жирийн хүн болох Түүний амьдрал хийгээд уураг тархиных нь хэвийн сэтгэх чадварыг л хадгалдаг. Гэвч Тэр өөр ямар ч зүйлээр зэвсэглэдэггүй, энэ бүхэн нь гагцхүү хүний (бүтээгдсэн зүйлийн) эзэмших ёстой зүйл юм. Бурхан Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд л махбод болдог. Түүний ажил бүхий л эрин үед чиглэдэг ба ямар нэг хүн, эсвэл газар луу биш, харин бүх орчлон ертөнцөд чиглэдэг. Энэ бол Түүний ажлын чиглэл бөгөөд Түүний ажилладаг зарчим билээ. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй ба хүн үүнд оролцох ямар ч аргагүй. Махбод болох болгондоо Бурхан тухайн эрин үеийн ажлыг Өөртэйгээ хамт авчирдаг бөгөөд хүнд Өөрийгөө илүү сайн ойлгуулж, Өөрийнхөө тухай мэдлэг ухааныг өгөхийн тулд хүний дэргэд хорь, гуч, дөч эсвэл бүр дал, наян жил амьдрах ямар ч санаа зорилго байдаггүй. Тэгэх хэрэггүй! Ингэх нь Бурханы төрөлх зан чанарын талаарх хүний мэдлэгийг яавч гүнзгийрүүлэхгүй; үүний оронд энэ нь зөвхөн түүний үзлийг л ихэсгэж, хүний үзэл болон бодлыг хуучинсаг болгох байсан. Иймээс бие махбодтой болсон Бурханы ажил яг юу болохыг та нар бүгд ойлговоос зохино. Миний та нарт хэлсэн: “Би жирийн хүний амьдралыг туулахаар ирээгүй” хэмээх үгийг та нар ойлгож чадаагүй юм биш биз? Та нар, “Бурхан эгэл хүний амьдралаар амьдрахын тулд газар дээр ирээгүй” хэмээх үгийг мартчихсан уу? Та нар Бурхан махбод болохын зорилгыг ойлгодоггүй, мөн “Бурхан яаж бүтээгдсэн зүйлийн амьдралыг туулах зорилготойгоор газар дээр ирэх юм бэ?” гэдэг үгний утгыг ч мэддэггүй. Бурхан газар дээр гагцхүү Өөрийн ажлыг дуусгах гэж л ирдэг тул газар дээрх Түүний ажил түр зуурынх байдаг. Бие махбодоо чуулганыг удирдах шилдэг хүн болгон хөгжүүлэхэд Бурханы Сүнсийг хүргэх санаа зорилготойгоор Тэр газар дээр ирдэггүй. Бурхан газар дээр ирэхэд Үг махбод болдог; харин хүн Түүний ажлын талаар мэддэггүй ба Түүнд аливааг хүчээр тулгадаг. Иймд та нар бүгдээрээ, Бурхан бол “Үг махбод болсон” болохоос түр зуур Бурханы үүргийг авахын тулд Бурханы Сүнсний боловсруулсан махан бие биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхан Өөрөө боловсруулалтын үр дүн биш, харин энэ нь Үг махбод болсон хэрэг бөгөөд өнөөдөр Тэр та бүхний дунд Өөрийн ажлыг албан ёсоор гүйцэтгэдэг. Бурхан бие махбодтой болсон нь бодит үнэн гэдгийг та нар бүгд мэддэг, хүлээн зөвшөөрдөг хэдий ч зүгээр л тоо бүрдүүлж байгаа дүр үзүүлдэг. Бие махбодтой болсон Бурханы ажлаас эхлээд Түүний бие махбодтой болохын ач холбогдол болон мөн чанарыг хүртэл та нар өчүүхэн ч ухаарч чаддаггүй бөгөөд зүгээр л ой тойндоо байгаа үгээ үнэмшилтэйгээр цээжээр уншихад нь бусдыг дагадаг. Бие махбодтой болсон Бурхан чиний төсөөлдөг шиг гэж чи итгэж байна уу?

Бурхан гагцхүү эрин үеийг удирдах болон шинэ ажлыг эхлүүлэхээр махбод болдог. Та нар үүнийг ойлгох шаардлагатай. Энэ нь хүний чиг үүргээс маш өөр бөгөөд тэр хоёрыг эн зэрэгцүүлэн дурдаж болохгүй. Ажил гүйцэтгэхэд хүнийг ашиглахаас өмнө түүнийг удаан хугацааны турш боловсруулж, төгс болгох хэрэгтэй бөгөөд хүн чанар нь нэн өндөр түвшнийх байх хэрэгтэй байдаг. Хүн хэвийн хүний эрүүл ухаанаа хадгалах ёстойгоор үл барам улмаар бусадтай харилцахдаа биеэ авч явах олон дүрэм, зарчмыг ойлгох ёстой, түүнчлэн хүний мэргэн ухаан, ёс зүйн мэдлэгийн талаар бүр ихийг сурахаар зорих ёстой. Энэ бол хүнд байх ёстой зүйл. Гэвч махбод болсон Бурханы хувьд тийм биш, учир нь Түүний ажил хүнийг төлөөлдөггүй, хүний ажлыг ч төлөөлдөггүй; харин ч энэ нь Түүний оршихуйн шууд илэрхийлэл бөгөөд Түүний хийх учиртай ажлын шууд хэрэгжүүлэлт юм. (Мэдээж Түүний ажил тохиромжтой цагт хийгддэг болохоос санамсаргүйгээр, хааш яаш хийгддэггүй бөгөөд үйлчлэлээ хэрэгжүүлэх цаг болоход энэ нь эхэлдэг.) Тэрээр хүний амьдрал, эсвэл хүний ажилд оролцдоггүй, өөрөөр хэлбэл Түүний хүн чанарт эдгээрийн аль нь ч байдаггүй (гэхдээ энэ нь Түүний ажилд нөлөөлдөггүй). Цаг нь болоход Тэр зөвхөн Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлдэг; Түүний байр суурь ямар ч байсан Тэрээр хийх ёстой ажлаа зүгээр л хийдэг. Түүний талаар хүн юу мэддэг нь, мөн Түүний тухай ямар бодолтой байх нь Түүний ажилд ерөөс нөлөөлдөггүй. Жишээ нь, Есүс Өөрийн ажлыг хийх үед Түүний яг хэн байсныг хэн ч мэдээгүй боловч Тэр зүгээр л ажлаа хийж байсан. Хийх учиртай ажлаа хийхэд нь эдгээрийн аль нь ч Түүнд саад болоогүй. Тиймээс Тэр эхэндээ Өөрийнхөө ялгамж чанарыг илчилж, зарлаагүй ба ердөө л хүнээр Өөрийгөө дагуулсан. Мэдээж энэ нь зөвхөн Бурханы даруу зан байгаагүй; энэ нь бас махбодод ажилладаг Бурханы арга байсан юм. Тэр зөвхөн ийм маягаар л ажиллаж чадах байлаа, учир нь хүн Түүнийг энгийн нүдээр хараад огт таних аргагүй байв. Хүн Түүнийг таньсан ч гэсэн Түүний ажилд тус болж чадахгүй байх байлаа. Цаашилбал Тэрээр хүмүүст Өөрийн махбодыг мэдэгдэх гэж махбод болоогүй; энэ нь ажлаа хийж, Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхийн төлөө байсан юм. Энэ шалтгааны улмаас Тэр Өөрийн ялгамж чанарыг зарлахад ач холбогдол өгөөгүй. Өөрийн хийх учиртай бүх ажлыг дуусгасны дараа Түүний бүхий л ялгамж чанар болон байр суурь хүнд аяндаа тодорхой болно. Махбод болсон Бурхан чимээгүй байдаг ба хэзээ ч Өөрийгөө тунхагладаггүй. Тэрээр хүнд ч, эсвэл Өөрийг нь дагахдаа хүн яаж байгаад ч анхаарал хандуулдаггүй, харин зүгээр л Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэн, Өөрийн хийх учиртай ажлыг гүйцэтгэдэг. Түүний ажилд хэн ч саад тотгор учруулж чадахгүй. Түүний хувьд ажлаа дуусгах цаг ирэхэд үүнийг зайлшгүй дуусгаж, төгсгөлд нь аваачих ба хэн ч өөрөөр тушааж чадахгүй. Өөрийн ажлыг дуусгаад хүнийг орхин одсоны дараа л хүн Түүний хийдэг ажлыг ойлгох боловч бүрэн тодорхой ойлгож мөн л чадахгүй. Түүний анх ажлаа хийж эхэлсэн санаа зорилгыг бүрэн ойлгохын тулд хүн урт хугацаа зарцуулах болно. Өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Бурханы эрин үеийн ажлыг хоёр хэсэгт хувааж болно. Нэг хэсэг нь, Бурханы Өөрийн махбод болсон биеийн хийдэг ажил болон Бурханы Өөрийн махбод болсон биеийн хэлдэг үгээс бүрддэг. Түүний махбодын үйлчлэл бүрэн хэрэгжмэгц Ариун Сүнсний ашигладаг хүмүүсийн хийх, ажлын нөгөө хэсэг үлддэг. Энэ үед хүн өөрийн чиг үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй болдог, учир нь Бурхан аль хэдийн замыг нээчихсэн ба хүн өөрөө алхах хэрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, махбод болсон Бурхан ажлын нэг хэсгийг гүйцэтгэдэг ба дараа нь Ариун Сүнс болон Ариун Сүнсний ашигладаг хүмүүс энэ ажлыг залгамжлах болно. Тиймээс, энэ үе шатанд махбод болсон Бурханы гүйцэтгэдэг ажил үндсэндээ юу болохыг хүн мэдэх ёстой бөгөөд Бурхан махбод болохын ач холбогдол яг юу болохыг болон Түүний хийх учиртай ажил юу болохыг ойлгох ёстой болохоос хүнд тавьсан шаардлагын дагуу Бурханд шаардлага тавих ёсгүй. Энд хүний алдаа, хүний үзэл, үүнээс ч илүүтэйгээр хүний дуулгаваргүй байдал оршдог.

Бурхан махбод болсон нь, хүнд Өөрийн махбодыг мэдэх боломж олгох зорилготой биш, эсвэл Бурханы махбод болон хүний махан биеийн хоорондох ялгааг ялгаж таних боломжийг хүнд олгохын төлөө биш билээ; мөн хүний ялган таних чадварыг дадлагажуулахын тулд ч Тэр махбод болоогүй бөгөөд тэр ч бүү хэл, Бурханы махбод болсон биеийг шүтэн мөргөх боломжийг хүнд олгож, тэгснээрээ асар их алдарших зорилгоор тэгээгүй юм. Эдгээрийн аль нь ч Бурхан махбод болсны анхдагч санаа зорилго биш. Бурхан хүнийг яллахын тулд, эсвэл санаатайгаар хүнийг илчилж, түүнд хүндрэл учруулахын тулд махбод болдоггүй. Эдгээрийн аль нь ч Бурханы анхдагч санаа зорилго биш. Бурхан махбод болох болгон нь зайлшгүй ажил юм. Хүний төсөөлдөг шалтгааны улмаас биш, харин Өөрийн агуу ажил, Өөрийн агуу удирдлагын төлөө Тэр ийнхүү үйлддэг. Бурхан зөвхөн Өөрийн ажлын шаардлагаар, хэрэгтэй үед л газар дээр ирдэг. Тэрээр газар дэлхий дээр тэнүүчлэх зорилгоор биш, харин Өөрийн хийх учиртай ажлыг гүйцэтгэхээр ирдэг. Үгүй бол Тэр яах гэж энэ ажлыг хийхийн тулд ийм хүнд ачаа үүрч, ийм агуу эрсдэл хүлээх билээ? Бурхан хэрэгтэй үедээ л махбод болдог ба үргэлж өвөрмөц ач холбогдолтой байдаг. Хэрэв энэ нь ердөө хүнд Өөрийгөө харуулж, тэдний мэдлэгийн хүрээг тэлэхийн төлөө байсан бол Тэрээр ийм хөнгөхнөөр хүмүүсийн дунд хэзээ ч ирэхгүй байсан нь гарцаагүй. Тэрээр Өөрийн удирдлага болон Өөрийн агуу ажлын төлөө, мөн илүү олон хүнийг олж авахын тулд газар дээр ирдэг. Тэрээр эрин үеийг төлөөлж, Сатаныг ялахаар ирдэг ба Сатаныг ялахын тулд Тэр махбод өмсдөг. Үүнээс ч илүүтэйгээр, бүх хүн төрөлхтний амьдралыг залж чиглүүлэхийн тулд Тэр ирдэг. Энэ бүхэн Түүний удирдлагатай хамаатай ба бүх орчлон ертөнцийн ажилтай хамаатай юм. Хэрвээ Бурхан хүмүүст Өөрийн махбодыг таниулж, тэдний нүдийг нээхийн тулд л махбод болсон бол Тэр бүх улсаар аялахгүй яасан юм бол? Энэ нь туйлын хялбар асуудал биш гэж үү? Гэвч Тэр тэгээгүй, үүний оронд тохиромжтой газрыг сонгон суурьшиж, хийх учиртай ажлаа эхлүүлдэг. Энэ махбод ганцаараа л гэхэд үлэмж ач холбогдолтой. Тэр эрин үеийг бүхлээр нь төлөөлдөг ба бас бүхий л эрин үеийн ажлыг гүйцэтгэдэг; Тэрээр хуучин эрин үеийг төгсгөл болгож, шинэ эрин үеийг эхлүүлдэг. Энэ бүхэн нь Бурханы удирдлагатай холбоотой чухал зүйл бөгөөд энэ нь Бурханы гүйцэтгэхээр газар дээр ирдэг ажлын нэг үе шатны ач холбогдол юм. Есүс газар дээр ирэх үедээ зөвхөн зарим нэг үгийг хэлж, зарим ажлыг хийсэн; Тэр хүний амийн талаар санаа тавиагүй ба Өөрийн ажлыг дуусгамагцаа явсан. Өнөөдөр Би ярьж, Өөрийн үгийг та нарт дамжуулж дуусах үед, мөн та нар бүгд ойлгох үед та нарын амь ямар байх нь хамаагүй, Миний ажлын энэ алхам дууссан байх болно. Хожим, Миний ажил дахь энэ алхмыг үргэлжлүүлж, эдгээр үгийн дагуу газар дээр үргэлжлүүлэн ажиллах зарим хүмүүс байх ёстой; тэр үед хүний ажил болон хүний бүтээн байгуулалт эхлэх болно. Гэхдээ одоогоор Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж, Өөрийн ажлын нэг алхмыг гүйцээхийн тулд Бурхан Өөрийн ажлыг л хийдэг. Бурхан хүнийхтэй адилгүй байдлаар ажилладаг. Хүн цуглаан, чуулга уулзалтанд дуртай бөгөөд баяр ёслолд чухал ач холбогдол өгдөг, харин Бурханы хамгийн их жигшдэг зүйл бол яг нарийндаа хүний цуглаан болон уулзалтууд юм. Бурхан хүнтэй албан бусаар хэлэлцэж, ярилцдаг; энэ нь ер бусын чөлөөтэй агаад та нарыг чөлөөлдөг Бурханы ажил билээ. Гэсэн хэдий ч Би та нартай цугларахыг туйлаас жигшдэг ба Би та нарынх шиг их дэг журамтай амьдралд дасаж чадахгүй. Би дүрэм журмыг хамгийн их жигшдэг; тэдгээр нь хүнийг үйлдэл хийхээс айж, үг хэлэхээс айж, дуулахаас айж, нүд нь чам руу гөлрөх хүртэл хязгаарладаг. Би та нарын цугларах байдлыг туйлаас жигшдэг, мөн томоохон цуглаануудыг туйлын их жигшдэг. Би ийм байдлаар та нартай цугларахаас татгалздаг, учир нь ийм байдлаар амьдрахад дөнгөлүүлсэн мэт хүнд санагддаг бөгөөд та нар хэтэрхий их зан үйл, хэтэрхий олон дүрэм журмыг мөрддөг. Хэрвээ та нарт хүмүүсийг удирдах боломж олгох аваас та нар бүгдийг нь дүрэм журмын эзэмшил рүү хөтлөх бөгөөд та нарын удирдлага дор хүмүүс дүрэм журмыг хаях ямар ч аргагүй байх байв; оронд нь шашны уур амьсгал улам бүр хүчтэй болж, хүний дадлууд нэмэгдсээр байх байлаа. Зарим хүмүүс цугларах үедээ үргэлжлүүлэн ярьж, номлосоор байдаг ба хэзээ ч залхдаггүй, зарим нь арав гаруй өдөр зогсолтгүй номлож чадна. Эдгээрийг бүгдийг нь хүний томоохон цуглаан, уулзалтууд гэж тооцдог; тэдгээр нь идэж уух болон зугаа цэнгэлийн амьдралтай, эсвэл сүнсийг чөлөөлдөг амьдралтай огтхон ч хамаагүй. Эдгээр нь бүгд уулзалт! Та нарын хамтран зүтгэгчдийн уулзалт, мөн том, жижиг цуглаанууд бүгд Миний хувьд зэвүүцмээр байдаг бөгөөд Би хэзээ ч тэдгээрийг сонирхож байгаагүй. Энэ бол Миний ажилладаг зарчим: Би цуглааны үеэр номлох дургүй, мөн Би та бүхнийг хэдэн өдрийн онцгой хуралдаанд урих нь байтугай томоохон цугларалт дээр ямар нэг зүйл тунхаглахыг хүсдэггүй. Та нар цуглаан дээр бүгд ёсорхуу, зөв суух ёстой гэдгийг Би тохиромжтой гэж үздэггүй; Би та нарыг ямар нэгэн ёслолын хязгаар дотор амьдарч байгааг харах дургүй, үүнээс ч илүүтэйгээр Би та нарын тийм ёслолд оролцохоос татгалздаг. Та нар хэдий чинээ үүнийг хийнэ, энэ нь Надад төдий чинээ зэвүүцмээр байдаг. Би та нарын энэ ёслол, дүрэм журмыг өчүүхэн төдий ч сонирхдоггүй; та нар үүгээр хэчнээн сайн ажил хийх нь хамаагүй Миний хувьд тэдгээр нь бүгд зэвүүцмээр байдаг. Та нарын зохицуулалт тохиромжгүй эсвэл та нар хэтэрхий дорд байгаа юм биш; Би зүгээр л та нарын амьдралын хэв маягийг жигшдэг, үүнээс ч илүүтэйгээр Би үүнд дасаж чадахгүй. Та нар Миний хийхийг хүсэж байгаа ажлыг өчүүхэн ч ойлгодоггүй. Урьд нь, Есүс Өөрийн ажлыг тодорхой газарт гүйцэтгэж байхдаа номлож дуусаад шавь нараа дагуулан хотоос явдаг байлаа; Тэр үй олон хүнээс холдон, цөөн хэдэн хайртай шавь нараа дагуулан явж, тэдний ойлгох ёстой замуудын талаар тэдэнтэй ярилцдаг байв. Тэр үргэлж ийм байдлаар ажиллаж байсан юм. Олон нийтийн дундах Түүний ажил ховорхон байлаа. Та нарын Түүнээс гуйсан зүйлд нийцүүлэн махбод болсон Бурхан эгэл хүний амьдралтай байх ёсгүй; Тэр Өөрийн ажлыг гүйцэтгэх ёстой ба сууж, зогсож, эсвэл алхаж байсан ч үгээ хэлэх ёстой. Тэр цаг үргэлжид ажиллах ёстой ба хэзээ ч Өөрийн “эргэлтийг” зогсоож болохгүй, эс тэгвээс Тэр Өөрийн үүрэгт хайнга хандах байсан. Хүний эдгээр шаардлага нь хүний мэдрэхүйд зохистой юу? Та нарын хүн чанар хаана байна вэ? Та нар хэтэрхий ихийг шаардахгүй байна гэж үү? Ажиллаж байхдаа Би чамаар шалгуулах хэрэгтэй юу? Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж байхдаа Би чамаар хянуулах хэрэгтэй юу? Ямар ажил хийх ёстойгоо болон хэзээ хийх учиртайгаа Би сайн мэддэг; бусад хүн хөндлөнгөөс оролцох хэрэггүй. Би тийм ч ихийг хийгээгүй мэт чамд санагдаж магадгүй боловч тэр үед Миний ажил аль хэдийн дууссан байх болно. Жишээ нь, Дөрвөн Сайн мэдээн дэх Есүсийн үгийг аваад үз: Тэдгээр нь ч бас хязгаарлагдмал байгаагүй гэж үү? Тухайн үед Есүс синагогт орж, номлол айлдах үедээ хамгийн ихдээ л хэдхэн минутын дотор үүнийгээ дуусгасан бөгөөд ярьж дууссаныхаа дараа Тэр Өөрийн шавь нарыг дагуулан завь руу очиж, ямар ч тайлбаргүйгээр явж одсон. Хамгийн ихдээ л синагогт байсан хүмүүс үүнийг өөр хоорондоо хэлэлцсэн боловч тухайн хэрэг явдал Есүстэй ямар ч хамаагүй байсан юм. Бурхан Өөрийн хийх учиртай ажлыг л хийдэг, үүнээс илүү юу ч хийдэггүй. Одоо, өдөрт ядаж хэдэн цагийн турш илүү ихийг ярьж, үг хэлэхийг олон хүн Надаас хүсдэг. Та нарын харж байгаагаар, үг хэлэхгүй л бол Бурхан, Бурхан байхаа болих бөгөөд үг хэлдэг Нэгэн л Бурхан юм. Та нар бүгд сохор! Бүгд тэнэг балмад! Бүгд ямар ч мэдрэхүйгүй, мэдлэггүй юмнууд! Та нарт хэтэрхий олон үзэл байдаг! Та нарын шаардлага хэтэрхий их! Та нар хүний үнэргүй! Та нар Бурхан юу гэснийг ядаж ойлгодоггүй! Бүх илтгэгч болон уран илтгэгч бол Бурхан, та нарыг үгээр хангахад бэлэн байгаа хэн боловч та нарын эцэг гэж та нар итгэдэг. Надад хэл дээ, “сайхан галбиртай” агаад “содон” дүр төрхтэй та бүхэнд өчүүхэн төдий ч гэсэн эрүүл ухаан байгаа юу? Та нар тэнгэр нарыг мэдэх үү! Та нар бүгд, шунахай агаад завхарсан албан тушаалтантай адилхан, иймээс та нар мэдрэхүйг хэрхэн ойлгож чадах билээ? Та нар зөв бурууг хооронд нь хэрхэн ялгаж чадах билээ? Би та нарт ихийг хайрласан боловч та нарын дундаас хэчнээн нь үүнд анхаарлаа хандуулсан бэ? Үүнийг хэн бүрэн эзэмшдэг вэ? Өнөөдөр та нарын алхдаг замыг хэн нээснийг та нар мэддэггүй, иймээс та нар Надад үргэлжлүүлэн шаардлага тавьж, Надад энэ хөгийн, утгагүй шаардлагуудыг тавьдаг. Ичсэнээсээ болж нүүр чинь улайхгүй байна гэж үү? Би хангалттай яриагүй гэж үү? Би хангалттай хийгээгүй гэж үү? Та нарын дундаас хэн Миний үгийг үнэт эрдэнэс мэт үнэхээр нандигнадаг вэ? Та нар Миний өмнө Надад долигонодог боловч Миний ардуур худлаа ярьж, хуурдаг! Та нарын үйлдэл хэтэрхий жигшмээр бөгөөд Миний дургүйг хүргэдэг! Та нар өөрсдийн амьдралыг өөрчлөхийн төлөө биш, харин нүдээ хужирлаж, мэдлэгийн хүрээгээ тэлэх гэсэндээ л үг хэлж, ажиллахыг Надаас гуйж байгааг чинь Би мэднэ. Би та нарт хэчнээн ихийг хэдийнээ ярьсан бэ? Та нарын амьдрал аль хэдийн өөрчлөгдчих ёстой байсан, тэгвэл та нар яагаад одоог хүртэл хуучин байдлаа давтсаар байдаг юм бэ? Миний үгийг та нараас дээрэмдсэн бөгөөд та нар тэдгээрийг хүлээн аваагүй юм гэж үү? Үнэнийг хэлэхэд Би та нар шиг ийм доройтолд орсон хүмүүст өөр юу ч хэлэхийг хүсдэггүй—энэ нь үр ашиггүй! Би ийм их үр ашиггүй ажил хийхийг хүсдэггүй! Та нар амийг олж авахыг биш, харин зөвхөн мэдлэгийн хүрээгээ тэлж, эсвэл нүдээ хужирлахыг хүсдэг! Та нар бүгд өөрсдийгөө хуурч байна! Би та нараас асууя, та нартай нүүр тулан Миний ярьсан зүйлийн хэр ихийг та нар хэрэгжүүлсэн бэ? Та нарын хийдэг бүхэн нь бусдыг мэхлэхийн тул заль гаргах явдал! Та нарын дунд байгаа, үзэгч шиг харах дуртай хүмүүсийг Би жигшдэг бөгөөд та нарын сониуч зан Миний хувьд гүнээ зэвүүцмээр байдаг. Хэрвээ үнэн замыг эрж хайхын тулд, эсвэл үнэнээр цангасандаа энд ирээгүй бол та нар Миний жигшлийн бай юм! Та нар өөрсдийн сониуч занг хангахын тулд, эсвэл шуналт хүслийнхээ аль нэгийг биелүүлэхийн тулд л Миний ярихыг сонсдог гэдгийг Би мэднэ. Та нарт үнэний оршин тогтнолыг эрж хайх, эсвэл амь руу орох зөв замыг судалж шинжлэх бодол байдаггүй; эдгээр шаардлага та нарын дунд ердөө оршдоггүй. Та нарын хийдэг бүхэн бол Бурханыг зүгээр л судалж, гайхан бишрэх тоглоом мэт үзэх явдал. Та нар амийг эрж хайхдаа хэтэрхий бага хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг боловч сониуч байх хүсэл чинь их байдаг! Тийм хүмүүст амийн замыг тайлбарлах нь оргүй хоосонтой ярихтай адил; Би огт ярихгүй байсан нь дээр! Би та нарт хэлье: Хэрвээ та нар зүгээр л зүрх сэтгэл дэх хоосон зайгаа дүүргэхээр хичээж байгаа бол Над дээр ирээгүй нь дээр! Та нар өөрсдийн аминд анхаарал хандуулах өгөх учиртай! Өөрсдийгөө бүү хуур! Та нар өөрсдийн сониуч занг амийн эрэл хайгуулынхаа үндэс болгож, эсвэл өөрсдөд чинь үгээ хэлэхийг Надаас гуйх шалтаг болгон үүнийг ашиглахгүй байсан нь дээр. Энэ нь бүгд заль мэх бөгөөд та нар үүндээ тун сурамгай! Би чамаас дахин асууя: Миний чамаас орохыг гуйсан зүйлийн хэр их рүү чи үнэхээр орсон бэ? Миний чамд хэлсэн бүхнийг чи ухаарсан уу? Миний чамд хэлсэн бүхнийг чи хэрэгжүүлж чадсан уу?

Эрин үе бүрийн ажлыг Бурхан Өөрөө эхлүүлдэг боловч Бурханы ажилладаг арга зам ямар ч бай, Тэрээр та нарын өмнөөс ямар нэг хөдөлгөөн өрнүүлэх гэж, эсвэл тусгай хурал хийх гэж, эсвэл ямар нэг байгууллага байгуулах гэж ирдэггүй гэдгийг чи мэдэх ёстой. Тэр Өөрийн хийх учиртай ажлыг гүйцэтгэхийн тулд л ирдэг. Түүний ажил ямар нэг хүний хязгаарлалтад автдаггүй. Тэр Өөрийн ажлыг хүссэнээрээ хийдэг; хүн үүний талаар юу бодож, юу мэдэж байгаагаас үл хамааран Тэрээр зөвхөн Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхэд л анхаарлаа хандуулдаг. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл ажлын гурван үе шат байсан; Еховагаас Есүс хүртэл, Хуулийн эрин үеэс Нигүүлслийн эрин үе хүртэл Бурхан хэзээ ч хүмүүст зориулсан тусгай хурал зарлаагүй, мөн олон улсын тусгай хурал зарлан хуралдуулж, тэгснээрээ Өөрийн ажлын хүрээг өргөжүүлэхийн төлөө бүх хүн төрөлхтнийг хэзээ ч цуглуулаагүй. Түүний хийдэг бүхэн нь, бүхий л эрин үеийн эхний ажлыг зөв цаг, зөв орон зайд гүйцэтгэж, тэгснээрээ эрин үеийг эхлүүлж, хүн төрөлхтний амьдралыг залж чиглүүлэх явдал юм. Тусгай хурлууд нь хүний хурал байдаг; хүмүүсийг цуглуулж, хамтдаа баяр тэмдэглэх нь хүний л ажил. Бурхан амралтын өдрүүдийг баримталдаггүй ба тэдгээрт зэвүүцдэг; Тэрээр тусгай хурал зарлан хуралдуулдаггүй ба тэдгээрийг ч бас зэвүүцмээр гэж үздэг. Одоо чи бие махбодтой болсон Бурханы хийдэг ажил яг юу болохыг ойлгосон байх ёстой.

Өмнөх:БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (2)

Дараах:БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (4)

Холбогдох агуулга

 • АЖИЛ БА ОРОЛТ (6)

  Ажил болон оролт нь угаас бодитой гэдэг нь Бурханы ажил болон хүний оролтыг хэлдэг. Бурханы жинхэнэ царай болон Бурханы ажлыг хүн огт ойлгодоггүй учр…

 • ЧИ ХЭНД ҮНЭНЧ ВЭ?

  Яг одоо та нарын туулан амьдарч буй өдөр хоног бүр тун чухал бөгөөд энэ нь хүрэх газар, хувь заяанд чинь дээд зэргийн ач холбогдолтой, иймээс та нар ө…

 • БУРХАНЫ ӨНӨӨДРИЙН АЖЛЫГ МЭДЭЖ БАЙГАА ХҮМҮҮС Л БУРХАНД ҮЙЛЧИЛЖ ЧАДНА

  Бурханыг гэрчилж, агуу улаан лууг шившиглэхийн тулд чамд зарчим болоод нөхцөл байх ёстой: Зүрх сэтгэлдээ чи Бурханыг хайрлаж, Бурханы үгэнд орох ёсто…

 • ЗАЛБИРЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

  Та нар өдөр тутмын амьдралдаа залбиралд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс залбирлыг үргэлж орхигдуулж ирсэн. Өмнөх залбирал нь хүн Бурханы өмнө зүгээр …