Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН НУУЦ (2)

Есүс Иудейд ажиллаж байх үедээ үүнийгээ ил тод хийсэн, харин одоо Би та нарын дунд нууцаар ажиллаж, үг хэлдэг. Үл итгэгчид үүнийг огт мэддэггүй. Та нарын дундах Миний ажил, гадна байгаа хүмүүст хаалттай байдаг. Эдгээр үг, эдгээр гэсгээлт болон шүүлтийг бусдад биш, зөвхөн та нарт мэдэгддэг. Энэ бүх ажлыг та нарын дунд хийдэг ба зөвхөн та нарт нээлттэй байдаг; үл итгэгчдийн дундаас хэн нь ч үүнийг мэддэггүй, учир нь цаг нь хараахан ирээгүй байна. Энд байгаа энэ хүмүүс гэсгээлт туулсныхаа дараа бүрэн төгс болгуулах дөхөж байгаа боловч гадна буй хүмүүс энэ тухай юу ч мэддэггүй. Энэ ажил нь хэтэрхий их нуугдмал байдаг! Тэдний хувьд Бурхан махбод болсон нь нуугдмал байдаг боловч энэ урсгалд байгаа хүмүүст Тэр нээлттэй байдаг гэж хэлж болно. Бурханд бүгд нээлттэй, бүгд илчлэгдсэн, бүгд чөлөөлөгдсөн байдаг боловч энэ нь зөвхөн Түүнд итгэдэг хүмүүст хандаж хэлсэн юм; бусад нь болох үл итгэгчдийн тухайд бол юу ч ил болдоггүй. Тэдэнд мэдэгдэхгүйн тулд, энд одоо хийгдэж байгаа ажил нь чанд хаалттай байдаг. Тэд энэ ажлыг олж мэдэх юм бол тэдний хийх бүх юм нь үүнийг яллаж, хавчлага тулгах явдал байдаг. Тэд үүнд итгэхгүй. Агуу улаан лууны улс буюу хамгийн их хоцрогдсон энэ газар ажиллах нь амар даалгавар биш билээ. Хэрвээ энэ ажлыг ил гаран тавьсан бол үргэлжлүүлэх боломжгүй байх байсан юм. Ажлын энэ үе шатыг энэ газарт үргэлжлүүлж ердөө чадахгүй. Хэрвээ энэ ажлыг нээлттэйгээр гүйцэтгэх байсан бол үүнийг хийхийг тэд яаж зөвшөөрөх юм бэ? Энэ нь ажлыг бүр ч их эрсдэлд оруулахгүй гэж үү? Хэрвээ энэ ажлыг нууцлаагүй, харин ч Есүсийн цаг үе шиг, Тэр гайхамшигтайгаар өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөдөг байсан үетэй адилаар үргэлжлүүлсэн бол диаволууд аль хэдийн үүнийг “олзолчихсон” байх биш үү? Тэд Бурханы оршин тогтнолыг тэвчиж чадах уу? Хэрвээ Би одоо хүмүүст номлож, сургамжлахын тулд танхимд орсон бол Намайг аль хэдийн хэдэн хэсэг болгочих байсан биш үү? Хэрвээ тэгсэн бол Миний ажлыг яаж үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх юм бэ? Тэмдэг болон гайхамшгийг огт ил харуулахгүй байгаагийн шалтгаан нь бүхэлдээ нуун далдлахын төлөө юм. Иймээс, үл итгэгчдэд Миний ажил харагдахгүй, мэдэгдэхгүй эсвэл илрэхгүй. Хэрвээ ажлын энэ үе шатыг Есүсийн Нигүүлслийн эрин үед хийсэнтэй адил байдлаар хийсэн бол одоогийнх шигээ ийм тогтвортой байж чадахгүй байсан. Иймд, ийм маягаар нууцаар ажиллах нь та нарт болон ажилд бүхэлд нь ач тустай. Газар дээрх Бурханы ажил дуусах үед, өөрөөр хэлбэл, энэ нууц ажил төгсөх үед ажлын энэ үе шат ил тод болох болно. Хятадад бүлэг ялагч байгааг бүгд мэдэх болно; Бурхан Хятадад махбод болсон бөгөөд Түүний ажил дууссаныг бүгд мэдэх болно. Зөвхөн тэр үед л энэ нь хүнд ойлгомжтой болно: Яагаад Хятад улс хараахан доройтож эсвэл нуран унахгүй байна вэ? Бурхан Өөрийн ажлыг Хятадад биечлэн хийж байгаа ба бүлэг хүмүүсийг ялагч болгон төгс болгосон болж таардаг.

Махбод болсон Бурхан биечлэн ажлаа хийж байх энэ хугацаандаа Өөрийг нь дагадаг хүмүүсийн нэг хэсэгт л Өөрийгөө харуулдаг ба бүх бүтээлд харуулдаггүй. Тэрээр Өөрийн ажлын нэг үе шатыг гүйцэлдүүлэхийн тулд л махбод болсон болохоос Өөрийн дүр төрхийг хүмүүст үзүүлэхийн төлөө байгаагүй. Гэхдээ Өөрийн ажлыг Өөрөө хийх ёстой учраас Түүний хувьд махбодоор үүнийг хийх шаардлагатай байдаг. Энэ ажил дуусахад Тэр хүний ертөнцийг орхино; хожмын ажилд саад болох вий гэсэндээ Тэр хүн төрөлхтний дунд удаан хугацаагаар байж чадахгүй. Олон нийтэд Түүний харуулдаг зүйл нь зөвхөн Түүний зөвт зан чанар болон Түүний бүх үйл хэрэг болохоос хоёр удаа махбод болох үеийн Түүний биеийн дүр төрх биш юм, учир нь Бурханы дүр төрхийг зан чанараар нь л дамжуулан үзүүлж болохоос биш, Түүний махбод болсон биеийн дүр төрхөөр сольж болохгүй. Түүний махбодын дүр зураг нь, махбодод ажиллаж байхад нь Түүнийг дагадаг хүмүүст буюу хязгаарлагдмал тооны хүмүүст л харагддаг. Ийм учраас одоо гүйцэтгэж байгаа ажлыг нууцаар хийдэг. Энэ нь Есүс ажлаа хийх үедээ Өөрийгөө зөвхөн Иудейчуудад л үзүүлсэн бөгөөд бусад улс үндэстэнд Өөрийгөө хэзээ ч ил харуулаагүй байсантай адил юм. Тиймээс Өөрийн ажлыг дуусгамагцаа Тэр хүмүүсээс даруй холдон явсан бөгөөд үлдээгүй; дараа нь Өөрийгөө хүнд үзүүлсэн Нэгэн нь хүний энэ дүр төрх буюу Тэр байгаагүй, харин Ариун Сүнс ажлыг шууд гүйцэтгэсэн. Махбод болсон Бурханы ажил бүрэн дуусмагц Тэрээр зуурдын ертөнцийг орхин оддог бөгөөд махбодод байхдаа хийсэнтэйгээ адилхан ажлыг дахиж хэзээ ч хийдэггүй. Үүний дараа ажлыг бүгдийг нь Ариун Сүнс шууд хийдэг. Энэ үед хүн Түүний махан биеийн дүр төрхийг бараг харж чаддаггүй; Тэр Өөрийгөө хүнд огтхон ч үзүүлдэггүй, харин үүрд нуугдмал үлддэг. Махбод болсон Бурханы ажлын цаг хугацаа хязгаарлагдмал байдаг. Үүнийг тодорхой эрин үе, цаг хугацаа, улс үндэстэн, тодорхой хүмүүсийн дунд хийдэг. Энэ ажил нь Бурханы бие махбодтой байх үеийн ажлыг л төлөөлдөг бөгөөд эрин үедээ тохирсон байдаг; энэ нь Бурханы Сүнсний тодорхой нэг эрин үед хийсэн ажлыг төлөөлдөг ба Түүний ажлыг бүхэлд нь төлөөлдөггүй. Тиймээс махбод болсон Бурханы дүр төрх бүх хүнд үзэгдэхгүй. Олон нийтэд үзүүлдэг зүйл нь хоёр удаа махбод болох үеийн Түүний дүр төрх биш, харин Бурханы зөвт байдал, Түүний зан чанар бүхэлдээ юм. Энэ нь хүнд үзэгддэг ганц дүр төрх ч биш, мөн нийлүүлсэн хоёр дүр төрх ч биш. Тиймээс Бурханы махбод болсон бие хийх хэрэгтэй ажлаа дуусгангуутаа газар дэлхийг орхин явах шаардлагатай, учир нь Тэр зөвхөн Өөрийн хийх учиртай ажлыг хийхээр ирдгээс биш Өөрийн дүр төрхийг хүмүүст үзүүлэх гэж ирдэггүй. Бие махбодтой болохын ач холбогдлыг Бурхан хоёр удаа махбод болсноор гүйцэтгэсэн боловч Түүнийг өмнө нь хэзээ ч хараагүй улс үндэстэнд Тэр Өөрийгөө ил тод харуулахгүй. Есүс Өөрийгөө зөвт байдлын Нар мэтээр Иудейчуудад дахин хэзээ ч харуулахгүй, мөн Тэр Чидун уулан дээр гарч, бүх хүнд ч үзэгдэхгүй; Иудейчуудын харсан бүхэн нь Иудейд байх үеийн Есүсийн хөрөг зураг юм. Яагаад гэвэл бие махбодтой болсон Есүсийн ажил хоёр мянган жилийн өмнө дууссан; Тэр урьдны дүр төрхөөрөө Иудейд эргэн ирэхгүй, тэр ч бүү хэл Иудейд байх үеийн дүр төрхөөрөө Харь үндэстнүүдийн алинд нь Өөрийгөө харуулахгүй, учир нь махбод болсон Есүсийн дүр төрх нь ердөө л Иудей хүний төрх бөгөөд Иоханы харсан хүний Хүүгийн дүр төрх биш билээ. Есүс хэдийгээр дахин ирэх болно гэдгээ Өөрийн дагалдагчдад амласан боловч Харь үндэстнүүд дэх бүх хүнд Тэр Өөрийгөө Иудей хүний дүрээр ердөө харуулахгүй. Махбод болсон Бурханы ажил нь шинэ эрин үеийг нээх явдал гэдгийг та нар мэдэх учиртай. Энэ ажил нь хэдхэн жилээр хязгаарлагдах ба Тэрээр Бурханы Сүнсний бүх ажлыг гүйцэлдүүлж чадахгүй. Энэ нь, Иудей хүн болох Есүсийн дүр төрх нь Иудейд ажиллаж байх үеийн Бурханы дүр төрхийг л төлөөлж чадах бөгөөд Тэр зөвхөн цовдлолын ажлыг л хийж чадах байсантай адил юм. Есүс махбодод байх хугацаандаа эрин үеийг төгсгөх, эсвэл хүн төрөлхтнийг устгах ажлыг хийж чадаагүй. Тиймээс цовдлогдож, ажлаа дуусгасныхаа дараа Тэр дээш явж, хүнээс Өөрийгөө үүрд нуусан юм. Тэр цагаас эхлээд Харь үндэстнүүдийн үнэнч итгэгчид Эзэн Есүсийн илрэлийг харж чадалгүй, харин зөвхөн ханан дээр наасан Түүний хөрөг зургийг л харах болсон. Энэ хөрөг зураг нь хүний зурсан зураг болохоос биш Бурхан Өөрөө хүнд үзүүлсэн дүр төрх биш юм. Бурхан хоёр удаа махбод болсон үеийн дүр төрхөөрөө Өөрийгөө олон нийтэд ил тод үзүүлэхгүй. Хүн төрөлхтний дунд Түүний хийдэг ажил нь Өөрийнх нь зан чанарыг ойлгох боломжийг тэдэнд олгохын төлөө байдаг. Өөр өөр эрин үеийн ажлаар дамжуулан энэ бүхнийг хүнд харуулдаг; Есүсийн илрэлээр дамжуулахын оронд Өөрийн мэдэгдсэн зан чанар болон Өөрийн хийсэн ажлаар дамжуулан үүнийг биелүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, бие махбодын дүрээр дамжуулж биш, харин дүр төрх болон хэлбэр бүхий, бие махбодтой болсон Бурханы гүйцэтгэсэн ажлаар дамжуулан Бурханы дүр төрхийг хүнд мэдэгддэг; Түүний ажлаар дамжуулан Түүний дүр төрх харагддаг бөгөөд Түүний зан чанар мэдэгддэг. Энэ бол Түүний махбодоор хийхийг хүсдэг ажлын ач холбогдол юм.

Хоёр удаа бие махбодтой болсон Бурханы ажил дуусмагц Тэр Өөрийн зөвт зан чанарыг Харь үндэстнүүд даяар үзүүлж, Өөрийн дүр төрхийг олон түмэнд харуулж эхэлнэ. Тэр Өөрийн зан чанарыг харуулж, үүгээрээ өөр өөр ангиллын хүмүүсийн төгсгөлийг тодорхой болгож, тийнхүү хуучин эрин үеийг бүхэлд нь төгсгөх болно. Түүний махбод дахь ажил асар өргөн хүрээнд өргөждөггүйн шалтгаан нь (Есүс зөвхөн Иудейд ажиллаж байсан шиг өнөөдөр Би зөвхөн та нарын дунд ажилладаг) махбод дахь Түүний ажил нь зааг, хязгаартай байдаг. Тэр ердөө богино хугацааны ажлыг жирийн, хэвийн махбодын дүрээр гүйцэтгэж байгаа юм; Тэр үүрдийн ажлыг хийж, эсвэл Харь үндэстнүүдийн хүмүүст харагдах ажлыг хийхийн тулд махбод болсон энэ биеийг ашиглаагүй. Махбод дахь ажил нь цар хүрээгээрээ хязгаарлагдмал байж л болох (зөвхөн Иудейд, эсвэл зөвхөн та нарын дунд ажиллах гэх мэт) бөгөөд дараа нь эдгээр хил хязгаар дотор хийгддэг ажлын тусламжтайгаар цар хүрээ нь өргөжиж болно. Мэдээж өргөжилтийн ажлыг Түүний Сүнс шууд гүйцэтгэдэг бөгөөд тэр үед Түүний махбод болсон биеийн ажил байхаа болино. Учир нь махбод дахь ажил хил хязгаартай байдаг ба орчлон ертөнцийн бүх өнцөг буланд хүрч чадахгүй—үүнийг энэ нь биелүүлж чадахгүй. Махбод дахь ажлаар дамжуулан Түүний Сүнс дараагийн ажлыг нь гүйцэтгэдэг. Тиймээс махбодоор хийдэг ажил нь тодорхой хил хязгаар дотор гүйцэтгэгддэг, эхлэлийг илтгэсэн уг чанартай байдаг; үүний дараа Түүний Сүнс уг ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд түүгээр ч үл барам өргөжүүлсэн цар хүрээнд ийнхүү хийдэг.

Энэ газар дэлхий дээр Бурханы хийхээр ирдэг ажил нь зөвхөн эрин үеийг удирдаж, шинэ эрин үеийг нээж, хуучныг нь төгсгөл болгох явдал юм. Тэрээр хүний амьдралын замналыг газар дээр амьдран харуулж, хүний амьдралын баяр гунигийг Өөрөө мэдрэх гэж, эсвэл тодорхой нэг хүнийг Өөрийн гараар төгс болгох гэж, эсвэл хэн нэгнийг өсөж байгааг биечлэн харах гэж ирээгүй. Энэ бол Түүний ажил биш; Түүний ажил бол ердөө шинэ эрин үеийг нээж, хуучныг нь төгсгөл болгох явдал. Өөрөөр хэлбэл, Тэр биечлэн шинэ эрин үеийг нээж, хуучныг нь биечлэн төгсгөл болгоод, Өөрийн ажлыг биечлэн гүйцэтгэснээр Сатаныг ялдаг. Өөрийн ажлыг биечлэн хийх болгондоо Тэр тулааны талбарт хөл тавьж байгаа мэт байдаг. Эхлээд Тэр махбодоор дэлхий ертөнцийг ялан дийлж, Сатаныг ялан дийлдэг; Тэр бүх алдрыг эзэмшиж, хоёр мянган жилийн ажлыг бүхэлд нь ил болгож, тэгснээрээ газар дээрх бүх хүнийг алхах зөв замтай, амар амгалан, баяр хөөртэй амьдрах амьдралтай болгодог. Гэхдээ Бурхан газар дээр хүмүүстэй хамт удаан амьдарч чадахгүй, учир нь Бурхан бол Бурхан бөгөөд эцсийн эцэст хүнтэй адилгүй юм. Тэр насан туршдаа энгийн хүний амьдралаар амьдарч чадахгүй, өөрөөр хэлбэл, Тэр ямар ч ер бусын зүйлгүй хүн байдлаар газар дээр оршин сууж чадахгүй, учир нь хүний амьдралыг нь хангахын тулд жирийн хүний хэвийн хүн чанарын туйлын бага хэсэг Түүнд байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан яаж газар дээр гэр бүлтэй болж, ажил мэргэжилтэй болж, үр хүүхдээ өсгөж чадах билээ? Энэ нь Түүний хувьд шившигтэй хэрэг болох биш үү? Түүнд хүн чанар өгөгдсөн нь, жирийн хүний адилаар гэр бүл болон ажил мэргэжилтэй болох боломжийг Түүнд олгохын тулд биш, хэвийн байдлаар ажлыг гүйцэтгэх зорилгын төлөө байдаг. Түүний хэвийн мэдрэмж, хэвийн оюун ухаан, Түүний махбодын хэвийн хооллолт болон хувцаслалт нь Тэр хэвийн хүн чанартай гэдгийг батлахад хангалттай; Өөрт нь хэвийн хүн чанар байгаа гэдгийг батлахын тулд Тэр гэр бүлтэй, эсвэл ажил мэргэжилтэй байх хэрэггүй. Ингэх шаардлага огт байхгүй байсан! Бурхан газар дээр ирнэ гэдэг нь Үг махбод болж байгаа хэрэг; Тэр зүгээр л хүнд Өөрийн үгийг ойлгуулж, Өөрийн үгийг харуулж байгаа ба тэр нь махбодоор гүйцэтгэдэг ажлыг хүнд харуулж байгаа хэрэг юм. Түүний санаа зорилго нь, хүмүүс Түүний махбодод тодорхой байдлаар хандах явдал биш, харин хүн эцсээ хүртэл дуулгавартай байх явдал, өөрөөр хэлбэл, Түүний амнаас гарах үг бүрд дуулгавартай байж, Түүний хийдэг бүх ажилд захирагдах явдал билээ. Тэр ердөө махбодод ажиллаж байгаа ба Өөрийнх нь махбодын агуу болон ариун байдлыг өргөмжлөхийг хүнээс зориуд хүсэж байгаа биш. Тэр ердөө Өөрийн ажлын мэргэн ухаан болон Өөрт байгаа бүх эрх мэдлийг хүнд үзүүлж байгаа. Тиймээс хэдийгээр Түүнд гайхамшигтай хүн чанар байгаа боловч Тэр огт зарладаггүй, зөвхөн Өөрийн хийх ёстой ажилд л анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бурхан махбод болсон ч яагаад Өөрийн хэвийн хүн чанарыг мэдэгдэх юм уу, гэрчлэхгүй харин оронд нь зүгээр л Өөрийн хийхийг хүссэн ажлыг гүйцэтгэдэг болохыг та нар мэдэх ёстой. Тиймээс бие махбодтой болсон Бурханаас та нарын харж чадах бүхэн нь бурханлаг чанартаа Тэр юу болох юм; яагаад гэвэл хүн чанартаа Тэр юу болох нь хүний дуурайх зүйл гэж Тэр хэзээ ч зарладаггүй. Зөвхөн хүн хүмүүсийг удирдах үедээ л тэдний бахдал бишрэл, итгэл үнэмшлийг илүү их олж авч, тэгснээрээ бусдыг манлайлахын тулд өөрийнх нь хүн чанар юу болох тухай ярьдаг. Эсрэгээрээ Бурхан гагцхүү Өөрийн ажлаар (өөрөөр хэлбэл, хүний хүршгүй ажил) дамжуулан хүнийг байлдан дагуулдаг; Тэр хүнээр гайхан бахдуулж, эсвэл хүнээр Өөрийгөө шүтүүлэхтэй хамаагүй. Түүний хийдэг бүхэн нь Өөрийг нь хүндэтгэх мэдрэмжийг, эсвэл Өөрийнх нь ойлгогдошгүй байдлын тухай мэдрэхүйг хүнд шингээх явдал юм. Бурханд хүнд сэтгэгдэл төрүүлэх шаардлага байхгүй; Түүнд хэрэгтэй бүхэн бол Түүний зан чанарыг харангуутаа чи Түүнийг хүндэтгэх явдал юм. Бурханы хийдэг ажил нь Түүнийх; хүн үүнийг Түүний өмнөөс хийж чадахгүй, мөн хүн үүнд хүрч ч чадахгүй. Зөвхөн Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө ажлыг хийж, хүнийг шинэ амьдрал руу хөтлөхийн тулд шинэ эрин үеийг эхлүүлж чадна. Түүний хийдэг ажил нь хүнийг шинэ амьдрал эзэмшиж, шинэ эрин үе рүү орох боломжтой болгохын төлөө байдаг. Ажлын үлдсэн хэсгийг хэвийн хүн чанартай, бусдаар шагшигдан гайхагдсан хүмүүст хүлээлгэн өгдөг. Тиймээс Нигүүлслийн эрин үед Тэр, махбодод байсан гучин гурван жилийнхээ ердөө гурван жил хагасын хугацаанд л хоёр мянган жилийн ажлыг гүйцэлдүүлсэн юм. Бурхан Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхээр газар дээр ирэх үедээ хоёр мянган жилийн ажлыг буюу бүхий л эрин үеийн ажлыг ердөө хэдхэн жилийн богинохон хугацаанд үргэлж дуусгадаг. Тэр цагийг дэмий өнгөрөөдөггүй ба хойшлуулдаггүй; Тэрээр ердөө олон жилийн ажлыг багасгаж цөөн хэдэн жилийн дотор хийж дуусгадаг. Яагаад гэвэл Түүний биечлэн хийдэг ажил нь бүхэлдээ шинэ замыг нээж, шинэ эрин үеийг эхлүүлэхийн төлөө байдаг билээ.

Өмнөх:БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН НУУЦ (1)

Дараах:БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН НУУЦ (3)

Танд таалагдаж магадгүй

 • ХҮН ЗӨВХӨН БУРХАНЫ УДИРДЛАГА ДУНД АВРАГДАЖ ЧАДНА

  Бурханы удирдлага нь хүнтэй огтхон ч холбоогүй гэж хүмүүс боддог учраас Бурханы удирдлага нь хүн бүхэнд танил бус санагддаг. Энэхүү удирдлага нь гагц…

 • УДИРТГАЛ

  Хэдийгээр олон хүн Бурханд итгэдэг ч Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг, мөн Түүний зүрх сэтгэлийн хойноос явахын тулд юу хийх ёстойгоо цөөн хүн л ой…

 • АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Миний үгийг оршин тогтнолынхоо үндэс болгон авч үзэх нь хүний үүрэг юм. Хүн Миний үгийн хэсэг тус бүрд өөрийн хувийг бий болгох ёстой; ингэхгүй бол өө…

 • ХОРИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

  Намайг Сионоос ирэхэд бүх зүйл Намайг хүлээж байсан, харин Намайг Сион руу буцахад бүх хүн Намайг угтсан. Намайг ирээд явахад Надад дайсагнасан зүйлс …