Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Чуулган барих нь хялбар зүйл биш! Би үүнийг барихад бүхий л зүрх сэтгэлээ зориулсан ба Сатан үүнийг нураахын тулд чадах бүхнээ хийх болно. Хэрвээ чи барьж байгуулагдахыг хүсвэл үзэгдэлтэй байх ёстой; чи амьдралдаа Надаар амьдарч, Христийн гэрчлэгч болж, Христийг өндөрт өргөж, Надад үнэнч байх ёстой. Шалтаг тоочих хэрэггүй, харин оронд нь болзолгүйгээр дуулгавартай дага; чи аливаа шалгалтыг даван туулж, Надаас ирдэг бүхнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Чамайг удирдахын тулд Ариун Сүнсний хийдэг юуг ч чи дагах ёстой. Хурц сүнстэй, аливааг ялгаж салгах чадвартай байх ёстой. Чи хүмүүсийг ойлгож, бусдыг сохроор дагадаггүй байж, сүнслэг нүдээ хурц байлгаж, аливаа зүйлсийн тухай мэдлэгийг нэгд нэггүй эзэмших ёстой. Надтай ижилхэн оюун санаатай хүмүүс Намайг гэрчлэн зогсож, Сатаны эсрэг шийдвэрлэх тулаанд тулалдах ёстой. Чи барьж байгуулагдаж, мөн тулаанд тулалдах ёстой. Би та нарын дунд байдаг, Би та нарыг дэмждэг, Би бол та нарын хоргодох газар.

Ажил хэргийн эхний дараалал нь өөрийгөө ариусгаж, өөрчлөгдсөн хүн болж, тогтвортой ааш авиртай байх явдал юм. Чи сайн, муу аль ч орчинд Надаар амьдрах ёстой бөгөөд гэртээ, эсвэл өөр ямар ч орчин нөхцөлд байсан, хэн нэгнээс, эсвэл аливаа хэрэг явдал, зүйлсээс болж эргэлзэх ёсгүй. Чи бат зогсож, ердийнхөөрөө Христийг амьдран харуулж, Бурханыг Өөрийг нь илтгэх ёстой. Чи чиг үүргээ хэрэгжүүлж, үүрэг хариуцлагаа хэвийн байдлаар гүйцэтгэх ёстой; энэ нь бүгд нэг дор тохиолддоггүй, гэхдээ тогтвортой байх ёстой. Чи Миний зүрх сэтгэлийг өөрийн зүрх сэтгэл мэт авч үзэж, Миний санаа зорилго чиний бодол болж, нөхцөл байдлыг бүхэлд нь авч үзэж, Христийг өөрөөсөө цацруулж, бусадтай уялдан үйлчлэх ёстой. Чи Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлж, Ариун Сүнсний авралын арга барилд өөрийгөө зориулах ёстой. Өөрийгөө хоосолж, гэмгүй, нээлттэй хүн болох ёстой. Чи ах, эгч нартайгаа хэвийн нөхөрлөж, сүнсээр аливааг хийх чадвартай байж, тэднийг хайрлаж, тэдний давуу талаар өөрийн сул талыг тэнцвэржүүлж, чуулган дотор босгон байгуулагдахаар хичээх ёстой. Тэгсэн цагт л чи үнэхээр хаанчлалаас хувь хүртэнэ.

Өмнөх:АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Холбогдох агуулга

 • ХҮРЭХ ГАЗРЫН ТУХАЙ

  Хүрэх газрыг дурдах бүрд та нар тун нухацтай ханддаг; түүнчлэн энэ нь та бүгдийн онцгой мэдрэмтгий байдаг зүйл юм. Зарим хүн сайхан хүрэх газар олж …

 • НЭРШИЛ БОЛОН ЯЛГАМЖ ЧАНАРЫН ТАЛААР

  Хэрвээ чи Бурханаар ашиглагдахад тохирсон байхыг хүсвэл Бурханы ажлыг мэдэх ёстой; өмнө нь Түүний хийсэн (Шинэ болон Хуучин Гэрээний) ажлыг мэдэх ёст…

 • НЭН НОЦТОЙ АСУУДАЛ: УРВАЛТ (1)

  Миний ажил дуусах гэж байна. Бидний хамт өнгөрүүлсэн он жилүүд тэвчишгүй хуучны дурсамж болсон. Би үгээ ахин дахин давтаж, шинэ ажлаа урагшлуулахаа о…

 • ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Би нэгэнтээ хүмүүсийн дунд агуу ажил үйлс эрхэлсэн боловч тэд олж мэдээгүй, иймээс Би үүнийг тэдэнд илчлэхийн тулд Өөрийн үгийг ашиглах хэрэгтэй болс…