Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (6)

Өнөөдөр олон хүмүүст Паулын ухаалаг байдал эсвэл өөрийн ухамсар байдаггүй ба хэдий тэр Эзэн Есүсээр цохигдсон боловч Түүний төлөө ажиллаж, зовох шийдвэрийг аль хэдийнээ эзэмшиж байсан юм. Есүс түүнд өвчин өгсөн ба дараа нь Паул ажиллаж эхэлмэгцээ энэ өвчнөөс болж үргэлжлүүлэн зовсон. Яагаад тэр түүний биенд өргөс байна гэж хэлсэн бэ? Өргөс нь үнэндээ өвчин байсан бөгөөд Паулын хувьд энэ нь аюулт сул тал байв. Тэр хэчнээн сайн ажилласан ч, эсвэл түүний зовох шийдвэр хэчнээн их байсан ч хамаагүй тэр үргэлж ийм өвчтэй байлаа. Паул өнөөдрийн хүмүүс та нараас хамаагүй илүү хүчтэй хэв чанартай байсан; тэр сайн хэв чанартайгаар зогсохгүй мөн түүнд өөрийн ухамсар байсан бөгөөд тэр та нараас илүү ухаалаг байдлыг эзэмшиж байсан юм. Өнөөдөр Петрийн ухаалаг байдалд хүрэх талаар март—олон хүмүүс бүр Паулын ухаалаг байдалд ч хүрч чаддаггүй. Паул Есүсээр цохигдсоныхоо дараа шавь нарыг хавчин шахахаа больж, Есүсийн төлөө номлож, зовж эхэлсэн. Тэгвэл түүний зовлонг юу өдөөсөн бэ? Хурц гэрлийг харсан болохоор тэр Эзэн Есүст гэрчлэл хийх ёстой ба цаашид Есүсийн шавь нарыг хавчин шахах ёсгүй, Бурханы ажлыг цаашид эсэргүүцэх ёсгүй гэж Паул итгэсэн. Хурц гэрлийг харсныхаа дараа тэр Бурханы төлөө зовж, өөрийгөө Бурханд зориулж эхэлсэн бөгөөд өөрийнхөө шийдвэрийг гаргасан. Хурц гэрэл түүнд дээр туссаны дараа тэр Бурханы төлөө ажиллаж эхэлсэн бөгөөд өөрийн шийдвэрийг гаргах чадвартай байсан, энэ нь түүнд ухаалаг байдал байсныг баталдаг. Шашны хувьд Паул маш өндөр албан тушаалын хүн байв. Тэрээр маш их мэдлэгтэй, авьяастай байсан бөгөөд ихэнх хүмүүсийг дорд үздэг, ихэнх хүмүүсээс илүү хүчирхэг зан төлөвтэй байлаа. Гэхдээ хурц гэрэл түүн дээр туссаны дараа тэр Эзэн Есүсийн төлөө ажиллах ёстой гэдгээ хэлсэн—энэ нь түүний ухаалаг байдал байсан юм. Тэр шавь нарыг хавчин шахах үед Есүс түүнд үзэгдэж: “Паул аа, чи яагаад Намайг хавчин шахаж байгаа юм бэ?” гэсэн. Паул тэр даруй газар унаж: “Та хэн бэ” гэжээ. Тэнгэрээс дуу гарч: “Би бол чиний хавчин шахдаг Эзэн Есүс” гэж хэлсэн. Гэнэт Паул сэрж, ойлгосон ба зөвхөн тэр үед л тэр Есүс бол Христ, Тэр бол Бурхан байсан юм байна гэдгийг мэджээ. Би дуулгавартай байх ёстой, Бурхан надад энэхүү нигүүлслийг өгсөн ба би Түүнийг ингэж хавчин шахсан ч Тэр намайг цохиогүй, мөн Тэр намайг хараагаагүй—би Түүний төлөө зовох ёстой. Паул, Эзэн Есүс Христийг хавчин шахаж байсан ба одоо Түүний шавь нарыг алж байгаа, Бурхан түүнийг хараагаагүй харин түүн дээр гэрэл тусгасан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм; энэ нь түүнийг өдөөсөн бөгөөд тэрээр ийнхүү хэлсэн: “Хэдийгээр би Түүний царайг хараагүй боловч Түүний дуу хоолойг сонсож, Түүний хурц гэрлийг харсан. Бурхан намайг үнэхээр хайрладаг ба Эзэн Есүс Христ бол гарцаагүй хүнийг өршөөдөг Бурхан, Тэр хүний нүглийг үүрд мөнхөд уучилдаг гэдгийг одоо л би үнэхээр харж байна. Би нүгэлтэн гэдгээ үнэхээр ойлгож байна.” Хэдий дараа нь Бурхан Паулын авьяасыг ажилдаа ашигласан боловч үүнийг одоохондоо түр март. Тэр үеийн түүний шийдвэр, түүний энгийн хүмүүний ухаалаг байдал болон түүний өөрийн ухамсар—та нар эдгээр зүйлсэд хүрэх чадваргүй. Өнөөдөр та нар ихээхэн гэрлийг хүлээн аваагүй гэж үү? Бурханы зан чанар бол сүр жавхлан, уур хилэн, шүүлт, гэсгээлтийнх гэдгийг олон хүмүүс хараагүй гэж үү? Хараал, шалгалт, цэвэршүүлэлт хүмүүст ихэвчлэн тохиолддог—тэгвэл тэд юу сурсан юм бэ? Чи өөрийнхөө сахилгажуулалт болон харьцалтаас ямар нэгэн зүйл олж авсан уу? Хатуу ширүүн үгс, цохилт, шүүлт чамд олон удаа тохиолдсон боловч чи тэдгээрийг анхаардаггүй. Чамд Паулд байсан ухаалаг байдлын бүр жаахан нь ч байхгүй—чи туйлын хоцрогдмол биш гэж үү? Паулын тодорхой харж чаддаггүй зүйл олон байсан. Тэрээр зөвхөн гэрэл түүн дээр туссан гэдгийг л мэдэж байсан бөгөөд тэр цохигдсон гэдгээ мэдээгүй байлаа. Гэрэл түүн дээр туссаны дараа өөрийн хувийн итгэл үнэмшлээрээ тэр Бурханы төлөө өөрийгөө зарцуулж, Бурханы төлөө зовж, Эзэн Есүс Христэд зориулсан замыг засахын тулд бүхнийг хийж, Эзэнээр золин аврагдсан илүү олон нүгэлтнүүдийг олж авах ёстой байсан. Энэ нь түүний шийдвэр, түүний ажлын цорын ганц зорилго байлаа—гэхдээ түүнийг ажиллах үед насан эцэслэх хүртэл нь өвчин түүнийг орхиогүй юм. Паул хориос илүү жил ажилласан. Тэр ихээхэн зовж, олон хавчилт шахалт, гай зовлон туулсан, гэхдээ мэдээж түүний шалгалт нь Петрийнхээс хамаагүй илүү бага байв. Хэрвээ та нарт Паулын ухаалаг байдал ч байхгүй бол хэчнээн өрөвдөлтэй вэ? Иймд Бурхан та нарт бүр ч илүү агуу ажлыг эхлүүлж яаж чадах юм бэ?

Сайн мэдээг түгээх үедээ Паул асар их тарчлааныг амссан. Түүний шийдвэр, түүний хийсэн ажил, тэр үеийн түүний итгэл, үнэнч зан, хайр, тэвчээр, даруу төлөв байдал болон түүний амьдран харуулсан олон өөр гадаад талын зан чанар нь өнөөдрийн хүмүүс та нарынхаас илүү өндөр байсан юм. Илүү хатуугаар хэлбэл, та нарт ямар ч хэвийн ухаалаг байдал байхгүй! Та нарт бүр ямар ч мөс чанар эсвэл хүн чанар байхгүй—та нар маш дутмаг! Тиймээс ихэнх тохиолдолд та нарын амьдран харуулдаг зүйлээс ямар ч хэвийн ухаалаг байдал болон ямар ч өөрийн ухамсрын шинж тэмдэг олддоггүй. Хэдийгээр Паулын бие өвчин амссан боловч тэр залбирч, эрж хайсаар байсан: Энэ өвчин нь юу вэ—би энэ бүх ажлыг Эзэний төлөө хийсэн, яагаад энэ өвчин надаас салахгүй байна вэ? Эзэн Есүс намайг туршиж байгаа нь энэ үү? Тэр намайг цохьсон уу? Хэрвээ Тэр намайг цохьсон бол би аль хэдийн үхэж, энэ бүх ажлыг Түүний төлөө хийж чадахгүй байх байсан, мөн би тийм их гэрлийг хүлээн авахгүй байх байсан. Тэр бас миний шийдвэрийг биелүүлсэн. Энэ өвчин нь Бурхан түүнийг туршиж байгаа хэрэг, энэ нь түүний итгэл болон сэтгэлийн тэнхээг батжуулж байгаа гэж Паулд үргэлж санагддаг байсан—энэ бол түүний бодож байсан зүйл юм. Чухамдаа түүний өвчин нь Эзэн Есүс түүнийг цохисон үеийн үр дагавар байв. Энэ нь түүнийг сэтгэл санааны дарамтанд оруулж, түүний ихээхэн тэрслүү зан чанарыг арилгасан. Хэрвээ та нар Паулын нөхцөл байдалд байгаагаа мэдвэл юу хийх байсан бэ? Та нарын шийдвэр Паулынхаас илүү их байж чадах уу? Та нар түүнээс илүү их зовох чадвартай юу? Өнөөдрийн хүмүүс жаахан өвчин тусаж эсвэл асар их шалгалтыг туулах үед тэдний зовлон өөрсдийг нь бүрэн сандрааж орхидог. Хэрвээ та нарыг шувууны торонд хориод, хэзээ ч гаргахгүй байвал та нар зүгээр байх болно. Та нарын идэж, уух хэрэгтэй бүхнийг өгөх ёстой болно, эс бөгөөс та нар чоно шиг байх болно. Бага зэргийн хязгаарлалт эсвэл зовлон бэрхшээл туулах нь та нарын хувьд сайн; хэрвээ та нарт амар хялбар цаг хугацааг өгсөн бол та нар хохирох байсан ба чи яаж хамгаалагдаж чадах юм бэ? Өнөөдөр та нар гэсгээгдэж, хараагдаж, шүүгдсэн учраас л та нарт хамгаалалт өгөгдсөн. Та нар ихээхэн зовсон учраас л хамгаалагддаг. Хэрвээ тэгээгүй бол та нар аль хэдийн ёс суртахууны доройтолд орох байсан юм. Би санаатайгаар та нарт бэрхшээл учруулдаггүй—хүний уг чанар бат бөх тогтсон байдаг ба хүмүүсийн зан чанарыг өөрчлөхийн тулд энэ нь ийм байх учиртай юм. Өнөөдөр та нарт Паулын ухаалаг байдал эсвэл өөрийн ухамсар ч байдаггүй, мөн та нарт түүний мөс чанар байдаггүй. Та нарыг үргэлж дарамталж байх ёстой бөгөөд өөрсдийнхөө сүнсийг сэрээхийн тулд та нар үргэлж гэсгээгдэж, шүүгдэж байх ёстой. Гэсгээлт болон шүүлт нь та нарын амийн хамгийн сайн зүйл юм. Шаардлагатай үед бас баримтуудын ирэлтийн гэсгээлт байх ёстой; зөвхөн тэр үед л та нар бүрэн захирагдах болно. Гэсгээлт болон хараалгүйгээр та нар толгой мэхийх дургүй, захирагдах дургүй тийм уг чанартай байдаг. Нүдний чинь өмнөх баримтгүйгээр ямар ч үр нөлөө байхгүй байх болно. Та нар зан араншингаараа хэтэрхий дорд агаад үнэ цэнэгүй! Гэсгээлт болон шүүлтгүйгээр та нарын хувьд байлдан дагуулагдах нь хэцүү бөгөөд та нарын шударга бус байдал, дуулгаваргүй байдлыг дарах нь бэрх байх болно. Та нарын хуучин уг чанар маш гүн үндэслэсэн. Хэрвээ та нарыг сэнтий дээр тавьсан бол та нар тэнгэрийн өндөр, газрын гүний талаар юу ч мэдэхгүй, тэр ч бүү хэл хаашаа чиглэн явж байгаагаа ч мэдэхгүй. Та нар бүр хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй, иймээс Бүтээгчийг яаж мэдэх юм бэ? Өнөөдрийн цагаа олсон гэсгээлт болон хараалгүйгээр та нарын эцсийн өдрүүд аль хэдийн ирчихсэн байх байлаа. Та нарын хувь заяаны талаар ярихын ч хэрэггүй—тэр нь бүр ч их эрсдэлтэй байгаа биш гэж үү? Энэхүү цагаа олсон гэсгээлт, шүүлтгүйгээр та нар хэчнээн их биеэ тоохыг хэн мэдэх билээ мөн та нар хэр их доройтохыг хэн мэдэх билээ. Энэ гэсгээлт, шүүлт нь та нарыг өдий хүргэсэн ба энэ нь та нарын амьдралыг хадгалсан. Хэрвээ та нарт “эцгийнхтэй” чинь адилхан арга барил хэрэглэн зааж сургасан бол та нар ямар ертөнцөд орох байсныг хэн мэдэх билээ! Та нарт өөрсдийгөө хянах, эргэцүүлэх ямар ч чадвар байхгүй. Миний зорилгыг биелүүлэхийн тулд, та нар шиг хүмүүсийн хувьд зүгээр л дагаж, дуулгавартай байж, саад болж, үймүүлэхгүй байх л хангалттай. Өнөөдрийн гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөхдөө та нар илүү дээр байх ёстой биш гэж үү? Та нарт өөр ямар сонголт байгаа юм бэ? Паул Эзэн Есүсийг харах үедээ мөн л итгээгүй. Дараа нь Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлогдсоны дараа тэр энэ баримтыг мэдсэн ч гэсэн үргэлжлүүлэн хавчин шахаж, эсэргүүцсэн юм. Энэ нь санаатайгаар нүгэл үйлдэх гэсэн үг бөгөөд иймээс тэр цохигдсон. Анх тэрээр, Есүс гэж нэрлэгддэг Хаан Иудейчүүдийн дунд байгаа гэдгийг мэдэж байсан, тэр үүнийг сонссон байсан юм. Дараа нь сүмд номлол айлдаж, газар нутаг даяар тунхаглахдаа тэр Есүсийг эсэргүүцсэн бөгөөд ямар нэг хүнийг дуулгавартай дагахаас ихэмсгээр татгалзсан. Эдгээр зүйлс нь тухайн үеийн ажилд үлэмж их саад болсон билээ. Есүсийг ажиллаж байх үед Паул шууд хүмүүсийг хавчин шахаж, баривчлаагүй боловч ажлыг нураах номлол болон үгийг ашиглаж байсан. Хожим нь Эзэн Есүс Христийг загалмайд цовдлох үед тэр шавь нарыг баривчилж эхэлсэн ба, нэг газраас нөгөө рүү яаравчлан, тэднийг дарлахын тулд чадах бүхнээ хийдэг байлаа. Гэрэл түүн дээр туссаны дараа л тэр сэрж, асар их гэмшлийг мэдэрсэн юм. Түүнийг цохигдсоны дараа өвчин нь хэзээ ч түүнээс салаагүй. Заримдаа түүний өвчин хууч бүр дордож байгаа мэт, зогсож чадахгүй мэт түүнд санагддаг байсан. Тэр: “Юу болоод байна вэ? Би үнэхээр цохигдсон юм гэж үү?” гэж бодсон.[a] Дараа нь яагаад тэгснийг нь мэдэлгүйгээр тэр дахин сайжирч, дахин нэгэнтээ ажиллаж эхэлдэг байлаа. Гэхдээ өвчин түүнийг хэзээ ч орхиогүй бөгөөд энэхүү өвчний улмаас тэр ихээхэн ажил хийсэн юм. Түүний биеэ тоосон байдал болон бардамналын улмаас Есүс энэ өвчнийг Паулд оруулсан гэж хэлж болно; энэ нь түүний шийтгэл байсан боловч мөн Есүсийн илүү агуу ажлын төлөө байсан—Есүс Паулын авьяасыг Өөрийн ажилдаа ашигласан юм. Үнэн хэрэгтээ Есүсийн цаад санаа нь Паулыг аврах биш харин түүнийг ашиглах явдал байлаа. Гэсэн ч Паулын зан чанар хэтэрхий биеэ тоосон, дур зоргоороо байсан болохоор түүний биенд “өргөс” оруулсан. Та нарын дунд Паул шиг хүн олон байдаг боловч хэрвээ та нарт бүр эцсийг нь хүртэл дагах шийдвэр үнэхээр байгаа бол та нарт муугаар хандахгүй. Эцсийн эцэст Паулыг ажлаа дуусгах үед өвчин нь түүнд тийм ч шаналгаатай санагдаагүй, тиймээс тэр хожим нь “би өөрийнхөө замналыг дуусгалаа, би өөрийнхөө тулаанд тулалдсан ба зөвт байдлын титэм надад зориулж зэхэгдсэн байна” гэсэн үгийг хэлэх чадвартай байсан—тэр мэдээгүй учраас ингэж хэлсэн. Бид өөр юуны ч талаар ярихгүй, харин түүний эерэг, магтууштай байсан талыг үргэлжлүүлэн ярьцгаая: Түүнд мөс чанар байсан ба гэрэл түүн дээр туссаны дараа тэр өөрийгөө Бурханд зориулж, Бурханы төлөө зовсон. Мэдээжээр, энэ нь түүний магтууштай тал, эдгээр нь түүний сайн чанар байв. Тэр хэрхэн тэрсэлж, эсэргүүцсэн талаар бид ярихгүй; бид үндсэндээ түүний энгийн хүний ухаалаг байдал болон түүнд өөрийн ухамсар байсан эсэх талаар ярина. Түүнд сайн чанарууд байсан учраас энэ бол ерөөгдсөн хүн гэж итгэдэг, тэр гэсгээгдэх албагүй гэж итгэдэг хүмүүс хэрвээ байгаа бол эдгээр нь мэдрэмжгүй хүмүүсийн үг юм.

Намайг тэдэнтэй нүүр тулан ярьж дуусмагц олон хүмүүс Миний нүднээс далдуур дахин нэгэнтээ замбараагүй болдог ба Миний үгийг чухал гэж боддоггүй. Би дахин дахин ярьдаг бөгөөд хамгийн доод талын давхарга ил гарч, тэд “амар тайвныг олж” түвэг учруулахаа болих хүртэл давхарга нэг бүрийг нь илчилдэг. Өнөөдрийн нөхцөл байдал чинь ийм байгаа болохоор та нарыг хайр найргүйгээр довтолж, илчилж, нарийвчлан шүүх ёстой, ингэснээр та нар бүр амьсгаа авч ч чадахгүй. Та нарыг үргэлж жанчиж, илчлэх ёстой бөгөөд та нарын хувьд гэсгээлт хэзээ ч та нарыг орхихгүй мэт, хараал ч гэсэн та нараас хэзээ ч холдохгүй мэт, хатуу чанга шүүлт ч мөн адил мэт санагдаж, Бурханы захиргааны зарлигийн мутар хэзээ ч та нараас салахгүй гэдгийг харах боломжийг та нарт олгоно. Энэ нь илүү дээр бөгөөд Ехова хэзээ ч түүнийг орхиогүйг Аарон харсантай адил юм. (Гэхдээ түүний харсан зүйл нь Еховагийн байнгын удирдамж болон хамгаалалт байсан; өнөөдөр та нарын харсан удирдамж бол гэсгээлт, хараал болон шүүлт юм.) Өнөөдөр Еховагийн захиргааны зарлигийн мутар та нарыг ч бас орхихгүй боловч та нарын тайвширч болох нэг зүйл бий: Та нар хэрхэн эсэргүүцэж, тэрсэлж, шүүлт хийх нь хамаагүй та нарын махан биед ямар ч хор хөнөөл учрахгүй. Гэхдээ эсэргүүцэл нь хэтэрсэн хүмүүс байдаг ба энэ нь хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүй юм; үүнд хязгаар байдаг бөгөөд чиний хувьд Бурханы ажилд саад хийх нь зөвшөөрч болохуйц зүйл биш. Өнөөдөр чи үр дагаваргүйгээр ярьж, үйлддэг—гэхдээ чуулганы амьдралд бүү саад болж, үймүүл, Ариун Сүнсний ажилд бүү саад бол. Бусад зүйлийн тухайд чи хүссэнээ хийж болно. Чи амийг эрж хайхгүй бөгөөд дэлхий ертөнц рүү буцахыг хүсэж байна гэж хэлдэг. Тэгвэл бушуухан яв! Та нар Бурханы ажилд саад хийхгүй байгаа цагт хүссэн бүхнээ хийж болно. Гэсэн ч чиний мэдэх ёстой нэг зүйл бий: Эцэст нь тийм дур зоргоороо нүгэлтнүүд таягдан хаягдах болно. Өнөөдөр гэхдээ чамайг зэмлэдэггүй. Эцэст нь ердөө хэсэг хүмүүс л гэрчлэл хийх чадвартай байх болно—бусад нь аюулд өртөх болно. Хэрвээ чи энэ урсгалд байхыг хүсэхгүй байгаа бол зүгээрээ. Өнөөдрийн хүмүүст тэвчээртэйгээр хандаж байгаа; Би чамайг хязгаарладаггүй. Чи маргаашийн гэсгээлтээс айхгүй байгаа цагт энэ нь зүгээр. Гэхдээ хэрвээ энэ урсгалд байгаа бол чи гэрчлэл хийх ёстой ба чи гэсгээгдэх ёстой. Хэрвээ чи үүнийг цаашид тэвчихгүй харин хэсэг завсарлага авахыг хүсэж байна гэж хэлбэл тэр нь зүгээр—хэн ч чамайг зогсоохгүй! Гэхдээ Би, Ариун Сүнсний ажлыг эмх замбараагүй байдалд аваачиж, сүйтгэн бусниулах ажил хийхийг чамд зөвшөөрөхгүй—тэрний чинь төлөө чамайг зүгээр л уучилж чадахгүй! Чиний нүд юу харж, чиний чих юу сонсож, ямар хүмүүс гэсгээгдэж, хэний гэр бүл хараагдсан тухайд гэвэл—үүнд хил хязгаар бий. Ариун Сүнс аливааг хөнгөхнөөр хийдэггүй. Хүний нүгэл болон та нарын хийсэн бүхэн дээр үндэслэн та нарт хэрвээ хандаж, та нарын шударга бус байдлын дагуу ноцтойгоор авч үзсэн бол та нарын хэн нь амьд үлдэж чадах юм бэ? Та нарт асар их бэрхшээл учрах болно—тэгвэл хүн зүгээр хэвээр байх уу? Гэсэн ч өнөөдөр олон хүмүүст тэвчээртэйгээр хандаж байгаа. Хэдийгээр та нар шүүж, тэрсэлж, эсэргүүцдэг ч та нар саад болохгүй байгаа цагт Би та нар луу инээмсэглэн харах болно. Хэрвээ үнэхээр амийг эрж хайдаг бол та нар бага зэргийн гэсгээлт туулж, тэвчих ёстой бөгөөд, өөрийн хайртай нэгнээ хагалгаанд орохоор мэс заслын ширээн дээр гарах хагацлын шаналлыг тэвчих ёстой, чи өвчин шаналлыг тэвчиж, Петр шиг шалгалт болон зовлонг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өнөөдөр та нар шүүлтийн суудлын өмнө байна. Ирээдүйд та нар “толгой цавчигч машинд” орох ба тэр нь та нар өөрсдийгөө тахил болгох үе байх болно.

Эцсийн өдрүүдийн ажлын сүүлчийн үе шатны үеэр, Бурхан чиний махан биеийг устгахгүй гэж итгэж болох юм гэдгээ та нар бүгд мэдэж байх ёстой бөгөөд хэдий чи Түүнийг эсэргүүцэж, Түүнийг шүүж байсан ч ямар нэгэн өвчин тусахгүй байж магад гэж хэлж болно—гэхдээ Бурханы хатуу ширүүн үгс чам дээр ирэх үед чи нуугдаж чадахгүй харин сандарч, санаа зовно. Гэхдээ өнөөдөр та нар бага зэргийн мөс чанартай байх ёстой. Бурханыг эсэргүүцэж, тэрсэлдэг хүмүүс бүү бай, муу ёрын нэгэн бүү бай. Чи өөрийн хуучин өвөг дээдсээ орхих ёстой; зөвхөн энэ нь л чамд жинхэнэ сүнсний өндөр байгааг харуулдаг ба мөн энэ нь чиний эзэмших учиртай хүн чанар юм. Та нар хэзээд өөрсдийнхөө хэтийн ирээдүйг эсвэл өнөөдрийнхөө зугаа цэнгэлийг хойш тавих чадваргүй байдаг. Бурхан ийнхүү хэлдэг: Та нар Намайг дагахын тулд чадах бүхнээ хийж байгаа цагт Би та нарыг гарцаагүй төгс болгох болно. Та нарыг төгс болгосны дараа сайхан итгэл найдвар байх болно—Надтай хамт ерөөл эдлүүлэхийн тулд та нарыг Миний хаанчлалд авчрах болно. Та нарт хүрэх газар байгаа, гэхдээ та нарт тавих шаардлага хэзээ ч багасаагүй. Бас нэг болзол бий: Энэ газарт та нар байлдан дагуулагдаж эсвэл төгс болгуулахаас үл хамааран өнөөдөр та нар зарим нэг гэсгээлт, зарим нэг зовлонд өртөх ёстой, та нар цохиулж, сахилгажуулагдах ёстой ба Миний үгийг сонсож, Миний замыг дагаж, Бурханы хүслийг биелүүлэх ёстой—энэ бол хүмүүс та нарын хийх ёстой зүйл билээ. Хэрхэн эрж хайхаас үл хамааран чи энэ замыг тодорхой сонсох ёстой. Хэрвээ чи жинхэнээсээ, үнэхээр харсан бол үргэлжлүүлэн дагаж чадна. Хэрвээ чи, энд ямар ч хэтийн ирээдүй эсвэл итгэл найдвар байхгүй гэж итгэж байгаа бол явж болно. Эдгээр үгсийг та нарт тодорхой хэлсэн боловч хэрвээ чи үнэхээр явахыг хүсэж байгаа бол энэ нь чамд өчүүхэн төдий ч мөс чанар байхгүй гэдгийг л харуулдаг; чи бол чөтгөр гэдгийг батлахад чиний энэ үйлдэл хангалттай юм. Хэдий чи бүхнийг Бурханд үлдээх ёстой гэж хэлдэг боловч чиний амьдран харуулж байгаа зүйл болон чиний махан бие дээр үндэслэвэл чи Сатаны эзэмшилд амьдарсаар байна. Хэдийгээр Сатан ч бас Бурханы гарт байдаг боловч чи өөрөө Сатанд харьяалагддаг бөгөөд хараахан үнэхээр Бурханаар аврагдаагүй байгаа, учир нь чи Сатаны нөлөөн доор амьдарсаар байгаа. Бүрэн аврагдахын тулд чи хэрхэн эрж хайх ёстой вэ? Сонголт бол чинийх: Чи зугтаж болно, чи нисэн одож болно, чи хүссэн зүгтээ явж болно, энэ нь чиний шийдэх хэрэг—явах ёстой замаа чи сонгох ёстой. Эцэстээ чи: “Надад илүү дээр зүйл юу ч байхгүй, би Бурханы хайрыг мөс чанараараа хариулах ба жаахан хүн чанартай байх ёстой. Би илүү өндөр юунд ч хүрч чадахгүй, мөн миний хэв чанар ч тийм өндөр биш; би Бурханы ажлын үзэгдлийг ч, утга учрыг ч ойлгодоггүй. Би гагцхүү Бурханы хайрыг хариулдаг, би Бурханы гуйсан зүйлийг хийдэг ба чадах бүхнээ хийдэг—Бурханы бүтээл болохын хувьд би үүргээ биелүүлдэг—ийм байдлаар би тав тухыг мэдэрдэг” гэж хэлбэл энэ нь чиний хийж чадах хамгийн өндөр дээд гэрчлэл юм. Энэ нь нэг хэсэг хүмүүсээс шаарддаг хамгийн өндөр стандарт: Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэх явдал. Чи чадах чинээгээрээ хийх ёстой. Чамаас шаардах Бурханы шаардлага хэтэрхий өндөр биш; чи чадах бүхнээ хийж байгаа цагт үүгээрээ чи гэрчлэл хийж байгаа билээ.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “Тэр бодсон” гэдгийг орхигдуулсан.

Өмнөх:БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (4)

Дараах:ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (7)

Холбогдох агуулга

 • БҮГД БУРХАНЫ ҮГЭЭР БИЕЛДЭГ

  Бурхан өөр өөр эрин үеийн дагуу үгээ хэлж, ажлаа хийдэг ба өөр өөр эрин үеүдэд өөр өөр үг хэлдэг. Бурхан дүрэмд захирагддаггүй, нэг ажлаа давтдаггүй, …

 • БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛОХЫН НУУЦ (4)

  Та нар Библийн ар дахь түүх болон туурвилыг мэдэх ёстой. Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрөөгүй хүмүүст энэ мэдлэг байдаггүй. Тэд мэддэггүй. Хэрвээ чи…

 • ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

  Өөрсдийгөө Бурханы үгээр зэвсэглэ гэж та нарт хэлсэн, та нарын төлөө юу зохицуулсан байх нь хамаагүй, бүгд Бурханы гараар зохион байгуулагдсан ба та н…

 • ЯЛЗАРСАН ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД МАХБОД БОЛСОН БУРХАНЫ АВРАЛ ИЛҮҮ ИХ ХЭРЭГТЭЙ

  Бурханы ажлын бай нь Сатаны сүнс, эсвэл ямар нэг биегүй хоосон зүйл биш, харин махан биеэс бүтсэн, Сатанаар ялзруулагдсан хүн учраас Тэр махбод болс…