Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗУУН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Би өдөр бүр айлдвар айлдаж, өдөр бүр ярьж, өдөр бүр агуу тэмдэг болон гайхамшгуудаа илчилж байна. Эдгээр нь бүгд Миний Сүнсний ажил. Хүний нүдэнд Би ердөө л хүн, харин яг энэ хүнд л Би Өөрийнхөө бүхнийг болоод Өөрийн агуу хүчийг илчилдэг.

Хүмүүс, хүн болох Намайг болон Миний үйлдлүүдийг үл тоодог учраас тэдгээрийг хүний хийсэн зүйл гэж боддог. Гэтэл яагаад чи: “Хүмүүс Миний хийдэг зүйлийг хийж чадах билүү?” гэж боддоггүй юм бэ? Хүмүүс Намайг энэ хэмжээнд мэддэггүй, тэд Миний үгийг ойлгодоггүй бөгөөд Миний үйл хэргийг ухамсарладаггүй. Хорон муу, ялзарсан хүмүүс! Хэзээ Би чамайг залгих вэ? Хэзээ Би чамайг галт болон хүхэрт нуурт булах вэ? Хэчнээн удаа та нар Намайг бүлгээсээ хөөж, хэчнээн удаа хүмүүс намайг доромжилж, элэглэж, гүтгэж, хэчнээн удаа Намайг илт шүүж, үл ойшоосон бэ? Сохор хүмүүс! Та нар өөрсдийгөө Миний гарт байх атга шавар гэдгийг мэддэггүй юу? Та нар Миний бүтээлийн зүйл гэдгээ мэддэггүй юу? Одоо Миний уур хилэн чөлөөлөгдсөн, хэн ч үүний эсрэг хамгаалж чадахгүй. Тэд зөвхөн ахин дахин өршөөл эрж л чадна. Харин Миний ажил энэ хэмжээнд урагшилсан учир хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Бүтээгдсэн хүмүүс буцаад шавар болох ёстой. Би зөвт бус байгаа юм биш, харин та нар хэтэрхий ялзарч, хэтэрхий зэрлэг байгаа юм, учир нь Сатан та нарыг олзолж, хэрэгслээ болгосон. Би бол ариун Бурхан Өөрөө, Намайг бохирдуулж болохгүй бөгөөд Би бохир сүмийг эзэмшиж чадахгүй. Одооноос эхлэн, Миний дүрэлзэх догшрол (уур хилэнгээс хүчтэй) бүх улс үндэстэн, хүмүүс дээр асгарч, Надаас гарсан мөртлөө Намайг мэддэггүй бүх өөдгүй хүмүүсийг гэсгээж эхлэх болно. Би хүмүүсийг дээд зэргээр үзэн яддаг, Надад цаашид өршөөл байхгүй байх ба Өөрийн бүх хараалыг доош асгах болно. Ямар ч нинжин сэтгэл, хайр байхгүй, бүх зүйл юу ч биш болон шатаж, зөвхөн Миний хаанчлал л үлдэнэ, ингэснээр Миний гэрт Миний ардууд Намайг магтаж, Надад алдрыг өгч, Намайг үүрд уухайлан дэмжих болно (энэ бол Миний ардуудын чиг үүрэг юм). Миний гэрийн дотор болон гадна талд байгаа хүмүүсийг Миний гар албан ёсоор гэсгээж эхлэх болно. Ямар ч мууг үйлдэгчид Миний гар болон шүүлтээс зугтаж чадахгүй. Хүн бүхэн энэ зовлон зүдгүүрийг туулж, Намайг шүтэн мөргөх ёстой. Энэ бол Миний сүр жавхлан, мөн түүнчлэн, мууг үйлдэгчдэд зарладаг захиргааны зарлиг. Хэн ч хэнийг ч аварч чадахгүй. Тэд өөрсдөө өөрсдийгөө л халамжлах боловч юу ч хийсэн бай тэд Миний гэсгээлтийн гараас зугтах чадваргүй байх болно. Миний захиргааны зарлиг ширүүн гэж хэлсний шалтгаан нь энд илчлэгддэг. Энэ бол хэний ч нүдээрээ харж болох бодит баримт.

Намайг уурлаж эхлэхэд Миний гар өөрсдийг нь үхтэл цохих вий гэдгээс гүнээ айсандаа том жижиггүй бүх чөтгөр санд мэнд зугтдаг. Гэвч хэн ч Миний гараас зугтаж чадахгүй. Би бүх тамлах төхөөрөмжийг гартаа барьж, Миний гар бүгдийг нь удирдаж, бүх зүйл Миний гарт байдаг, хэн ч үүнээс ангижирч чадахгүй. Энэ бол Миний мэргэн ухаан. Би хүний ертөнцөд ирэхдээ Өөрийн ажлыг хүмүүсийн дунд эхлэх суурийг тавьж, бүх төрлийн бэлтгэл ажлуудыг хэдийнээ дуусгачихсан (учир нь Би бол ухаалаг Бурхан, юу хийх ёстой, юу хийх ёсгүйтэй Би зохих ёсоор харьцдаг). Бүх зүйл зохих ёсоор зохицуулагдсаны дараа Би махбод болж, хүний ертөнцөд ирсэн боловч хэн ч Намайг таниагүй. Миний гэгээрүүлсэн хүмүүсээс бусад тэрслүү хөвгүүд бүгд Намайг эсэргүүцэж, Намайг гутааж, Намайг үл тоомсорлодог. Гэхдээ эцэст нь Би тэднийг хүмүүжилтэй болоод номхон дуулгавартай болгоно. Хэдийгээр хүмүүст Би ихийг хийхгүй байгаа мэт харагдавч, Миний агуу ажил хэдийнээ дуусчихсан. (Хүн болох Намайг, хүмүүс үгээрээ, зүрх сэтгэлээрээ аль алинаар нь бүрэн дуулгавартай дагадаг. Энэ бол тэмдэг.) Өнөөдөр Би өндийн босож, Намайг эсэргүүцдэг бүх төрлийн муу сүнснүүдийг гэсгээдэг. Намайг хэр удаан дагаснаас үл хамааран, тэд Миний дэргэдээс явах ёстой. Миний эсрэг байдаг хэнийг ч Би хүсдэггүй (тэд бол сүнслэг ойлголт дутдаг хүмүүс, муу ёрын сүнсэнд түр зуур эзэмдүүлсэн хүмүүс, мөн Намайг мэддэггүй хүмүүс юм.) Би тэдний нэгийг нь ч хүсэхгүй байна! Бүгд үгүй болж, мөхлийн хөвгүүд болох болно! Өнөөдөр Надад үйлчлэл хийснийхээ дараа тэд бүгд явах ёстой! Миний гэрт бүү үлд, ичгүүр сонжуургүй агаад хүний хүчийг сорон мөлжигч бүү бай. Сатанд харьяалагддаг хүмүүс бол диаволын хүүхдүүд бөгөөд үүрд мөхөх болно. Намайг эсэргүүцдэг бүхэн Миний дэргэдээс чимээгүй явах болохоор Миний ажлын хурд ямар нэгэн саад болох зүйлгүйгээр илүү чөлөөтэй болох болно. Аливаа саад, тотгоргүйгээр бүх зүйл Миний тушаалаар хийгдэх болно. Бүгд Миний харцны өмнө унаж, Миний шатаалтанд устгагдах болно. Энэ нь Миний төгс хүч болон Миний төгс мэргэн ухааныг харуулдаг (энэ нь Миний ууган хөвгүүдэд хийгдсэн). Энэ нь Миний нэрэнд болон Надад улам их алдрыг нэмэх болно. Миний юу хийдгээс болон Миний дууны өнгөнөөс, Өөрийн гэр дэх ажлаа Би бүрэн гүйцээж, Харь үндэстнүүд рүү эргэж эхэлснийг та нар бүгд хардаг. Би Өөрийн ажлыг тэнд эхлүүлж, ажлынхаа дараачийн алхмыг гүйцэтгэж байна.

Миний ихэнх үг та нарын үзэлтэй нийцдэггүй ч Миний хөвгүүд орхин явдаггүй. Хүний үзэлтэй нийцэхгүй байна гэдэг нь Миний дуу хоолой биш гэсэн үг биш. Яг ийм учраас л үүнийг Миний хоолой гэдгийг баталж болно. Хэрвээ энэ нь хүний үзэлтэй нийцдэг бол, муу ёрын сүнсний ажил байх байсан. Иймд, та нар Миний үгэнд илүү хүч чармайлт гаргаж, Миний хийдгийг хийж, Миний хайрладгийг хайрлах ёстой. Энэ эцсийн эрин үе бол бүх гай гамшиг дахин гарч ирэх үе бөгөөд түүнчлэн Би Өөрийн бүх зан чанарыг илчлэх үе билээ. Миний ариун бүрээнүүд үлээж эхлэхэд хүмүүс үнэхээр айх болно, тэгээд хэн ч хорон муу зүйл хийж зүрхлэхгүй, харин оронд нь тэд Миний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж, Миний мэргэн ухаан болон төгс хүчийг үнэлэх болно. Эцсийн эцэст Би бол ухаалаг Бурхан Өөрөө! Хэн Намайг няцааж чадах вэ? Бас хэн Миний эсрэг өндийн босож зүрхлэх вэ? Хэн Миний мэргэн ухааныг зөвшөөрөхгүй байж зүрхлэх вэ? Хэн Миний төгс хүчийг мэдэхгүй байж зүрхлэх вэ? Миий сүнс бүх газарт агуу ажил хийж байхад хүмүүс бүгд Миний төгс хүчийг мэддэг ч, Миний зорилго хараахан биелээгүй байна. Миний уур хилэнгээс болж хүмүүс Миний төгс хүч, мэргэн ухаан, мөн Миний үнэн биеийн алдар сууг хараасай гэж Би хүсдэг. (Энэ бүгд ямар ч алдаа мадаггүйгээр Миний ууган хөвгүүдэд байдаг. Тэднээс өөр хэн ч Миний үнэн биеийн нэг хэсэг болж чадахгүй; үүнийг Би урьдчилан тодорхойлсон.) Миний гэрт, хүмүүсийн ухан ойлгож ч чадахгүй дуусашгүй нууц бий. Намайг ярихад хүмүүс, Намайг хэтэрхий өршөөлгүй, мөн аль хэдийн маш олон хүн Намайг тодорхой түвшинд хайрладаг гэж хэлдэг боловч яагаад Би тэднийг агуу улаан лууны үр сад гэдэг билээ? Бас яагаад Би тэднийг нэг нэгээр нь орхих вэ? Миний гэрт илүү олон хүн байвал сайн биш гэж үү? Гэтэл Би ингэж аашилсаар л байдаг. Миний урьдчилан тогтоосон тооноос нэгээр илүү эсвэл нэгээр дутуу байж болохгүй. (Энэ бол Миний захиргааны зарлиг. Үүнийг хүмүүс өөрчилж чадахгүйгээр зогсохгүй Би Өөрөө ч үүнийг өөрчилж чадахгүй, учир нь Би Сатаны өмнө буулт хийж чадахгүй. Миний мэргэн ухаан болон Миний сүр жавхланг үзүүлэхэд энэ хангалттай. Би бол нэгэн Бурхан Өөрөө. Хүмүүс л Миний өмнө сөгдөж болно; Би хүмүүсийн өмнө буулт хийдэггүй.) Сатаныг хамгийн ихээр шившиглэдэг зүйл бол яг энэ юм. Миний сонгосон хүмүүс бүгд даруу, хүлцэнгүй, дуулгавартай болоод шударга, тэд Надад төлөв даруу байдлаар болон анзаарагдалгүйгээр үйлчилж чадна. (Сатан Намайг шившиглэхдээ үүнийг ашиглахыг хүссэн, гэхдээ Би хариу тулалдсан.) Миний зан чанарыг эдгээр хүмүүсээс харж болно. Тулаанд ялалт байгуулсныхаа дараа эргэж ирэхдээ Би ууган хөвгүүдээ Өөрийн хаанчлалын хаад болгон тослох бөгөөд тэр үед л Би амарч эхэлнэ, учир нь Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт хаан болно. Миний ууган хөвгүүд Намайг төлөөлдөг, тэд Намайг илэрхийлдэг. Даруу агаад олонд танигдаагүй үйлчлэлээрээ тэд Надад дуулгавартай байж, шударга байдлаараа Миний үгийг гүйцэтгэж, үнэнч шударга байдлаараа Миний хэлдэг зүйлийг хэлж, даруу байдлаараа Миний нэрэнд алдар суу авчирдаг (эрээ цээргүй зан эсвэл зэрлэг бүдүүлэг байдалгүйгээр, харин ч сүр жавхлан болон уур хилэнтэйгээр). Миний ууган хөвгүүд ээ! Орчлон ертөнцийг шүүх цаг боллоо! Би та нарт ерөөл хайрлаж, эрх мэдлийг өгч, мөн Би та нарыг ерөөлөөр шагнадаг! Бүх зүйл аль хэдийн биелсэн, үүнийг бүгдийг нь та нар хянаж, та нар зохицуулдаг, учир нь Би та нарын Эцэг, Би та нарын хүчит цамхаг, Би та нарын орогнол, Би та нарын дэмжлэг, мөн түүнчлэн Би та нарын Төгс Хүчит Нэгэн, Би та нарын бүх зүйл билээ! Бүх зүйл Миний гарт байдаг, бүх зүйл бас та нарын гарт байна. Зөвхөн өнөөдөр ч биш, өчигдөр ч, бүр маргааш ч гэсэн. Энэ нь тэмдэглүүштэй биш гэж үү? Та нар баярлууштай биш гэж үү? Та нар өөрсдийн хүртэх ёстой хувийг Надаас хүлээн авцгаа! Би та нарт Өөрийн бүхнийг өгдөг, Би ганцыг ч хадгалдаггүй, учир нь Миний өмч хөрөнгө бол та нарынх, мөн Миний баялаг та нарынх. Энэ бол та нарыг бүтээсний дараа “маш сайн” гэж хэлсний минь шалтгаан билээ.

Өнөөдөр юу хэлж, бодож, хийхийг чинь хэн зааварчилдгийг та нар мэдэх үү? Та нарын хийж байгаа бүхэн юуны төлөө байдаг вэ? Би та нараас асууя, та нар Хурганы хуримын зоогонд хэрхэн оролцох вэ? Өнөөдөр үү? Эсвэл ирээдүйд үү? Хурганы хуримын зоог гэж юу вэ? Та нар мэдэхгүй, тийм үү? Тэгвэл Би та нарт тайлбарлаж өгье: Би хүний ертөнцөд ирэхдээ, өнөөдрийн хүн болох Өөртөө үйлчлүүлэхээр бүх төрлийн хүн, юм, зүйлийг зохицуулсан. Одоо бүх зүйл гүйцэлдсэн болохоор Би үйлчлэл үзүүлэгчдийг хажуу тийш хаяна. Энэ нь хуримын зоогтой ямар хамаатай вэ? Эдгээр хүмүүс Надад үйлчлэл үзүүлэх үед, өөрөөр хэлбэл Хурга болох үедээ Би хуримын зоогийн амтыг мэдэрдэг. Өөрөөр хэлбэл, Миний туулсан бүх өвчин шаналал, Миний хийсэн болон хэлсэн бүх зүйл, Миний уулзсан бүх хүн, мөн хүн төрөлхтний дунд байх хугацаандаа Миний хийсэн бүх зүйл хуримын зоог байсан юм. Хүн болох Намайг тослогдсоны дараа та нар Намайг дагасан (энэ үед Би Хурга байв), иймээс Миний удирдлага дор та нар бүх төрлийн өвчин, гамшиг туулж, дэлхий ертөнцөд хаягдаж, дорд үзэгдэж, гэр бүлдээ хаягдсан ба одоо та нар Миний ерөөлд амьдардаг. Эдгээр нь бүгд Хурганы хуримын зоог юм. Би хуримын зоогийг хэрэглэдэг, учир нь Миний та нараар хийлгэж байгаа бүхэн та нарыг олж авахын төлөө байдаг. Гэхдээ энэ нь бүгд зоогийн нэг хэсэг билээ. Өнөөдөр та нарын эдэлдэг, олж авдаг бүх зүйл, мөн Надтай хуваалцдаг хааны эрх мэдэл бүгд зоог гэж ирээдүйд ч бас хэлж болох юм. Миний хайр Намайг хайрладаг бүх хүнд очдог. Миний хайрладаг хүмүүс үүрд үлдэж, хэзээ ч үгүй болохгүй бөгөөд үүрд Миний хайран дотор байх болно. Энэ бол үүрдийнх!

Өмнөх:ЗУУН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ЗУУН АРАВДУГААР БҮЛЭГ

Танд таалагдаж магадгүй