Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Сайн мэдээний найрал дуу
Дуу бүжгийн видеонууд клипүүд
Магтан дууны аудионууд

056 Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг

Бурханы үгийн магтан дуу
  00:00
  00:00
  • 1 Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлxтнийг өрөвддөг
  • 2 Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй
  • 3 Амийн усан гол
  • 4 Төгс Хүчит Бурхан, одоо Та надад бий
  Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй.Цааш нь унших
  Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
  Төгс Хүчит Бурханы Чуулган
  Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь
  Бурханыг дахин нэг цовдлох хүмүүс золгүй еэ!