Сайн мэдээний найрал дуу
Дуу бүжгийн видеонууд клипүүд
Магтуу дууны аудионууд

Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн

Бурханы үгийн магтуу дуу
  00:00
  00:00
  • 1Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн
  • 2Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ
  • 3Бурханы ажил үргэлжлэн урагшилж байна
  • 4Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир
  Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурхан – эргэн ирсэн Эзэн Есүс – эцсийн өдрүүдийн Христийн илрэлт болон ажлын улмаас мөн Түүний зөвт шүүлт, гэсгээлтийн дор үүсэн бий болсон. Тус чуулган нь эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг чин сэтгэлээсээ хүлээн авдаг, Бурханы үгээр байлдан дагуулагдаж, аврагдсан хүмүүсээс бүрддэг. Чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан бөгөөд Тэр биечлэн удирдаж, хариулдаг ба энэ нь яалаа ч гэсэн хүнээр хэзээ ч байгуулагдаагүй.Цааш нь унших
  Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь
  Эцсийн өдрүүдийн Христ Хятадад илэрсний болон Түүний ажлын үндэслэлийн талаарх товч танилцуулга
  Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ Хятадад түгсэн нь
  Бурханыг дахин нэг цовдлох хүмүүс золгүй еэ!