Номлолын цувралууд: Жинхэнэ Итгэлийн Эрэлд "Жинхэнэ Христээс хуурамч Христүүдийг ялган таних нь"

2022-10-09

Христ гэж хэн болохыг та мэдэх үү? Христ бол газар дээр ирсэн Аврагч гэдгийг та үнэхээр мэддэг бол гамшиг бууж, эцсийн өдрүүд ирж байхад Аврагч танд хэрэгтэй гэж бодогдож байна уу? Аврагч хэрэгтэй бол, аль Аврагчаар авруулах хэрэгтэйгээ мэдэх үү? "Хүний Хүүгийн ирэлт", "хүний Хүү илчлэгдэх", "хүний Хүү ирнэ", "хүний Хүү Өөрийн өдөртөө" гэж Эзэн Есүс биечлэн зөгнөсөн байдаг. Эзэн эргэж ирэхдээ дахин хүний Хүүгийн дүрээр бие махбодтой болдог, Христ хүн төрөлхтөнд ийнхүү харагддаг гэдгийг энэ нь харуулдаг. Эзэн Есүс мөн эцсийн өдрүүдэд хуурамч Христүүд хүмүүсийг хуурахаар ирнэ гэж зөгнөсөн юм. Та жинхэнэ Христийг хуурамчаас нь яаж ялган танихыг мэдэх үү? Аврагчийг яаж угтан авахыг мэдэх үү? Энэ нь хүн итгэлдээ амжилт олох уу, бүтэлгүйтэх үү гэдэгтэй холбоотой, тэдний эцсийн үр дүн, хүрэх газарт хамаатай юм! "Жинхэнэ итгэлийн эрэлд" нэвтрүүлгийн энэ дугаар үнэнийг эрж хайж, хариулт олоход таныг хөтөлнө.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах