Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хайр татам байдлыг бид мэдэх болтугай

I

Бузар буртгийн энэ оронд амьдарч буй ах эгч биднийг

агуу улаан луу асар их хяхаж хавчдаг.

Тэгээд бид үүнийг үзэн ядах болсон.

Бурханыг хайрлах хайранд маань тэр саад болж,

хэтийн ирээдүйн төлөө шуналыг маань хөдөлгөдөг.

Сөрөг байж, Бурханыг эсэргүүцэхэд Тэр биднийг уруу татдаг.

Өнөөг хүртэл тэр мэхэлж, завхруулж, бусниулж ирсэн,

үүнээс болж бид зүрх сэтгэлээрээ

Бурханы хайрыг хариулж чадахгүйд хүрсэн.

Бурхан биднийг гэгээрүүлэх болтугай, тэгснээр Бурханы хайр татам байдлыг бид мэдэж,

Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хайрлаж,

өөр өөр үүрэг дор Түүнд хайраа харуулж чадна.

Бурханыг гэх хайрын гуйвшгүй зүрх сэтгэлийг Бурхан бидэнд хайрлах болтугай.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

II

Зүрх сэтгэлд маань хөдөлгөх хүч байдаг,

гэвч хүсэл эрмэлзлээ үл харгалзан, бид хүч дорой.

Бид бүгд үүний хохирогчид.

Яг энэ шалтгаанаар бид

агуу улаан лууг үнэн голоосоо үзэн яддаг,

тэгээд бид Бурхан үүнийг устгахыг л хүлээдэг.

Бид Бурханыг хайрла гэдэг Бурханы хүслийг

биелүүлэхэд зүрх сэтгэлээ зориулах ёстой.

Энэ бол бидний алхах ёстой зам.

Бид амьдралаа ингэж өнгөрөөх ёстой.

Бурханы хүслийг бид зорилгоо болгож,

утга учир, цог жавхаа дүүрэн амьдралыг амьдран харуулах ёстой.

Бурхан биднийг гэгээрүүлэх болтугай, тэгснээр Бурханы хайр татам байдлыг бид мэдэж,

Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хайрлаж,

өөр өөр үүрэг дор Түүнд хайраа харуулж чадна.

Бурханыг гэх хайрын гуйвшгүй зүрх сэтгэлийг Бурхан бидэнд хайрлах болтугай.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

III

Ингэснээр бид харуусалгүйгээр үхэж чадна,

талархал, тайтгарал дүүрэн зүрх сэтгэлтэйгээр.

Чи ийм төрлийн шийдвэртэй хүн мөн үү?

Бурхан биднийг гэгээрүүлэх болтугай, тэгснээр Бурханы хайр татам байдлыг бид мэдэж,

Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хайрлаж,

өөр өөр үүрэг дор Түүнд хайраа харуулж чадна.

Бурханыг гэх хайрын гуйвшгүй зүрх сэтгэлийг Бурхан бидэнд хайрлах болтугай.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан биднийг гэгээрүүлэх болтугай, тэгснээр Бурханы хайр татам байдлыг бид мэдэж,

Бурханыг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хайрлаж,

өөр өөр үүрэг дор Түүнд хайраа харуулж чадна.

Бурханыг гэх хайрын гуйвшгүй зүрх сэтгэлийг Бурхан бидэнд хайрлах болтугай.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

Бурхан ингэж найддаг.

Өмнөх:Бурханд би хайраа өгье

Дараах:Бидний сүнсийг Бурхан дахин хөдөлгөх болтугай

Холбогдох агуулга