Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хайр биднийг дотно болгодог

Хурд

Бурханы хайр биднийг дотно болгодог

Тоолшгүй олон уулс, далайгаар тусгаарлагдсан ч,

бид нэгэн ард түмэн, биднийг зааглах хязгаар үгүй.

Арьс өнгө маань өөр, ярьдаг хэл маань ялгаатай.

Төгс Хүчит Бурханы үг биднийг дуудаж,

Түүний сэнтийн өмнө бид өргөгддөг.

Тэнд цал буурал хөгшид ч байна,

Цовоо сэргэлэн, гэрэлтсэн залуус ч байна.

Гар гараа атган, мөр зэрэгцэн,

салхи бороон дунд бид цуг алхаж,

бэрхшээл дунд бие биедээ урам хайрладаг.

Бид нэгэн санаагаар үүргээ гүйцэтгэдэг .

Зүрх сэтгэл маань холбогдож,

бид амьдралын итгэлт андууд болдог.

Бурханы хайр ба үг биднийг дотно болгодог.

Бурхантай байснаар л хайр байдаг,

хайр байснаар л гэр бүл байдаг.

Бурханыг хайрладаг бүхэн нэгэн гэр бүл.

Бурханы хайранд бид ойртон нэгддэг.

Өсөхөд маань Бурханы үг бидэнтэй л хамт байдаг.

Үзэмжит сайхан хаанчлалд бид амьдран

Төгс Хүчит Бурханд үүрд мөнхөд шүтэн мөргөдөг.


Бурханы үг бол амийн усны шавхагдашгүй булаг.

Бурханы үгийг таашаан,

зүрх сэтгэл маань жаргалд умбадаг.

Түүний үгийн гэсгээлт болон шүүлт

завхарсан зан чанарыг маань ариусгадаг.

Засагдаж, харьцагдсанаар л бид

хүн төрхтэй болдог.

Сөрөг, сул дорой байдалд бид биесээ дэмждэг.

Бэрхшээл дунд бид хамтдаа байдаг.

Гэрчлэлд зогссоноор бид Сатаныг ялдаг.

Харанхуйгаас мултарч, гэрэлд амьдардаг.

Үнэнч, дуулгавартай бид Бурханы алдрын илрэл юм.

Зүрх сэтгэл маань холбогдож,

бид амьдралын итгэлт андууд болдог.

Бурханы хайр биднийг дотно болгодог.

Бурхантай байснаар л хайр байдаг,

хайр байснаар л гэр бүл байдаг.

Бурханыг хайрладаг бүхэн нэгэн гэр бүл.

Бурханы хайранд бид ойртон нэгддэг.

Өсөхөд маань Бурханы үг бидэнтэй л хамт байдаг.

Үзэмжит сайхан хаанчлалд бид амьдран

Төгс Хүчит Бурханд үүрд мөнхөд шүтэн мөргөдөг.


Бурханы зөвт байдал, гоо үзэсгэлэнг бид мэддэг.

Бурхан биднийг хайрладгийг

тоолшгүй арга замаар бид үздэг.

Бурханы цээжинд тэврүүлсэн бидний

газар дээрх амьдрал тэнгэр дэх шиг байдаг.

Ла ла ла ла ла ла, ла ла ла ла ла.

Бурхантай байснаар л хайр байдаг,

хайр байснаар л гэр бүл байдаг.

Бурханыг хайрладаг бүхэн нэгэн гэр бүл.

Бурханы хайранд бид ойртон нэгддэг.

Өсөхөд маань Бурханы үг бидэнтэй л хамт байдаг.

Үзэмжит сайхан хаанчлалд бид амьдран

Төгс Хүчит Бурханд үүрд мөнхөд шүтэн мөргөдөг.

Өмнөх:Бүх хүн төрөлхтөн Бурханыг шүтэн мөргөдөг

Дараах:Канааны нутаг дахь баяр баясгалан

Холбогдох агуулга