Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бидний хайрт

1

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханыг

бүх ард түмэн нь хайрладаг.

Хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Тэр даруухнаар ирж,

асар их доромжлолтой нүүр тулдаг.

2

Үнэн, мөнх амийн замыг Тэр авчирч,

харанхуй ертөнцөд гэрэл гарч ирдэг.

Түүний үг асар их хүчтэй үнэн тул

сая сая зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг.

4

Бурханы дуу хоолойг сонссон бид Түүний өмнө өргөгдөж,

Бурханы хамт зоогт оролцдог.

Бурханы үгийг эдлэн, үнэнийг мэдэж,

зүрх сэтгэл минь гэрэл, баяр баяслаар бялхдаг.

Бурханд хайрлах зүйл маш их бий,

Бурхан сэтгэлийг маань аль эрт эзэмдсэн.

Үнэнийг эрж хайж, эрэлхийлснээр бид

Бурханд таалагдахын тулд чадах бүхнээ хийнэ.

Үнэнийг хэрэгжүүлж,

хүний төрхийг амьдран харуулснаар

Бурханы ерөөл, хайрыг бид хүртдэг.

Бурханд таалагдахыг бид үргэлж эрэлхийлнэ.

4

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханыг

бүх ард түмэн нь хайрладаг.

Түүний хатуу үг хүний уг чанарыг илчилж,

аядуу үг нь хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг.

5

Түүний уг чанар бол хайр, өршөөл,

зөвт, сүр жавхлант шүүлт билээ.

Тэр шүүж цэвэрлэхэд үгээ ашигладаг;

Тэр бол бидний хамгийн хайртай Нэгэн.

6

Шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан

Түүнийг хайрлууштайг бид олж хардаг.

Түүнийг бид зүрх сэтгэлийнхээ,

сэтгэлийнхээ угаас хайрладаг.

Дахилт

Бурханд хайрлах зүйл маш их бий,

Бурхан сэтгэлийг маань аль эрт эзэмдсэн.

Үнэнийг эрж хайж, эрэлхийлснээр бид

Бурханд таалагдахын тулд чадах бүхнээ хийнэ.

Үнэнийг хэрэгжүүлж,

хүний төрхийг амьдран харуулснаар

Бурханы ерөөл, хайрыг бид хүртдэг.

Бурханд таалагдахыг бид үргэлж эрэлхийлнэ.

Түүнд бид байгаа бүхнээ өгч,

сэтгэлд нь нийцүүлэхээр үүргээ биелүүлдэг.

Христ бол үнэн, зам, амь билээ,

үгээрээ Тэр биднийг авардаг билээ.

Хаанчлал руу бид хөтлөгддөг,

Түүний авралд бид талархдаг.

Дахилт

Бурханд хайрлах зүйл маш их бий,

Бурхан сэтгэлийг маань аль эрт эзэмдсэн.

Үнэнийг эрж хайж, эрэлхийлснээр бид

Бурханд таалагдахын тулд чадах бүхнээ хийнэ.

Үнэнийг хэрэгжүүлж,

хүний төрхийг амьдран харуулснаар

Бурханы ерөөл, хайрыг бид хүртдэг.

Бурханд таалагдахыг бид үргэлж эрэлхийлнэ.

Өмнөх:Төгс Хүчит Бурхан л намайг хайрладаг

Дараах:Төгс Хүчит Бурхан, бидний хайрт Нэгэн

Холбогдох агуулга