Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханд үйлчлэл үзүүлэх нь бидний зол заяа

1

Бурханы дуу хоолойг бид одоо сонсож,

Түүний илрэлт, ажлыг бататгадаг.

Бодит Бурханыг харахдаа бид баярладаг,

Эзэний эргэн ирэлтийг угтахаар бид ерөөгдсөн.

Өө! Бурхантай хамт бид зоогт оролцож байна,

бид тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгддөг.

Бид одооноос Бурханы үгийг ууж, идэж, эдэлнэ.

Бид Түүнтэй байхдаа үнэхээр жаргалтай.

Өө, Бурханы төлөө шаргуу хөдөлмөрлөн,

Түүний төлөвлөгөө, зохицуулалт захирагдаж,

бүх зүрх сэтгэл, бүх амьдралаараа үйлчилж,

Түүний зөвт байдлыг, Түүний зөвт байдлыг үргэлж магтахад бэлэн.

2

Бид ерөөгдөхийг хүсэж,

Бурханы үгийн илчлэл ба шүүлттэй тулгардаг.

Бурханы илд бидний зүрхэнд гүн зоогдсон,

бид маш их шаналал, тарчлаан мэдэрдэг.

Завхарсан бид Бурханыг харах үнэ цэнгүй,

учир нь Бурханаар ерөөгдөж,

тэнгэрийн хаанчлалд орохын тулд л

Түүнд бид итгэдэг билээ.

Олон жилийн хүсэл эрмэлзэл үгүй болж,

шархалсан зүрх сэтгэлтэй бид шаналалд автдаг.

Бурханы үг байлдан дагуулж, бид итгэдэг.

Бид ичгүүр дүүрэн газарт унадаг.

3

Бурханы үгийн шүүлтээр л дамжуулан

бид өөрсдийн завхарсныг хардаг,

ерөөгдөх санаархал, хүслээр дүүрсэн.

Бидний завхрал цэвэрлэгдээгүй.

Тэнгэрийн хаанчлалд орох зохисгүй бид

Бурханы нигүүлслээр Түүнд үйлчлэл үзүүлдэг.

Бид бэлэн, энэ бидний зол заяа.

Энэ бол Бурханы агуу хайр, ерөөл.

Өө, Бурханы төлөө шаргуу хөдөлмөрлөн,

Түүний төлөвлөгөө, зохицуулалт захирагдаж,

бүх зүрх сэтгэл, бүх амьдралаараа үйлчилж,

Түүний зөвт байдлыг, Түүний зөвт байдлыг үргэлж магтахад бэлэн.

Өнөөдөр, бид үнэ цэнгүй ч үйлчлэл үзүүлдэг,

ерөөгдөх, сүйрэх, хүрэх газарт санаа зовдоггүй.

Бурхан үгээрээ Сатаныг ялдаг.

Тийнхүү биднийг харанхуйгаас авардаг.

Өмнөх:Өө Бурхан минь, би Таныг орхиж чадахгүй

Дараах:Бурханы сэтгэл хараахан тайтгараагүй

Холбогдох агуулга

 • Бурханы илрэлтийн утга учир

  Бурханы илрэлт гэдэг нь Тэр Бодитоор дэлхий дээр Өөрийн ажлаар ирнэ гэсэн үг Өөрийнхөөрөө, Өөрийн зан чанартайгаа, Өөрийн арга барилаар Тэр хүмүүсийн …

 • Бурхантай хамт зүрхнээс зүрхэнд

  Өө Бурхан минь! Миний зүрх сэтгэлд Танд хэлмээр маш их зүйл байдаг. Би утга учиртай амьдралаар хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй нүгэл дотор амьдарч байсан…

 • Бурханы хайрыг ямар ч бүтээгдсэн зүйл эзэмшдэггүй

  Бурханы үг амиар дүүрэн бөгөөд бидний алхах ёстой замыг, үнэний тухай ойлголтыг өгдөг. Бид Түүний үгэнд татагдаж, Түүний дууны өнгө, хэлбэрт анхаарч …

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…