Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог

Бадаг 1

Бие махбодтой Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд Зүүн зүгт

зөвт байдлын Нар мандах мэт харагддаг.

Жинхэнэ гэрэл гарч ирэхийг хүн харсан.

Зөвт, сүр жавхлант, элэгсэг, өршөөнгүй Бурхан,

даруу ба нууцлаг, Тэр хүмүүсийн дунд ирдэг.

Тэр үнэнийг илэрхийлж, хүмүүсийн дунд ярьж, ажиллахаар ирдэг.

Төгс Хүчит Бурхан бидэнтэй нүүр тулдаг!

Дахилт

Бүх ертөнц баясдаг! Бүх хүн баярладаг!

Бурханы асар хүмүүсийн дунд ирдэг.

Орчлон үймж, үндэстнүүд шүтэн мөргөдөг!

Бурханы хүсэл газар дээр биелдэг.

Христийн хаанчлал газар дээр биеллээ олдог.

Бадаг 2

Чиний цангаж, миний хүлээсэн Бурхан үзэгдлээ.

Бид үнэнийг хайж, гэрэл рүү тэмүүлсэн,

үнэн ба гэрэл хүмүүст ирсэн.

Би Бурханыг хайрладаг шиг чи хайрладаг, аврагдах найдвар хүнд бий.

Хүмүүс захирагдаж, улс орнууд бие махбодтой бодит Бурханыг шүтэн мөргөдөг.

Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлж, шүүлтээ авчирч,

зөвт зан чанараа илчилдэг.

Дахилт

Бүх ертөнц баясдаг! Бүх хүн баярладаг!

Бурханы асар хүмүүсийн дунд ирдэг.

Орчлон үймж, үндэстнүүд шүтэн мөргөдөг!

Бурханы хүсэл газар дээр биелдэг.

Христийн хаанчлал газар дээр биеллээ олдог.

Бадаг 3

Шүүлт ба гэсгээлт, Түүний үгийн шалгалтаар

Бурхан бүлэг ялагчдыг байлдан дагуулж, төгс болгодог.

Бурханы үг уур хилэн, сүр жавхлантай,

хүний шударга бус байдлыг шүүж, ариусган,

харанхуйн эрин үеийг арчин хаядаг.

Үнэн ба зөвт байдал газар дээр захирдаг!

Дахилт

Бүх ертөнц баясдаг! Бүх хүн баярладаг!

Бурханы асар хүмүүсийн дунд ирдэг.

Орчлон үймж, үндэстнүүд шүтэн мөргөдөг!

Бурханы хүсэл газар дээр биелдэг.

Христийн хаанчлал газар дээр биеллээ олдог.

Өмнөх:Бурханы хаанчлал газар дээр ирлээ

Дараах:Бурхан хүн төрөлхтнийг гэрэлд авчирдаг

Холбогдох агуулга