Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хаанчлал газар дээр ирлээ

1

Зүүн зүгээс аянга цахиллаа.

Үнэнийг илэрхийлж, бүх хүнийг аврахаар

хүний Хүү махбодод илэрлээ.

Бурханы хаанчлал газар дээр ирлээ.

Үе үеийнхний хүлээж, цаг ямагт эрж хайсан Бурхан

Зүүн зүгт илэрч, газар дээр гэрэлтлээ.

Зөвт байдлын Нар, хүн төрөлхтний найдвар

тийм ээ, Бурхан Зүүн зүгт илэрлээ.

Чиний мөрөөсөж, миний найдаж ирсэн Бурхан

махбод болж, бидэнд илрэн,

үнэнийг илэрхийлж, гэрэл авчирлаа.

Бурхан ирчихсэн, одоо Хаан болсон.

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

2

Зөвт, сүр жавхлант, хайр энэрэлт, өршөөнгүй Бурхан

одоо хүмүүсийн дунд махбод болж, даруухнаар нуугдлаа.

Хүмүүсийг шүүж, цэвэрлэж, төгс болгохоор үнэнийг илэрхийллээ.

Хятадад Тэр бүлэг ялагчдыг бүтээлээ.

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

3

Бурханыг та бид зүрх сэтгэлдээ хайрладаг.

Мөнх амийн замыг хүнд Тэр авчирлаа.

Бүх хүн захирагдаж, бүх үндэстэн шүтэн мөргөдөг.

Бурханы хаанчлал газар дээр ирлээ!

Ариун бүрээ дуугарч, Бурхан зөвт байдлаа илчиллээ.

Зөвт бус байдал цэвэрлэгдэж, Сатаны хаанчлал гамшигт сүйдлээ.

Тэгээд баярлаж хөөрдөг! Бүх хүн баясдаг.

Мянган жилийн хаанчлал хүнд илэрлээ.

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

Дэлхийн хаанчлал одоо Христийн хаанчлал болсон тул

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

бүх үндэстэн шүтэн мөргөж, газар дэлхийнхэн өргөмжилдөг!

Өмнөх:Мянган жилийн хаанчлалын ирэлтийг дуулахуй

Дараах:Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог

Холбогдох агуулга