Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы үг гайхамшгуудыг бүтээдэг

Бадаг 1

Хүмүүс дунд алхах гэж Та махбод болж,

мөнх амийн замыг бидэнд авчирсан.

Өө Бурхан минь, Таны бүх үг үнэн,

биднийг амьдралын зөв зам руу хөтөлдөг.

Таны бүх үг эрх мэдэлтэй,

ялзралыг маань шүүж, цэвэрлэдэг.

Таны хайр сэтгэлд маань гүн үндэслэсэн,

бид шинэ дуу дуулж, авралыг тань магтдаг.

Дахилтын өмнөх хэсэг

Таны үгийн усалгаанаас

бидний өсөлтийг салгах аргагүй

Оршихуйг маань олж авсан Танд бид дуугаа зориулдаг.

Таны хайр зүрхийг дүүргэнэ.

Дахилт

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид магтдаг.

Мэргэн ухаан, хүч чадлыг тань гэрчлэгч бүр хэлдэг.

Таны үг бүгдийг гүйцэлдүүлж,

ертөнц бүхэлдээ амиар гэрэлтдэг.

Таны үг амийн гайхамшгийг бүтээдэг,

нэрийг тань түгээж чадахгүй хэн байх вэ?

Ертөнц бүхэлдээ Таныг магтдаг,

магтаалын дуу хоолой хэзээ ч намжихгүй.

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид магтдаг.

Бадаг 2

Таны зөвт байдал тэнгэрээс ч өндөр,

ёрын муу эринийг Таны хилэн шатаасан.

Таны үг төгс хүчинг тань илчилж,

газар, тэнгэр дэх бүх зүйлийг шинэчилдэг.

Сатан ба бүх дайснуудыг ялж,

Та алдар сууг бүрэн хүртсэн.

Таны ардууд сэнтийн тань өмнө ирээд

элбэг байдалд умбаж, Таны үйлийг магтдаг.

Дахилтын өмнөх хэсэг

Таны үгийн усалгаанаас

бидний өсөлтийг салгах аргагүй

Оршихуйг маань олж авсан Танд бид дуугаа зориулдаг.

Таны хайр зүрхийг дүүргэнэ.

Дахилт

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид магтдаг.

Мэргэн ухаан, хүч чадлыг тань гэрчлэгч бүр хэлдэг.

Таны үг бүгдийг гүйцэлдүүлж,

ертөнц бүхэлдээ амиар гэрэлтдэг.

Таны үг амийн гайхамшгийг бүтээдэг,

нэрийг тань түгээж чадахгүй хэн байх вэ?

Ертөнц бүхэлдээ Таныг магтдаг,

магтаалын дуу хоолой хэзээ ч намжихгүй.

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид магтдаг.

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид магтдаг.

Өмнөх:Хаанчлал

Дараах:Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг

Холбогдох агуулга

 • Чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан

  Бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан минь ээ, бид дуу хоолойгоо өргөн Таныг магтана. Бурханы сонгосон хүмүүс тансаг найранд орохоор дээш өргөгдөнө.…

 • Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой

  Өөрийн замаа сонго, үнэнийг бүү үгүйсгэ Эсвэл Ариун Сүнсийг бүү доромжил. Мэдлэггүй бүү бай, биеэ бүү тоо. Ариун Сүнсний зааврыг дуулгавартай дага. Ес…

 • Ямар ч үед Та надтай хамт

  Би ертөнцөөр хэрэн хэсэж, Зүрх сэтгэлдээ төөрч, цөхөрсөн байсан. Таны тааламжит үгсээр сэргэж, Би гэрлийг харсан. Би Таны үгээр шүүлтийг хүлээн авч Хэ…

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…